Location: Home > E-G > Groningen 1920 - 1933 > Geschiedenis

Geschiedenis

Bijde scheepswerf van Gebr. Volker A. Fzn. te Sliedrecht is op 16 Oktober 1920 met goed gevolg te water gelaten, het stalen casco van een zeesleepboot, in aanbouw voor Bureau Wijsmuller te 's Gravenhage.

Er wordt een machine-installatie in geplaatst van 900 I.P.K..
Die geleverd zal worden door de N.V. Machinefabriek Bolnes. vh. J. H. van Capppelen te Bolnes. De cilinder afmetingen zijn 18” X 25” X 40”, met een slag van 27”, terwijl het verwarmend oppervlak van beide stoomketels 100 m2. elk bedraagt.

De bunkerruimte van de "Groningen" bedraagt 350 ton.

6 februari 1920 vond de proeftocht plaats van de zeesleepboot "Groningen", gebouwd door de firma Gebr. Volker Fzn. te Sliedrecht voor rekening van Bureau Wijsmuller's Scheepvaart-, Transport en sleepvaartbedrijf te 's-Gravenhage.

De "Groningen" is uitgerust met elektrisch licht, draadloze telegrafie, verder met een stoom stuurmachine, stoom ankerspil en twee apart van elkander werkende stoom trossen-lieren, welks hulpwerktuigen allen geleverd zijn door de firma Smit & Croll te Kinderdijk.

Schip, machine en ketels, benevens de bij-werktuigen, welke allen op een zeesleepboot van bijzonder belang zijn, voldeden in goede orde en werd er op de gemeten mijl een behouden vaart van omstreeks 11 mijl gemaakt met een ontwikkelde kracht van 900 I.P.K.

Op de proeftocht, die zich uitstrekte tot ver voorbij het Maas-vuurschip, kenmerkte de "Groningen" zich als een flink rustig zeeschip en bij de overname door de heer Johs. F. Wijsmuller, sprak deze de hoop uit, dat deze nieuwe aanwinst voor zijn vloot van zeesleepbooten een gunstige moge blijken te zijn.

De eerste sleepreis van de "Groningen" zal er een zijn vanuit Rotterdam naar Tandjong Priok – Nederlands Indië met een baggermolen en een bak.
Deze sleepreis wordt uitgevoerd voor rekening van de Hollandsche Aanneming Maatschappij te 's-Gravenhage.

11 februari 1921 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Schiedam naar Rotterdam.

De "Groningen", onder kapitein van Rees, vertrok op 13 februari 1921 met de baggermolen "H.A.M. 73" en de bak "H.A.M. 65" vanuit Rotterdam naar Tandjong Priok – Nederlands Indië.

De "Groningen" arriveert op 1 Maart 1921 in de haven van Cádiz - Spanje voor reparaties aan de bak  "H.A.M. 65" die lek is geslagen.

Na herstel van de bak "H.A.M. 65" vertrekt de "Groningen" op 13 maart 1921 weer vanuit de haven van Cádiz – Spanje.

Op 21 maart 1921 passeerde de "Groningen" met de baggermolen "H.A.M. 73" en de bak "H.A.M. 65" op sleeptouw Cape Bon - Tunesië.

1 april 1921 arriveerde de "Groningen" op de rede van Port Said – Egypte.

19 april 1921 arriveerde de "Groningen" in de haven van Aden voor bunkers en proviand.

Op 21 april 1921 vervolgde de "Groningen" vanuit Aden de sleepreis Tandjong Priok – Nederlands Indië.

Op 21 mei 1921 arriveerde de "Groningen" in de haven van Sabang - Nederlands Indië, voor bunkers.

3 juni 1921 arriveerde de "Groningen" met de baggermolen "H.A.M. 73" en de bak "H.A.M. 65" op sleeptouw in de haven van Tandjong Priok – Nederlands Indië.

Vanuit de haven van Tandjong Priok – Nederlands Indië vertrekt de "Groningen" op 6 juni 1921 met de met de baggermolen "H.A.M. 73" naar Soerabaja – Nederlands Indië.

Na aflevering van de baggermolen "H.A.M. 73" in Soerabaja – Nederlands Indië vertrekt de "Groningen" op 18 juni 1921 weer vanuit Soerabaja - Nederlands Indië
met een onderlosser op sleeptouw naar Tandjong Priok - Nederlands Indië.

21 juni 1921 arriveert de "Groningen" met een onderlosser op sleeptouw vanuit Soerabaja - Nederlands Indië de haven van Tandjong Priok - Nederlands Indië.

Nog dezelfde dag 21 juni 1921 vertrekt de "Groningen" alweer vanuit Tandjong Priok - Nederlands Indië, met de baggermolen "H.A.M. 6" op sleeptouw naar Soerabaja - Nederlands Indië

De "Groningen" vertrekt op 7 juli 1921 vanuit Palembang – Nederlands Indië naar Port Said - Egypte, met de sleepboten "Utrecht" en "Brabant" op sleeptouw.

Maar al voor Colombo – Ceylon besloot kapitein Krijnen van de "Utrecht" om de reis naar Nederland alleen te vervolgen en gooide de sleeptros van de "Groningen" los.

De "Groningen" en de "Brabant" arriveren op 11 augustus 1921 in de haven van Aden. 13 augustus vertrek naar Suez 22 augustus aankomst op de rede van Suez

Op 24 augustus 1921 vervolgen de "Groningen" en de "Brabant" vanuit de haven van Port Said - Egypte, hun reis naar Rotterdam.

10 september 1921 arriveerde de "Groningen" op de Nieuwe Waterweg.
 
1922

Op 10 maart 1922 vertrekt de "Groningen" met de lichters "H.A.M. 79" en "H.A.M. 80" vanuit Rotterdam naar Soerabaja. Deze twee lichters waren beladen met nog een andere lichter de "H.A.M. 81" in onderdelen.

19 maart arriveert de "Groningen" in de haven van Coruña - Spanje om te schuilen voor een zware storm dit op dat moment huis houd in de golf van Biskaje.
Woensdag 22 maart is het weer zover opgeknapt dat de "Groningen" haar sleepreis kan vervolgen.

Op 26 april 1922 arriveert de "Groningen" in de haven van Aden voor bunkers en proviand.

De "Groningen" vervolgt op 29 april 1922 vanuit Aden de sleepreis naar Soerabaja – Nederlands Indië.

30 mei 1922 arriveerde de Groningen met haar sleep de lichters "H.A.M. 79" en "H.A.M. 80" in de haven van Sabang – Nederlands Indië.

De "Groningen" arriveerde uiteindelijk met haar sleep op 15 juni 1922 in de haven van Soerabaja – Nederlands Indië.

5 juli vertrek vanuit Soerabaja naar Sabang

Na aflevering van de lichters zet de "Groningen" op 5 juli 1922 vanuit Soerabaja – Nederlands Indië koers naar Sabang - Nederlands Indië

In de haven van Sabang - Nederlands Indië krijgt de "Groningen" opdracht om koers te zetten naar Nantes - Frankrijk.

De "Groningen" arriveerde op 10 september 1922 in de haven van Gibraltar.

Vanuit Gibraltar vertrok de "Groningen" op 11 september 1922 naar Nantes - Frankrijk, waar de "Groningen" op 19 september 1922 arriveerde.

Vanuit Nantes – Frankrijk versleepte de "Groningen" het zeilschip "Omaha"(geen gegevens) naar Wilhelmshaven - Duitsland.

Op 29 september 1922 arriveerde de "Groningen" met het zeilschip "Omaha" op sleeptouw te Wilhelmshaven - Duitsland.

Na aflevering van het zeilschip "Omaha" in de haven van Wilhelmshaven – Duitsland vertrok de "Groningen" naar Rotterdam waar de "Groningen" op 1 oktober 1922 het dok inging voor een dokbeurt en onderhoud.

Na het dokken vertrok de "Groningen", onder kapitein Kolkman, op 15 oktober 1922 vanuit Rotterdam met twee sleepboten, de "Jules" en de "Teddy", op sleeptouw naar Batavia – Nederlands Indië.

Op 27 oktober 1922 passeerde de "Groningen" Gibraltar met de sleepboten "Teddy" en "Jules" op sleeptouw.

10 November 1922 bereikte de "Groningen" Port Said - Egypte, en op 15 november 1922 werd de reis naar Batavia – Nederlands Indië vanuit Suez - Egypte voorgezet.

Na een voorspoedige reis arriveerde de "Groningen" met de sleepboten "Teddy" en "Jules" op 31 december 1922 in de haven van Batavia – Nederlands Indië.
Tijdens deze reis heeft de "Groningen" geen havens hoeven aan te lopen voor bunkers.

1923

16 januari 1923 zet de "Groningen" vanuit de haven van Tandjong Priok - Nederlands Indië, weer koers naar Europa.

Op 20 januari 1923 is de "Groningen" op de rede van Singapore.

De tweede helft van februari 1923 passeert de "Groningen" het Suezkanaal en vervolgt op 18 februari 1923 haar reis naar Rotterdam.

14 maart 1923 arriveert de "Groningen" in de haven van Cardiff – Engeland.

Op 17 maart vertrekt de "Groningen" vanuit Cardiff – Engeland naar Rotterdam.

Van de Groningen is verder in het jaar 1923 niets bekend.

1924

15 Mei 1924 vertrekken de "Jacob van Heemskerck", onder kapitein L. Hemmes, en de "Groningen", onder Kapitein J. Klinge, met het 5.000 – tons dok "Valparaiso" vanuit Rotterdam naar Valparaiso - Chili.

Deze sleepreis wordt gemaakt via het Panamakanaal en het "Valparaiso" dok is het eerste dok ooit dat het Panamakanaal mocht passeren.

9 augustus 1924 zijn de "Groningen" en de "Jacob van Heemskerck" met het 5.000-tons dok "Valparaiso" het Panamakanaal gepasseerd en zetten vanuit Balbao - Panama de sleepreis naar Valparaiso - Chili voort.

Op 5 september 1924 wordt het "Valparaiso" dok door de "Groningen" en de "Jacob van Heemskerck" afgeleverd in  Valparaiso - Chili.

De "Groningen" arriveert op 6 november 1924 vanuit Valparaiso – Chili in de haven van Rotterdam.

Vanuit Rotterdam vertrok de "Groningen" op 8 november 1924 naar Hull – Engeland met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw.

Met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw vertrekt op 13 november 1924 de "Groningen" vanuit de haven van Hull - Engeland naar Londen - Engeland.

Op 20 november 1924 arriveert de "Groningen" vanuit de haven van Londen – Engeland in de haven van Hull – Engeland met de tanklichter "Frisia".

Vanuit de haven van Hull – Engeland vertrekt de "Groningen" met de tanklichter "Frisia" naar Londen – Engeland waar de "Groningen" op 24 november 1924 arriveert.

1925

In februari 1925 maakte de "Groningen" een reis van Rotterdam naar Soerabaja met drie bakken.

1926

Geen enkel gegeven gevonden van of over de "Groningen"

1927

De "Groningen" vertrekt op 29 juli 1927 vanuit Schiedam naar Vlaardingen.

In de avond van 6 oktober 1927 werd de "Friesland" die slepende was met de tanklichter "Neerlandia", geladen met Benzol, onderweg naar Londen - Engeland, om even voor 12 uur 's nachts aangevaren door het inkomende Duitse stoomschip "Aegir" tijdens dichte mist. De "Friesland" zonk binnen 5 minuten ter hoogte van de Poortershaven.

De tanklichter "Neerlandia" wordt na het zinken van de "Friesland" vervolgens door de "Groningen" op 7 oktober 1927 op sleeptouw genomen en in Folkstone - Engeland, afgeleverd.

Vanuit Gent - België, arriveert de "Groningen" op 14 oktober 1927 met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw in de haven van Antwerpen - België

De "Groningen" vertrekt op 16 oktober 1927 vanuit Antwerpen - België, naar Hamburg - Duitsland, met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw.

19 oktober 1927 arriveerde de "Groningen" met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw  vanuit Antwerpen – België in de haven van Hamburg – Duitsland.

De sleepboot "Groningen" arriveerde op 2 november 1927 vanuit Hamburg – Duitsland in de haven van Rouaan – Frankrijk  met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw.

De sleepboot "Groningen"  vertrok op 7 November 1927 vanuit Theemshaven naar Rotterdam met de  lichter "Neerlandia" op sleeptouw.

De sleepboot "Groningen" vertrok, met drie lichters op sleeptouw, op 15 november 1927 vanuit Rotterdam naar Rio Grande do Sul – Brazilië.

De sleepboot "Groningen" met drie lichters op sleeptouw vanuit Rotterdam naar Rio Grande do Sul – Brazilië arriveerde op 21 november 1927 in de haven van Falmouth – Engeland.

Op 22 november 1927 vervolgde de "Groningen" haar sleepreis naar Rio Grande do Sul – Brazilië, met 3 lichters op sleeptouw, vanuit Falmouth – Engeland
 
De "Groningen" is ook in de maand december 1927 bezig met een sleepreis met 3 onderlossers vanuit Rotterdam naar Rio Grande do Sul – Brazilië.

Op 6 december 1927 bevond de "Groningen" zich ter hoogte van de Canarische eilanden 27.44 N en 14.56 W.

Midden december wordt Dakar - Senegal, aangedaan voor bunkers en proviand, 18 december 1927 wordt de sleepreis naar Rio Grande do Sul - Brazilië, vervolgt.

1928

De "Groningen" arriveerde met 3 onderlossers op sleeptouw vanuit  Rotterdam, op 23 Januari 1928 in de haven van   Rio Grande do Sul – Brazilië.
Nadat de "Groningen" haar sleep had afgeleverd in de haven van Rio Grande do Sul – Brazilië, werd weer koers gezet naar Rotterdam.

Voor bunkers en proviand werd door de "Groningen" Dakar – Senegal aangedaan van waaruit de "Groningen" op 20 februari 1928 de reis naar Rotterdam vervolgde.

De "Groningen" vertrok op 3 maart 1928 vanuit de haven van Portland – Engeland naar de golf van Biskaje

Midden maart 1928 maakte de "Groningen" een sleepreis met een baggermolen en een bak vanuit de haven van Avonmouth – Engeland naar Tilbury – Engeland.

De "Groningen" arriveerde op 20 maart 1928 met een baggermolen en een bak op sleeptouw in de haven van Tilbury – Engeland. Waarna de "Groningen" meteen weer vertrok met de bak "K.L.K. VII" op sleeptouw naar Rotterdam.

22 maart 1928 arriveerde de "Groningen" met de bak "K.L.K. VII" vanuit Tilbury - Engeland, in Rotterdam.

De "Groningen" vertrok op 21 april 1928 vanuit Rotterdam met de perszuiger "Kent"  en de bak "K.L.K. 16"  op sleeptouw naar Londen.

Op 23 april 1928 arriveerde de "Groningen", met de perszuiger "Kent"  en de bak "K.L.K. 16" op sleeptouw in de haven van Londen.

Op 9 juni 1928 werd de derde deur voor de grote sluis van IJmuiden door de "Groningen", samen met de "Limburg" en de "Drente", van Rotterdam naar IJmuiden gesleept.

Op 19 juni 1928 vertrok de "Groningen" vanuit Glasgow–Renfrew – Engeland met een rotsbreker op sleeptouw naar Thacoradi – Ghana.

Op 13 juli 1928 arriveert de "Groningen" te Dakar – Senegal voor bunkers en proviand en vertrekt vanuit de haven van Dakar – Senegal op 15 juli 1928 naar haar eindbestemming Takoradi – Ghana.

Vanuit de haven van Takoradi - Ghana, zet de "Groningen", na het afleveren van haar sleep een rotsbreker vanuit Engeland, op 27 juli 1928 koers naar Rotterdam.

Vanuit Renfrew - Engeland, vertrekt de "Groningen" op 22 augustus 1928 met een rotsbreker op sleeptouw naar Palermo - Italië.

6 september 1928 passeert de "Groningen" met een rotsbreker onder weg naar Palermo - Italië, Gibraltar.

Op 15 september 1928 leverde de "Groningen" haar sleep, een rotsbreker vanuit Renfrew - Engeland, af in de haven van Palermo – Italië.

Nadat de "Groningen" haar sleep had afgeleverd in de haven van Palermo – Italië, werd weer koers gezet naar Rotterdam.

Vanuit Rotterdam vertrekt de "Groningen" op 3 oktober 1928 met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw naar Hamburg - Duitsland, waar het transport op 5 oktober 1928 arriveert.

Met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw vertrekt de "Groningen" op 9 oktober 1928 vanuit de haven van  Hamburg – Duitsland naar Rotterdam.

11 oktober arriveerde de "Groningen" met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw vanuit Hamburg – Duitsland in de haven van Rotterdam.

De "Groningen" arriveert op 19 oktober 1928 in Den Helder.

Op 23 oktober 1928 arriveerde de "Groningen", vanuit Rotterdam, in de haven van IJmuiden.

Vanuit IJmuiden vertrekt de "Groningen" op 26 oktober 1928 met de lichters "Areferro 21" en "Areferro 22" op sleeptouw naar Cardiff – Engeland, waar de lichters geladen zullen worden met kolen.

7 november 1928 vertrok de "Groningen" met de lichters "Areferro 21" en "Areferro 22" op sleeptouw vanuit Cardiff - Engeland, naar Buenos Aires – Argentinië.

27 november 1928 arriveerde de "Groningen" met haar sleep in de haven van Dakar – Senegal voor bunkers en proviand.

1929

Op 7 december 1929 verspeelde het lichtschip "Haaks" 113 vaam ketting en een anker. De  "Groningen", onder commando van kapitein Kuiper, voer ter assistentie uit vanuit Nieuwediep, om te trachten het lichtschip binnen te brengen, doch kreeg op weg er heen een zware grondzee over, die de brug aan stuurboord-zijde voor een gedeelte wegsloeg en alle ruiten van de stuurhut vernielde, terwijl de waarnemend stuurman H. Bijl licht werd gewond. De  "Groningen" is daarna teruggekeerd naar Nieuwediep, waar zij om 3 uur binnenliep.
De "Drente" voer daarna uit naar het Lichtschip "Haaks". De "Drente" probeerde onder zware omstandigheden vast te maken, tijdens deze pogingen raakte de "Drente" twee maal met haar achterschip het lichtschip, pas op maandag 9 december lukte het de "Drente" om vast te maken. Door het slechte weer was de "Drente" genoodzaakt buiten te blijven, pas op dinsdag 10 december 1929 lukte het om Den Helder binnen te lopen.

Het Duitse vrachtschip "Ambria"(1922 – 1.386 Brt.) meldde op 9 december 1929 dat het Griekse vrachtschip "Cleanthis"(1911 – 4.153 Brt.)zijn roer had gebroken. Waarop de "Zeeland" koers zette naar de positie van de "Cleanthis", maar deze moest vanwege hoge zeeën terug naar Den Helder. Op 10 december 1929 heeft de "Groningen" koers gezet naar de positie van de "Cleanthis".

De "Cleanthis" slaagde er uiteindelijk in om op eigen kracht de haven van Dover – Engeland te bereiken.

12 December 1929 werd het Letlandse vrachtschip "Sports"(1909 – 3.126 Brt.), dat op de Noordzee tijdens een stormachtig Oostenwind, windkracht 8, in nood verkeerde, door de "Groningen" en de "Vlaanderen" vast gemaakt en naar de rede van Texel gesleept waar de "Sports" voor anker ging.

Het door de "Groningen" en "Vlaanderen" op 12 december 1929 geborgen Letlandse vrachtschip "Sports" wordt door de "Limburg", "Groningen" en "Assistent" op 13 december 1929 de haven van Nieuwediep binnen gesleept.

1930

Begin januari 1930 is het lichtschip "Haaks" tijdens slecht weer van haar positie verdreven. De "Groningen" zette op 3 januari 1930 vanuit Nieuwediep koers naar het lichtschip "Haaks" om deze tijdelijk naar Nieuwediep te slepen.

Het Italiaanse vrachtschip "Valentino Coda"(1909 – 4.395 Brt.) verzocht op 12 januari 1930 op 12 mijl van Terschelling dringend om assistentie.

Vanuit Nieuwediep vertrok de "Groningen" naar de positie van de "Valentino Coda" maar was te laat om deze te behoeden voor stranding op de Vliehorst.

Op 19 Januari 1930 slaagt de "Groningen", samen met sleepboten van Doeksen, er in de "Valentino Coda" weer vlot te brengen en naar Terschelling te slepen.

De "Groningen" vertrekt op 15 januari 1930 vanuit Nieuwediep naar het lichtschip "Terschelingerbank" met een anker en ankerketting.

Het door de "Groningen" en sleepboten van Doeksen, op 21 januari 1930, vlotgebrachte stoomschip "Skauts"(1897 – 2.123 Brt.) is door de "Groningen" vanuit Den Helder naar Amsterdam gesleept, waar de "Skauts" in het dok wordt geplaatst.

Op 8 maart wordt de "Groningen" die ter hoogte van Gravesend – Engeland voor anker lag aangevaren door het Engelse vrachtschip "Ethylene". De  "Groningen" loopt hierbij averij op, boven de waterlijn, aan stuurboordzijde van het achterschip.

Zondag 9 maart arriveert de "Groningen", voor herstel van de schade, in de haven van Rotterdam.

De stalen raderboot "Royal Souvereign", 891 ton bruto en 865 ton netto, in 1893 te Glasgow – Engeland gebouwd voor de Genéral Steam Navigation Company Ltd. te Londen, is voor sloop verkocht aan T. C. Pas te Nieuw-Lekkerland.
De "Groningen" arriveerde, met de Royal Souvereign op sleeptouw vanuit Londen – Engeland op 11 maart in Nieuw-Lekkerland.

Op 16 mei 1930 strandde het Engelse passagiers/vrachtschip "Fornes"(1916 – 803 Brt.) op de Noorderhaaks gronden, de "Groningen" zet vanuit Den Helder koers naar de positie van de "Fornes".

De "Fornes" slaagt er echter in om op eigen kracht weer vlot te komen.

16 juli 1930 vertrekt de "Groningen" vanuit Nieuwediep naar de haven van Vlaardingen.

24 juli 1930 vertrekt de "Groningen" vanuit Schiedam naar Bordeaux - Frankrijk, met de drijvende kraan "Gironde", met een hefvermogen van 450 ton, op sleeptouw.

Eind juli 1930 arriveert de "Groningen" in de haven van Brest – Frankrijk om een gewond bemanningslid aan wal te brengen.

Op 6 augustus 1930 vervolgde de "Groningen" vanuit Brest – Frankrijk met de drijvende kraan "Gironde" op sleeptouw haar sleepreis naar Le Verdon-sur-Mer – Frankrijk.

8 augustus 1930 levert de "Groningen" haar sleep, de drijvende kraan "Gironde", af in de haven van Le Verdon-sur-Mer – Frankrijk

Op 18 januari 1930 vertrekt de "Utrecht" vanuit Schiedam met de drijvende kraan "Sheerlegs 642" met bestemming Conakry – Guinee.
Tijdens een zware storm brak in de nacht van 31 januari 1930 de sleeptros.
De "Utrecht" wist de runners nog te redden van de kraan, waarbij de "Utrecht" schade opliep aan de voorsteven, voordat deze op 2 februari 1930 strandde nabij Kaap Finisterre en zonk. De "Utrecht" stond onder commando van kapitein Hemmes.

De "Sheerlegs 642" wordt uiteindelijk toch nog geborgen en in Bilbao – Spanje hersteld.

Op 11 augustus 1930 vertrekt de "Groningen" vanuit de haven van Bilbao – Spanje met de "Sheerlegs 642" op sleeptouw naar Conakry – Guinee.

5 september 1930 levert de "Groningen" de "Sheerlegs 642" af in de haven van  Conakry - Guinee.

4 oktober 1930 arriveert de "Groningen" met een baggermolen op sleeptouw vanuit La Coruna – Spanje in de haven van Duinkerken - Frankrijk.

De "Groningen" vertrekt op 4 december vanuit Nieuwediep naar Esbjerg – Denemarken om daar de "IJM. 271 Derika XIV" vast te maken voor een sleepreis nar IJmuiden.

De "IJM. 271 Derika XIV" was op 27 november gestrand ter hoogte van Esbjerg – Denemarken en op 1 december 1930 weer vlot gebracht, maar had dusdanig veel schade opgelopen dat ze niet op eigen kracht de reis naar IJmuiden kon maken.
Op 6 december 1930 arriveerde de "Groningen" met de "IJM. 271 Derika XIV" op sleeptouw in de haven van IJmuiden.

1931

Tussen Wijk aan Zee en Castricum strandde op 12 januari 1931 het met 1900 ton kolen geladen Engelse  vrachtschip "Cyrille Danneels"(1924 – 1.585 Brt.). Nadat een deel van de lading overboord was gezet, slaagden de "Drente", "Friesland",  "Groningen" en de "Utrecht" er op 14 januari 1931 in de "Cyrille Danneels" vlot te brengen en IJmuiden binnen te brengen.

21 Januari 1931 strandde het Engelse vrachtschip "Pendeen"(1923 – 4.174 Brt.) op de Noordpier van IJmuiden. De "Pendeen" werd nog dezelfde dag door de "Vlaanderen", de "Drente", de "Friesland", de "Utrecht" en de de "Groningen" vlot gebracht.

30 april 1931 arriveert de "Groningen" in IJmuiden vanuit Vlaardingen en vertrekt meteen weer naar Nieuwediep.

De "Groningen" en de "Drente" verslepen het vrachtschip "Kambangan"(1911 – 6.917 Brt.), dat voor de sloop is verkocht, op 29 mei 1931 vanuit Amsterdam naar de scheepssloper te Pernis.
--De "Kambangan" is uiteindelijk pas september 1934 gesloopt in Gent – België.--

De "Groningen" wordt door de "Hector" op 12 juni 1931 vanuit de haven van Nieuwediep, waar de "Groningen" schade had opgelopen aan haar schroef, naar Rotterdam versleept. Waar de "Groningen" in het dok van Wilton wordt geplaatst voor herstel van de schade. De "Groningen" krijgt in het dok een nieuwe schroef.

14 juni 1931 meld de scheepsmakelaar Jac. Pierot Jr. en zonen aan dat op 11 juli 1931 de "Groningen", "Friesland", "Utrecht" en "Vlaanderen" ter veiling zullen worden aangeboden.

Op 13 juli 1931 arriveert de "Groningen vanuit Rotterdam met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw in de haven van Hamburg – Duitsland.

Op 1 september 1931 arriveert de "Groningen" in de haven van Honfleur - Frankrijk, met de lichters "Nic" en "Menton" op sleeptouw.

4 september 1931 arriveert de "Groningen" met de tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw, vanuit Rotterdam, in de haven van Hamburg.

7 september 1931 vertrekt de "Groningen" vanuit Hamburg naar Rotterdam met de  tanklichter "Neerlandia" op sleeptouw.

Op 10 september 1931 wordt de tanklichter "Neerlandia" door de "Groningen" afgeleverd in de haven van Rotterdam.
Meteen na het afleveren van de tanklichter "Neerlandia" in Rotterdam wordt de stoomkraan "Polypheme" in de haven van Schiedam vastgemaakt voor een sleepreis naar Le Havre – Frankrijk.

12 oktober 1931 vertrekt de "Groningen" vanuit Vlaardingen met op sleeptouw de tanklichter "Frisia" naar Hamburg.

2 november 1931 arriveert de "Groningen", vanuit Rotterdam, met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw in de haven van Hamburg – Duitsland.

1932

Vermoedelijk is de "Groningen" in 1932 in de haven van Vlaardingen opgelegd.

1933

Na 'vermoedelijk' vanaf begin 1932 te hebben gelegen in de haven van Vlaardingen is de "Groningen" omstreeks 18 september 1933 door bemiddeling van de scheepsmakelaar Jac. Pierot Jr. en zonen verkocht aan de Russische regering.

De "Groningen", verkoopprijs ƒ 27.500, is volgens de berichten contant betaald.

De "Groningen" kreeg van de Russische regering de naam "Murman" met als thuishaven Murmansk – Moermansk - Rusland.

Op 22 september 1933 vertrekt de "Murman" vanuit Vlaardingen naar haar nieuwe thuishaven Murmansk – Moermansk - Rusland.

Eind 1959 is de "Murman" gesloopt.