Verantwoording

De verhalen en foto's zijn voor het grootste deel bij een gebracht door de opvarenden van de sleepboten en een gedeelte ,de bemanningslijsten, komen uit het personeelsblad 'De Beting'. Verder is het Internet een belangrijke informatiebron.

De volgende tijdschriften en/of boeken werden geraadpleegd:

de NRC, Het Vaderland, Schuttevaer, Alkmaarsche Courant, Helderse Courant, De Eemlander en het Amersfoorts Dagblad. Verdere bronnen zijn: Lekko geschiedenis der sleepvaart, De Nederlandse Sleepvaart, Zeeslepers onder de driekleur, Ronde de pieren van IJmuiden, 100 jaar Wijsmuller, Slepende Rijk, SOS sleepboten op station,Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de tweede wereldoorlog, Slepen op de zeven zeeen, Van beting tot Sleeptros. De CDROM Wijsmuller, Heden en verleden 1913 - 1999 van J. Haver.

Deze website is oorspronkelijk opgezet door Piet Voorburg en in 2020 overgenomen door het Nationaal Sleepvaart Museum.