Location: Home > A-D > Cyclop 1919 - 1922 > Geschiedenis

Geschiedenis

1898

15 maart 1898 "Cyclop" (3573 Amst. 1898) Stoomboot Reederij voor het sleepen van Schepen van het Nieuwdiep en te IJmuiden van en naar zee. (A.D. Zurmühlen) Amsterdam.

Denieuwe sleepboot van de rederij A.D. Zurmülen zal, het met lekkage in Falmouth – Engeland binnengelopen, schip "Minden"(geen gegevens) naar Amsterdam verslepen. Op 5 april 1898 arriveerde de "Cyclop" met de "Minden" op sleeptouw in IJmuiden.

De "Cyclop" vertrok op 7 april 1898 vanuit IJmuiden met het fregat schip "Nicolaas Witsen"(1898 – 1636 Brt.) op sleeptouw richting Engelse kanaal.
De "Nicolaas Witsen" maakt haar 1e reis naar het verre Oosten. Op 16 april 1898 gooit de "Cyclop" los en vervolgt de "Nicolaas Witsen" haar reis.

Op 27 augustus 1898 sleept de "Cyclop" vanaf de Noordzee de "Roberts Besnard"(geen gegevens) naar Maassluis.

Met de "Gudrun"(geen gegevens) op sleeptouw vertrok de "Cyclop" op 20 oktober 1898 vanuit IJmuiden naar Antwerpen – België.

4 november 1898 vertrok de "Cyclop" vanuit IJmuiden naar Amsterdam voor reparaties.

Op 18 november 1898 vertrok de "Cyclop" vanuit IJmuiden naar Fjällbacka – Zweden, waar het Nederlandse schip "Ymuiden" vastgemaakt zal worden voor een sleepreis naar IJmuiden.

Met de "Ymuiden" op sleeptouw arriveerde de "Cyclop" op 21 november 1898 weer in IJmuiden.

Tijdens slecht weer neemt de "Cyclop" in 1898 regelmatig de loodsdienst over van de loodskotters die dan vanwege de weersomstandigheden binnen blijven.

1899

Op 12 maart strand het Duitse Fregatschip "Regulus" op Schiermonnikoog. De "Regulus" is geladen met cement. De "Cyclop" en "Neptunes" zijn bij de standingsplaats.

De "Regulus" is uiteindelijk wrak geslagen nadat pogingen om haar vlot te brengen niet slaagden.

De "Cyclop" arriveert op 15 april vanuit Harlingen in de haven van Bremerhaven – Duitsland.

Vanaf de Noordzee sleept de "Cyclop" op 2 mei 1899 het schip "Graafstroom"(geen gegevens) naar Maassluis. Nadat de "Graafstroom" is afgemeerd in Maassluis vertrok de "Cyclop" weer naar IJmuiden.

Vanuit IJmuiden vertrok op 7 juni 1899 de "Cyclop" naar La Rochelle – Frankrijk, om daar de bark "Amsterdam"(geen gegevens) vast te maken, voor een sleepreis naar Amsterdam. 12 juni 1899 vertrok de "Cyclop" vanuit La Rochelle – Frankrijk met de bark "Amsterdam". Op 17 juni 1899 arriveert de "Cyclop" met de "Amsterdam" op sleeptouw in IJmuiden.

De "Cyclop" weet nabij Dover – Engeland het, na een aanvaring op 14 augustus 1899, zwaar beschadigde Franse brigantijn schip "Clarté" vast te maken en Dover – Engeland binnen te slepen. Het bergingsloon voor deze berging was, na onderhandelen, Fl. 240,00.

Vanuit IJmuiden zet de "Cyclop", op 27 augustus 1899,  koers naar de positie waar het vracht/passagiers schip "Prins Willem V"(1897 – 2.108 Brt.) voor anker ligt, ten zuiden van Dungeness – Engeland, met een gesprongen stuurboord ketel

Op 12 september 1899 arriveert de "Cyclop" in Helsingfors – Finland (nu Helsinki) om vandaar de "George Washington"(geen gegevens) naar Amsterdam te slepen. De "George Washington" geladen met hout was half december 1898 tijdens slecht weer van haar anker geslagen en in het ijs te recht gekomen, waarbij ze zware schade opliep. Half mei 1899 werd de "George Washington" door een bergingsschip naar een haven gesleept en begin juli 1899 werd de "George Washington" naar  Helsingfors – Finland gesleept door het bergingsschip "Ahti"(geen gegevens).

Nadat de "George Washington" sleepklaar was gemaakt door de bemanning van de "Cyclop" begon de sleepreis naar Amsterdam waar het transport op 7 oktober 1899 arriveerde.

29 oktober 1899 wordt het ter hoogte van Nieuwediep gestrande vrachtschip "Restormel"(1882 – 2.020 Brt.) vlot gebracht door de "Cyclop", "Hercules", "Titan" en "IJmuiden"

30 november wordt het ter hoogte van Nieuwediep gestrande vrachtschip "Maitlands"(1883 – 1.089 Brt.) door de "Cyclop", "Hercules", "Simson", "Neptunes" en "IJmuiden" vlot gebracht en naar Nieuwediep gesleept. De berging gebeurde op basis van "No Cure No Pay".

18 december 1899 vertrok de "Cyclop" vanuit IJmuiden met de "Gregori Gio Batta" op sleeptouw naar het Engelse kanaal.

Tijdens slecht weer neemt de "Cyclop" in 1899 regelmatig de loodsdienst over van de loodskotters die dan vanwege de weersomstandigheden binnen blijven.

1900

Ter hoogte van Zandvoort wordt op 7 september 1900 de kiel van een omgeslagen schip gezien, vermoedelijk de kiel van een Bomschuit, de "Cyclop" vertrok vanuit IJmuiden naar de positie waar het wrak is gezien.

De "Cyclop" vertrok vanuit IJmuiden op 13 oktober 1900 naar Falmouth – Engeland om daar de Nederlandse schoener "Vooruitgang" vast te maken voor een sleepreis naar Hamburg – Duitsland.

Op 15 oktober 1900 was de "Cyclop" weer terug in IJmuiden omdat een van de stoker gewond was geraakt. Nadat de stoker aan wal was gebracht zette de "Cyclop" weer koers naar Falmouth – Engeland.

Op 23 oktober arriveert de "Cyclop" met de "Vooruitgang" op sleeptouw in Hamburg – Duitsland.

Op 18 december 1900 strand de "Laura"(geen gegevens) ter hoogte van Kamperduin.
De "Cyclop", "Titan" en de "Simson" weten de "Laura" op 19 december 1900 weer vlot te slepen.

Tijdens slecht weer, storm, neemt de "Cyclop" in 1900 regelmatig de loodsdienst over van de loodskotters die dan vanwege de weersomstandigheden binnen blijven.

1901

Op 3 januari 1901 strand het Zweedse schip "Irene" geladen met erts, tussen Egmond aan Zee en Wijk aan Zee. De "Cyclop", "Simson" en de "Titan" worden ingezet om de "Irene" weer vlot te brengen.

De "Cyclop" verliest op 20 januari 1901 haar roer, terwijl ze een loodskotter vanuit IJmuiden naar zee sleept. De "Cyclop" wordt door de "Simson" vastgemaakt en IJmuiden binnen gesleept.

Vanuit Antwerpen – België vertrok op 17 april 1901 de "Cyclop" met het zeilschip "J.W.Wendt"(1890 – 1.806 Brt.) op sleeptouw naar Port Talbot – Engeland.

Met een baggermolen op sleeptouw vertrok de "Cyclop" op 2 juni 1901 vanuit Maassluis naar Hamburg – Duitsland, Waar het transport op 4 juni 1901 arriveert.

Vanuit Antwerpen – België vertrok op 3 juli 1901 de "Cyclop" met het zeilschip "J.W.Wendt"(1890 – 1.806 Brt.) op sleeptouw naar Port Talbot – Engeland.

Het Engelse vrachtschip "Forest Brook"(1895 – 2.689 Brt.) strand op 25 september 1901 op de Noordergronden ter hoogte van Nieuwediep. De "Cyclop", "Hercules", "Titan" en de "Simson" slagen er op 26 september 1901 in om de "Forest Brook" weer vlot te brengen.

De "Cyclop" arriveert op 15 november 1901 in Hamburg – Duitsland om daar de "Najade"(geen gegevens) vast te maken.

Na vertrek uit Hamburg – Duitsland met de "Najade" op sleeptouw, is de "Cyclop" met de "Najade" op 18 november 1901 weer terug in Cuxhaven – Duitsland, wegens de slechte weersomstandigheden.

Op 7 december 1901 strandde het Engelse vrachtschip "Echo"(1891 – 961 Brt.) op de Noorder strekdam van IJmuiden. De "Cyclop", "Simson" en de "Assistent" slaagden er in om de "Echo" nog dezelfde dag vlot te brengen.

Op 8 december 1901 strandde het Nederlandse vrachtschip "Bali"(1899 – 3.389 Brt.) op de Zuider strekdam van IJmuiden. De "Cyclop", "Simson" en de "Assistent" slaagden er in om de "Bali" nog dezelfde dag vlot te brengen.

1902

Het Duitse vrachtschip "Offenbach"(1900 – 4.336 Brt.) strand op 16 januari 1902 ter hoogte van Noordwijk. De "Cyclop", "Simson", "Titan", "Hercules" en de "Assistent" worden ingezet bij de berging van de "Offenbach".

Op 22 februari 1902 strand het inkomende passagiers/vrachtschip "Prins Hendrik"(1890 – 3.607 Brt.) bij een uitwijk manoeuvre op de Zuider strekdam in IJmuiden. De "Cyclop", "Simson", "Hercules" en de "Assistent" weten de "Prins Hendrik" nog dezelfde dag vlot te brengen.

Het Duitse vrachtschip "Flora"(geen gegevens) arriveert op 2 juli 1902 in IJmuiden met brand in de lading. De "Cyclop", "Simson" en de "Assistent" bestrijden de brand en op 3 juli 1902 is de brand aan boord van de "Flora" geblust.

Op 24 juli 1902 vertrok de "Cyclop" vanuit IJmuiden naar Rotterdam.

Het fregatschip "Adriana"(geen gegevens) wordt door de "Cyclop" op 30 juli 1902 vanuit Rotterdam naar het Engels kanaal gesleept.

Tijdens een grote brand in het fabrieksgebouw van de N.V. IJmuiden aan de vissershaven op 20 oktober 1902 wordt de "Cyclop" ingezet als blusboot.

De Bomschuit "SCH 151" wordt op 31 oktober 1902 door het Engelse vrachtschip "Blowen"(1894 – 2.978 Brt.) aangevaren en slaat als gevolg daarvan om.
De "Cyclop" slaagt erin om het wrak van de "SCH 151" IJmuiden binnen te slepen.

Het vrachtschip "Irisbrook"(geen gegevens) strand op 15 november 1902 ter hoogte van Terschelling. De "Cyclop", "Simson", "Hercules", "Neptunes" en de "Titan" slagen er in om de "Irisbrook" op 16 november weer vlot te brengen

Op 25 november 1902 vertrekken de "Cyclop", "Simson" en de "Assistent" vanuit IJmuiden naar een positie ter hoogte van Egmond op de melding dat daar een schip zou zijn gestrand. Dit blijkt later een vissersschip een z.g. Bomschuit te zijn waarop weer koers wordt gezet naar IJmuiden.

Het Duitse vrachtschip "Emma" strand op 13 december 1902 ter hoogte van de Westergronden. De "Cyclop", "Neptunes", en de "Hercules" zijn ter plaatse.

Het Engelse vrachtschip "Platea"(1897 – 3.169 Brt.) strand op 19 december 1902 op de Pieren van IJmuiden. De "Cyclop", "Simson" en de "Assistent" weten de "Platea" nog dezelfde dag vlot te brengen en in de buitenhaven aan de grond te zetten om zinken te voorkomen.

De Belgische Trawler "Ostende 150" strand op 24 december 1902 tussen Zandvoort en Noordwijk. Ondanks diverse pogingen van de "Cyclop" en de "Assistent" lukt het niet de "Ostende 150" te bergen en wordt deze gesloopt op het strand.

1903

Het Nederlandse stoomschip "Vrijheid" is op 26 januari 1903 gestrand 2 mijl ten Noorden van Wijk aan Zee. De machinekamer en het voorruim en de voorpiek staan vol met water. De bemanning is door de "Cyclop" gered en naar IJmuiden gebracht.

Het Duitse schip "Köning" is op 27 februari 1903 bij aankomst in IJmuiden uit het roer gelopen en ter hoogte van de buitenhaven gestrand. Door de "Cyclop", "Simson", "Assistent","Katwijk"  en de "Noordzee" is de "Köning" nog dezelfde dag vlot gebracht.

Op 4 maart 1903 sleept de "Cyclop" de "Carl"(geen gegevens) vanaf de Noordzee IJmuiden binnen.

De "Cyclop" weet op 11 oktober 1903 de Bomschuit "SCH. 293" de haven van Terschelling binnen te slepen.

De "Cyclop" en de "Simson" brengen de Trawler "No. 605" uit Grimsby – Engeland op 16 oktober 1903 vlot, nadat deze was gestrand op de Noorder strekdam in de haven van IJmuiden.

Gesleept door de "Cyclop" vertrok de Duitse bark "Okeia"(1879 – 721 Brt.) op 24 oktober 1903 vanuit de Nieuwe waterweg naar Hamburg – Duitsland.

Het Engelse Gouvernement-schip "Landrail"(geen gegevens) strandde ten Noorden van Egmond op 2 november 1903. De "Cyclop", "Simson" en "Assistent" slaagden er in de "Cyclop" nog dezelfde dag vlot te brengen.

1904

Het Franse viermastschip "Atlantique"(1897 – 3.094 Brt.) dat werd gesleept door de Belgische sleepboot "Dir. Gerlings" strandde ter hoogte van Nieuwediep.
De "Cyclop", "Hercules", "Simson" en "Assistent" weten de "Atlantique" op 21 maart 1904 weer vlot te brengen waarna de "Dir. Gerlings" de sleepreis naar Hamburg – Duitsland kan vervolgen.

De "Cyclop" versleept op 13 mei 1904 het pantserschip "Hr. Ms. Koningin Wilhemina" vanuit Nieuwediep naar Amsterdam.

Op 3 september 1904 slepen de "Cyclop" en de "Assistent" het vrachtschip "Ymuiden"(1890 – 605 Brt.), dat haar schroef heeft verloren, IJmuiden binnen.

Het Deense stoomschip "Lars Kruse"(1898 – 1.460) wordt op 25 november 1904 door de "Cyclop" en de "Simson" buiten de pier van IJmuiden met machineschade vastgemaakt en IJmuiden binnen gebracht.

1905

Het Engelse schip "Alba"(geen gegevens) is nabij Zandvoort gestrand op 30 januari 1905. De "Cyclop", "Simson" en de "Vischploeg" zijn ter assistentie uitgevaren.

Vanuit de Noordzee sleepte de "Cyclop" op 11 mei 1905 de "Henriette Haasman"(geen gegevens) naar IJmuiden.

Met een defecte machine en zware slagzij is het Duitse vrachtschip "Bylgia"(1901 – 2.037 Brt.) door de "Cyclop", "Simson" en "Assistent" IJmuiden binnen gesleept op 30 oktober 1905.

Bij aankomst in de buitenhaven kwam de "Bylgia" in aanvaring met de zandzuiger "Rotterdam" die als gevolg daarvan zware schade opliep.

Ter hoogte van Wijk aan Zee strandde op 3 december 1905 het Engelse stoomschip "Black Swan"(geen gegevens). De "Cyclop", "Assistent", "Simson" en de "Hercules" slagen er nog dezelfde dag in de "Black Swan" vlot te brengen.

Het Engelse vrachtschip "Glenaen"(1904 – 3.227 Brt.) die 4 december 1905 was gestrand bij paal 44 ter hoogte van Katwijk. Is door de "Cyclop", "Titan", "Hercules", "Simson" en de "Assistent" op 6 december 1905 weer vlot gebracht.

Op 8 december 1905 slagen de "Cyclop", "Titan" en de "Simson" er in om het op 7 december 1905 nabij IJmuiden gestrande vrachtschip "Savona"(geen gegevens) vlot te brengen en naar Schiedam te slepen.

Op 28 december 1905 kwam de "Cyclop" in aanvaring met de sleepboot "Werkendam" die aan de steiger lag. Doordat de machine van de "Cyclop" door een defect niet achteruit wilde slaan. De steiger en de "Werkendam" liepen schade op.

1906

De "Cyclop" en de "Titan" verslepen op 2 maart 1906 het pantserdekschip "HM. Noord Brabant" vanuit Nieuwediep naar Vlissingen.

Op 3 maart 1906 vertrekken de "Cyclop" en "Titan" vanuit Vlissingen naar
IJmuiden.

De "Cyclop" versleept het vrachtschip "Betsy Anna"(1892 – 885 Brt.) op 17 maart 1906 vanuit de haven van Antwerpen – België naar Amsterdam.

15 mei 1906 strand het Russische vrachtschip "Consul Thorsoe"(1890 – 1.905 Brt.) op de Haaksgronden. Nog dezelfde dag weten de "Cyclop", "Hercules" en de "Titan" de "Consul Thorsoe" weer vlot te brengen.

Ter hoogte van Vlieland strand op 16 juni het Deense vrachtschip "ST.ST.Blicher"(1898 – 1.098 Brt.). De "Cyclop", "Neptunus" en de "IJmuiden" weten de "ST.ST.Blicher" weer vlot te brengen.

Op 14 augustus 1906 strand in de vroege morgen "HM. Evertsen" benoorden van de Noorderpier van IJmuiden. De "Cyclop", "Hercules", "Simson" en de "Assistent" weten de "HM. Evertsen" nog dezelfde dag vlot te slepen.

Het schip "Angerone"(geen gegevens) vertrok vanuit IJmuiden op 15 juli 1906 naar zee. Ze zal door de "Cyclop" worden gesleept tot aan het Engelse kanaal.

De Noorse bark "Aster", onderweg vanuit Frederiksholm – Denemarken naar Newhaven – Engeland. Wordt op 24 juli 1906 op de Noordzee aangevaren door het passagiers/vrachtschip "Prins Willem II". De "Cyclop" maakt de "Aster" vast en brengt deze binnen in IJmuiden.

Op 28 juli 1906 strand ter hoogte van Wijk aan Zee het Spaanse vrachtschip "Baracaldo"(1893 – 1.180 Brt.) onderweg vanuit Hernösand – Zweden naar Bilbao – Spanje. De "Cyclop", "Simson" en de "Assistent" brengen de "Baracaldo" nog dezelfde dag vlot.

13 september 1906 arriveert de "Cyclop" in de haven van Terschelling.

Het Engelse vrachtschip "Georgian"(1872 – 1.124 Brt.), onderweg vanuit Liverpool – Engeland naar Hamburg – Duitsland, strand ter hoogte van Vlieland nabij de Noordvaarder. De "Cyclop" en de "IJmuiden" weten de "Georgian" op 24 september 1906 weer vlot te slepen.

Het Engelse passagiers/vrachtschip "Athenic"(1902 – 12.234 Brt.) strand op 27 september 1906 ter hoogte van de Engelse Hoek – Vlieland en wordt weer vlot gebracht door de "Cyclop" en de "Titan".

Het instuctievaartuig de brigantijn "Castor" wordt door de "Cyclop" vanuit Hellevoetsluis versleept naar Nieuwediep op 26 oktober 1906.

Het Zweedse vrachtschip "Koster"(1904 – 481 Brt.), onderweg vanuit Newcastle – Engeland naar Amsterdam, strand op 26 november 1906 nabij Kamperduin. De "Cyclop", "Hercules" en de "Titan" zijn aanwezig bij de strandingsplaats. De "Koster" slaagt er echter in om op eigen kracht weer vlot te komen.

1907

De bark "Plus"(geen gegevens), die geladen met salpeter onderweg vanuit Caleta Buena naar Hamburg – Duitsland is gestrand op 26 februari 1907 ter hoogte van Nieuwediep op de pannekoek. Is door de "Cyclop", "Titan" en de "IJmuiden" vlot gebracht en naar Nieuwediep gesleept.

Het vrachtschip "Perseveranza"(1901 – 3.512 Brt.) dat was gestrand is op 20 november 1907 vlot gebracht door de "Cyclop", "Atlas", "Hercules", "Titan" en de "Terschelling" en de haven van Nieuwediep binnen gesleept.

1908

Het Engelse passagiers/vrachtschip "Glanmire"(1888 – 1.141 Brt.) strandde op 20 december 1908 ter hoogte van Egmond aan Zee. Op 22 december 1908 weten de "Cyclop", "Hercules", "Atlas", "Vischploeg" en de "Admiraal de Ruyter" de "Glanmire" vlot te brengen.

Op 20 november 1908 wordt er een schip gezien vanuit IJmuiden dat kennelijk in de problemen zat. Dit blijkt het vrachtschip "Maia"(1906 – 2.558 Brt.) te zijn.
De "Maia" heeft problemen met de machine en wordt door de "Cyclop" en de "Admiraal de Ruyter" vast gemaakt en IJmuiden binnen gebracht voor reparaties.

1909

Omdat de Duitse sleepboot die het zeilschip "Mabel Rickmers"(1898 – 2.065 Brt.) naar Hamburg – Duitsland sleept moet losgooien wegens gebrek aan kolen strand de "Mabel Rickmers" op Schiermonnikoog. De "Cyclop" vertrok vanuit IJmuiden met mensen en materiaal naar de strandingsplaats.

Op 2 juni 1909 wordt op 13 mijl Oost-Zuid-Oost van Scheveningen de Bomschuit "KW 74" gesignaleerd, omdat deze met een gebroken mast voor anker ligt.
De "Cyclop" en de "Assistent" vertrekken vanuit IJmuiden naar de positie van de "KW 74". De schipper weigert elke assistentie en wil met behulp van een noodzeil een haven bereiken.

Op 30 oktober 1909 sleept de "Cyclop" de Bomschuit "SCH. 222 Arie" vanuit zee naar IJmuiden. De "SCH. 222 Arie" heeft een defect roer.

Tijdens het assisteren van een stoomschip krijgt de "Cyclop", op 3 december 1909, een tros in de schroef. De "Assistent" maakt de "Cyclop" vast en sleept deze naar het binnen toeleidingskanaal.

1910

Op 28 juni 1910 komen de "Cyclop" en de sleepboot "Admiraal de Ruyter", van sleepdienst IJmuiden, tijdens een poging om elkaar te verhinderen, om het binnenkomende schip "Thalia" vast te maken, met elkaar in aanvaring. Waarbij beide flinke schade opliepen.

Een grote Duitse ballon kwam op 23 oktober 1910 in nood voor de kust tussen Zandvoort en IJmuiden. Vanuit IJmuiden vertrok de "Cyclop" naar zee om assistentie te bieden. De ballon stortte neer nabij "Loodsboot Nr. 7" die de bemanning aan boord nam. De "Cyclop" slaagde er in om de ballon aan boord te nemen en in IJmuiden af te leveren.

1911

Gesleept door de "Cyclop" arriveerde de lichter "Zukunft" op 9 april 1911 in de haven van Maassluis vanuit IJmuiden.

De "Cyclop" versleept de lichter "Die Woche" vanuit IJmuiden naar de Nieuwe waterweg op 24 september 1911.

Op 25 mijl van IJmuiden maakt de "Cyclop" op 30 september 1911 de 2 mast schoener "Helena Tregenza" vast, die tijdens slecht weer veel averij had opgelopen. De zeilen waren gescheurd en er was schade aan de tuigage en aan dek.

Het Duitse schip "Rensberg"(geen gegevens) raakt op 24 oktober 1911 onklaar en komt dwars in de toegang van IJmuiden te liggen zodat de haven geheel verspert is. De "Cyclop" en de "Achilles" slagen er in om de "Rensberg" weer in de vaargeul te slepen.

Op 10 november 1911 wordt de "Amerika"(1898 – 398 Brt.) door de "Simson" en de "Cyclop" de haven van Nieuwediep binnen gebracht.

1912

Met 2 lichters op sleeptouw arriveerde de "Cyclop" op 3 april 1912 vanuit IJmuiden in Scheveningen.

Met 2 lichters op sleeptouw vertrekken de "Cyclop" en de "Simson" op 10 juli 1912 vanuit IJmuiden naar Scheveningen.

De "Cyclop" heeft op 15 juli 1912 op de Noordzee een vat gevuld met glycerine en een kist met kaas opgevist. Deze goederen zijn waarschijnlijk afkomstig van het Engelse vrachtschip "Petrel"(1876 – 841 Brt.) dat, op 6 juli 1912, in aanvaring kwam met het Deense vrachtschip "Tuborg"(1889 – 1.679 Brt.) op 16 mijl West-Zuid-West van IJmuiden. Als gevolg van de aanvaring zonk de "Petrel" vrijwel onmiddellijk.

Op 11 augustus 1912 komen het Duitse passagiers/vrachtschip "Frankfurt"(1900 – 7.431 Brt.) en het Duitse vrachtschip "Barmen"(1904 – 1.035 Brt.) met elkaar in aanvaring. De "Barmen" heeft schade aan de boeg. De "Frankfurt" maakt water in de machinekamer. De "Cyclop" en de "Hercules" slepen de "Frankfurt" naar de Nieuwe Waterweg war de "Frankfurt" wordt overgenomen door lokale sleepboten voor transport naar het droogdok.

Na het vinden van een fles, waarin een briefje zat dat melde dat de Scheveningse logger "Vrouwe Johanna" als gevolg van slecht weer in nood verkeerde en haar zeilen en mast had verloren, is de "Cyclop" op 28 augustus uitgevaren en gaan zoeken tussen Zandvoort en IJmuiden waar de "Vrouwe Johanna" zich zou bevinden.
De "Cyclop" heeft geen schip aangetroffen en nam aan dat het schip was gezonken.
Later bleek dat er geen logger werd vermist met de naam "Vrouwe Johanna" en de melding vals was.

Tijdens slecht weer strandde het Nederlandse vrachtschip "Elve"(1904 – 1.087 Brt.) op 10 september 1912 op het kleine strand tussen de Zuidpier en de Zuiderstrekdam in IJmuiden. De "Cyclop" en de "Achilles" slagen er in om de "Elve" na korte tijd weer vlot te brengen. Maar korte tijd nadat de "Elve" haar reis vervolgde strandde ze weer op het kleine strand tussen de Zuidpier en de Zuiderstrekdam in IJmuiden, maar lag nu hoog op het strand. De "Cyclop", "Achilles" en de "Titan" worden ingezet om de "Elve" weer vlot te brengen. Midden september staakte de Reederij A.D. Zurmülen haar pogingen om de "Elve" vlot te brengen. Na een openbare inschrijving werd de berging van de "Elve" gegund aan de Nieuwe Bergings Mij. Uit Maassluis.

Ter hoogte van Egmond aan Zee strandde op 26 oktober 1912 het Noorse vrachtschip "Ceres"(geen gegevens). De "Cyclop" en de "Achilles" hebben vastgemaakt op de "Ceres". Op 27 oktober 1912 slagen de "Cyclop" en de "Achilles" er in om de "Ceres" weer vlot te brengen en af te leveren in IJmuiden.

Het Duitse vrachtschip "Ursus"(1897 – 2.190 Brt.) is op 16 december 1912 met zware slagzij en machineschade door de "Cyclop" en de "Achilles" IJmuiden binnen gesleept.

1913

Het Engelse stoomschip "Glaucus"(geen gegevens) is op 18 maart 1913 ter hoogte van IJmuiden vermoedelijk op een wrak gevaren en kwam daardoor vast te zitten. Op basis van 'No Cure No Pay' is de "Glaucus" op 20 maart 1913 door de "Cyclop", "Titan", "Atlas" en de "Achilles" weer vlot gebracht en naar IJmuiden versleept.

De logger "SCH. 387 Française Henriëtte" strandde op 16 april 1913 aan de binnenzijde van de Noorder pier van IJmuiden. De "Cyclop" en de "Achilles" brachten de "SCH. 387 Française Henriëtte" weer vlot en leverden haar af in de vissershaven.

Met het ontsmettings-schip "Alkmaar"(geen gegevens) op sleeptouw, vertrok de "Cyclop" op 1 oktober 1913 vanuit de Nieuwe Waterweg naar Nieuwediep.

Op 4 oktober 1913 arriveerde de "IJM. 67 Union" met lekkage in IJmuiden. De "Cyclop" heeft de "IJM. 67 Union" lens gepompt.

1914

Het vrachtschip "Gamma"(1900 – 2.115 Brt.) is op 19 januari 1914 vanaf de Noordzee met machineschade door de "Cyclop" en de "Achilles" IJmuiden binnen gebracht.

Het passagiers/vrachtschip "Rugia" arriveerde op 30 januari 1914 op de Nieuwe Waterweg met assistentie van de "Cyclop".

Het vrachtschip "Betsy Anna"(1892 – 885 Brt.) is op 1 februari 1914 ten Zuiden van Egmond gestrand tijdens dichte mist. De "Cyclop", "Hercules" en de "Atlas" kregen de "Betsy Anna" weer vlot en sleepten haar naar IJmuiden.

De "Cyclop" vertrok op 21 mei 1914 vanuit Nieuwediep naar Scheveningen met 4 Bomschuiten op sleeptouw.

Op 26 augustus 1914 wordt de "Assistent" door de "Cyclop" IJmuiden binnengesleept. De machine van de "Assistent", was op de Noordzee, door schade niet meer te gebruiken.

1915

1916

Het Nederlandse vrachtschip "Hector" raakte op 16 juni 1916 onklaar ter hoogte van het Semafoor van IJmuiden en strandde als gevolg daarvan ter hoogte van het Semafoor. De "Cyclop" was snel ter plekke en slaagde er in de "Hector" weer slaag te trekken.

De sleeplichter "Albatros" van Reederij A.D. Zurmülen zal in juli 1916 worden ingericht voor de vrachtvaart en zal als ze gereed is door de "Cyclop" gesleept worden.

De "Cyclop" arriveert op 31 juli 1916, met de lichter "Albatros" op sleeptouw in de haven van Fredrikshavn – Denemarken. De "Albatros" heeft tijdens slecht weer schade opgelopen aan het stuurgerei en aan de luiken.

De "Cyclop" vertrok op 25 augustus 1916 vanuit Delfzijl naar Nieuwediep met de lichter "Albatros" op sleeptouw.

Op 2 december 1916 vertrok de "Cyclop" vanuit de Nieuwe Waterweg naar IJmuiden.

1917

De "Cyclop".

De zeesleepboot "Cyclop" van den sleepdienst Zurmühlen, die te IJmuiden gestationeerd is en gistermorgen vroeg uitvoer om het Belgische Relief-stoomschip "Trevier", hetwelk volgens de rapporten op 24 mijl magnetisch Noord van het Maas vuurschip nog drijvende zou zijn gezien, te bergen, keerde zoo juist te IJmuiden terug. De bemanning rapporteert dat haar schip het voorwerp is geweest van een onverhoedse duikbootaanval, niet ver van de plaats waar het stoomschip "Trevier" voor anker zou liggen. Juist op de 20 mijls-grens, kwam plotseling bij de "Cyclop" een granaat in het water terecht en deze werd gevolgd door nog zeven andere granaten. Het bleek dat deze afkomstig waren van een Duitsche U-boot, die inmiddels in de nabijheid van de sleepboot kwam. Deze was gestopt en zette een  scheepsboot uit om naar de duikboot te roeien, teneinde de papieren te laten inzien. Nadat de duikbootcommandant deze documenten had doorgelezen deelde hij mede dat het de "Cyclop" tot zinken zou worden gebracht, daar het zich binnen verboden gebied bevond. Terwijl een officier en eenige matrozen naar de "Cyclop" teruggezonden werden om deze door brandbommen te doen zinken, werd kapitein De Graaf als gijzelaar op de duikboot vastgehouden. Na aankomst op de sleepboot werden tussen de vertegenwoordiger van de Reederij Zur Muhlen die persoonlijk was mee gegaan om het bergingswerk te leiden, en de Duitse officier langdurige besprekingen gevoerd. De vertegenwoordiger vroeg of het schip, nu het toch als buit moest vallen, niet naar , Zeebrugge kon worden opgebracht. De officier beweerde dat dit niet kon, omdat er te weinig tijd was en de grootte van de sleepboot de moeite niet loonde. In verdere onderhandelingen kon men toch aantoonen, dat het schip niet op Engeland voer en uitsluitend was gekomen om de "Trevier" to redden. De officier vroeg toen instructies aan de duikbootcommandant, met het gevolg dat hij met zijn brandbommen vertrok en kapitein De Graaf weer op de sleepboot terug kwam, waarna de "Cyclop" naar IJmuiden kon terugkeren, tot niet geringe blijdschap van de opvarenden. De niet gezonken "Trevier" heeft naar alle waarschijnlijkheid als lokaas gediend om andere schepen in de val te lokken.
 
Het Duitse vrachtschip "Turin"(1911 – 1.756 Brt.) komt op 17 juni 1917 in een mijnenveld loopt op een mijn. De "Turin" loopt hierbij zware averij op. De "Cyclop", "Terschelling", "Assistent" en de "Neptunes" halen de "Turin" veilig uit het mijnenveld en slepen de "Turin" naar IJmuiden. Wegen de te grote diepgang, als gevolg van de schade, wordt besloten de "Turin" door de "Cyclop" en de "Titan" naar de Nieuwe Waterweg te laten slepen waar het transport op 18 juni 1917 arriveert.

Op 19 juni 1917 vertrok de "Cyclop" vanaf de Nieuwe Waterweg naar IJmuiden.

Het Duitse vrachtschip "Magdalena Blumenthal"(1890 – 1.549 Brt.) strand, tijdens slecht weer, op 16 juli 1917 ter hoogte van Zandvoort. De "Cyclop", "Titan" en de "Assistent" slagen er op 20 juli 1917 in de "Magdalena Blumenthal" vlot te brengen en in IJmuiden af te leveren.

Het Duitse vrachtschip "Renata Leonhardt"(1893 – 1.381 Brt.) strandde op 23 augustus 1917 op de Noorderhaaks ter hoogte van Texel. Nog dezelfde dag slaagden de "Cyclop" en de "Assistent" er in om de "Renata Leonhardt" vlot te brengen. Waarna de "Renata Leonhardt" haar reis kon vervolgen echter op 6 mijl uit de kust van Texel werd de "Renata Leonhardt" getroffen door een torpedo en zonk in de territoriale wateren.

Op 25 oktober 1917 geeft de "Loodsboot No. 12" noodseinen en dreigt te stranden wegens een defect aan het roer. De "Cyclop" maakt vlak voordat de "Loodsboot No. 12" zou stranden vast en brengt deze verder op zee. In afwachting van daglicht bleef de "Cyclop" met de "Loodsboot No. 12" buitengaats. In de morgen van 26 oktober 1917 brengt de "Cyclop" de "Loodsboot No. 12" binnen in IJmuiden. De "Loodsboot No. 12" had beide ankers en haar roer verloren.

1918

Het vrachtschip "Tunisie"(1896 – 2.477 Brt.) is op 12 februari 1918 gestrand bij Scheveningen ter hoogte van de Wassenaarseslag. De "Cyclop" vertrok vanuit IJmuiden naar de strandingsplaats ook vanuit de Nieuwe Waterweg zijn er sleepboten onderweg. De "Tunisie" is op 13 februari vlot gebracht, door de "Lauwerszee", "Pernis", "Staalduin" en de "Kijkduin".

1919

N.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart, Transport en Zeesleepmaatschappij, 's-Gravenhage heeft de "Cyclop" 7 februari 1919 aangekocht na de liquidatie van de firma A.D. Zurmülen.

Vrijdag 22 februari 1919 strandde de motorschoener "Brandaris"(1919 – 360 Brt.) op het Oostrif van Fort Harens te Nieuwediep. De "Cyclop" wist de "Brandaris" nog dezelfde dag weer vlot te brengen.

De motorschoener "Brandaris" die onderweg was vanuit Rotterdam naar Kopenhagen - Denemarken kwam met met machineschade te drijven bij het lichtschip Doggersbank – Zuid en verzocht om sleepboot assistentie.

De "Cyclop" vertrok vanuit Nieuwediep naar de positie van de "Brandaris" en wist deze op enige mijlen afstand van het lichtschip vast te maken. De "Cyclop" heeft de "Brandaris" versleept naar Nieuwediep voor reparatie. Aankomst te Nieuwediep op 28 februari 1919.

13 maart 1919 loopt het Hongaars-Oosterijkse vrachtschip "Arad"(1901 – 3.927 Brt.) onderweg vanuit Delfzijl naar Rotterdam op een mijn. De "Cyclop" vertrok vanuit Nieuwediep naar de positie van de "Arad" voor assistentie.
De "Arad" was getroffen in ruim 2 en maakte water waardoor ze zware slagzij maakte. Ter hoogte van het Borgrif werd de "Arad" voor anker gelegd. Maar doordat de waterdichte schotten het begaven zonk de "Arad". Hierop keerde de "Cyclop" weer terug naar Nieuwediep.

29 maart 1919 vertrok de motorschoener "Brandaris" (1919 – 360 Brt.) na reparatie van de motor vanuit Nieuwediep naar Kopenhagen - Denemarken.

Zondag 30 maart 1919 werd de "Brandaris" door de "Cyclop" weer naar Nieuwediep gesleept wegens machineschade.

Op zaterdag 29 maart 1919 arriveerde het vrachtschip "Oostdijk"(1912 – 2.983 Brt.) op de rede van Nieuwediep. De "Oostdijk" die onderweg was vanuit Philadelphia - Verenigde Staten, naar Kopenhagen - Denemarken, was op een mijn gelopen en had zware averij opgelopen aan het voorschip. De "Oostdijk" vertrok op 31 maart 1919 onder escorte van de "Cyclop" naar Amsterdam voor reparaties.
Nog diezelfde avond was de "Cyclop" weer terug in de haven van Nieuwediep.

Vanuit Kiel - Duitsland, vertrok de "Limburg" samen met de "Cyclop" op 16 oktober 1919 met een 600 tons droogdok naar IJmuiden. Waar het transport op 21 oktober 1919 arriveert.

De "Cyclop" vertrok op 1 november 1919 vanuit Nieuwediep naar IJmuiden om daar dienst te gaan doen als vaste stationsboot.

Op 23 november 1919 vertrok de "Cyclop" vanuit IJmuiden om op de Noordzee ter hoogte van de Nieuwe Waterweg de Engelse bark "Killoran"(1900 – 1.757 Brt.) vast te maken en deze verder te verslepen naar Antwerpen - België. De "Killoran" was onderweg vanuit Buenos Aires - Argentinië naar Antwerpen - België, maar was door het slechte weer weg gezet tot dwars van Hoek van Holland en verlangde toen sleepboot hulp.

Op 2 december 1919 slaagt de stoomhopper "Maasmond XV" door het slechte weer er niet in om IJmuiden binnen te lopen maar verdaagt om de Noord. De "Cyclop" en de "Katwijk" (van de sleepdienst IJmuiden) maken de "Maasmond XV" vast en en slepen de "Maasmond XV" binnen in IJmuiden. 

Het vrachtschip "Hollandia I"(1917 – 733 Brt.) verloor tijdens slecht weer op de Noordzee een deel van haar deklading en had als gevolg daarvan zware slagzij. Bij het aanlopen van IJmuiden, op 7 december 1919, kwam de "Hollandia I" in de problemen en verdaagde naar de pier. De "Cyclop" maakt vast op de "Hollandia I" en bracht de "Hollandia I" weer terug in de vaargeul.

De "Cyclop" arriveerde op 9 december 1919 vanuit IJmuiden in Maassluis.

De "Cyclop" en de "Utrecht" zijn 9 december 1919 vanuit Maassluis en IJmuiden uitgevaren naar de positie van het Nederlandse vrachtschip "Groenlo"(1918 – 1.449 Brt.) die in het Engels Kanaal (straat van Dover)voor anker ligt, sinds 3 december 1919, met een gebroken roerkoning en gebrek aan proviand.

Op 10 december 1919 wordt er op de "Groenlo" vast gemaakt en op 12 december 1919 arriveren de "Cyclop" en de "Utrecht" met de "Groenlo" op sleeptouw in IJmuiden.

In 1919 was de "Cyclop" betrokken bij het weer vlot brengen van de Duitse vrachtschip "Magdalena Fischer" die was gestrand nabij Terschelling. Geen datum of verdere gegevens.

1920

Op 12 januari 1920  kwam de Belgische motorschoener "Anna" of "Anna van Nieuwpoort" geladen met magnesium-erts onderweg vanuit Hull - Engeland naar Antwerpen – België kwam door een West-Zuid-Wester storm windkracht 8 in de problemen. Eerst werd de "Anna" vastgemaakt door de stoomtrawler "Marie" maar na enige tijd brak de sleepverbinding en raakte de "Anna" op drift. De "Cyclop" wist uiteindelijk met behulp van de "Hector" de "Anna" op 13 januari IJmuiden binnen te slepen. De "Anna"was door de storm lekgeslagen en had zware averij opgelopen aan dek en aan haar romp. Verder waren de zeilen en een sloep weggeslagen. Het bergingsloon bedroeg Fl. 26.000.

De "Cyclop" raakt op 13 januari 1920 bij het verlenen van assistentie aan het binnenkomende passagiers/vrachtschip "Crijnssen"(1919 – 4.321 Brt.) bekneld tussen de sluismuur en de "Crijnssen". En loopt zware schade op aan voor en achterschip, boven de waterlijn.

Op 10 juni 1920 brengt de "Cyclop" de lichter "Carpa" binnen in IJmuiden. De "Carpa" was december 1919 gestrand nabij Egmond aan Zee, hoe de "Carpa" was/is vlotgekomen is niet bekend.

De "Cyclop" vertrok op 11 juni 1920 vanuit IJmuiden naar Hamburg - Duitsland met de lichters "Carpa" en "Handelsblatt" op sleeptouw.

De "Cyclop" en de "Simson" verslepen de bokken "Adelaar" en "Kolosus II" naar het wrak van de "Hercules" op zondag 20 juni 1920 net buiten de pieren van IJmuiden. En slepen de bokken inclusief de "Hercules" weer naar binnen naar de bergingshaven, waar de "Hercules" droog gezet zal worden.
 
De bok "Adelaar" wordt door de "Cyclop" na de berging van de "Hercules" op 23 juni 1920 vanuit IJmuiden naar Rotterdam versleept.

Na aflevering van de drijvende bok "Adelaar" vertrok de "Cyclop" op 24 juni 1920 vanuit de Nieuwe Waterweg weer naar IJmuiden.

De Duitse schoener "Saama", geladen met gezaagd hout en onderweg vanuit  Stockholm – Zweden naar Schiedam, werd op 27 juli 1920 door de "Cyclop" IJmuiden binnengesleept met defecte pompen, gescheurde zeilen en dekschade. Het schip had ook haar anker en de ankerketting verloren.

Donderdagmorgen 9 september 1920 strandde het met ijzer geladen Amerikaanse vrachtschip "Lake Frugality"(1919 – 2.609 Brt.), dat van New York – Verenigde Staten op weg was naar Danzig, in het Westgat bij Den Helder. De "Assistent", "Cyclop" en "Titan" vertrokken voor assistentie, maar slaagden er niet in het schip vlot te brengen. Men besloot een deel van de lading te lossen, waarna een tweede poging werd gedaan die met succes bekroond werd. Het schip werd Den Helder binnengebracht om de lading weer in te nemen.

De "Cyclop" brengt op 12 september 1920 de zeelichter "Elbe" binnen in IJmuiden.
De "Elbe" had schade aan haar roer. Na herstel van de schade heeft de "Elbe" haar reis naar Bandholm Havn – Denemarken vervolgt.

Half september 1920 brengen de "Brabant" en de "Simson" een 1400-tons dok vanuit Kiel naar Rotterdam. Ter hoogte van Scheveningen maakt, wegens het slechte weer, ook de "Cyclop" vast op het dok tot de aflevering in Rotterdam. Bij aankomst op de Nieuwe Waterweg maakt de "Cyclop" vast aan de achterzijde van het dok als stuurboot.

In 1920 slaagden de "Simson" en de "Cyclop" er in de Duitse lichters "Elbe" en "Oldenfelde" vlot te brengen en IJmuiden binnen te slepen.(verder geen gegevens of datum bekend).

1921

De Logger "KW. 137 Vriendschap" van Reederij N. Parlevliet strandde in de morgen van 26 april 1921 nabij de Noordpier van IJmuiden. De "Cyclop" slaagde er in het begin van de avond in de "KW. 137 Vriendschap" weer vlot te brengen en IJmuiden binnen te slepen. Later werd de "KW. 137 Vriendschap" door de "Cyclop" naar Maassluis versleept.

De trawler "IJM. 118 Beatrice" wordt op 18 juni 1921, kort nadat ze zee had gekozen vanuit IJmuiden door de "Cyclop" op zee, met machine schade, vastgemaakt en weer IJmuiden binnen gesleept.

Het Franse vrachtschip "Claudine Magnin"(1921 – 2.311 Brt.) liep vrijdagmorgen 2 oktober 1921, tijdens zware mist, ter hoogte van strandpaal 31 onder Bergen aan Zee op het strand.

De "Cyclop" en de "Assistent" zijn vanuit Nieuwediep uitgevaren om assistentie te verlenen, de kapitein weigerde echter alle hulp. (Helaas de afloop is mij niet bekend).

Het Duitse vrachtschip "Orla"(1921 – 1.288 Brt.) dat vertrok op 22 oktober 1921 vanuit IJmuiden naar Emden - Duitsland, verloor op de Noordzee tijdens een Noord-Wester storm, windkracht 7 tot 8, een anker en 62 vadem ketting. Op 23 oktober 1921 arriveerde de "Orla" weer bij IJmuiden en kon slecht met assistentie van de "Cyclop" en "Simson" binnenlopen.
Een in de buitenhaven afgemeerde loods schoener werd nog door de "Orla" aangevaren, waarbij de "Orla" schade aan het roer opliep.

Van de Franse sleepboot "Megas" slepende met de lichter "Falaise" breekt tijdens het binnen komen bij Hoek van Holland, op 24 oktober 1921, de sleepdraad. De lichter "Falaise" drijft af maar slaagt er in ten Noorden van de Noorder pier van Hoek van Holland voor anker te gaan. De "Megas" strand op het Zuiderhoofd. De "Cyclop" zou vanuit IJmuiden vertrekken naar de plaats waar de "Falaise" voor anker ligt om deze vast te maken. Maar werd opgehouden door het op de Noorderpier stoten van de tanker "S.B.Hunt"(1919 – 6.689 Brt.).
De lichter "Falaise" strandde later alsnog op de Maasvlakte.

25 Oktober 1921 liep de tanker "S.B.Hunt"(1919 – 6.689 Brt.), onderweg vanuit Tampico - Mexico naar Amsterdam met een lading olie, bij het binnenkomen van IJmuiden op de Noorderpier. Daardoor ontstond een lek en er verloor de "S.B.Hunt" een deel van zijn lading olie. De "Cyclop", die net vertrok uit IJmuiden om op zoek te gaan naar een verloren lichter, de "Falaise", op de Noordzee, maakte vast op de "S.B.Hunt" en bevrijdde de "Hunt" van de Noorderpier. Het bergingsloon bedroeg 6.000,-- gulden.

4 november 1921 vertrok de "Cyclop" vanuit IJmuiden naar Antwerpen - België.

De "Cyclop" versleepte in 1921 het zeilschip "Penang" vanuit Antwerpen – België naar Vlissingen.

Op 6 november 1921 bracht de "Cyclop" samen met de "Simson" de Bark "Irene" tijdens een zware storm binnen in IJmuiden.

Zondagavond 13 november 1921 strandde als gevolg van dichte mist de Duitse Stoom trawler "SO. 470 Marie" ten Zuiden van Egmond. De "Cyclop", "Zeeland",  "Simson", "Katwijk" en de "Noordwijk" brengen de "SO. 470 Marie" op 15 november 1921 weer vlot en slepen haar naar IJmuiden.

Op de Zuiderhaaksgronden is op l december 1921 het Noorse vrachtschip "Huftero"(1921 – 5.489 Brt.) gestrand. De "Jacob van Heemskerck", de "Zeeland", de "Cyclop" en de "Assistent" hebben vastgemaakt om te trachten het schip vlot te brengen. De "Friesland" vanuit IJmuiden en de "Gelderland" vanuit Rotterdam zijn mede ter assistentie aangekomen. Later op de dag heeft de "Assistent" de lichter "Albatros" uit Den Helder gehaald om lading van de "Huftero", die nog niet vlot is gekomen, over te nemen. 3 December lukte het om de "Huftero" vlot te brengen en af te slepen naar IJmuiden. Het bergingsloon bedroeg 250.000,-- gulden.

Het Vrachtschip "Blairmore"(1901 – 3.038 Brt.) strandde op 19 december 1921 tussen de pieren van IJmuiden. Op 20 december 1921 wisten de "Jacob van Heemskerk", de "Zeeland", de "Cyclop", de "Simson" en de "Titan" de "Blairmore" vlot te brengen. De "Blairmore" had schade aan het roer. Het bergingsloon bedroeg 2.750,-- gulden.

28 December 1921 strandde bij IJmuiden het vrachtschip "Dicido". Twee sleepboten hadden vastgemaakt, maar konden niet beletten dat het schip geheel vastliep. Vijftien opvarenden zijn door de "Titan" van boord gehaald. De kapitein en twee stuurlieden bleven aan boord.

IJmuiden 31 December 1921. Van het vrachtschip "Dicido" is hedennacht de gehele deklast van het voorschip benevens de voormast over boord geslagen. De nog aan boord zijnde bemanning is door de reddingboot, welke door de sleepboot "Cyclop" naar buiten gebracht was, er afgehaald en in IJmuiden aangeland.

1922

Op 8 januari 1922 lukt het de "Gelderland", de "Limburg", de "Zeeland", de "Titan", de "Cyclop", de "Simson", de "Jacob van Heemskerck" en de de "Junior" om het op 28 december 1921 bij IJmuiden gestrande vrachtschip "Dicido" los te krijgen van de pier. Het bergingsloon bedroeg 40.000,-- gulden.

Op 20 januari 1922 strandde het Duitse Stoomschip "Herta" nabij Egmond. Op 21 januari werd het schip door de "Cyclop" en de "Simson" vlot gebracht. Het bergingsloon bedroeg 5.500,-- gulden.

De "Cyclop" arriveert op 13 maart 1922 vanuit IJmuiden op de Nieuwe Waterweg.

De Engelse schoener "Alfort", onderweg van Portsmouth - Engeland naar Hamburg – Duitsland, met een lading lood, strandde 13 september 1922 op de Zuidergronden bij Den Helder tijdens een Wester-storm. 2 bemanningsleden werden gered door de reddingsboot, die daarbij zware schade opliep. De "Cyclop" wist de derde opvarende die op een omgeslagen sloep zat te redden.

Op 22 september 1922 vertrok de "Cyclop" vanuit Vlissingen naar Hamburg - Duitsland met het zeilschip "Alexander Isenberg"(1891 – 1.834 Brt.) op sleeptouw. De "Alexander Isenberg" zal worden afgeleverd bij een sloopwerf in Hamburg - Duitsland.

De Zweedse driemast schoener "Britta" onderweg vanuit Vlaardingen naar Vyborg - Oblast Leningrad - Rusland strandde op 26 september 1922 op de Noorderhaaks. De "Cyclop" en de "Hector" wisten de "Britta" op 27 september 1922 weer vlot te brengen en te Den Helder binnen te brengen. Het bergingsloon bedroeg 4.000,-- gulden. De "Britta" vervolgde op 30 september vanuit Den Helder haar reis naar Vyborg -Oblast Leningrad - Rusland.

11 November 1922 strandde op de Eierlandse gronden het Duitse vrachtschip "Christel Salling"(1904 – 1.305 Brt.), dat onderweg was van Vyborg - Oblast Leningrad - Rusland naar Amsterdam geladen met hout. Op 12 november 1922 werd getracht het schip vlot te brengen na de deklast hout in zee te hebben geworpen. Deze poging mislukte. Op 14 november 1922 werd de "Christal Salling" door de "Drente", de "Cyclop", de "Texel" en de "Stortemelk" vlot gebracht, nadat er door de "Volharding" een geul was gemaakt. 15 November 1922 kwam de "Christal Salling" aan in IJmuiden, zonder deklast en met enige lekkages. De opbrengst van de berging bedroeg 43.000,-- gulden, de verdeling is niet bekend.

Het vrachtschip "Vliestroom"(1912 – 655 Brt.), onderweg vanuit Hull - Engeland naar Harlingen, strandde op 21 december 1922 op de Zuidwal bij Fort Harsens, Den Helder. De "Cyclop" bracht het vrachtschip "Vliestroom" dezelfde dag weer vlot.

1923

Bij K. B. is januari 1923 als blijk van goedkeuring en tevredenheid toegekend, de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift, aan B. Kuiper, kapitein van de sleepboot "Cyclop", wegens de door hem met levensgevaar verrichte redding van een schipbreukeling van het Engelse schip "Alford" op 13 september 1922.

Op 17 maart 1923 ontving de bemanning van de "Cyclop", die op 13 september 1922 wegens de stranding van de Alford de reddingsboot naar buiten brachten, een medaille van het Garnegie Heldenfonds. De Medailles werden uitgereikt aan: J. Kuiper, L. Schong, C. Bijl, P. Forrer, H. Nebbeling, J, Hambach, L. v/d Harst, K. Bijl en A. Sieuwertsen.

De Duitse sleepboot "Hugo Stinnes VI" verloor op 30 augustus 1923 tijdens zwaar weer de lichter "Donau", ter hoogte van het lichtschip "Haaks". De "Cyclop" wist vrijdag 31 augustus 1923 de "Donau" vast te maken en Den Helder binnen te brengen.

De "Cyclop" is betrokken bij de berging van het op 29 september 1923 op de Eierlandse Gronden gestrande Noorse vrachtschip "Bro"(1901 – 779 Brt.).
Op 1 oktober 1923 weten de "Cyclop", "Drente", "Volharding", "Texel" en "Bornrif" de "Bro" vlot te brengen en naar de haven van Nieuwediep te verslepen.

Het Griekse Stoomschip "Elpidoforos"(1890 – 2.336 Brt.) die geladen met kolen onderweg was vanuit Cardiff - Engeland naar Hamburg - Duitsland strandde op 27 november 1923 op de Eierlandsche gronden, de "Cyclop", "Drente" en de "Hector" van Bureau Wijsmuller en de "Texel" en "Volharding" van Doeksen wisten de "Elpidoforos" 1 december 1923 weer vlot te brengen. En naar Nieuwediep te slepen.

Op 3 december 1923 strandde het Noorse vrachtschip "Ulven"(1901 – 626 Brt.) in de Eierlandsche gronden. De "Ulven" was geladen met zout onderweg van Sebutal - Portugal, naar Stockholm – Zweden.

In de vroege ochtend van 4 december 1923 is de "Ulven" vlot gesleept door de "Drente", "assistent" en de "Cyclop" van Bureau Wijsmuller en de "Texel" en "Volharding" van Doeksen. De "Ulven" is voor herstelwerkzaamheden de haven van Nieuwediep binnen gesleept.

Half december 1923 lag de "Cyclop" in het Kieler Kanaal afgemeerd naast het vracht/passagiersschip "Somali"(1901 – 6708 Brt.) wat vanuit Falmouth - Engeland gesleept door de "Willem Barendsz", voor de sloop onderweg was naar Kopenhagen, Denemarken. Vermoedelijk heeft de "Cyclop" de "Willem Barendsz" geassisteerd tijdens de vaart door het Kieler Kanaal

1924

De "Cyclop" arriveert op 5 mei 1924 vanuit Le Havre - Frankrijk in Antwerpen - België met 2 lichters op sleeptouw.

Na aflevering van de beide lichters zet de "Cyclop" nog dezelfde dag vanuit Antwerpen - België koers naar IJmuiden.

De "Cyclop" arriveert op 6 mei 1924 vanuit IJmuiden op de Nieuwe Waterweg.

De "Cyclop" en de "Zeeland" vertrokken 21 mei 1924 vanuit IJmuiden naar Åbenrå – Denemarken om vandaar uit baggermateriaal naar Rotterdam te slepen.

Eind mei 1924 arriveerde de "Cyclop" en de "Zeeland" met baggermateriaal vanuit Åbenrå - Denemarken in Rotterdam.

22 mei 1924 werd door de rechtbank in Almaar een opvarende van de "Cyclop" veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens het stelen van goederen van het vracht/passagiersschip "Somali", waarnaast de "Cyclop" lag afgemeerd in het Kielerkanaal (zie december 1923) De man had onder meer ontvreemd:
2 Kompassen
1 Vleesschaal
2 Theepotten
5 Soepborden
1 Sauspan
2 Vertinde schalen
1 Deken
En nog enkele andere artikelen.

Op 6 juni 1924 lukt het, na veel voorbereidend werk, om het op 19 december 1921 gestrande Duitse vrachtschip "Alesia"(1921 – 1.383 Brt.) vlot te brengen. De sleepboten "Nestor","Drente", "Cyclop" en "Assistent" van Wijsmuller en de sleepboten "Texel" en "Volharding" van Dros en Doeksen waren hierbij ingezet.

De "Cycloop" is op 3 november 1924 vertrokken uit Den Helder om in IJmuiden als stationsboot te worden in gezet.

Op 17 december 1924 strandde in de Zuiderhaaksgronden het Engelse vrachtschip "Promus"(1918 – 4.816 Brt.). De "Drente" en de "Assistent" vertrokken direct naar de strandingsplaats en wisten vast te maken. Een eerste poging om de "Promus" vlot te brengen slaagde niet.

De "Cyclop" vertrok op 17 december 1924 met de lichter "Albatros" op sleeptouw naar de strandingsplaats ook de "Nestor" zette vanuit IJmuiden koers naar de "Promus".

Donderdag 18 december 1924 hadden de "Drente", de "Nestor", de "Cyclop", de "Assistent", de "Jacob van Heemskerk", de "Brabant" en de "Limburg" verbinding met het schip, ook deze poging mislukte. Op 23 december 1924 lukte het om de "Promus" vlot te brengen. Vlak bij Den Helder liep de "Promus" weer aan de grond, maar op 25 december 1924 lukte het om de "Promus" de haven van Den Helder binnen te slepen. Het bergingsloon voor de "Promus" bedroeg 144.000,-- gulden.

1925

12 mei 1925 arriveert de "Cyclop" in Maassluis.

13 mei 1925 gaat de "Cyclop" vanuit Maassluis onderweg naar Appledore - Engeland om daar het zeilschip "Holthe"(1890 – 1.427 Brt.) vast te maken en deze naar Lemwerden - Duitsland te verslepen waar de "Holthe" het tweede kwartaal van 1925 is gesloopt.

De "Cyclop" onderweg vanuit Appledore - Engeland, naar Lemwerden - Duitsland, met de Bark "Holthe" op sleeptouw, arriveert op 24 mei 1925 in IJmuiden voor bunkers en water.

Ter hoogte van strandpaal 31 net onder Bergen aan Zee is op zaterdag morgen 3 oktober 1925, tijdens dichte mist, het Franse vrachtschip "Claudius Magnin"(1921 – 2.311 Brt.) op het strand gelopen.

De "Cyclop" en de "Assistent" zijn vanuit Nieuwediep uitgevaren om eventueel assistentie te verlenen.

De kapitein van de "Claudius Magnin" weigert echter alle aangeboden hulp en wil niemand aan boord laten komen.

Uiteindelijk is de "Claudius Magnin" geheel op eigen kracht weer vlot gekomen.

Op 22 oktober 1925 arriveert de "Cyclop" vanuit IJmuiden op de Nieuwe Waterweg.

1926

Het Griekse vrachtschip "Agios Georgios"(1911 – 4.253 Brt.) strandde op 27 januari 1926 4 kilometer ten Noorden van Noordwijk.
De "Cyclop" vertrok naar de strandingsplaats.

 – - De "Agios Georgios" is door 3 sleepboten van Wijsmuller vlot gebracht.- -

De "Cyclop" versleept op 22 februari 1926 de drijvende bok "Simson III" vanuit IJmuiden naar Rotterdam.

De "Cyclop" vertrok op 4 juni 1926 vanuit IJmuiden naar Kingslynn - Engeland.

Op 6 juni 1926 arriveerde de "Cyclop" vanuit Kingslynn - Engeland, in Rotterdam met de motorschoener "San Antonio"(geen gegevens gevonden) op sleeptouw.

De "Cyclop" arriveerde op 22 juni 1926 in Rotterdam met de kraan "T.H.B. 10" op sleeptouw. De "Cyclop" was met de kraan "T.H.B. 10" vertrokken vanuit IJmuiden.

Op 8 juli 1926 arriveerde de "Cyclop" vanuit IJmuiden in Vlaardingen.

19 juli 1926 Dagtekening der doorhaling teboekstelling.

De "Cyclop" werd 20 juli 1926 verkocht aan het Engelse sleepbedrijf France, Fenwick, Tyne & Wear Co. Ltd. te Newcastle-upon-Tyne  Engeland en kwam daar als "Cullercoats" in de vaart.

1956

In 1956 werd de "Cullercoats" voorzien van 'nieuwe motoren' ze kreeg de motor uit de Franse trawler "Bearn" (1946) die zelf van een nieuwe motor werd voorzien.

1958

"Cullercoats" Tyne Tugs Ltd. Newcastle-upon-Tyne, ingebracht door France Fenwick Tyne & Wear Co. Ltd., Newcastle-upon-Tyne.

1968

Tot in mei 1968 heeft de "Cullercoats" voor France, Fenwick, Tyne & Wear Co. Ltd. gevaren. De "Cullercoats" werd tenslotte gesloopt bij Clayton & Davie Ltd. te Dunston.

Over de "Cullercoats" ex "Cyclop" gaat de volgende site:

http://www.teesships.freeuk.com/1004cullercoats.htm