Location: Home > A_D > Cycloop 1963 - 1986 > Bemanningslijsten

Bemanningslijsten

Bemanning"Cycloop" (ex "Friesland") december 1963: kapitein A. v.d. Lugt, stuurman M.M. Menting, marconist M.A.J. van Dijk, bootsman P. de Beer, matroos-runner P.A. Alveringh, matroos-splitser P.W. Hulscher, matroos-splitser G.J. Philippo, matroos o.g. C. van Wijk, kok Tj. de Wit, jongen J. Groen, 1e wtk. F. Feyen, d.d. 2e wtk. A. Th. A. Groot, 3e wtk. D.K. de Boer, olieman-bankwerker W. Neijts, 3e wtk.-duiker M.M. van Ouwerkerk, olieman-duiker J. Doreleyers.

Bemanning "Cycloop" op 4 februari 1964: Kapitein A. v.d. Lugt, d.d. 1e stuurman F. Boetekees, d.d. Bootsman A.M. Hof, matroos-splitser H. Buter, matroos-splitser A. Munnink, matroos-runner P. Munter, matroos o.g. A. v. Heulen, kok J. Meins, jongen H. v. Tiel, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. A. Groot, 3e wtk. H. Spit, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, olieman-duiker R. Wemmers, olieman-bankwerker O. v. Dortmont, marconist W. v.d. Ham.

Bemanning "Cycloop" op 13 april 1964: Kapitein A. v.d. Lugt, F. Boetekees, W. v.d. Ham, A.M. Hof, H. Buter, A. Munnink, P. Munter, A. van Heulen, J. Meyns, H. v. Tiel, H. Smit, A. Groot, H. Spit, K. Wemmers, J. Doreleyers.

Bemanning "Cycloop" op 14 mei 1964: Kapitein A. Kleingeld, C. v.d. Brink, A. Kersten, H. Klein Kranenburg, Y. de Groot, G. Molijn, J. Rendering, E. de Jong, J. Koning, J. v.d. Aar, P. Roos, C. Schenk, A. Janssen, J. Gomes, E. Dijkhuizen, Th. v. Dijke.

Bemanning "Cycloop" op l juni 1964: kapitein A. Kleingeld, C. v.d. Brink, A. Kersten, H. Klein Kranenburg, Y. de Groot, G. Molijn, J. Rendering, E. de Jong, J. Koning, J. v.d. Aar, P. Roos, C. Schenk, A. Janssen, J. Gomes, E. Dijkhuizen, Th. v. Dijke.
Per vliegtuig zijn op 3 juni naar Cotonou vertrokken H.B. Stal, J.M. Vis, H. Achterkamp, T.G.J. Sprakel, A. de Jong en W.C. Dubbelaar.

Bemanning "Cycloop" op 5 juli 1964: kapitein A. Kleingeld, C. v.d. Brink, A. Kersten, H. Klein Kranenburg, Y. de Groot, G. Molijn, E. de Jong, J. Koning, J. v.d. Aar, P. Roos, C. Schenk, A. Janssen, J. Gomes, Th. v. Dijke.
Per vliegtuig zijn naar Cotonou vertrokken H. B. Stal, J. M. Vis, H. Achterkamp, T.G.J. Sprakel, A. de Jong, W.C. Dubbelaar, B.E.G. v.d. Eeden en M.S. Verhage.

Bemanning "Cycloop" op 22 juli 1964: kapitein A. Kleingeld, C. v.d. Brink. A. Kersten, H. Klein Kranenburg, Y. de Groot, Th. v. Dijke, E. de Jong, J. Koning, J. v.d. Aar, P. Roos, C. Schenk, A. Janssen, J. Gomes.
Bergingsdienst: H. Stal, J. Vis, H. Visscher, B. v.d. Eeden, S. Verhage, W. Dubbelaar, A. de Jong.

Bemanning "Cycloop" op l september 1964: Kapitein A. Kleingeld, C. v.d. Brink, A. Kersten, H. klein Kranenburg, Th. van Dijke, A. van Heulen, A. de Jong, K. v.d. Wijke, Tj. Buckert, E. de Jong, W. Dubbelaar, J. v.d. Aar, P. Roos, C. Schenk, A. Janssen, J. Gomes.

Bemanning "Cycloop" op l oktober 1964: Kapitein A. Kleingeld, C. v.d. Brink, A. Kersten, H. Klein Kranenburg, Th. van Dijke, A. van Heulen, A. de Jong, E. de Jong, W. Dubbelaar, J. v.d. Aar, P. Roos, C. Schenk, J. Gomes. Bergingsploeg: H. B. Stal, J. Vis, W. Ritsma, A. Verhage en J. Postma.

Bemanning "Cycloop" november 1964: Kapitein A. Kleingeld, 1e Stuurman C. J. v.d. Brink. 2e Stuurman A.G. Kersten, marconist H.J. Klein Kranenburg, Matroos-Runner T. v. Dijke, d.d. Matroos-Runner A.H. v. Heulen, Matroos-Runner A. de Jong, Matroos o.g. E. de Jong, d.d. Kok W.C. Dubbelaar, Jongen J.Th. v.d. Aar, 1e wtk. P. Roos, 2e wtk. C. Schenk, Chef-duiker J.M. Vis, Olieman-duiker S. Verhage, Olieman-duiker W. Ritsma, Matroos-duiker J. Postma.
Bestemd voor „Cycloop": 3e wtk. J.J.M. Kroone, Kok J.G.W. Vermons, Matroos o.g. C.J.A. de Jong.

Bemanning "Cycloop" december 1964: Kapitein A. Kleingeld, 1e Stuurman C.J. v.d. Brink, 2e Stuurman A.G. Kersten, Radio marconist H.J. Klein Kranenburg, Matroos Runner T. v. Dijke, d.d. Matroos Runner A.H. v. Heulen, Matroos Runner A. de Jong, Matroos o.g. E. de Jong, Matroos Runner W.C. Dubbelaar, Jongen J.Th. v.d. Aar, 1e wtk. P. Roos, 2e wtk. C. Schenk, 3e wtk. L.L.M. Kroone, Chef duiker J.M. Vis, Olieman duiker S. Verhage, Olieman duiker W. Ritsma, Matroos duiker J. Postma, Kok J.G.W. Vermons en Matroos o.g. C.J.A. de Jong.

Bemanning "Cycloop" januari 1965: Kapitein A. Kleingeld, 1e Stuurman C.J. v.d. Brink, 2e Stuurman A.G. Kersten, marconist H.J. Klein Kranenburg, matroos-runner T. v. Dijke, d.d. matroos-runner A.H. v. Heulen, matroos-runner A. de Jong, matroos o.g. E. de Jong, matroos-runner W.C. Dubbelaar, jongen J. Th. v.d. Aar, 1e wtk. P. Roos, 2e wtk. C. Schenk, 3e wtk. L.L.M. Kroone, Kok J.G.W. Vermons, en matroos o.g. C.J.A. de Jong.

Bemanning "Cycloop" februari/maart 1965: d.d. Kapitein J. Früdiger, 1e stuurman H.J. Korendijk, 2e stuurman A.P.J. Raats, marconist P.Th. Mossinkoff, matroos-runner M. Dubbeld, matroos-runner G.J. Philippo, matroos-runner S. Zwier, matroos o.g. C.J.A. de Jong, Kok J.G.W. Vermons, Jongen R.J.A. de la Rie. 1e wtk. J.C. v. Loon, 2e wtk. P. Vervoort, 3e wtk. L.L.M. Kroone, olieman H. Kokelaar, matroos-Duiker J. Postma, olieman-Duiker W. Ritsma.

Bemanning "Cycloop" mei 1965: Kapitein A.P. v.d. Lugt, d.d. 1e Stuurman M. Verschoor, marconist W. Paape, Matroos-Runner A. Tuinstra, Matroos-Splitser A. Groeneveld, Matroos-Splitser H. Hooghiemstra, d.d. Matroos-Runner E. de Groot, d.d. Matroos-Runner C. Smoor, Kok J. Meyns, Jongen R. de La Rie, 1e wtk. J.C. van Loon, d.d. 2e wtk C. Ockers, 3e wtk A. Rolvink, Olieman J. v.d. Mey, Matroos-Duiker H. Achterkamp, Matroos-Duiker Th. Sprakel, Matroos-Runner J. A. M. Brans.

Bemanning "Cycloop" juni 1965: Kapitein A.P. v.d. Lugt, d.d. 1e Stuurman M. Verschoor, marconist W. Paape, matroos-runner A. Tuinstra. matroos-Splitser A. Groeneveld, d.d. matroos-splitser H. Hooghiemstra, d.d. matroos-runner E. de Groot, d.d. matroos-runner C. Smoor, Kok J. Meyns, Jongen R. de La Rie, 1e wtk. J.C. van Loon, d.d. 2e wtk. C. Ockers, 3e wtk. A. Rolvink, olieman J. v.d. Mey. matroos-duiker H. Achterkamp, matroos-duiker Th. Sprakel, matroos-runner J.A.M. Brans.

Bemanning "Cycloop" juli 1965: Kapitein A.P. v.d. Lugt, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W. Paape, matroos-runner A. Tuinstra, matroos-splitser A. Groeneveld, matroos-splitser H. Hooghiemstra, matroos-runner W. Munster, d.d. matroos-runner E. de Groot, kok J. Meyns, jongen R. de La Rie, 1e wtk. J. C. van Loon, d.d. 2e wtk, C. Ockers, 3e wtk. A. Rolvink, olieman J. v.d. Mey, matroos-duiker H. Achterkamp, matroos-duiker Th. Sprakel.

Bemanning "Cycloop" augustus 1965: d.d. Kapitein M. Menting, d.d. 1e stuurman J. Handgraaf, marconist W. v.d. Ham, matroos-runner P. Hulscher, matroos-runner R. Kisjes, matroos-runner P. Gjaltema, matroos-runner W. Plaggenborg, d.d. matroos-runner J. Majoor, kok J.Th. Koek, jongen L. Zwart, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. L. J. Boerkoel, ass. wtk. H. Brunsveld, olieman P Raams, matroos-duiker C. Vogels, olieman-duiker F. Hoekman.

Bemanning "Cycloop" september 1965: d.d. Kapitein M.M. Menting, d.d. 1e stuurman J. Handgraaf, marconist W. v.d. Ham, matroos-runner P.W.H. Hulscher, matroos-runner R. Kisjes, matroos-runner P.R. Gjaltema, matroos-runner W. Plaggenborg, d.d. matroos-runner J. Majoor, kok J.Th. Koek, jongen L. Zwart. 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. L.J. Boerkoel, ass. wtk. H.W. Brunsveld, olieman P. Raams, matroos-duiker C.Th. Vogels, olieman-duiker F. Hoekman.

Bemanning "Cycloop" oktober 1965: d.d. Kapitein M.M. Menting, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W. v.d. Ham, matroos-runner P.W.H. Hulscher, matroos-runner R. Kisjes, matroos-runner P.R. Gjaltema, matroos-runner W. Plaggenborg, d.d. matroos-runner J. Majoor, kok J.Th. Koek, jongen L. Zwart, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. L.J. Boerkoel, ass.wtk. H.W. Brunsveld, olieman P. Raams, matroos-duiker C.Th. Vogels, olieman-duiker F. Hoekman.

Bemanning "Cycloop" november 1965: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W.M. Paape, matroos-runner W. Munster, matroos-runner H.G. Hooghiemstra, matroos-runner P.l. v.d. Waal, matroos-runner H.H. Clots, matroos o.g. K. Dijkhuizen, kok M. Essenburg, jongen J.P. Coule, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. L.C. Bergmans, 3e wtk. L.E. Jansen, olieman J. v.d. Mey, olieman-duiker H. Hofstede, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" december 1965: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W.M. Paape, matroos-runner W. Munster, matroos-runner H.G. Hooghiemstra, matroos-runner P.l. v.d. Waal, matroos-runner H.H. Clots, matroos o.g. K. Dijkhuizen, kok M. Essenburg, jongen J.P. Coule, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. L.C. Bergmans, 3e wtk. L.E. Jansen, olieman J. v.d. Mey, olieman-duiker H. Hofstede, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" februari 1966: Kapitein A.P. v.d. Lugt, stuurman A.C. van Kalken, marconist W.J.C. v.d. Ham, bootsman R. v.d. Zee, matroos-runner M. Oliemans, matroos-runner O.C. Dubbelaar, matroos-runner C.J. Kossen, matroos o.g. R.J.A. de la Rie, kok A. Gevelaar, jongen J.D. ten Boekel, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. B. Bakker, 3e wtk. Fr. Postma, stoker-olieman J.L. Janssen, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, olieman/duiker S.P. Langenberg.

Bemanning "Cycloop" maart 1966: Kapitein A.P. v.d. Lugt, stuurman A.C. van Kalken, marconist W.J.C. v.d. Ham, bootsman R. v.d. Zee, matroos-runner M. Oliemans, matroos-runner O.C. Dubbelaar, matroos-runner H. Levasier, matroos-runner C. J. Kossen, matroos o.g. R.J.A. de la Rie, kok A. Gevelaar, jongen J.D. ten Boekel, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. B. Bakker, 3e wtk. Fr. Postma, stoker-olieman J.L. Janssen, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, olieman/duiker S.P. Langenberg.

Bemanning "Cycloop" april 1966: Kapitein , stuurman A. C. van Kalken, marconist W. J C. v.d. Ham, bootsman R. v.d. Zee, matroos-runner M. Oliemans, matroos-runner O.C. Dubbelaar, matroos-runner C. J. Kossen, matroos o.g. R.J.A. de la Rie, kok A. Gevelaar, jongen J.D. ten Boekel, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. B. Bakker, 3e wtk. Fr. Postma, stoker-olieman J.L. Janssen, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, olieman-duiker S.P. Langenberg.

Bemanning "Cycloop" juni 1966: d.d. Kapitein H. Smit, d.d. 1e stuurman C.F. van Hoorn, marconist W. Paape, d.d. bootsman H. Hooghiemstra, matroos-runner H. Clots, matroos/runner J. A. Jobst, kok A. Gevelaar, jongen W. Siewertsen, 1e wtk. I. J. Buis, d.d. 2e wtk. J. Post. d.d. 3e wtk. H. C. Hollaar, elektricien A. Ruyter, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" juli 1966: d.d. kapitein H. Smit, d.d. 1e stuurman C.F. van Hoorn, marconist W.M. Paape, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner H. H. Clots, matroos-runner Fr. W. Hagen, matroos-runner J.A. Jobst, d.d. matroos o.g. A. R. D. van Wijk, 1e wtk. I. J. Buis, d.d. 2e wtk. J. M. Post, d.d. 3e wtk. H. C. Hollaar, elektricien A. Ruyter, kok A. Gevelaar, jongen W. Siewertsen, olieman-duiker J. Kuper, olieman-duiker M A.A.M.M. van Gorp.

Bemanning "Cycloop" september 1966: d.d. kapitein H. Smit, d.d. 1e stuurman C.F. van Hoorn, marconist W.M. Paape, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner H. H. Clots, matroos- runner Fr. W. Hagen, matroos-runner J. A. Jobst, d.d. matroos o.g. A. R. D. van Wijk, 1e wtk. I. J. Buis, d.d. 2e wtk. J. M. Post, d.d. 3e wtk. H. C. Hollaar, elektricien A. Ruyter, kok A. Gevelaar, jongen W. Siewertsen, olieman-duiker M A.A.M.M. van Gorp.

Bemanning "Cycloop" oktober 1966: d.d. kapitein H. Smit, d.d. 1e stuurman C.F. van Hoorn, marconist W.M. Paape, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner H. H. Clots, matroos-runner Fr. W. Hagen, matroos-runner J. A. Jobst, d.d. matroos o.g. A. R. D. van Wijk, 1e wtk. I. J. Buis, d.d. 2e wtk. J. M. Post, d.d. 3e wtk. H. C. Hollaar, elektricien A. Ruyter, kok A. Gevelaar, jongen W. Siewertsen, olieman/duiker M A.A.M.M. van Gorp.

Bemanning "Cycloop" november 1966: Kapitein A.P. v.d. Lugt, 1e stuurman C. Blom, marconist W.J.C. v.d. Ham, d.d. 1e wtk. Z. Oldenburger, d.d. 2e wtk. G. A. Brussaard, stoker-olieman J. Ruygrok, stoker-olieman C.B. Ullings, kok G. Timmerman, jongen J. v. Oost, d.d. Bootsman A. Weeteling, matroos-runner B. Kornalijnslijper, matroos-runner J. A. M. Brans, matroos-runner H. Th. Singendonk, d.d. matroos o.g. J. R. Blonk, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, runner-duiker G.Th. Overdijk.

Bemanning "Cycloop" december 1966: Kapitein A.P. v.d. Lugt, 1e stuurman C. Blom, marconist W.J.C. v.d. Ham, d.d. 1e wtk. Z. Oldenburger, d.d. 2e wtk. G. A. Brussaard, stoker-olieman J. Ruygrok, stoker-olieman C.B. Ullings, kok G. Timmerman, jongen J. v. Oost, d.d. Bootsman A. Weeteling, matroos-runner B. Kornalijnslijper, matroos-runner J. A. M. Brans, matroos-runner H. Th. Singendonk, d.d. matroos o.g. J. R. Blonk, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, runner-duiker G.Th. Overdijk.

Bemanning "Cycloop" januari 1967: Kapitein A. P. v.d. Lugt, 1e stuurman C. Blom, d.d. 1e wtk. Z. Oldenburger, d.d. 2e wtk. G. A. Brussaard, stoker olieman C.B. Ullings, stoker olieman J. Ruygrok, d.d. bootsman A. Weeteling, matroos runner J. A. M. Brans, matroos runner B. Kornalijnslijper, matroos runner H. Th. Singendonck, d.d. matroos o.g. J. R. Blonk, olieman-duiker J.C.M. Doreleyers, matroos-duiker G.Th. Overdijk, kok G. Timmerman, jongen J. v. Oost, marconist W.J.C. v.d. Ham.

Bemanning "Cycloop" februari 1967: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W.M. Paape, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. L.C. Bergmans, 3e wtk. J.J. v.d. Veen, stoker-olieman J.J. Janssen, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner W. van Gelder, matroos-runner B. V. Pols, matroos-runner P.W. Hulscher, d.d. matroos o.g. C. H. Raspoort, kok E.H. Brongers, jongen J. Dronrijp, matroos-duiker H. Achterkamp, matroos-duiker J.G. Tetteroo.

Bemanning "Cycloop" maart 1967: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W.M. Paape, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. L.C. Bergmans, 3e wtk. J.J. v.d. Veen, stoker-olieman J.J. Janssen, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner W. van Gelder, matroos-runner B.V. Pols, matroos-runner P.W. Hulscher, d.d. matroos o.g. C. H. Raspoort, kok E.H. Brongers, jongen J. Dronrijp, matroos-duiker H. Achterkamp, matroos-duiker J.G. Tetteroo.

Bemanning "Cycloop" april 1967: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W.M. Paape, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. L.C. Bergmans, 3e wtk. J.J. v.d. Veen, stoker-olieman J.J. Janssen, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner W. van Gelder, matroos-runner B. V. Pols, matroos-runner P.W. Hulscher, d.d. matroos o.g. C. H. Raspoort, kok E.H. Brongers, jongen J. Dronrijp, matroos-duiker H. Achterkamp, matroos-duiker J.G. Tetteroo.

Bemanning "Cycloop" mei 1967: Kapitein A. v.d. Lugt, d.d. 1e stuurman M. Verschoor, marconist W.M. Paape, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. L.C. Bergmans, 3e wtk. R. Raats, stoker-olieman J.J. Janssen, d.d. bootsman H. G. Hooghiemstra, matroos-runner W. van Gelder, matroos runner B. V. Pols, matroos runner P.W. Hulscher, d.d. matroos o.g. C. H. Raspoort, kok E.H. Brongers, jongen J. Dronrijp, matroos duiker H. Achterkamp, matroos duiker J.G. Tetteroo.

Bemanning "Cycloop" juni 1967: Kapitein A.P. v.d. Lugt, 1e stuurman C. v.d. Brink, marconist W. v.d. Ham, d.d. 1e wtk. K. v. Urk, d.d. 2e wtk. J. de Baat, 3e wtk. R. Raats, stoker-olieman C. Ullings, d.d. bootsman J. Westerwal, matroos-runner Fr. Hagen, matroos-runner B. Kornalijnslijper, matroos-runner R. Hennevanger, matroos o.g. R. Sperling, kok G. Timmerman, jongen M. Prins, matroos-duiker J. Kristelijn, matroos-duiker P. Strijbos.

Bemanning "Cycloop" juli 1967: Kapitein A.P. v.d. Lugt, 1e stuurman C. v.d. Brink, marconist W. v.d. Ham, d.d. 1e wtk. K. v. Urk, d.d. 2e wtk. J. de Baat, 3e wtk. R. Raats, stoker-olieman C. Ullings, d.d. bootsman J. Westerwal, matroos-runner Fr. Hagen, matroos-runner B. Kornalijnslijper, matroos-runner R. Hennevanger, matroos o.g. R. Sperling, kok G. Timmerman, jongen M. Prins, matroos-duiker J. Kristelijn, matroos-duiker P. Strijbos.

Bemanning "Cycloop" augustus 1967: Kapitein A.P. v.d. Lugt, d.d. 1e stuurman G. W. Camphuynder, marconist W.J.C. v.d. Ham, d.d. 1e wtk. K. v. Urk, d.d. 2e wtk. J. H. de Baat, 3e wtk. R. Raats, stoker olieman C.B. Ullings, bootsman J. Westerwal, matroos-runner Fr. W. Hagen, matroos-runner B. Kornalijnslijper, matroos-runner R. J. Hennevanger, matroos o.g. R. Sperling, kok G. Timmerman, jongen M. Prins, matroos-duiker J. Kristelijn, matroos-duiker P. Strijbos, olieman-duiker J. T. v. Ekelen, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" september 1967: d.d. Kapitein H. Smit, d.d. 1e stuurman G. Camphuynder, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. A. J. Rouwenhorst, 3e wtk. J. v.d. Wiel, runner E. Nicolai, d.d. bootsman H. Th. Singendonck, matroos-runner J. J. Neef, matroos-runner P. P. Gjaltema, matroos-runner W. A. Bijker, d.d. matroos o.g. W. Siewertsen, kok E.H. Brongers, jongen M. M. Merbis, olieman-duiker S.P. Langenberg, olieman-duiker J. Th. v. Ekelen, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" oktober 1967: d.d. Kapitein H. Smit, d.d. 1e stuurman G. Camphuynder, 1e wtk. H. Smit, d.d. 2e wtk. A. J. Rouwenhorst, 3e wtk. J. v.d. Wiel, runner E. Nicolai, d.d. bootsman H. Th. Singendonck, matroos-runner J. J. Neef, matroos-runner P. P. Gjaltema, matroos-runner W. A. Bijker, d.d. matroos o.g. W. Siewertsen, kok E.H. Brongers, jongen R. A. van Dijk, olieman-duiker S.P. Langenberg, olieman-duiker P. Raams, runner-duiker C. J. G. Rouw en matroos-duiker G.Th. Overdijk.

Bemanning "Cycloop" november 1967: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman T.B.E. v.d. Merwe, marconist W.J.C. v.d. Ham, 1e wtk. H. Andriesse, d.d. 2e wtk. R.J. Raats, 3e wtk. F.M. van Rixel, stoker-olieman C.J. Zijlmans, d.d. bootsman F.W. Hagen, matroos-runner P.W. Hulscher, matroos-runner F. van Dijk, matroos-runner J.W. van Maaren, d.d. matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen R. Westerwal, duiker A. Brandt, duiker G.Th. Overdijk, duiker W.J.M.M. Cornelissen, duiker H.H.P. Hermans.

Bemanning "Cycloop" december 1967: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman T.B.E. v.d. Merwe, marconist W.J.C. v.d. Ham, 1e wtk. H. Andriesse, d.d. 2e wtk. R.J. Raats, 3e wtk. F.M. van Rixel, stoker-olieman C.J. Zijlmans, d.d. bootsman F.W. Hagen, matroos-runner P.W. Hulscher, matroos-runner F. van Dijk, matroos-runner J.W. van Maaren, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen R. Westerwal, runner-duiker A. Brandt, matroos-duiker G.Th. Overdijk, runner-duiker W.J.M.M. Cornelissen, runner-duiker H.H.P. Hermans.

Bemanning "Cycloop" januari 1968: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman T.B.E. v.d. Merwe, marconist W.J.C. v.d. Ham, 1e wtk. H. Andriesse, d.d. 2e wtk. R.J. Raats, 3e wtk. F.M. van Rixel, stoker-olieman C.J. Zijlmans, d.d. bootsman F.W. Hagen, matroos-runner P.W. Hulscher, matroos-runner F. van Dijk, matroos-runner J.W. van Maaren, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen R. Westerwal, runner-duiker A. Brandt, matroos-duiker G.Th. Overdijk, runner-duiker W.J.M.M. Cornelissen, runner-duiker H.H.P. Hermans.

Bemanning "Cycloop" februari 1968: Kapitein S.M. v.d. Zweep, d.d. 1e stuurman T.B.E. v.d. Merwe, marconist W.J.C. v.d. Ham, 1e wtk. H. Andriesse, d.d. 2e wtk. R.J. Raats. 3e wtk. F.M. van Rixel, stoker-olieman C.J. Zijlmans, d.d. bootsman F.W. Hagen, matroos-runner P.W. Hulscher, matroos-runner F. van Dijk, matroos-runner J.W. van Maaren, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen R. Westerwal, runner-duiker A. Brandt, matroos-duiker G.Th. Overdijk, runner-duiker W.J.M.M. Cornelissen, runner-duiker H.H.P. Hermans.

Bemanning "Cycloop" maart 1968: Kapitein , 1e stuurman C.F. van Hoorn, marconist W. Kraaipoel, 1e wtk. G.G. de Gelder, dd. 2e wtk. J. H. de Baat, ass. wtk. M. C. Verhoeven, runner W.M. Hul, bootsman A. L. de Jonge, matroos-runner H. H. Clots, matroos-runner J. van Zeelt, matroos-runner J. H. van Smeerdijk, matroos o.g. J. P. 's Gravemade, kok W. J. Adriaansen, jongen N. G. H. Michel, olieman-duiker S.P. Langenberg, runner-duiker A. v.d. Adel.

Bemanning "Cycloop" april 1968: Kapitein , 1e stuurman C.F. van Hoorn, marconist W. Kraaipoel, 1e wtk. G.G. de Gelder, d.d. 2e wtk. J. H. de Baat, ass. wtk. M. C. Verhoeven, runner W.M. Hul, bootsman A. L. de Jonge, matroos-runner H. H. Clots. matroos-runner J. van Zeelt, matroos-runner J.H. van Smeerdijk, matroos o.g. J. P. 's Gravemade, kok W. J. Adriaansen, jongen N. G. H. Michel, olieman-duiker J. Kuper, runner-duiker A. v.d. Adel.

Bemanning "Cycloop" juni 1968: Kapitein H. Smit, stuurman W. v.d. Groep, marconist H. de Soete, 1e wtk. P. Roos, dd. 2e wtk. J. Russchen, ass. wtk. J.L.S. Piket, stoker-olieman J.C. Harder, bootsman P. H. Keirsgieter, matroos-runner A. Groenwold, matroos-runner C.J.A. de Jong, matroos-runner H. Holverda, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen J.J. Windhorst, runner-duiker H.H.P. Hermans, runner-hulpduiker P. Raams.

Bemanning "Cycloop" juli 1968: d.d. Kapitein H. Smit, stuurman W. v.d. Groep, marconist H. de Soete, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. J. Russchen, ass. wtk. J.L.S. Piket, stoker-olieman J.C. Harder, d.d. bootsman P. H. Keirsgieter, matroos-runner A. Groenwold, matroos-runner C.J.A. de Jong, matroos-runner H. Holverda, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen J.J. Windhorst, runner-duiker H.H.P. Hermans, runner-hulpduiker P. Raams.

Bemanning "Cycloop" augustus 1968: d.d. Kapitein H. Smit, stuurman W. v.d. Groep, marconist H. de Soete, 1e wtk. P. Roos, d.d. 2e wtk. J. Russchen, L.L. wtk. J.L.S. Piket, stoker-olieman J.C. Harder, d.d. bootsman P. H. Keirsgieter, matroos-runner A. Groenwold, matroos-runner C.J.A. de Jong, matroos-runner H. Holverda, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen J.J. Windhorst, runner/duiker H.H.P. Hermans, runner/hulpduiker P. Raams.

Bemanning "Cycloop" september 1968: d.d. Kapitein H. Smit, stuurman W. v.d. Groep, marconist H. de Soete, 1e wtk. P. Roos, dd. 2e wtk. J. Russchen, leerling wtk. J.L.S. Piket, d.d. bootsman P. H. Keirsgieter, matroos-runner A. Groenwold, matroos-runner C.J.A. de Jong, matroos-runner H. Holverda, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen J.J. Windhorst, runner-duiker H.H.P. Hermans, runner-hulpduiker P. Raams.

Bemanning "Cycloop" oktober 1968: Kapitein H. Smit, stuurman W. v.d. Groep, marconist H. de Soete, 1e wtk. P. Roos, 2e wtk. J. Russchen, 11. wtk. J.L.S. Piket, bootsman P. H. Keirsgieter, matroos-runner A. Groenwold, matroos-runner C.J.A. de Jong, matroos-runner H. Holverda, matroos o.g. D. Witvoet, kok G. Timmerman, jongen J. J. Wind-horst, runner-duiker H.H.P. Hermans, runner-hulpduiker P. Raams.

Bemanning "Cycloop" november 1968: Kapitein , stuurman A.N. van Baalen, marconist L.A. v.d. Hoest, 1e wtk. G.G. de Gelder, 2e wtk. J. de Ruiter, ass. wtk. R.P. Talens, runner motordrijver W. Hulsmann, bootsman H. Hooghiemstra, matroos-runner J.P. Groen, matroos-runner T.L. Spronk, matroos-runner C. v.d. Zwet-Slotemaker, dd. matroos o.g. C.M. de Wildt, kok R. Jongejans, jongen H. Duivenvoorden, runner-duiker K. v.d. Mand, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" december 1968: Kapitein , stuurman A.N. van Baalen, marconist L.A. v.d. Hoest, 1e wtk. G.G. de Gelder, 2e wtk. J. de Ruiter, ass. wtk. R.P. Talens, runner MD W. Hulsmann, bootsman H. Hooghiemstra, matroos-runner J.P. Groen, matroos-runner T.L. Spronk, matroos-runner C. v.d. Zwet-Slotemaker, d.d. matroos o.g. C.M. de Wildt, kok R. Jongejans, jongen H. Duivenvoorden, runner-duiker K. v.d. Mand, olieman-duiker J. Kuper.

Bemanning "Cycloop" februari 1969: Kapitein H. Smit, stuurman G.L. Hemmelder, marconist T. van Spriel. 1e wtk. J.C. van Loon, 2e wtk. J. v.d. Wiel, 3e wtk. G. Beekhuizen, runner MD C.B. Ullings, kok P. Zandstra, jongen D. Luiken, bootsman H.D. Zwart, matroos-runner P. de Beurs, matroos-runner L. Zwart, matroos-runner A. Hagebeuk, matroos o.g. H.J. Blom, runner-duiker A. v.d. Adel, runner-duiker H.H. Hermans.

Bemanning "Cycloop" maart 1969: Kapitein H. Smit, stuurman G.L. Hemmelder, marconist T. van Spriel, 1e wtk. J. C. van Loon, 2e wtk. J. v.d. Wiel, 3e wtk. G. Beekhuizen, runner C.B. Ullings, kok P. Zandstra, jongen D. Luiken, bootsman H.D. Zwart, matroos-runner P. de Beurs, matroos-runner L. Zwart, matroos-runner A. Hagebeuk, matroos o.g. H.J. Blom, runner-duiker A. v.d. Adel en runner-duiker H.H. Hermans.

Bemanning "Cycloop" april 1969: Kapitein H. Smit, stuurman G.J. Hemmelder, marconist H. de Soete, 1e wtk. G. de Gelder, 2e wtk. J. v.d. Wiel, ass. wtk. H. v. Heerd, runner C.B. Ullings, kok P. Zandstra, jongen S. v. Leeuwen, bootsman H.D. Zwart, matroos-runner G.N.J. de Bruyn, matroos-runner L. Zwart, matroos-runner A. Hagebeuk, matroos-runner A.M. Verwindt. runner-duiker A. v.d. Adel, runner-duiker B.H.A.P.J. Ehrhardt.

Bemanning "Cycloop" mei 1969: Kapitein , stuurman A.C. Stuivinga, marconist H. de Soete, 1e wtk. G.G. de Gelder, 2e wtk. W. Hofman, ass. wtk. H. v. Heerd, kok W. Adema, jongen S.Th. v. Leeuwen, bootsman J. de Blaauw. matroos-runner G.N. de Bruyn, matroos-runner A.M. Verwindt, matroos-runner R.J.A. de la Rie, matroos-runner N.M. Stavenuiter, matroos-duiker B.H.A.P.J. Ehrhardt. matroos-duiker K. v.d. Mand, stoker-olieman J.L. Janssen.

Bemanning "Cycloop" juni 1969: Kapitein , marconist H. de Soete, 1e wtk. G.G. de Gelder, kok W. Adema, jongen S.Th. v. Leeuwen, bootsman J. de Blaauw, matroos-duiker B.H.A.P.J. Ehrhardt, stoker-olieman J.L. Janssen.

Bemanning "Cycloop" juli 1969: Kapitein H. Smit, marconist L. van de Hoest, matroos-runner P.W. Hulscher, matroos-runner J. Bos, kok H.N. Groeneveld. koksjongen R. Adams, 1e wtk. L.S. Hoekstra, stoker-olieman C.B. Ullings.

Bemanning "Cycloop" september 1969: Kapitein J. Akkerman, 1e stuurman J.C. de Groote, 2e stuurman J. de Rijk. marconist O.R. de Haan. matroos-runner M. Hommes, matroos-runner F.H. de Groodt, matroos-runner G.N.J. de Bruyn, matroos o.g. H.J. Blom, kok J. Meyns. kok W. Kok (op werkbak), koksjongen L. Winter, dekjongen G. van Egten, 1e wtk. A.J.W. Scholten, 2e wtk. J.H. de Baat, 3e wtk. J. Koomen, matroos-duiker H. Kokelaar, matroos-hulpduiker J. Visser, matroos-duiker K. v.d. Mand, hulpmachinist-duiker J.Th. v. Ekelen, runner-duiker A.M. Brandt, runner-duiker A. v.d. Adel.

Bemanning van de „Cycloop", en de ponton „Magnus XI" november 1969: kapitein J. Akkerman, 1e stuurman J.C. de Groote, 2e stuurman J. de Rijk, marconist O.R. de Haan, matroos M. Hommes, matroos F.H. de Groodt, matroos G.N. de Bruyn, matroos E.A. Ridder, matroos o.g. H.J. Blom, kok J. Meyns, kok W. Kok, koksjongen L. Winter, dekjongen G. van Egten, 1e wtk. L.E. Jansen, 1e wtk. A.J.W. Scholten, 2e wtk. J.H. de Baat, 3 wtk. J. Koomen, ass. wtk. A.Th. Sluyter, runner M.G. de Jong, runner J.J. Schuurman, matroos o.g.-duiker H.J.A.M. Duivenvoorden, matroos-duiker K. van der Mand, matroos-hulpduiker J. Visser, runner-duiker A. van de Adel, runner-duiker A.M. Brandt, hulp machinist-duiker J.Th. van Ekelen.

Bemanning "Cycloop" december 1969: kapitein J. Akkerman, 1e stuurman L. Breukel, marconist O.R. de Haan, matroos M. Hommes, matroos G.N. de Bruyn, matroos o.g. H.J. Blom, kok J. Rozendaal, dekjongen G. van Egten, 1e wtk. L.E. Jansen, ass. wtk. A.H. Sluyter, runner J. J. Schuurman, matroos o.g. duiker H.J.A.M. Duivenvoorden.

Bemanning "Cycloop" februari/maart 1970: Kapitein M.M. Menting, stuurman C. Pootjes, marconist L.A. Van der Hoest, bootsman J. Zwiers, matroos J. Wolters, matroos N. Zwartveld, matroos o.g. P. Verbree, kok H.N. Groeneveld, koksjongen R.W. Vening, dekjongen G. Eysink, 1e wtk. R.M. Schomper, 2e wtk. W. Hofman, runner P.P.B. van Bruggen, runner/duiker H. Kokelaar. In Porto Torres – Sardinië – Italië kwamen Henk Levasier matroos, Hans Onel matroos en Chris Ullings aan boord voor de terugreis naar IJmuiden.

Bemanning "Cycloop" oktober/december 1970: Kapitein H.A. Starrenburg, 1e stuurman R. Postma, 2e stuurman C. Koole, marconist L.A. v.d. Hoest, 1e wtk. D.J. Huizinga, 2e wtk. F. J. de Vreeze, motorist C.B. Ullings, matroos Th.A. Dijkstra, matroos A. Molenbroek, matroos M. Lardinois, matroos o.g. C. J.H. Bos, kok F. J. Weide, koksjongen J. Struve, runner P. Voorburg, runner J.H. Laadstra.

Bemanning "Cycloop" januari/maart 1971: Kapitein J. Akkerman, 1e stuurman P. Stap, 2e stuurman D. Kuyt, marconist R. Haagsma, 1e wtk. T. Oudkerk, 2e wtk. W.K. Homburg, 3e wtk. A. Scharp, matroos R.P. Sperling, matroos G. Groenhof, matroos C. Bot, matroos o.g. G.D. Van Wijk, kok J. Roozendaal, jongen W. v.d. Hoeven.

Bemanning "Cycloop" september/oktober 1972: Kapitein ?, 1e stuurman ?, 2e stuurman Rob Zwart, 1e wtk. ?, 2e wtk Rob Visman, 3e wtk. ?, Bootsman Do Roos, matroos ?, matroos ?, matroos o.g. L. van Duijvenbode, kok ?, jongen ?.

Bemanning "Cycloop" oktober/november 1972: 2e wtk. R. Visman, 2e stuurman Rob Zwart.

Bemanning "Cycloop" juli 1973: Rob Zwart

Bemanning "Cycloop" september 1973: 2e wtk. R. Visman.

Bemanning "Cycloop" december 1973: Hugo Hennevanger.

Bemanning "Cycloop" maart 1975: 1e wtk. R. Visman, Henk Levasier, Hans van der Haven.

Bemanning "Cycloop" april 1975: 1e wtk. R. Visman.

Bemanning "Cycloop" mei 1975: Henk Levasier.

Bemanning "Cycloop" juli 1975: Rob Zwart.

Bemanning "Cycloop" januari 1976: Rob Zwart, Cor Hak.

Bemanning "Cycloop" februari 1976: Rob Zwart.

Bemanning "Cycloop" maart 1976: Rob Zwart.

Bemanning "Cycloop" april 1976:Rob Visman.

Bemanning "Cycloop" mei 1976: Hugo Hennevanger, Rob Visman.

Bemanning "Cycloop" juni 1976: Rob Visman, Hugo Hennevanger.

Bemanning "Cycloop" juli 1976: 1e wtk. R. Visman, Hugo Hennevanger.

Bemanning "Cycloop" september 1976: Rob Zwart.

Bemanning "Cycloop" oktober 1976: Rob Zwart.

"Cycloop" Havendienst te Casablanca oktober 1977
Bemanning: A.P. van Oosten, H. Buter.

"Cycloop" Havendienst te Casablanca december 1977
Bemanning: A.A. Christiaans, H. Buter.

"Cycloop" Havendienst te Casablanca Maart 1978
Bemanning: W. van Rooij, D. de Bood.

Bemanning "Cycloop" oktober 1978: Hugo Hennevanger kok.

Bemanning "Cycloop" vanaf februari 1979 tot ?: Kapitein Hans Jenssen, stuurman Wouter Wiedeman, bootsman Cor Hak, matroos Luc van der Woude, matroos André Kramer, jongen Martin Ardenhout, kok Jan Meins, 1e wtk. Henk Zwaag, 2e wtk. Piet Nauta en 3e wtk. Huub Westerhuis.

Bemanning "Cycloop" januari/april 1981: Kees Zeestraten.

Bemanning "Cycloop" september 1985: H. Tromp, A. Weeteling, J. de Zwart, F. Fijn, P. Turkenburg, J. v.d. Mey.

Bemanning "Cycloop" juni 1986: A. Tellier, J. Zwiers, D. Ottens, H. Bos, D. Los, J. Hardenbol.