Location: Home > E-G > Friesland 1919 - 1933 > Geschiedenis

Geschiedenis

1919

31 december 1919 "Friesland" (2) 12411 Rott. 1919 N.V. Bureau Wijsmuller, Scheepvaart-, Transport- en Zeesleepvaartmaatschappij, 's-Gravenhage.

1920

Op11 februari 1920 maakt de "Friesland" haar proefvaart op de Nieuwe Waterweg en wordt opgeleverd door de werf aan Bureau Wijsmuller Scheepvaart-, Transport- en Zeesleepvaartmaatschappij, 's-Gravenhage.

Aan de huisvesting voor de opvarenden is veel zorg besteed. Teakhout is er op de Friesland niet bespaard. De betimmeringen, dekken enz., alles is teakhout.  Het gehele schip wordt elektrisch verlicht en met stoom verwarmd. Op de brug bevinden zich de geheel afgesloten stuurhut, kaartenkamer,  kapiteinshut, telegrafie installatie en reddingsboten. Daaronder bevinden zich een degelijk ingerichte salon, pantry, officiers hutten enz., en daaronder de met gemakkelijke trappen bereikbare machinisten hutten,  hofmeesters verblijf enz., alles goed gestoffeerd en, de grootte van het schip in aanmerking genomen, ruim opgevat.  De overige bemanning, matrozen, stokers enz. 'logeert' achterin.

Al op 15 februari 1920 vertrok de "Friesland", met kapitein Moerman, vanuit Rotterdam naar Tandjong Priok  Nederlands Indië met de bakkenzuiger "H.A.M. 56" van de Hollandse Aannemings Maatschappij op sleeptouw.

1 maart 1920 arriveerde de "Friesland" de bakkenzuiger "H.A.M. 56" op sleeptouw in Gibraltar voor bunkers en proviand. Op 6 maart 1920 vervolgde de "Friesland" de sleepreis naar Tandjong Priok - Nederlands Indië

de "Friesland" arriveerde op 20 april 1920 in de haven van Aden met de bakkenzuiger "H.A.M. 56" op sleeptouw om te bunkeren. Op 21 april 1920 werd de reis weer vervolgt.

Op 20 mei 1920 arriveerde de "Friesland" in de haven van Sabang – Nederlands Indië.

Op 2 juni 1920 arriveert de "Friesland" in de haven van Tandjong Priok - Nederlands Indië, met de bakkenzuiger "H.A.M. 56" op sleeptouw.

17 juni 1920 vertrekt de "Friesland" vanuit Tandjong Priok - Nederlands Indië naar Shanghai - China.

Op 11 juli 1920 vertrok de "Friesland" met de baggermolen "Shanghai" en de sleepboot "Jan" op sleeptouw vanuit Shanghai - China, naar Batavia - Nederlands Indië.

Omstreeks 22 juli keerde de "Friesland" terug in Shanghai - China en rapporteerde de sleep te hebben verloren tijdens een tyfoon nabij Wenchow - China.

Omstreeks 25 juli werd de Baggermolen "Shanghai" in beschadigde toestand aangetroffen in de nabijheid van Haiken - China, de runners aan boord van de baggermolen Smoor en Kloppenburg mankeerden niets.

De "Friesland" arriveerde op 8 november 1920 met 2 bakken op sleeptouw vanuit Shanghai - China, in de haven van Belawan Deli - Nederlands Indië.

Vanuit Singapore vertrok de "Friesland" op 16 november 1920 naar Shanghai – China om vandaar uit weer baggermateriaal naar Belawan Deli - Nederlands Indië te verslepen.

3 december 1920 arriveert de "Friesland" in Shanghai – China om baggermateriaal vast te maken met bestemming Belawan Deli - Nederlands Indië.

1921

1 februari 1921 vertrok de "Friesland" vanuit Shanghai - China naar Belawan Deli – Nederlands Indië met de bakkenzuiger "Canton" en de sleepboot "Dirk" op sleeptouw. De "Friesland" arriveerde op 22 februari 1921 met haar sleep in de haven van  Belawan Deli – Nederlands Indië.

13 maart 1921 zet de "Friesland" vanuit Sabang – Nederlands Indië koers naar Europa.

Onderweg naar Europa krijgt de "Friesland" de opdracht om koers te zetten naar Venetië – Italië.

Op 4 april 1921 arriveert de "Friesland" bij het Suez Kanaal

De "Friesland" arriveert op 13 april 1921 in de haven van Venetië – Italië.

In Venetië - Italië wordt de Kruiser "Admiral Spaun"(1910 – 3.500 Brt.) vast gemaakt voor een sleepreis naar Napels – Italië. Half april 1921 vertrekt de "Friesland" vanuit Venetië met de "General Spaun" op sleeptouw.

Op 1 mei 1921 levert de "Friesland" de "General Spaun" af in de haven van Napels – Italië.

Nadat de "General Spaun" was afgeleverd wordt weer koers gezet naar Nederland.

Op 14 mei 1921 arriveerde de "Friesland" op de Nieuwe Waterweg na een reis van meer dan een jaar lang.

Met de Bark "Hafrsfjord" op sleeptouw vertrekt de "Friesland" op 5 september 1921 vanuit Antwerpen - België, naar Holmestrand – Noorwegen.

18 september arriveerde de "Friesland" vanuit Frederikshavn – Denemarken op de Nieuwe Waterweg.

6 oktober 1921 vertrekt de "Friesland" vanuit de Nieuwe Waterweg naar Engeland.

9 oktober 1921 vertrekt de "Friesland" met de viermaster bark "Bellhouse"(1903 – 2.242 Brt.) op sleeptouw vanuit Hull - Engeland naar Trångsund – Stockholm - Zweden.

Op 18 oktober 1921 leverde de "Friesland" het zeilschip "Bellhouse" af in de haven van Trångsund – Stockholm – Zweden.

Op 19 oktober vertrok de "Friesland" vanuit Trångsund – Stockholm – Zweden naar Rotterdam.

In de nacht van 8 november 1921 bracht de "Friesland" de op de Noordzee aangetroffen motorschoener "Ostfjeld"(1919 – 417 Brt.)de haven van Vlissingen binnen. De motorschoener was verlaten door de bemanning.

9 november 1921 vertrekt de "Friesland" vanuit Vlissingen met het zeilschip "Penang"(1905 – 2.039 Brt.) op sleeptouw naar Cardiff - Engeland waar de "Friesland" met de "Penang" op 12 november 1921 arriveert.

Op de Zuiderhaaksgronden is op l december 1921 het Noorse vrachtschip "Huftero"(1921 – 5.489 Brt.) gestrand. De "Jacob van Heemskerck", de "Zeeland", de "Cyclop" en de "Assistent" hebben vastgemaakt om te trachten het schip vlot te brengen. De "Friesland" vanuit IJmuiden en de "Gelderland" vanuit Rotterdam zijn mede ter assistentie aangekomen. Later op de dag heeft de "Assistent" de lichter "Albatros" uit Den Helder gehaald om lading van de "Huftero", die nog niet vlot is gekomen, over te nemen. 3 December lukte het om de "Huftero" vlot te brengen en af te slepen naar IJmuiden. Het bergingsloon bedroeg 250.000,-- gulden.

1922

29 januari 1922 arriveert de "Simson" met de "Friesland" op sleeptouw op de Nieuwe Waterweg.

Februari 1922 vertrok de de "Friesland" met twee kolentransporteurs "Rob" en "Wout", van de Nederlandse Indische Steenkolen en Handelsmaatschappij, vanuit Amsterdam naar Tandjong Priok - Nederlands Indië.

Meteen nadat de "Friesland" vertrokken was werd geconstateerd dat beide kolentransporteurs "Rob" en "Wout", lek waren en werd door de "Friesland" op 20 februari 1922 Rotterdam aangelopen voor herstel van de kolentransporteurs.

Pas 10 maart 1922 kon de reis worden hervat na reparaties. Onderweg werd Algiers - Algerije, aangedaan voor bunkers.

Op 23 april 1922 arriveerde de "Friesland" met de kolentransporteurs in Port Said - Egypte.

Tijdens de vaart door het Suezkanaal liep de "Friesland" schade op aan haar schroef en moest in het dok voor herstel.

Op 5 mei 1922 vertrok de Friesland" weer vanuit Suez - Egypte, met 2 kolentransporteurs op sleeptouw naar Batavia - Nederlands Indië.

19 mei 1922 arriveerde de "Friesland" in Aden, in verband met de moesson werd besloten om een omweg te maken om zo de moesson te ontlopen, omdat de bunkers van de "Friesland" niet groot genoeg waren om de oversteek op die manier te maken werd besloten de kolentransporteurs "Rob" en "Wout", te laden met kolen die de "Friesland" dan onderweg kon overnemen. Nadat er kolen waren geladen op de kolentransporteurs "Rob" en "Wout", vertrok de "Friesland" op 21 mei 1922 verder vanuit Aden naar Tandjong Priok - Nederlands Indië

Na een reis van 57 dagen na het vertrek uit Aden, arriveerde de "Friesland" op 16 juli 1922 in de haven van Tandjong Priok - Nederlands Indië Op deze reis was D. Moerman de kapitein van de "Friesland".

3 augustus 1922 zet de "Friesland" vanuit Tandjong Priok - Nederlands Indië koers naar Europa.

De "Friesland" en de "Zeeland" arriveren op 28 september 1922 met het stoomschip "Lydia"(1902 – 3.900 Brt.) vanuit Syracuse - Italië in de haven van Ardrossan - Engeland. Beide sleepboten vertrokken dezelfde dag naar Belfast - Ierland om het Engelse zeilschip "Belland"(1891 – 3.145 Brt.) te verslepen naar Sundsvall - Zweden.

30 september 1922 arriveren de "Friesland" en de "Zeeland" in de haven van Belfast – Ierland.

De "Friesland" en de "Zeeland" vertrekken begin oktober 1922 met het Engelse zeilschip "Belland" vanuit Belfast – Ierland naar Sundvall - Zweden.

Onderweg met "Belland" naar  Sundvall – Zweden wordt de "Friesland" afgelost door de "Drente" en zet de "Friesland" koers naar Rotterdam.

Op 13 oktober 1922 vertrekt de "Friesland" vanuit de Nieuwe Waterweg naar Bremerhaven – Duitsland met een kraan op sleeptouw.

Vanuit Bremerhaven – Duitsland arriveert de "Friesland" op 17 oktober 1922 weer op de Nieuwe Waterweg.

De "Friesland" is op 13 november 1922 betrokken bij het vlot brengen van de "Crichtoun"(1920 -1.125 Brt.) die met een lading bestaande uit stenen, bier, whisky en veertien paarden was gestrand bij Westkappelle. Het bergingsloon bedroeg 7.500,-- gulden.

Vanuit Vlissingen vertrok de "Friesland" met 3 pontonkranen op sleeptouw naar Calais – Frankrijk.

Op 2 december 1922 levert de "Friesland" 3 pontonkranen af op de rede van Calais – Frankrijk. En zet meteen weer koers naar Nederland.

Op 5 december 1922 zinkt en van deze pontonkranen op de rede van Calais – Frankrijk door onbekende oorzaak.

De "Friesland" vertrekt op 14 december vanuit de Nieuwe Waterweg naar Brest – Frankrijk.

Op 24 december 1922 vertrekt de "Friesland" vanuit Brest – Frankrijk met de "Saint Amarin"(1919 – 1.076 Brt.) naar Wilhemshaven – Duitsland.

1923

5 januari 1923 arriveerde de "Friesland" vanuit Wilhelmshaven – Duitsland in Brest – Frankrijk.

Op 10 januari 1923 vertrok de "Friesland" vanuit Brest – Frankrijk naar Wilhelmshaven – Duitsland met het vrachtschip "Commandant Challes"(1918 – 2.114 Brt.) op sleeptouw.

17 januari werd door de "Friesland" gebunkerd in IJmuiden onderweg naar Wilhelmshaven – Duitsland met het Franse vrachtschip de "Commandant Challes"(1918 – 2.114 Brt.).

De "Friesland" vervolgde op 18 januari 1923 vanuit IJmuiden de sleepreis naar Wilhelmshaven – Duitsland met het Franse vrachtschip de "Commandant Challes".

8 februari 1923 arriveerde de "Friesland" vanuit Wilhelmshaven – Duitsland op de Nieuwe Waterweg.

De "Friesland" en de "Gelderland" vertrekken op 13 februari 1923 vanuit Rotterdam naar Falmouth - Engeland, om daar een sloopschip op te halen.

De "Friesland" en de "Gelderland" vertrekken op 16 februari 1923 vanuit Falmouth - Engeland, met het uitgebrande passagiers/vrachtschip "Prinz Hubertus"(1904 – 7.523 Brt.) op sleeptouw naar Hamburg - Duitsland.

Zaterdag 24 februari 1923 strandde het passagiers/vrachtschip "Prinz Hubertus", die door de "Friesland" en de "Gelderland" werd versleept vanuit Falmouth - Engeland, naar Hamburg Duitsland nabij Brunsbüttelkoog - Duitsland, na het breken van de sleeptrossen door de ijsgang op de Elbe.

Dinsdag 27 februari 1923 wordt de "Prinz Hubertus", door de "Friesland" en de "Gelderland" alsnog afgeleverd bij de scheeps sloperij in Hamburg - Duitsland.

De "Friesland" en de "Brabant" vertrekken op 19 augustus 1923 vanuit Londen – Engeland met het Engelse vrachtschip de "City of Rangoon"(1914 – 6.635 Brt.) op sleeptouw naar Duinkerken – Frankrijk. Waar het transport op 21 augustus 1923 arriveert.

Eind Augustus 1923 vertrokken de "Friesland" en de "Limburg" met de "City of Rangoon" op sleeptouw vanuit Duinkerken – Frankrijk naar Hartlepool – Engeland.
 
Op 12 september 1923 arriveert de "Friesland" met een bok op sleeptouw in IJmuiden.

16 september 1923 vertrekt de "Friesland" vanuit Maassluis naar Londen – Engeland.

Vanuit Londen – Engeland vertrek de "Friesland" met het passagiers/vrachtschip "Mahopac"(1887 – 3.216 Brt.) op sleeptouw naar Rotterdam waar de "Mahopac" gesloopt zal worden. Op 20 september 1923 arriveert de "Friesland" met de "Mahopac" in Rotterdam.

Op 18 oktober vertrekt de "Friesland" vanuit Schiedam met de schoeners, met lege flessen geladen, "Baltic" en "Vrijheid" op sleeptouw naar Londen – Engeland.

De "Friesland" arriveert op 19 oktober 1923 vanuit Schiedam in de haven van Londen, Engeland, met de schoeners "Baltic" en "Vrijheid" op sleeptouw.

Na aflevering van haar sleep in Londen – Engeland zet de "Friesland" koers naar Portsmouth – Engeland op daar 2 rijnaken vast te maken met bestemming Antwerpen – België.

Op 25 oktober maakt de "Friesland", in het Engels Kanaal het Engelse vrachtschip "Competitor"(1907 – 3.526 Brt.) vast die tijdens een Oost-Zuid-Ooster storm kampte met machineschade. En bracht de "Competitor" binnen in Southampton – Engeland.

Nadat de "Competitor" in Southampton – Engeland was afgeleverd werd weer koers gezet naar Portsmouth – Engeland waar de "Friesland" 2 rijnaken vastmaakte met bestemming Antwerpen – België.
 
Zaterdag 3 november 1923 strandde de "Friesland" met 2 rijnaken op sleeptouw onderweg van Engeland naar Antwerpen in de Westerschelde ter hoogte van Bath.

De rijnaken werden door de sleepboot "Charles" van Letzer overgenomen en afgeleverd in de haven van Antwerpen – België.

Zondag 4 november 1923 kwam de "Friesland" op eigen kracht vlot en vertrok naar zee.

10 december 1923 vertrekt de "Friesland" vanuit de haven van Vlissingen naar Oostende – België om daar het passagiersschip "Rapide"(1895 – 1.195 Brt.) vast te maken voor een sleepreis naar de scheeps sloperij van de Fa. Sunderman in Dordrecht.

De "Limburg" vertrok op op 21 december 1923 vanuit Rotterdam naar Londen, Engeland, met 3 lichters op sleeptouw.

Nog binnen de pieren van Hoek van Holland brak een van de stoot-touwen waardoor, als gevolg daarvan, een tros in de schroef van de "Limburg" kwam.
Daarop werden alle trossen gekapt en de bakken losraakten, de "Limburg" dreef af naar de pier en probeerde voor anker te gaan en begon met het geven van noodsignalen, omdat de bemanning de "Limburg" wilde verlaten.
De bemanning van de "Limburg" werd van boord gehaald door de reddingsboot van Hoek van Holland "Prins der Nederlanden". Kapitein van de "Limburg" was Van Veen.

De "Friesland" ging vanuit Vlissingen onderweg naar Hoek van Holland en zou proberen de "Limburg" weer vlot te brengen. En zou als dat was gelukt proberen om de bakken op te sporen en vast te maken.

1924

Op 4 februari 1924 vertrok de "Friesland" vanuit Vlissingen naar de Nieuwe Waterweg.

De "Friesland" en de "Utrecht" vertrokken op 15 februari 1924 vanuit Maassluis naar Soerabaja – Nederlands Indië.

Op 5 april arriveerden de "Friesland" en de "Utrecht" in de haven van Soerabaja – Nederlands Indië.

15 april 1924 vertrokken de "Friesland" en de "Utrecht" vanuit Soerabaja - Nederlands Indië  naar Walvisbaai Zuid Afrika met een baggermateriaal.

De "Friesland", met kapitein Kalkman, versleept de baggermolen "H.A.M. 75" en de onderlosser "H.A.M. 81" met daarop geplaatst de sleepboot "H.A.M. 57".

De "Utrecht", met kapitein van Dyk, versleept de onderlosser "H.A.M. 79" met daarop geplaatst de zolderbak "H.A.M. 37" de onderlosser "H.A.M. 69" met daarop geplaatst de sleepboot "H.A.M. 58" en de onderlosser "H.A.M. 80" met daarop geplaatst de sleepboot "H.A.M. 59".

Op de baggermolen en op de onderlossers zijn 2 runners aan boord.

De "Friesland" en de "Utrecht" onderweg vanuit Soerabaja - Nederlands Indië naar Walvisbaai Zuid Afrika arriveren op 20 mei 1924 in Port Louis - Mauritius. Voor bunkers en proviand.

Ten oosten van Port Elizabeth kregen de "Friesland" en de "Utrecht" te kampen met zeer zwaar weer met geweldig hoge zeeën, waardoor de sleeptrossen van de onderlossers braken.

De "Friesland" en de "Utrecht" konden 2 onderlossers de "H.A.M. 81" met daarop geplaatst de sleepboot "H.A.M. 57" en de onderlosser "H.A.M. 69" met daarop geplaatst de sleepboot "H.A.M. 58" weer vastmaken.

Maar de de onderlosser "H.A.M. 80" met daarop geplaatst de sleepboot "H.A.M. 59" was zinkende. De twee runners van deze bak werden gered door de "Traveller", een schip dat te hulp was gestuurd.

En de onderlosser "H.A.M. 79" met daarop geplaatst de zolderbak "H.A.M. 37" was op drift geraakt en ondanks een zoektocht door de "Friesland" en de "Utrecht" nadat het overgebleven baggermateriaal was afgemeerd in de haven van East London – Zuid Afrika niet meer gevonden.

De "Friesland" had tijdens het slechte weer ook averij opgelopen aan de stuurmachine en moest worden gerepareerd in East London – Zuid Afrika.

Op 13 juli 1924 arriveren de "Friesland" en de "Utrecht", met baggermateriaal op sleeptouw bestemd voor Walvisbaai - Zuid-Afrika in Kaapstad – Zuid-Afrika.

24 juli 1924 leveren de "Friesland" en de "Utrecht" hun sleep af in de haven van Walvisbaai – Zuid Afrika.

Het passagiers/vrachtschip "Barrabool"(1922 – 13.143 Brt.) rapporteerde op 24 januari 1925 dat het de onderlosser "H.A.M. 79" met daarop de zolderbak "H.A.M. 37" had gezien op de positie 39.10 Zuiderlengte en 82.00 Oosterlengte.

De "Friesland" en de "Utrecht" vertrekken op 30 juli vanuit Walvisbaai – Zuid Afrika naar Europa.

Op 17 augustus arriveren de "Friesland" en de "Utrecht" in de haven van St. Vincent – Kaapverdische Eilanden voor orders.

18 augustus 1924 vertrekken de "Friesland" en de "Utrecht" vanuit St. Vincent – Kaapverdische Eilanden verder naar Europa.

De "Friesland" vertrekt op 13 september 1924 vanuit Glasgow - Engeland met 2 lichters van 1000 ton op sleeptouw naar Lagos - Nigeria.

Op 18 oktober arriveert de "Friesland" met 2 lichters van 1000 ton elk vanuit Glasgow - Engeland in de haven van Dakar  Senegal voor bunkers en proviand.

19 Oktober 1924 vervolgde de "Friesland" haar sleepreis met de 2 lichters naar Lagos - Nigeria.

De "Friesland" arriveerde op 3 november 1924 met 2 lichters van 1000 ton vanuit Glasgow – Engeland in de haven van Lagos - Nigeria.

De "Friesland" vertrekt op 19 november 1924 vanuit Dakar - Senegal, naar Rotterdam.

Op 2 december 1924 arriveert de "Friesland" in de haven van Vlaardingen.

1925

De "Friesland" vertrekt op 13 augustus vanuit Rotterdam naar Cowes – Engeland om van daaruit het "Puloe Brani"(1914 – 1023 Brt.) te verslepen naar Montreal – Canada.

16 augustus 1925 vertrekt de "Friesland" vanuit Cowes - Engeland naar Montreal - Canada, met het motorschip "Puloe Brani" op sleeptouw.

Het vrachtschip "Essex County"(1915 – 4.431 Brt.) komt op 17 september 1925 in dichte mist in aanvaring met de "Puloe Brani" terwijl deze gesleept wordt door de "Friesland". De "Essex County" loopt aan stuurboordzijde lichte averij op.

De viermaster bark "Alonso"(1888 – 2.144 Brt.) wordt door de "Friesland", die net de "Puloe Brani" had afgeleverd in Montreal – Canada, begin oktober 1925 vanuit Falmouth – Engeland versleept naar Liverpool – Engeland.

De "Friesland" arriveert met de "Alonso" op sleeptouw op 7 oktober 1925 in de haven van Liverpool – Engeland.

Vanuit Liverpool – Engeland zet de "Friesland" koers naar Vlaardingen waar ze op 11 oktober 1925 arriveert.

17 oktober 1925 vertrekt de "Friesland" vanuit Rotterdam naar Londen – Engeland met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw.

Vanuit Londen – Engeland vervolgt de "Friesland" sleepreis met de tanklichter "Frisia" naar Liverpool, Engeland. Op 2 november 1925 arriveert de "Friesland" met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw in de haven van Liverpool – Engeland.

Vanuit Liverpool – Engeland vertrekt de "Friesland" met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw weer naar Londen – Engeland waar het transport op 11 november 1925 arriveert.

12 november 1925 vertrekt de "Friesland" met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw weer vanuit Londen – Engeland naar Rotterdam.

1926

18 januari 1926 vertrekt de "Friesland" vanuit Lübeck - Duitsland, naar Lorient –  Frankrijk, met de Franse baggermolen "Emile Naude" op sleeptouw.

Op 29 januari arriveert de "Friesland" met de baggermolen "Emile Naude" in Cuxhaven - Duitsland, om de ladder van de "Emile Naude" opnieuw vast te zetten daar deze tijdens de sleepreis was losgekomen. Nadat de ladder was vastgezet vervolgde de "Friesland" op 1 februari 1926 de sleepreis naar Lorient, Frankrijk.

In de haven van Cuxhaven – Duitsland komt de "Friesland" in aanvaring met een baggermolen in aanbouw. De baggermolen loopt lichte schade op die wordt getaxeerd op 1000 Mark.

16 februari 1926 vertrekt de "Friesland" vanuit Queenstown - Engeland, met de 4 mast Bark "Lawhill"(1892 – 2.942 Brt.) op sleeptouw naar Zeebrugge - België.
 
Op 21 februari 1926 arriveerde de "Friesland" in de haven van Zeebrugge – België met de 4 mast Bark "Lawhill" op sleeptouw vanuit Queenstown - Engeland.

12 Maart 1926 was het vrachtschip "Salatiga"(1920 – 7.650 Brt.) gestrand bij Vlissingen. De "Friesland", de "Hector", de "Brabant" en de "Gelderland" brachten het weer vlot. Het bergingsloon bedroeg 1.000,-- gulden.

De "Friesland" vertrekt op 19 maart 1926 vanuit Rotterdam naar Londen – Engeland.

De "Friesland" vertrekt op 24 maart 1926 vanuit Londen – Engeland, met op sleeptouw twee lichters, de "P.D. 18" en de "P.D. 19", van 1000 ton elk, naar Buenos Aires - Argentinië

Te Portland – Engeland wordt de sleepreis tijdelijk onderbroken en op 27 maart 1926 vertrekt de "Friesland" weer met de twee lichters, de "P.D. 18" en de "P.D. 19", naar Buenos Aires - Argentinië

De "Friesland" onderweg met de twee lichters, de "P.D. 18" en de "P.D. 19", naar Buenos Aires, Argentinië, bevind zich op 8 april 1926 op de positie 30.59 Noord en 14.37 West, dit betekent dat ze in de buurt begon te komen van de Canarische eilanden en vermoedelijk zal bunkeren in de haven van Las Palmas, Teneriffe.

11 mei 1926 passeerde de "Friesland" onderweg met de twee lichters, de "P.D. 18" en de "P.D. 19", naar Buenos Aires - Argentinië, Rio de Janeiro - Brazilië.

21 mei 1926 arriveerde de "Friesland" vanuit Londen - Engeland in de haven van Buenos Aires - Argentinië met de twee lichters, de "P.D. 18" en de "P.D. 19" op sleeptouw.

30 mei 1926 vertrok de "Friesland" vanuit Buenos Aires – Argentinië naar Rotterdam.

30 juni 1926 passeert de "Friesland" Kaap Finisterre, onderweg vanuit Buenos Aires - Argentinië naar Rotterdam.

Op 4 juli 1926 arriveerde de "Friesland" vanuit Buenos Aires – Argentinië in de haven van Rotterdam.

De "Friesland" vertrok op 16 september 1926 vanuit Rotterdam naar Vlissingen. Op 17 september 1926 vertrekt de "Friesland" vanuit Vlissingen met het zeilschip "Skaregrom"(1903 – 1.971 Brt.) naar Frederikshavn – Denemarken.

Op 21 september 1926 levert de "Friesland" het zeilschip "Skaregrom" af in de haven van Frederikshavn - Denemarken, vanuit Vlissingen. Na aflevering vertrok de "Friesland" meteen weer naar Rotterdam.

24 september arriveerde "Friesland" vanuit  Frederikshavn – Denemarken in de haven van Maassluis.

De "Friesland" arriveerde op 11 oktober 1926 vanuit Rotterdam naar de haven van Belfast – Noord Ierland.

Met de baggermolen "Garvoque" vanuit Belfast - Noord Ierland, op sleeptouw arriveerde de "Friesland" op 19 oktober 1926 in de haven van Londen - Engeland.

De "Friesland" vertrekt eind oktober 1926 met twee lichters op sleeptouw vanuit Spaarndam.

De "Friesland" vertrekt op 4 november 1926 vanuit Portsmouth - Engeland, met de lichter "Portman" op sleeptouw naar Buenos Aires - Argentinië.

12 November 1926 meldde "Het vaderland" dat, volgens een te Hoek van Holland ontvangen bericht, matroos I.A. Zwaan in de Golf van Biscaye door een stortzee overboord is geslagen van de "Friesland" en is verdronken. Matroos I.A. Zwaan was woonachtig in Maassluis en was 19 jaar.
 
Op 16 november vervolgt de "Friesland" vanuit de haven van Vigo – Spanje de sleepreis met de lichter "Portman" naar Buenos Aires – Argentinië.

Met de lichter "Portman" op sleeptouw arriveerde de "Friesland" op 29 november 1926 in de haven van St. Vincent – Kaapverdische Eilanden.

Op 1 december 1926 vervolgt de "Friesland" haar sleepreis vanuit de haven van St. Vincent – Kaapverdische Eilanden naar Buenos Aires – Argentinië.

Met de lichter "Portman" op sleeptouw arriveerde de "Friesland" op 30 december 1926 vanuit Portsmouth - Engeland, in de haven van Buenos Aires - Argentinië

1927

24 januari 1927 vertrekt de "Friesland" vanuit Buenos Aires - Argentinië, naar Amsterdam met de baggermolen "Beverwijk VIII" op sleeptouw .

Op 22 februari arriveert de "Friesland" in Pernabuco - Brazilië, voor bunkers en proviand.

23 februari 1927 "Friesland" (2) (27.01523)N.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart-, Transport- & Zeesleepvaartmaatschappij, 's-Gravenhage.

Op 23 februari 1927 vervolgt de "Friesland" de sleepreis met de baggermolen "Beverwijk VIII" na te hebben gebunkerd in Pernabuco - Brazilië

14 maart 1927 arriveert de "Friesland" in de haven van Dakar - Senegal, vanuit Pernabuco - Brazilië, met op sleeptouw de baggermolen "Beverwijk VIII" voor bunkers en proviand.

15 maart 1927 vervolgt de "Friesland" de sleepreis vanuit Dakar - Senegal, naar IJmuiden met de baggermolen "Beverwijk VIII".

Omstreeks 16 – 17 april arriveert de "Friesland" met de baggermolen "Beverwijk VIII" in IJmuiden.

18 april 1927 arriveert de "Friesland", vanuit IJmuiden in Vlaardingen.

De "Friesland" vertrekt op 7 juni 1927 vanuit Rotterdam met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw naar Londen – Engeland.

9 of 10 juni 1927 vertrekt de "Friesland" met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw, vanuit Thameshaven - Engeland, naar Preston - Engeland.

De "Friesland" arriveerde op 14 juni 1927 slepende met de tanklichter "Neerlandia" vanuit Thameshaven – Engeland in de haven van Preston – Engeland.

Vanuit Preston- Engeland vertrekt de "Friesland" met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw, op 15 juni 1927 naar Hamburg - Duitsland.

Vanuit Preston – Engeland arriveert de "Friesland" met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw, op 21 juni 1927 in de haven van Hamburg – Duitsland.

De "Friesland" vertrekt op 25 juni 1927 vanuit de Nieuwe Waterweg naar Glasgow - Engeland.

Op 1 juli 1927 vertrekt de "Friesland" vanuit Glasgow - Engeland, met een baggermolen op sleeptouw naar Bermuda.

12 juli 1927 arriveerde de "Friesland" in Vigo – Spanje en vertrok de "Friesland" nog dezelfde dag weer vanuit Vigo - Spanje, naar Bermuda.

5 augustus 1927 arriveert de "Friesland" met een baggermolen op sleeptouw vanuit Glasgow – Engeland in Bermuda.

De "Friesland" arriveerde op 26 augustus 1927 vanuit Rotterdam in de haven van Thameshaven – Engeland met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw.

28 augustus 1927 arriveerde de "Friesland" met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw  vanuit Thameshaven – Engeland in de haven van Gent – België.

4 september 1927 vertrekt de "Friesland" vanuit Rotterdam naar Delfzijl.

Vanuit Delfzijl vertrekt de "Friesland" met de nog in aanbouw zijnde 4 mast motorschoener "Gier"(1928 opgeleverd aan de eigenaar 565 Brt.) op sleeptouw naar Rotterdam voor herstel van de motor die tijdens het proefdraaien defect raakte.

Het stoomschip "Straus"(1900 – 986 Brt.) wat afgelopen week vlot was gebracht is op 8 september 1927 door de "Friesland" vastgemaakt voor een sleepreis naar Nakskov – Laaland - Denemarken.

Op 11 september 1927 arriveerde de "Friesland" met de "Straus" in Cuxhaven – Duitsland Vanaf het Kieler Kanaal zal de "Straus" de reis naar Nakskov – Laaland – Denemarken op eigenkracht vervolgen.

In de avond van 6 oktober 1927 werd de "Friesland" die slepende was met de tanklichter "Neerlandia", geladen met Benzol, onderweg naar Londen - Engeland, om even voor 12 uur 's nachts aangevaren door het inkomende Duitse stoomschip "Aegir" tijdens dichte mist. De "Friesland" zonk binnen 5 minuten ter hoogte van de Poortershaven.

De tanklichter "Neerlandia" wordt na het zinken van de "Friesland" vervolgens door de "Groningen" op sleeptouw genomen en in Folkstone - Engeland, afgeleverd.

10 oktober 1927 werd de "Friesland" met behulp van 4 bokken gelicht door W. en A. van der Tak.

30 december 1927 vertrekt de "Friesland" vanuit La Havre - Frankrijk naar Praia - Kaapverdische Eilanden, met 2 lichters op sleeptouw.

1928

De "Friesland" onderweg met 2 lichters vanuit Le Havre - Frankrijk, naar  Fernando de Noronha – Pernabuco – Brazilië zet wegens stuur problemen van de lichters koers naar Portland - Engeland. Op 3 januari 1928 arriveert de "Friesland" met de 2 lichters op sleeptouw in de haven van Portland - Engeland. Na onderzoek blijken de lichters schade te hebben aan de roeren.

Na reparaties aan de lichters vertrok de "Friesland" met de 2 lichters op sleeptouw vanuit de haven van Portland – Engeland naar Fernando de Noronha – Pernabuco – Brazilië.

Tijdens slecht weer verliest op 28 januari 1928 de "Friesland" haar sleep op de positie 37.38 Noord en 12.35 West, dwars van Kaap St. Vincent - Portugal. De "Friesland" wacht beter weer af om weer vast te maken.

De "Friesland" arriveert met haar sleep op 3 februari 1928 in de haven van Las Palmas – Canarische Eilanden.

Op 29 februari 1928 vervolgt de "Friesland" haar sleepreis naar Fernando de Noronha – Pernabuco – Brazilië met de tanklichter "Reseproir". Waarschijnlijk blijft 1 van de lichter achter in Las Palmas – Canarische Eilanden.

17 maart 1928 vertrekt de "Friesland" vanuit Fernando Noronha, Brazilië, naar Rotterdam.

2 juli 1928 vertrekken de "Drente" en de "Friesland" met het geladen Italiaanse stoomschip "Enrichetta"(1896 – 5.384 Brt.) vanuit Brest - Frankrijk, naar Rotterdam voor herstel van de machines. Op 6 juli 1928 arriveerde het transport op de Nieuwe Waterweg.

De "Friesland" en de "Vlaanderen" vertrekken in de 17 Juli 1928 van af de Tyne New Castle – Engeland met het Abadan dok naar Abadan - Iran.

Begin augustus 1928 wordt Algiers – Algerije aangedaan voor bunkers en proviand door de "Friesland" en de "Vlaanderen".

Op 6 augustus 1928 vertrekken de "Friesland" en de "Vlaanderen" met het Abadan dok weer vanuit Algiers – Algerije.

19 augustus arriveren de "Friesland" en de "Vlaanderen" met het Abadan dok op de rede van Port Said – Egypte.

22 augustus 1928 zijn de "Friesland" en de "Vlaanderen" met het Abadan dok het Suezkanaal gepasseerd en wordt de sleepreis vervolgt naar Abadan - Iran.

Aden wordt op 3 september 1928 aangelopen voor bunkers en op 12 september 1928 vervolgen de "Friesland" en de "Vlaanderen" de sleepreis naar Abadan – Iran vanuit Aden.

2 oktober 1928 arriveren de "Friesland" en de "Vlaanderen" met het Abadan dok in de haven van Abadan - Iran.

Vanuit Abadan – Iran zet de "Friesland" weer koers naar Europa.

9 november 1928 "Friesland" onderweg vanuit Abadan – Iran naar Rotterdam passeert Gibraltar.

Op 24 november 1928 strandde het vrachtschip "Eugenia"(1906 – 4.629 Brt.) in zwaar weer éérst op de Haaksgronden, en later op de Gelderse zeedijk bij Den Helder.

De "Friesland", onder kapitein Dekker, ging op 24 november 1928 onderweg vanuit Vlaardingen naar het bij Den Helder gestrande vrachtschip "Eugenia"(1906 – 4.629 Brt.) maar trof t.h.v. Callantsoog de Duitse zeelichter "Peter Schopp"(1000 ton) aan die van de tros was gebroken van de Duitse sleepboot "Fairplay XIV" en voor anker was gegaan. De "Friesland" wist de "Peter Schopp" onder zware omstandigheden vast te maken en bracht de zwaar beschadigde "Peter Schopp" Den Helder binnen.

Op 8 december 1928 vertrok de "Friesland" vanuit Rotterdam naar Montevideo - Uruguay met een bok op sleeptouw.

Op 25 december 1928 is de "Friesland", slepende met een bok, ter hoogte van Las Palmas - Canarische eilanden. En is onderweg naar Dakar – Senegal voor bunkers.

1929

"Friesland" vertrekt op 4 januari 1929, na bunkeren en proviand storen, vanuit Dakar – Senegal naar Montevideo - Uruguay met een bok op sleeptouw.

"Friesland" passeert op 28 januari 1929 Rio de Janeiro – Brazilië onderweg naar Montevideo - Uruguay met een bok op sleeptouw.

Na aflevering van haar sleep, een bok vanuit Rotterdam, in Montevideo – Uruguay zet de "Friesland" koers naar Las Palmas Canarische Eilanden.
 
Vanuit Las Palmas – Canarische Eilanden vertrekt op 12 maart 1929 de "Friesland" met een onderlosser op sleeptouw naar Rotterdam.

De "Friesland" arriveert met een onderlosser vanuit Las Palmas – Canarische Eilanden op 23 maart 1929 in de haven van Vlaardingen.

De "Friesland" vertrekt op 7 mei 1929 vanuit Glasgow - Engeland naar Palermo – Italië  met een rotsbreker op sleeptouw.

Met een rotsbreker op sleeptouw arriveert de "Friesland" op 27 mei 1929 in de haven van Palermo - Italië

Vanuit Palermo  Italië zet de "Friesland" weer koers naar Nederland.

Op 26 juni 1929 vertrekt de "Friesland" vanuit Den Helder naar Vlaardingen.
Waar de hopperzuiger "Adrianus" wordt vastgemaakt voor een sleepreis naar Teneriffe - Canarische Eilanden.

De "Friesland" vertrekt op 20 juli 1929 vanuit de Nieuwe Waterweg met de hopperzuiger "Adrianus" op sleeptouw naar Teneriffe – Canarische Eilanden.

De "Friesland" arriveert op 1 augustus 1929 met de hopperzuiger "Adrianus" vanuit Vlaardingen in de haven van Teneriffe, Canarische Eilanden.

2 augustus 1929 vertrekt de "Friesland" vanuit Teneriffe – Canarische Eilanden naar Vlaardingen.

Onderweg naar Vlaardingen wijzigt de "Friesland" haar koers en zet koers naar de positie van het Franse 'Patrol Frigate' "Bemtevi"(1918 – 895 ton.) die op 15 mijl van Dakar – Senegal dreef met machineschade en brengt de "Bemtevi" op 10 augustus 1929 binnen in de haven van Dakar - Senegal.

Op 13 augustus 1929 vertrekt de "Friesland" vanuit Dakar - Senegal met op sleeptouw het Franse 'Patrol Frigate' "Epernay"(1920 – 850 ton.) naar St. Nazaire - Frankrijk.

31 augustus arriveert de "Friesland" vanuit Dakar – Senegal in de haven van St Nazaire – Frankrijk met het stoomschip "Epernay" op sleeptouw.

De "Friesland" arriveert vanuit St. Nazaire - Frankrijk, op 5 september 1929 in de haven van Vlaardingen.

Met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw vertrekt de "Friesland" op 27 september 1929 vanuit Vlaardingen naar Hamburg - Duitsland.

Vanuit Den Helder vertrekt de "Friesland" op 10 oktober 1929 met een baggermolen op sleeptouw naar Emden - Duitsland.

De "Friesland" arriveerde op 25 oktober 1929 in de haven van Shellhaven – Engeland met op sleeptouw de tanklichter "Frisia" vanuit Rotterdam.

Op 31 oktober 1929 vertrekt de "Friesland" vanuit Shellhaven – Engeland naar Hamburg – Duitsland met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw.

4 november 1929 vertrekt de "Friesland" vanuit IJmuiden met twee nieuw gebouwde zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII". Op sleeptouw naar Buenos Aires - Argentinië, waar de beide zeelichters ingezet zullen worden bij de kustvaart.

6 november 1929 arriveert de "Friesland" vanuit IJmuiden met de twee nieuw gebouwde zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII" in de haven van Portland – Engeland.

Vanuit de haven van Portland – Engeland vervolgt de "Friesland" met de twee zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII" haar sleepreis naar Buenos Aires – Argentinië

26 november 1929 passeert de "Friesland" onderweg met twee zeelichters naar Buenos Aires - Argentinië, Las Palmas - Canarische Eilanden.

Met de twee zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII" op sleeptouw, bestemd voor Buenos Aires - Argentinië arriveert de "Friesland" op 2 december 1929 in de haven van Dakar - Senegal voor bunkers.

6 december 1929 vervolgt de "Friesland", vanuit de haven van Dakar – Senegal, met de twee zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII" haar sleepreis naar Buenos Aires – Argentinië

De "Friesland" passeert op 27 december 1929 met de twee zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII" Rio de Janeiro – Brazilië.

1930

Op 6 januari 1930 levert de "Friesland" haar sleep, de twee zeelichters de "Sarsoti VII" en de "Sarsoti VIII", af in de haven van Buenos Aires - Argentinië.

15 januari 1930 vertrekt de "Friesland" vanuit Buenos Aires – Argentinië  naar Dakar - Senegal.

De "Friesland" arriveert op 3 februari 1930 in de haven van Dakar - Senegal voor het ophalen van het Franse marine schip "Lunville"(1920 – 758 Brt.).

7 februari 1930 vertrekt de "Friesland" vanuit Dakar – Senegal, met de "Lunville" op sleeptouw, naar St. Nazaire – Frankrijk.

26 februari 1930 arriveert de "Friesland", met het Franse Marine schip "Lunville" op sleeptouw, in de haven van St. Nazaire – Frankrijk.

Met twee steen-storters, gebouwd door de werf Gusto te Schiedam, op sleeptouw vertrekt de "Friesland" op 5 april 1930 vanuit Rotterdam naar Oran - Algerije.

Vanuit Oran – Algerije arriveert de "Friesland" op 22 april 1930 in de haven van Gibraltar, onderweg vanuit Oran – Algerije, na het afleveren van 2 steen-storters, naar Rotterdam
 
Vanuit Gibraltar vertrekt de "Friesland" op 3 mei 1930 naar Dakar – Senegal.

Na aankomst in Dakar – Senegal wordt door de "Friesland" de "Reims"(geen gegevens) vastgemaakt voor een sleepreis naar  St. Nazaire – Frankrijk.

De "Friesland" passeert op 27 mei 1930 Kaap Finisterre - Spanje onderweg vanuit Dakar - Senegal, naar St. Nazaire - Frankrijk, met het Franse "Reims" op sleeptouw.

Op 26 juni 1930 vertrekt de "Friesland" vanuit IJmuiden met een bok op sleeptouw naar Lissabon – Portugal.

De "Friesland" arriveert op 10 juli 1930 vanuit Amsterdam in de haven van  Lissabon – Portugal met een bok op sleeptouw.

Nadat de vanuit Amsterdam versleepte bok is afgeleverd vertrekt de "Friesland" naar Nieuwediep waar de "Friesland" op 16 juli 1930 arriveert.

Vanuit Nieuwediep vertrekt de "Friesland" op 25 juli 1930 naar Vlissingen met een ponton op sleeptouw.

De "Friesland" arriveert vanuit Nieuwediep op 27 juli 1930 in de haven van Vlissingen met een ponton op sleeptouw.

Op 6 augustus 1930 vertrekken de "Friesland", onder kapitein W.P. Van Dijk, en de "Vlaanderen", onder kapitein Maarten de Koe, elk met twee nieuwe mijnenvegers, de "Friesland" met de "A" en "B" en de "Vlaanderen" met de "C" en "D", vanuit Den Helder naar Soerabaja – Nederlands Indië.

Op 31 augustus 1930 arriveert het transport van de "Friesland" met de mijnenvegers "A" en "B" en de "Vlaanderen" met de mijnenvegers "C" en "D" in de haven van Port Said - Egypte.

3 september 1930 passeert het transport het Suez Kanaal vanuit Port Said – Egypte naar Suez – Egypte.

De "Friesland" met de mijnenvegers "A" en "B" en de "Vlaanderen" met de mijnenvegers "C" en "D" op sleeptouw arriveren op 12 september 1930 voor bunkers in de haven van Aden.

Op 15 september 1930 wordt de sleepreis naar Soerabaja – Nederlands Indië weer vervolgt vanuit Aden

De "Friesland" met de mijnenvegers "A" en "B" en de "Vlaanderen" met de mijnenvegers "C" en "D" op sleeptouw arriveren op 12 oktober 1930 in de haven van Soerabaja – Nederlands Indië.

Op de terugreis naar Europa arriveren de "Friesland" en de "Vlaanderen" op 19 november 1930 op de rede van Suez - Egypte.

Na de tocht door het Suez Kanaal vertrekken de "Friesland" en de "Vlaanderen" op 23 november 1930 vanuit de haven van Port Said – Egypte.

Op 10 december 1930 arriveerde de "Friesland" in de haven van Vlaardingen.

1931

Tussen Wijk aan Zee en Castricum strandde op 12 januari 1931 het met 1900 ton kolen geladen Engelse  vrachtschip "Cyrille Danneels"(1924 – 1.585 Brt.). Nadat een deel van de lading overboord was gezet, slaagden de "Drente", "Friesland",  "Groningen" en de "Utrecht" er op 14 januari 1931 in de "Cyrille Danneels" vlot te brengen en IJmuiden binnen te brengen.

21 Januari 1931 strandde het Engelse vrachtschip "Pendeen"(1923 – 4.174 Brt.) op de Noord pier van IJmuiden. De "Pendeen" werd nog dezelfde dag door de "Vlaanderen", de "Drente", de "Friesland", de "Utrecht" en de de "Groningen" vlot gebracht.

Op 21 februari 1931 arriveert de "Friesland" vanuit zee in de haven van Vlaardingen met een ponton op sleeptouw die water maakt door lekkage.

23 februari 1931 vertrekt de "Friesland" weer vanuit Vlaardingen naar Rouaan – Frankrijk met de gerepareerde ponton op sleeptouw.

Op 24 maart 1931 vertrekt de "Friesland" vanuit Antwerpen – België met 2 lichters op sleeptouw met bestemming Le Havre – Frankrijk.

26 maart 1931 arriveert de "Friesland" met twee bakken op sleeptouw vanuit Antwerpen – België in de haven van Le Havre - Frankrijk.

Eind maart 1931 versleept de "Friesland" het Nederlandse vrachtschip "Brabant"(geen gegevens), die kampt met machineschade, vanuit de haven van Shoreham – Engeland naar Rotterdam voor herstel.

De "Friesland" vertrekt op 21 april 1931 vanuit Antwerpen - België met 2 lichters op sleeptouw naar Le Havre - Frankrijk.

Vanuit Rotterdam vertrekt de "Friesland" op 5 mei 1931 naar Antwerpen - België waar de "Friesland" op 6 mei 1931 arriveert.

Op 21 mei 1931 vertrekken de "Friesland" met de bok "SS1" op sleeptouw en de "Vlaanderen" met 2 kipbakken, vanuit IJmuiden, naar Mostaganem - Frans Marokko.

Op 7 juni 1931 leveren de "Friesland" en de "Vlaanderen" de bok "SS1" en 2 kipbakken af in de haven van Mostaganem - Frans Marokko.

Nadat de "Friesland" en de "Vlaanderen" hun sleep hebben afgeleverd vertrekken ze op 10 juni vanuit Mostaganem - Frans Marokko weer naar Nederland.

Bericht uit een krant:
*** Op 14 juni 1931 meldde de scheepsmakelaar Jacq Pierot Jr. en zonen dat op 11 juli 1931 de "Friesland", "Groningen", "Utrecht" en "Vlaanderen" ter veiling zullen worden aangeboden.***

Op 19 juni 1931 arriveert de "Friesland" in IJmuiden vanuit Mostaganem - Frans Marokko, waar de "Friesland" de bok "SS1" heeft afgeleverd.

Uit de periode juni 1931 tot september 1933 is helaas geen informatie te vinden.

1933

De zeesleepboten "Friesland" en "Groningen" zijn omstreeks 18 september 1933 door bemiddeling van scheepsmakelaar Jacq Pierot Jr. en zonen verkocht aan de Russische regering.

De "Friesland" en "Groningen" werden contant betaald door de koper.

De "Friesland" en "Groningen" waren al reeds geruime tijd opgelegd in de haven van Vlaardingen.

De "Friesland is hernoemd in "Pamyat Ruslana" en haar thuishaven wordt Leningrad, Rusland.

Op 22 september 1933 vertrekt de "Pamyat Ruslana" vanuit Vlaardingen naar haar nieuwe thuishaven Leningrad, Rusland.

1959

Tot 1959 heeft de "Pamyat Ruslana" onder de vlag van de USSR gevaren, totdat zij in 1960 werd gesloopt.