Location: Home > F_I > Groningen 1963 - 1980 > Geschiedenis

Geschiedenis

13 januari 1962 werd er bekend gemaakt dat N.V. Bureau Wijsmuller aan de scheepswerf Kramer en Booy te Kootstertille opdracht heeft gegeven tot de bouw van twee sleepboten.

Deze beide sleepboten worden 2950 IPK. sterk en toegevoegd aan de provincie klasse.

Ze zullen de namen "Groningen" en "Gelderland" krijgen, waarmee twee bekende namen uit de twintiger jaren, toen N.V. Bureau Wijsmuller eveneens sleepboten onder deze naam in bedrijf had, terug zullen keren.

De twee door Kramer en Booy te bouwen sleepboten krijgen geen schoorstenen, omdat de afgewerkte gassen via kanalen in de achter-masten afgevoerd worden.

In deze achtermasten is op ongeveer 14 meter hoogte een groot platvorm ontworpen, waarop bluskanonnen komen te staan. Op die manier zal het mogelijk zijn met behulp van deze sleepboten branden op grote schepen te blussen.

De beide sleepboten krijgen verder TL verlichting en zullen met Werkspoor motoren worden uitgerust.

Sleep lieren met elk twee trommels worden voorzien van sleepdraden met een lengte van 700 tot 1000 meter. De verwachting is, dat de sleepboten eind van 1962 of begin 1963 in de vloot opgenomen zullen zijn.

De "Groningen" werd op 27 oktober 1962 bij de scheepswerf van Kramer & Booy te Kootstertille door mevrouw G.M. Wijsmuller de Smet gedoopt en te water gelaten.

De "Groningen" werd in maart 1963 vanaf de werf zonder motoren naar Harlingen versleept. Dit was nodig omdat met teveel diepgang de "Groningen" zou vastlopen in de modder op de route naar Harlingen.

Op 15 maart 1963 arriveerde de "Groningen" in de haven van Harlingen om daar door Werkspoor gereed gemaakt te worden voor de technische proefvaart.

Tijdens het inbouwen van de motoren werd een fout gemaakt bij de overbrenging naar de schroefas. Dat bleek pas tijdens de eerste proefvaarten. Er ontstonden trillingen en er ging vermogen verloren.

Op 26 maart arriveerde de "Groningen" in de haven van IJmuiden om dezelfde dag nog door te varen naar Amsterdam, om opgenomen te worden in het dok voor het treffen van de laatste voorzieningen door de werf.

De "Groningen" werd op 2 april 1963 door de werf aan Wijsmuller overgedragen.
Na nog enkele technische proef reizen lag de "Groningen" van 8 tot 13 april ter bezichtiging voor relaties, aan De Ruyterkade, in Amsterdam.

Daarna maakte de "Groningen" nog een paar proefvaarten op de Noordzee en in het Engels kanaal. De laatste proefvaart vond plaats tijdens slecht weer zodat de gedragingen van de "Groningen" in verschillende omstandigheden bekend waren.

Tijdens een van deze dagen mochten 6 leerlingen van de zeevaartschool Den Helder een dag mee, dit waren de leerlingen die op het internaat in de zo genaamde Wijsmuller bak zaten.

Bij de eerste kennismaking met slecht weer kapseisde de "Groningen" bijna, het ballasten bleek niet goed te zijn uitgevoerd en moest opnieuw gedaan worden.

De "Groningen" was uitgerust met een verstelbare schroef en werd onder toezicht en volgens voorschrift van A.B.S. voor de hoogste klasse Atlantische vaart gebouwd.

De "Groningen" was ontworpen voor het slepen van zware objecten over lange afstanden, verder voor hulpverlening en voor bergingen waar ook ter wereld.

Bij de "Groningen" waren de twee achterste masten met elkaar verbonden op 14 meter boven de zeespiegel door een verbindings- constructie, waarop de steng was geplaatst. Door de twee achtermasten liepen de rookkanalen, daardoor ontbrak een schoorsteen wat zorgde voor een goed uitzicht van de brug naar werkdek en sleep.

Er was een accommodatie voor 36 opvarenden, onder wie acht runners.

De accommodatie van de "Groningen" bestond uit de volgende hutten en verblijven verdeeld over 4 dekken: Op het brugdek is een hut voor de loods.
Op het sloependek is de accommodatie voor de gezagvoerder, bestaande uit dagverblijf en slaaphut, de 1e stuurman en de marconist en een messroom voor de officieren.

Op het hoofddek is de accommodatie voor de 1e wtk., 2e wtk., 3e wtk, 2e stuurman, kok, een 2 persoons- hut voor de assistent wtk. of leerling stuurlieden, het hospitaal met 2 bedden en de kombuis met daarnaast de messroom voor de bemanning verder zijn de douches, toiletten en de wasmachines gesitueerd op het hoofddek.

Op het tussendek zijn 4 2 persoon's hutten (matrozen – dek-jongens), 1 - 3 persoon's hut, de hut voor de bootsman en het runners-verblijf voor 8 personen en vanuit de kombuis is het proviand ruim met koel en vriescellen bereikbaar.

De "Groningen" had twee Werkspoor - tweetaktmotoren met oplading, type TEBS 290, die via schakelbare Hydroflex Airflex hydraulische koppelingen verbonden waren aan een dubbele tandwielkast met een uitgaande as, welke gekoppeld was aan een asleiding met verstelbare schroef type Werkspoor.

Door de grote bunkercapaciteit had de "Groningen" een actieradius van 26.000 mijl.

De "Groningen" was uitgerust met een zoetwater distilleer apparaat.

De vier dynamo's leverden 380 - 220 Volt draaistroom.

De nautische uitrusting omvatte onder meer radar, gyro compas, stuur automaat met koersrecorder, echolood, Decca plaats bepalingsapparatuur en een electrisch log.

De "Groningen" was verder uitgerust met een roei-reddingboot voor 26 personen en een motor-reddingboot voor 23 personen, voorts met zelf opblaasbare rubber vlotten.

De "Groningen" had een electrisch-hydraulische stuurmachine, ankerlier en kaapstand.

Elektrische telegrafen waren aangebracht in, naast en op de brug, verder was er een eigen telefooncentrale en het talk-back – hailer systeem toegepast.

Het radiostation van de "Groningen" was uitgerust met de krachtigste radio, telegrafie en telefoniezenders en telefonieontvangers, VHF - radiotelefonie, en zowel in het radiostation als op de brug en een radiorichtingzoeker.

Op de brug waren 2 zoeklichten van 1000 watt en tussen de achtermasten stond een zoeklicht van 2000 watt dit zoeklicht kon tevens dienst doen als Suezkanaal licht.

De sleepuitrusting omvatte een sleeplier met twee trommels en een kop.
De trommels bevatten 1.000 en 700 meter draad van 6.5" en 6" omtrek. Beide trommels hadden een hydraulisch bediende reep geleider.

Er was een vaste bergingspomp met een capaciteit van 600 ton water per uur, een verdeelkast met aansluitingen voor acht brandslangen en een waterkanon dat zowel aan stuur - als aan bakboord kon worden opgesteld.

Aan mobiel bergingsmateriaal waren aan boord, diesel motorpompen, bergingsankers, grondtakels, duik - en kikvorsapparatuur, brandbestrijdings apparatuur en dichtingsmateriaal voor lekken.

Eind april 1963 maakte de "Groningen" haar eerste sleepreis en werd de zuiger "Wiron" versleept vanuit de haven van Rotterdam naar Ameland.

Begin mei 1963 werd een marine vaartuig vanuit de haven van Den Helder naar Vlaardingen versleept en een zuiger vanuit de haven van Pernis - Rotterdam naar IJmuiden.

Op 9 mei 1963 werd hulp verleend aan de kustvaarder "Timca"(1959 – 499 Brt.) die met machine schade op 10 mijl Zuid West, van het lichtschip "Noord Hinder" rond dreef.
 
De "Timca" werd door de "Groningen" vast gemaakt en naar de haven van Rotterdam gesleept.

Daarna werd in de haven van Vlaardingen het casco van de ex mijnenveger "Antilope"(1945 – 545 Brt.), ex "Oisay" van de Britse Marine, vastgemaakt en op sleeptouw genomen naar Livorno – Italië.

Een snelle sleepreis want na 10 dagen slepen werd de "Antilope" afgeleverd in de haven van Livorno – Italië.

Na aflevering van de "Antilope" in de haven van Livorno – Italië zette de "Groningen" koers naar Valencia – Spanje.

Eind mei 1963 arriveerde de "Groningen" in de haven van Valencia - Spanje om daar een drijvend krachtstation vast te maken met bestemming Marsa El Brega - Libië.

Kort na aankomst in de haven van Valencia – Spanje zette de "Groningen" koers naar de gestrande Liberty "Seacrest"(1945 – 7.261 Brt.) die op 5 juni 1963 was gestrand op een modderbank nabij de haven van Barcelona – Spanje.

Op 8 juni 1963 arriveerde de "Groningen" op de positie van de "Seacrest".

N.V. Bureau Wijsmuller verkreeg een contract op basis Lloyd's Open Form om te trachten de "Seacrest" vlot te brengen.
 
De eerste pogingen van de "Groningen" om de "Seacrest" vlot te brengen hadden geen resultaat.

Zodat moest worden besloten om meer bergings materiaal in te zetten zoals grond takels.

Terwijl een bergingsploeg bezig ging om grond takels uit te zetten en een gedeelte van de lading te lossen begon de "Groningen" op 16 juni 1963 aan de sleepreis met het krachtstation vanuit de haven van Valencia - Spanje naar Marsa El Brega – Libië.

Op 21 juni 1963 leverde de "Groningen" het krachtstation vanuit Valencia – Spanje af in de haven van Marsa El Brega – Libië.

Na aflevering van het krachtstation zette de "Groningen" weer koers naar Barcelona – Spanje en de strandings plaats van de "Seacrest".

Op 25 juni 1963 was de "Groningen" weer aanwezig op de positie van de "Seacrest" en werd begonnen met het vlot brengen van de "Seacrest" wat uiteindelijk op 5 juli 1963 slaagde.

De "Seacrest" bleek echter zoveel schade te hebben opgelopen dat herstel niet meer lonend was en werd oktober 1963 gesloopt te La Spezia - Italië.

Nadat op 5 juli 1963 de "Seacrest" nabij Barcelona - Spanje was vlot gebracht, ging de "Groningen" via de haven van Barcelona - Spanje onderweg naar IJmuiden.

Na aankomst van de "Groningen", eind juli 1963 in de haven van IJmuiden, is de "Groningen" voor werkzaamheden naar een werf in Amsterdam verhaald.

Daar moest een van de hoofdmotoren geheel worden vervangen. Een zuiger was aan stukken gebroken en er was dusdanige schade aangericht dat ook het A-frame was gescheurd en dus de gehele motor moest worden vervangen.

Ook zouden er lassen tussen de ballasttanks en de brandstoftanks zijn opengetrokken door het werken van het schip.

Deze schade werd eerst geclaimd bij de werf maar uiteindelijk is de claim betaald door de verzekering.

Eind september 1963 arriveerde de "Groningen" vanaf de werf in Amsterdam in de haven van IJmuiden.

Half oktober 1963 werd de "Groningen" in IJmuiden weer gereed gemaakt om de reis op te gaan.

Op 20 oktober 1963 maakte de "Groningen" vast op de sleep van de "Utrecht".
Het Britse vracht-passagiers schip "Wairangi"(1942 – 13.478 Brt.)waarmee de "Utrecht" onderweg was vanuit de haven van Stockholm - Zweden naar Greenock aan de Clyde - Engeland met bestemming een sloopwerf.

Tot 24 oktober 1963 heeft de "Groningen" de "Utrecht" geassisteerd bij het slepen van de "Wairangi".

24 oktober 1963 verliet de "Groningen" de "Utrecht" en de "Wairangi" en vertrok naar het bergings station Landsend – Engeland om daar van de "Titan" de stations dienst over te nemen.

Tijdens de stations dienst voer de "Groningen" in de eerste helft van november 1963 enkele keren vergeefs uit:

Naar de bulkcarrier "Trinculo"(1957 – 11.206 Brt.) in de Atlantische Oceaan, die echter andere hulp accepteerde.

Naar het gestrande vrachtschip "Thorium"(1947 – 604 Brt.) nabij Fleetwood - Engeland, maar de "Thorium" slaagde er in om op eigen kracht vlot te komen.

Half november 1963 werd de "Groningen" af gelost door de "Gelderland".

De "Groningen" zette daarna koers naar de haven van Portland - Engeland om het Duitse booreiland "Hubinsel IV" op 14 november 1963 vast te maken.

En via de haven van Southampton - Engeland naar Hamburg - Duitsland te verslepen.

Op 25 november 1963 arriveerde de "Groningen" in de haven van Hamburg – Duitsland met de "Hubinsel IV" op sleeptouw.

Na het afleveren van de "Hubinsel IV" in Hamburg - Duitsland vertrok de "Groningen" naar de haven van Brunsbuttelkoog - Duitsland, waar de "Bothniaborg"(1960 – 1.577 Brt.) werd vastgemaakt voor een sleepreis naar Rotterdam.

Nadat de "Bothniaborg"(1960 – 1577 Brt.) in de haven van Rotterdam was afgeleverd zette de "Groningen" koers naar IJmuiden.

Vanuit de haven van IJmuiden zette de "Groningen" koers naar Southampton – Engeland.

Vanuit de haven van Southampton – Engeland vertrok ze op 29 november 1963 met een baggermolen op sleeptouw naar Weymouth - Engeland.

Na aflevering van de baggermolen in de haven van Weymouth - Engeland nam de "Groningen" eind november 1963 weer de stations dienst nabij Landsend - Engeland over van de "Gelderland".

Begin december 1963 werd de "Groningen" weer door de "Gelderland" op het station nabij Landsend - Engeland afgelost en ging de "Groningen" onderweg naar de haven van Sunderland – Engeland.

In de haven van Sunderland – Engeland werd het tankschip "British Guide"(1951 – 8.778 Brt.) vastgemaakt voor een sleepreis naar naar de Antwerpen - België.

De 8.778 Brt. metende BP – tanker was na een aanvaring op 6 november 1963 met de Pakistaanse "Ocean Enterprice"(1949 – 5.817 Brt.), waarbij vrijwel het hele voorschip was vernield, voor de sloop naar Antwerpen - België verkocht.

Bij aankomst op de Schelde assisteerde de "Titan" het transport van de "Groningen" met de sloop tanker "British Guide"(1951 – 8778 Brt.) naar de haven van Antwerpen - België.

Na aflevering van de "British Guide"(1951 – 8.778 Brt.) in de haven van Antwerpen - België, zette de "Groningen" weer koers naar IJmuiden.

Op woensdag 18 december 1963 werd de "Groningen" in de haven van Delfzijl ontvangen door de commissaris van de Koningin in Groningen Mr. C.L.W. Flocks en ontving kapitein Teun Hoek, uit zijn handen, namens het Provinciaal Bestuur van Groningen een schild met het wapen van de provincie Groningen.

Vanuit Delfzijl vertrok de "Groningen" weer naar het Engels Kanaal om daar weer de stations dienst over te nemen.

Op 20 en 21 december 1963 verleende de "Groningen" assistentie aan het Zweedse vrachtschip "Dagny"(1960 – 499 Brt.), die bij de Franse kust in slecht weer machine schade had opgelopen.

De "Dagny"(1960 – 499 Brt.) werd door de "Groningen" naar de haven van Fowey - Engeland gesleept.

1964

De "Groningen" was ook in januari 1964 gestationeerd in de Westelijke toegang van het Engels kanaal. Enkele malen werd door de "Groningen" vergeefs uitgevaren voor schepen, die in moeilijkheden verkeerden.

Op 10 februari 1964 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van IJmuiden naar Hamburg - Duitsland.

Half februari 1964 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Hamburg - Duitsland met een baggermolen en een bak op sleeptouw naar Mena al Ahmadi – Koeweit in de Perzische Golf.

Na aflevering van een baggermolen en een bak in de haven van Mena al Ahmadi - Koeweit, eind maart 1964 in de Perzische Golf werd door de "Groningen", via de haven van Ras Tanura - Saudi-Arabië, en Bahrein op 6 april 1964 koers gezet naar de Rode Zee.

Half april 1964 arriveerde de "Groningen vanuit de Perzische Golf in de de haven van Suez - Egypte, en nam daar de sleep over van de "Zeeland" - twee bakken en een zuiger, vanuit Hamburg – Duitsland, over om deze verder te verslepen naar Koeweit.

Half mei arriveerde de "Groningen" te Koeweit met twee bakken en een zuiger, die in de haven van Suez - Egypte waren overgenomen van de "Zeeland".

21 mei 1964 vertrok de "Groningen" vanuit Koeweit richting Europa.

10 juni 1964 werd door de "Groningen", op basis van Lloyds Open Form, ter hoogte van Malaga - Spanje de Nederlandse Coaster "Zeester"(1957 – 498 Brt.) na het verlies van haar schroef vastgemaakt en versleept naar de haven van Gibraltar.

De "Cycloop" was op 21 mei 1964 met de Zuiger "Renaissance" op sleeptouw vanuit de haven van Venetië – Italië vertrokken naar Gibraltar.

In de haven van Gibraltar nam de "Groningen" de zuiger "Renaissance" over van de "Cycloop" om deze verder naar Le Havre – Frankrijk te verslepen.

Na aflevering van de zuiger "Renaissance" in de haven van Le Havre - Frankrijk, werd door de "Groningen" de "Titan" afgelost op het station Landsend – Engeland.

En werd op 27 juni 1964 een deel van de bemanning in de haven van Penzance – Engeland afgelost

8 juli 1964 vertrok de "Groningen" vanuit het bergings station Landsend - Engeland naar Norfolk - Verenigde Staten waar de "Groningen" op 21 juli 1964 arriveerde.

Vanuit de haven van Norfolk - Verenigde Staten vertrok de "Groningen" met de sleepboot "Valkyrie" en de beladen bakken "Kathleen Ann" en "Leslie Ann" op sleeptouw naar Bandar Abbas - Iran in de Perzische Golf, een 8500 mijl lange reis.

Onderweg vanuit Norfolk - Verenigde Staten, naar Bandar Abbas - Iran, passeerde de "Groningen", met de sleepboot "Valkyrie" en de beladen bakken "Kathleen Ann" en "Leslie Ann" op sleeptouw, half september 1964 het Suezkanaal - Egypte.

Met de sleepboot "Valkyrie" en de beladen bakken "Kathleen Ann" en "Leslie Ann" arriveerde de "Groningen" half oktober 1964 in de haven van Bandar Abbas - Iran.

De "Groningen" vertrok na aflevering van haar sleep vanuit de haven van Bandar Abbas – Iran naar Brisbane - Australië.

Op 11 november 1964 arriveerde de "Groningen" in de haven van Brisbane - Australië en daar ging de "Groningen" het dok in. Hier bij werd gewekt aan het anker en voorzien van een nieuwe verflaag.

Daarna werd door de "Groningen" de zuiger "Queen of Holland" vast gemaakt voor een sleepreis naar Bandar Abas – Iran.

15 november 1964 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Brisbane - Australië naar Bandar Abbas - Iran met de "Queen of Holland" op sleeptouw.

Na een korte stop in de haven van Townsville – Australië vervolgde de "Groningen" de sleepreis met de "Queen of Holland" naar Bandar Abas - Iran op 4 december 1964.

Door de "Groningen" werd in 1964 24.112 mijl slepend afgelegd met 11 objecten in 6 reizen.

1965

21 januari 1965 arriveerde de "Groningen" met de zuiger "Queen of Holland" op sleeptouw vanuit Brisbane - Australië in de haven van Bandar Abbas - Iran.

In de haven van Bandar Abbas - Iran werd de bemanning van de "Groningen" afgelost, en daarna ging de "Groningen" in de Perzische Golf op station.

Op 25 februari 1965 ging de "Groningen" onderweg naar de positie van de geladen Japanse tanker "Tojo Maru"(1962 – 25.104 Brt.), die bij een aanvaring een groot gat in het achterschip had opgelopen en met een volgelopen machinekamer nabij Mina Al Ahmadi – Koeweit lag.

De diensten van de "Groningen" werd op basis Lloyd's Open Form geaccepteerd.

Zie verder het verslag van de berging van de "Tojo Maru".

Begin april 1965 gaf de "Groningen" de berging van de "Tojo Maru" over aan de "Jacob van Heemskerck" om vervolgens koers te zetten naar het Suez Kanaal.

Daar moest de "Groningen" het booreiland "GEM. 5" overnemen van de "Willem Barendsz".

De "Groningen" nam half april 1965 ter hoogte van Suez - Egypte het booreiland "GEM 5" over van de "Willem Barendsz".

De "Groningen" versleepte de "GEM 5" verder naar Ras Tanura – Saudi-Arabië.

Half mei 1965 arriveerde de "Groningen" met het booreiland "GEM. 5" op sleeptouw in de haven van Ras Tanura – Saudi-Arabië.

Na aflevering van het booreiland "GEM 5" vertrok de "Groningen" vanuit Ras Tanura - Saudi-Arabië naar Singapore.

In de haven van Singapore werd op 1 juni 1965 de tanker "Tojo Maru" vast gemaakt om deze samen met de "Jacob van Heemskerck" te verslepen naar Kobe in Japan.

Half juni 1965 arriveerde de "Groningen" en de "Jacob van Heemskerck" met de "Tojo Maru" in de haven van Kobe - Japan.

De "Jacob van Heemskerck" en de "Groningen" zullen binnenkort twee oude voorschepen van tankers, elk 50.000 ton, vanuit Japanse havens naar een Amerikaans haven aan de oostkust van de Verenigde Staten verslepen.

Eind juni 1965 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Kure - Japan met het oude voorschip van de tanker "Lake Palourde" naar Newport News - Verenigde Staten.

Het traject voerde over de Stille Oceaan, via het Panamakanaal, door de Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan. Een sleepreis van ruim 10.000 mijl (16.000 km).

In de buurt van Hawaï - Verenigde Staten werd door de "Groningen" vanuit het voorschip van de "Lake Palourde" bunkers overgenomen.

Half oktober 1965 arriveerde de "Groningen" op de rede van Balboa - Panama om met het voorschip van de "Lake Palourde" het Panamakanaal te passeren, onderweg naar Newport News - Verenigde Staten.

De "Groningen" gaf het voorschip van de "Lake Palourde" na de passage van het Panamakanaal op zee over aan de "Jacob van Heemskerck", die voor de verdere sleepreis van de drie kwart tanker naar de eindbestemming Newport News - Verenigde Staten zorgde.

Nadat de "Groningen" het voorschip van de "Lake Palourde" aan de "Jacob van Heemskerck" had overgegeven ging ze eerst terug naar de haven van Cristóbal - Panama om van daaruit weer koers te zetten naar Newport News – Verenigde Staten.

Op 24 oktober 1965 vertrok de "Groningen" met de T-2 tanker "Callabee"(1944 – 10.172 Brt.) op sleeptouw naar de Italiaanse haven Vado Ligure – Italië.

Ter hoogte van Gibraltar werd door de "Groningen", in de tweede helft van november 1965, de T-2 tanker "Callabee"(1944 – 10.172 Brt.) overgegeven aan de sleepboot "Cintra". die de "Callabee" zal gaan afleveren in Vado Ligure - Italië.

Na het overgeven van de T-2 tanker "Callabee" zette de "Groningen" koers naar IJmuiden en arriveerde na een afwezigheid van twee jaar op 3 december 1965 in haar thuishaven.

De "Groningen" was enkele dagen bij de ADM in Amsterdam voor een onderhoudsbeurt en vertrok op 12 december 1965 al weer naar zee. Bij West Hinder lichtschip werd de trawler "SCH.162 Clara", met een vast gelopen schroefas, op sleeptouw genomen en op basis Lloyd's Open Form de haven van Scheveningen binnengebracht.

14 december 1965 vertrok de "Groningen" met een HAM zuiger op sleeptouw vanuit de haven van Vlaardingen naar Middlesborough - Engeland.

De "Groningen" vertrok met de ponton "BRH-2" geladen met een Wel-Protector voor het booreiland "Sea Gem" vanuit de Nieuwe Rotterdamse Waterweg naar de positie van het booreiland. Wegens aanhoudend slecht weer keerde de "Groningen" met haar sleep terug naar Rotterdam.

23 december 1965 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Rotterdam naar Isle of Grain Thames - Engeland.

De "Groningen" vertrok op 27 december 1965, samen met de "Titan", met de tanker "Bergehus"(1955 – 20.449 Brt.) op sleeptouw vanuit de haven van Isle of Grain – Thames - Engeland naar Rotterdam.

28 december 1965 arriveerden de "Groningen" en de "Titan" met de tanker "Bergehus" op sleeptouw in de haven van Rotterdam.

29 december 1965 vertrok de "Groningen naar Taranto - Italië om daar de zuiger "Nueve" op sleeptouw te nemen met bestemming Buenos Aires - Brazilië.

Door de "Groningen" werd in 1965 24.450 mijl slepend afgelegd met negen objecten in negen reizen.

1966

7 januari 1966 arriveerde de "Groningen" in de haven van Taranto - Italië waar ze de zuiger "Nueve" vast maakte voor een sleepreis naar Buenos Aires - Brazilië.

10 januari 1966 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Taranto - Italië met de zuiger "Nueve" naar Buenos Aires - Brazilië.

Tijdens deze sleepreis werd de haven van Palermo – Italië aan gedaan voor reparaties aan de zuiger "Nueve".

Eind januari 1966 arriveerde de "Groningen" met de zuiger "Nueve" in de haven van Gibraltar, wederom voor reparaties aan de zuiger "Nueve".

6 maart 1966 leverde de "Groningen" de zuiger "Nueve" vanuit Taranto - Italië af in de haven van Buenos Aires - Brazilië.

Vanuit Buenos Aires - Brazilië vertrok de "Groningen" naar Montevideo – Uruguay voor bunkers en proviand.

Vanuit de haven van Montevideo – Uruguay zette de "Groningen" koers richting Caribische Zee.

Eind maart 1966 maakte de "Groningen" de Noorse tanker "Widan"(1963 – 4.039 Brt.), die haar roer had verloren, vast ter hoogte van Paramaribo - Suriname en bracht de "Widan" op 2 april 1966 binnen in de haven van Paramaribo - Suriname.

Vanuit de haven van Paramaribo vertrok de "Groningen" op 4 april 1966 met de "Widan" op sleeptouw via de haven van Georgetown – Brits Guyana, waar de lading van de "Widan" werd gelost, naar Curaçao.

Na aflevering van de "Widan" in de haven van Curaçao vertrok de "Groningen" naar Cristóbal - Panama, om daar het door de "Jacob van Heemskerck" achtergelaten booreiland "W. H.(Bill) Dordan" verder te verslepen naar Anchorage - Alaska.

Nadat de "Groningen", na de passage van het Panamakanaal, half april 1966 vanuit Balboa - Panama was vertrokken met de boorbak "W. H. (Bill) Dordan" naar Anchorage - Alaska, werd 6 mei 1966 de haven van San Francisco - Verenigde Staten aangedaan.

Eind mei arriveerde de "Groningen" met haar sleep in de haven van Anchorage - Alaska.

Na aflevering van de boorbak "W. H. (Bill) Dordan" in de haven van Anchorage - Alaska vertrok de "Groningen" op 1 juni 1966 vanuit de haven van Anchorage - Alaska naar Papeete op Tahiti - Frans Polynesië.

De "Groningen" vertrok op 21 juni 1966 vanuit de haven van Papeete op Tahiti - Frans Polynesië met de zuiger "New Jersey" op sleeptouw naar Hué in Vietnam.

Onderweg met de "New Jersey" naar Hué - Vietnam werd half juli 1966 de haven van Suva - Fiji Islands aangelopen voor reparaties aan de "New Jersey".

Totaal duurde de reparaties 16 dagen en werd er door de bemanning van de "Groningen" meer dan 100 ton cement gestort in de "New Jersey" om gaten te dichten.

28 augustus 1966 arriveerde de "Groningen" met de zuiger "New Jersey" op sleeptouw in de haven van Hué - Vietnam.

Na aflevering van de "New Jersey" vertrok de "Groningen" op 29 augustus 1966 vanuit de haven van Hué - Vietnam naar Singapore waar de bemanning begin september 1966 werd afgelost.
 
De nieuwe bemanning verbleef eerst een paar dagen in het Connel House te Singapore, omdat er in de machinekamer van de "Groningen" een brand had gewoed.

Nadat de schade was hersteld en de machinekamer was uitgesopt vertrok de "Groningen" op 8 september 1966 vanuit Singapore. En ging de "Groningen" stations dienst verrichten in het Noordelijke gedeelte van de Zuid Chinese Zee.

Er werd door de "Groningen" hulp aangeboden aan de "Universal Pride"(1938 – 5.320 Brt.)die op 8 september 1966 assistentie vroeg wegens brand aan boord.
 
De "Universal Pride" accepteerde echter andere hulp. (17 september 1966 zonk de "Universal Pride" terwijl ze op sleeptouw was naar Manilla - Filipijnen).

Verder werd er door de "Groningen" hulp aangeboden aan de "Belinda"(geen gegevens teveel Belinda's). De "Belinda" accepteerde echter andere hulp.

Aan de "August Moon"(1943 – 10.420 Brt.) die 15 september 1966 was gestrand op het Patras rif werd assistentie aangeboden. De "August Moon" onderweg van Calcutta - India naar Yokohama - Japan geladen met ijzererts was echter total loss.

Daarna werd er assistentie aangeboden aan het vrachtschip "Kowloon Venture"(1945 – 7.331 Brt.) die had gemeld te kampen met roer problemen.

De "Kowloon Venture" wist de schade echter zelf te herstellen en kon haar reis vervolgen.

Na enkele weken stations dienst in het Noordelijke gedeelte van de Zuid Chinese Zee maakte de "Groningen" eind oktober 1966 een sleepreis vanuit de haven van Cebu - Filipijnen met twee bakken naar Hué - Vietnam.

De "Groningen" vertrok na het afleveren van haar sleep vanuit de haven van Hué - Vietnam naar Kobe – Japan.

Op 1 november 1966 om 14.00 uur, op de positie 29-39 Noord en 131-23 Oost, kwam de "Groningen" in aanvaring met het Engelse vrachtschip "Shun Wah"(1938 – 4.907 Brt.).

De "Groningen" liep schade op aan stuurboordzijde, de "Shun wah" raakte als gevolg van de aanvaring lek en moest door de "Groningen" op sleeptouw worden genomen naar Nagasaki – Japan.

Op 4 november 1966 arriveerde de "Groningen" met de "Shun wah" op sleeptouw in de van van Nagasaki - Japan.

Na herstel van de schade die de "Groningen" had opgelopen bij de aanvaring met de Engelse "Shun Wah" in de Zuid Chinese Zee, vertrok de "Groningen" half november vanuit de haven van Nagasaki - Japan naar Tamano - Japan.

In de haven van Tamano - Japan werden twee 90 meter lange bakken de "Intermac 400" en de "Intermac 401" vastgemaakt voor een sleepreis naar Ras al Khafji - Saudi Arabië in de Perzische Golf.

Begin december 1966 werd tijdens deze sleepreis de haven van Singapore aangelopen.

Door de "Groningen" werd in 1966 28.695 mijl slepend afgelegd.

1967

Begin januari 1967 werden door de "Groningen" de twee bakken "Intermac 400" en de "Intermac 401" vanuit Tamano - Japan, afgeleverd in de haven van Ras al Khafji - Saudi Arabië in de Perzische Golf.

Na aflevering van de twee bakken "Intermac 400" en de "Intermac 401" zette de "Groningen" vanuit de haven van Ras al Khafji - Saudi Arabië, in de Perzische Golf, koers naar het Suezkanaal.

11 januari 1967 verleende de "Groningen" assistentie aan de "Esso Portsmouth" (1959 – 24.125 Brt.), die met machineschade kampte ter hoogte van Ras Tanura – Saoedi-Arabië.

De "Groningen" leverde elektriciteit aan de "Esso Portsmouth" tijdens de reparatie van de machineschade.

Nadat de Groningen" bedankt werd door de "Esso Portsmouth" werd koers gezet naar Port Sudan – Sudan, waar de Libanese coaster "Zeus"(1949 – 499 Brt.) werd vast gemaakt.

De coaster "Zeus" moest voor reparatie van machineschade worden versleept naar La Spezia - Italië, waar de "Groningen" begin februari 1967 arriveerde met de "Zeus" op sleeptouw .

Na aankomst in de haven van La Spezia - Italië, met de coaster "Zeus" van Port Sudan, zette de "Groningen" koers naar Livorno - Italië om daar een dok en onderhoudsbeurt te ondergaan.

Ook de bemanning werd in Livorno - Italië afgelost.

Na haar dok beurt in Livorno – Italië zette de "Groningen" half februari 1967 koers naar Piraeus – Griekenland.

Half februari 1967 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Piraeus - Griekenland met een beladen ponton naar Das Island - Verenigde Arabische Emiraten, in de Perzische Golf.

Na aflevering van de ponton vanuit Piraeus, Griekenland in de haven van Das Island - Verenigde Arabische Emiraten, werd door de "Groningen" gebunkerd in de haven van Bahrein en verrichte de "Groningen" vanaf begin april 1967 stations dienst in de Perzische Golf.

Half april 1967 vertrok de "Groningen" vanuit de Perzische Golf om nabij Djibouti stations dienst te verrichten.

De "Groningen" kwam op 16 mei 1967 in actie in de nabijheid van Djibouti, waar het onder Panamese vlag varende vracht/passagiersschip "Pacific Abeto"(1950 – 8.491 Brt.) op 15 mei 1967 was gestrand op het eilandje Île Maskali.

De "Groningen" kreeg contract op basis Lloyd's Open Form en slaagde erin om de "Pacific Abeto" op 21 mei 1967 vlot te brengen. Hierbij werd ook de Deense sleepboot "Svitzer" ingezet en werden twee grond takels uitgebracht.

De "Groningen" was eind mei 1967 bij het op 19 mei 1967 op de Meteor bank bij Djibouti gestrande vrachtschip "Pegas"(1947 – 4.518 Brt.) maar deze accepteerde andere hulp.

Verder bood de "Groningen" haar assistentie aan het vrachtschip "Archon Raphael"(1944 – 7.176 Brt.) die op 23 mei 1967 was gestrand op Moucha Island - Jemen maar ook de "Archon Raphael" accepteerde andere hulp.

De "Groningen" werd 28 juni op basis Lloyd's Open Form geaccepteerd voorde hulpverlening aan de Liberiaanse tanker "Samson"(1961 – 20.939 Brt.), die met machineschade ter hoogte van Muscat - Oman lag te drijven.

De "Samson" bleek ook gebrek aan gasolie en water te hebben.

De "Groningen" maakte de "Samson" vast en begon deze te verslepen naar Kharg Eiland – Iran.

Op 30 juni 1967 was de nood aan boord van de "Samson" zo hoog dat de "Groningen" de "Samson" van enige tonnen water en gasolie voorzag.

Op 2 juli werd vanaf de Libanese tanker "Siris"(1960 – 29.592 Brt.) met behulp van de "Groningen" de "Samson" verder van voorraden voorzien.

Aan boord van de "Samson" waren de machinisten nu in staat om de voortstuwings-installatie weer op gang te brengen en vlak voor de Kharg Eiland – Iran slaagde de "Samson" er in haar motoren weer te starten en werd de "Groningen" op 4 juli 1967 bedankt.

Vanaf de positie van de "Samson" zette de "Groningen" koers naar de Indische Oceaan.

Op 13 juli 1967 melde de "Groningen" een brandje in haar machinekamer, een brand die snel kon worden bedwongen, maar behoorlijke schade had aangericht in de machinekamer.

Er werd met behulp van een opgetuigd zeil gedurende een aantal dagen zeilend koers gezet richting de haven van Karachi - Pakistan, en na enkele dagen lukt het om weer 1 hoofdmotor in bedrijf te krijgen.

De "Groningen" arriveerde op 19 juli 1967 in de haven van Karachi - Pakistan, waar onmiddellijk met de uitvoering van de reparaties werd begonnen in de door brand geteisterde machinekamer.

Slechte weersomstandigheden bij Karachi - Pakistan, beletten een snelle reparatie. Pas half augustus 1967 kwam de "Groningen" na aflossing van de bemanning weer in de vaart.
 
17 augustus 1967 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Karachi - Pakistan en ging nabij Socotra - Jemen, op station.

Op 1 september 1967 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Djibouti met het Engelse vrachtschip "Reaveley"(1956 – 6.072 Brt.)op sleeptouw naar Durban - Zuid Afrika.

De "Groningen" arriveerde op 1 oktober 1967 in de haven van Durban - Zuid-Afrika met het Engelse vrachtschip "Reaveley" vanuit Djibouti.

Enkele dagen na aankomst vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Durban - Zuid Afrika weer naar zee om de "Noord Holland", onderweg vanuit Aden - Jemen naar Marseille - Frankrijk met het Franse vrachtschip "Tayga", te bevoorraden.

Na het bevoorraden van de "Noord Holland" zette de "Groningen" station gewijs koers naar Singapore.

Op 18 november 1967 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Singapore met de zuiger "Ifrikia" op sleeptouw, via de kaap, naar Marseille – Frankrijk.

Een sleepreis van 12.000 mijl.

Eind december 1967 werd de haven van Kaapstad - Zuid Afrika aangedaan voor bunkers en proviand, daarna zette de "Groningen" haar sleepreis Singapore – Marseille - Frankrijk, met de zuiger "Ifrikia" voort.

Door de "Groningen" werd in 1967 19.042 mijl slepend afgelegd.

1968

29 januari 1968 werd de zuiger "Ifrikia" door de "Groningen" in de haven van Marseille - Frankrijk, afgeleverd.
 
Op 30 januari 1968 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Marseille - Frankrijk naar IJmuiden, waar de "Groningen" op 9 februari 1968 arriveerde.

Vanuit IJmuiden ging de "Groningen" in Amsterdam bij de ADM in het dok om geautomatiseerd te worden.

De "Groningen" kwam op 20 februari 1968 vanuit Amsterdam naar IJmuiden, waar ze weer werd klaargemaakt voor een volgende reis.

Eind februari 1968 vertrok de "Groningen" vanuit IJmuiden naar Lübeck - Duitsland waar de voor Karachi - Pakistan, bestemde zuiger "Karamat" werd vastgemaakt.

De "Groningen" gaf in de haven van Dover - Engeland op 1 maart 1968 de zuiger "Karamat" over aan de "Willem Barendsz", die de "Karamat" verder versleepte naar Teneriffe – Canarische eilanden, waar de "Gelderland" de "Karamat" overnam en voor de verdere sleepreis naar Karachi - Pakistan zorgde.

Nadat de zuiger "Karamat" was over gegeven aan de "Willem Barendsz" ging de "Groningen" op stations dienst in het Engels Kanaal ter hoogte van Dungeness – Engeland.

Op 6 maart 1968 ging de "Groningen" onderweg naar de Nederlandse coaster "Caranan"(1953 – 473 Brt.), die met machine schade op 50 mijl ten Noord Oosten van Kaap Villano - Spanje rond dreef.

Een contract op basis Lloyd's Open Form kwam tot stand en op 7 maart 1968 werd de "Caranan" vastgemaakt door de "Groningen".

Op 10 maart 1968 arriveerde de "Groningen" met de "Caranan" in de haven van Brest – Frankrijk.

Na aflevering van de "Caranan" in de haven van Brest – Frankrijk ging de "Groningen" op station nabij Landsend – Engeland.

Eind maart 1968 zette de "Groningen" vanuit het station nabij Landsend – Engeland koers naar Dakar - Senegal.

De "Groningen" maakte in de haven van Dakar – Senegal op 7 april 1968, het deels uitgebrande, Joegoslavische vracht- en passagiersschip "Trebinje"(1960 – 9.845 Brt.) vast voor een sleepreis naar Bilbao - Spanje.

De "Trebinje" was vermoedelijk verkocht aan de Griekse rederij Efmariners Cia Naviera SA en zou versleept zijn onder de naam "Kaptastamati".

Na aflevering van de "Trebinje" of "Kaptastamati" in de haven van Bilbao - Spanje bezette de "Groningen" weer het bergings station Landsend - Engeland, een aantal dagen later werd de Groningen" in de zuidelijke Noordzee gestationeerd.

Op 3 mei 1968 arriveerde de "Groningen" in IJmuiden voor aflossing van de bemanning en bunkers en proviand.

16 mei 1968 was de "Groningen" samen met de sleepboten "Headman", "Lady Alma" en "Lady Cecilia" betrokken bij de Tow-Out van het booreiland "Sedneth I" vanuit Rotterdam, naar de eerste boorlocatie van de "Sedneth I" in de Noordzee.

Na het plaatsen van "Sedneth I" op haar boorlocatie in de Noordzee op 19 mei 1968 hervatte de "Groningen" de stations dienst in het Engelse Kanaal ter hoogte van Dungeness – Engeland.

Half juni 1968 werd door de "Groningen" de coaster "Trianca"(1951 – 496 Brt.) vanuit Greenhithe bij Londen - Engeland naar Rotterdam gesleept.

Op 15 juni 1968 werd de nieuwe zuiger "Beverwijk 31" door de "Groningen" vastgemaakt en vanuit de haven van Vlaardingen naar Leith – Engeland versleept.

Begin juli 1968 versleepte de "Groningen" de zuiger "Triton" vanuit de haven van Rotterdam naar Balje - Duitsland.

Na aflevering van de zuiger "Triton" in de haven van Balje - Duitsland, zette de "Groningen" koers naar Middlesborough - Engeland waar op 8 juli 1968 de zuiger "Port Harcourt" en de ponton "Cosbla 4" werden vast gemaakt voor een sleepreis naar Burutu - Nigeria.

Na het afleveren van de zuiger "Port Harcourt" en de beladen ponton "Cosbla 4" in de haven van Burutu – Nigeria, zette de "Groningen" half augustus 1968 koers naar Dakar - Senegal.

Vanuit de haven van Dakar - Senegal, zette de Groningen" koers naar Jacksonville - Verenigde Staten.

De "Groningen" vertrok vanuit de haven van Jacksonville - Verenigde Staten op 2 september 1968 met het Engelse RO-RO schip "Caribbean Venture"(1968 – 1547 Brt.) op sleeptouw naar Hamburg – Duitsland.

Na een sleepreis van drie weken werd de "Caribbean Venture" in de haven van Hamburg - Duitsland afgeleverd.

Nadat de "Groningen" eind september 1968 de "Caribbean Venture" had afgeleverd in de haven van Hamburg – Duitsland zette de "Groningen" voor aflossing van de bemanning, koers naar IJmuiden.

Eind september en begin oktober 1968 was de "Groningen" in de zuidelijke Noordzee gestationeerd.

Begin oktober 1968 arriveerde de "Groningen" weer in de haven van IJmuiden en na het aan boord brengen van materiaal en stores vertrok de "Groningen" naar Leith – Engeland om daar de zuiger "Beverwijk 31" vast te maken voor een sleepreis naar Rotterdam.

In de eerste helft van oktober 1968 werd de zuiger "Beverwijk 31" vanuit de haven van Leith – Engeland naar Rotterdam gesleept.

15 oktober 1968 werd het vliegkampschip "25 de Mayo" (ex "Karel Doorman") vanuit de haven van Den Helder, samen met de "Titan" en de "Hector", naar Schiedam versleept.

Eind oktober 1968 versleepte de "Groningen" de kraanponton "Clyde Bay" vanuit de haven van Grangemouth - Engeland naar Milfordhaven - Engeland.

De "Groningen" werd na aflevering van de kraanponton "Clyde Bay" in de westelijke Atlantische Oceaan gestationeerd.

Begin november 1968 ging de "Groningen" onderweg naar de positie van de Noorse bulkcarrier "Etnefjell"(1950 – 9852 Brt.), die na een explosie in de machinekamer in brand was geraakt, op ongeveer 750 mijl ten Zuid Oosten van de zuidpunt van Groenland.

Het grootste deel van de bemanning was in de reddingsboten van boord gegaan en is niet meer gevonden.

Op 6 november 1968 arriveerde de "Groningen", na een zware reis, op de positie van de "Etnefjell".

Nog slechts drie man waren er aan boord van de "Etnefjell".

Twee man van de "Groningen" wisten over te springen. Nog diezelfde dag werd vastgemaakt en werd koers gezet in de richting Landsend - Engeland.

Onder invloed van het vele slechte weer in het noordelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan vergde het drie weken alvorens de "Groningen" met de op 6 november 1968 vastgemaakte "Etnefjell" het Kanaal bereikte.

Ook de "Utrecht" werkte vanaf half november 1968 aan het transport mee.

Enkele malen werd een Ooster storm met windkracht 10 tot 11 doorstaan.

Op 22 november 1968 arriveerde de "Groningen" met de "Etnefjell" op sleeptouw in de haven van Falmouth - Engeland.

Na het afleveren van de "Etnefjell" bezette de "Groningen" weer het bergings station nabij Landsend - Engeland.

Eind november 1968 kwam de sleepboot "Francis Hallinan" onderweg vanuit Cork - Ierland naar Penzance - Engeland in de problemen, door het uitvallen van de machine installatie.

De "Groningen" maakte de "Francis Hallinan" vast en leverde deze af in de haven van Penzance - Engeland.

Op 1 en 2 december 1968 werd op basis Lloyd's Open Form hulp verleend aan de Nederlandse kustvaarder "Pavonis"(1960 – 384 Brt.), die met machineschade op 60 mijl ten zuiden van Cork - Ierland dreef. De "Pavonis" werd vastgemaakt en naar de haven van Swansea - Engeland gesleept.

Vervolgens versleepte de "Groningen" een bak vanuit Milfordhaven - Engeland naar Vlaardingen.

Van 6 tot 9 december 1968 was de "Groningen" in de haven van IJmuiden, waarna de stations dienst in het Kanaal en de Noordzee werd hervat.

17 december 1968 werd door de "Groningen" koers gezet naar de positie van het Griekse vrachtschip "Alikmon"(1954 – 5.254 Brt.), die verzocht om assistentie wegens schade aan haar roer. Een vergeefse reis, na enige tijd was er geen assistentie meer nodig.

Op 22 december 1968 ging de "Groningen" vanuit het bergings station Landsend - Engeland onderweg naar de Nederlandse coaster "Sylvia l"(1967 - 499 Brt.), die 40 mijl ten westen van Quessant - Frankrijk in de problemen was gekomen doordat de deklast, een sleepboot, was gaan schuiven. De "Sylvia l" werd op basis Lloyd's Open Form tot de ochtend van 23 december 1968 geëscorteerd.

In de avond van 23 december 1968 zette de "Groningen" koers naar de positie van de Ierse sleepboot "Francis Hallinan"(1946 – 296 Brt.), die 30 mijl Zuid Oost van Cork - Ierland lekkage in de machinekamer had opgelopen.

De "Francis Hallinan" werd op basis van Lloyds Open Form vastgemaakt en naar de haven van Penzance - Engeland gesleept.

De "Groningen" werd op 28 december 1968 op basis Lloyds Open Form geaccepteerd door de Britse trawler "Loch Logan" die kampte met lekkage ten Zuiden van Milfordhaven – Engeland.

29 december 1968 werd assistentie geboden aan de zuiger "Isca"(1960 – 550 Brt.) die in de problemen was gekomen ter hoogte van Bideford – Engeland.

De "Isca" werd door de "Groningen" naar de haven van Bideford – Engeland geëscorteerd, waar het transport op 30 december 1968 arriveerde.

Door de "Groningen" werd in 1968 21.007 mijl slepend afgelegd.

1969

Op 1 januari 1969 zette de "Groningen" koers naar de bij Swansea - Engeland gestrande Griekse tanker "Angel Gabriel"(1953 – 12.223 Brt.), een tevergeefse reis de "Angel Gabriel" werd door lokale haven sleepboten vlot gebracht.

Op 3 januari vertrok de "Groningen" vanuit Landsend – Engeland naar Boston – Verenigde Staten.

Half januari 1969 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Boston – Verenigde Staten met op sleeptouw de tanker "Bianca"(1959 – 16.372 Brt.), die haar roer was verloren, naar Genua - Italië.

Tijdens deze sleepreis werd veel slecht weer ondervonden, stormen met windkracht 10 tot 11 werden enkele keren doorstaan. Wel brak, als gevolg van het slechte weer, twee keer de sleepverbinding maar elke keer slaagde de "Groningen" er in binnen 24 uur weer vast te maken.

13 februari 1969 arriveerde de "Groningen" met de "Bianca" op sleeptouw in de haven van Genua – Italië.

Vanuit de haven van Genua - Italië vertrok de "Groningen" naar Landsend - Engeland, waar de "Groningen" vanaf eind februari 1969 weer gestationeerd werd.

Op 26 februari 1969 werd koers gezet naar de Britse coaster "Mertola"(1950 – 497 Brt.), die ten noorden van Longships - Engeland, hulp nodig had.

Een andere Britse coaster slaagde er echter in de "Mertola" naar een haven te slepen.

Op 5 maart 1969 werd koers gezet naar de gestrande "Michael M"(1955 – 691 Brt.) bij Galway - Ierland. De "Michael M" kwam echter nog diezelfde dag op eigen kracht vlot.

17 maart vertrok de "Groningen" vanaf haar station bij Penzance – Engeland naar de haven van Falmouth – Engeland om daar een sleep over te nemen van de "Titan".

In de haven van Falmouth – Engeland nam de "Groningen" de "Rijkspont 12" (beter bekend als de "Donaupont")over van de "Titan" voor verder transport naar Ancona - Italië.

De "Groningen" leverde 9 april 1969 de "Rijkspont 12" (ex "Donau-pont") af in de haven van Ancona - Italië.

Na aflevering van de "Rijkspont 12" verrichte de "Groningen" stations dienst in het gebied van de Middellandse Zee.

20 april 1969 werd in de haven van Venetië - Italië de zuiger "Port Sunlight", vastgemaakt voor een sleepreis naar Southampton - Engeland.

12 mei werd de zuiger "Port Sunlight" door de "Groningen" in de haven van Southampton - Engeland afgeleverd.

Na aflevering van de zuiger "Port Sunlight" in de haven van Southampton - Engeland verrichte de "Groningen" weer stations dienst vanaf het bergings station Penzance – Engeland.

23 mei 1969 vertrok de "Groningen" vanaf Penzance – Engeland naar Gothenburg – Zweden waar de "Groningen" op 26 mei 1969 arriveerde.

27 mei 1969 vertrok de "Groningen" met de baggermolen "Foremost Southampton" vanuit de haven van Gothenburg - Zweden naar Southampton – Engeland.

Op 31 mei 1969 arriveerde de "Groningen" met de baggermolen "Foremost Southampton" vanuit de haven van Gothenburg - Zweden in de haven van Southampton – Engeland.

Na aflevering van de "Foremost Southampton" in de haven van Southampton – Engeland zette de "Groningen" koers naar Vlissingen.

3 juni 1969 maakte de "Groningen" in de haven van Vlissingen het Turkse vrachtschip "Preveze"(1945 – 7.434 Brt.)vast.

De "Preveze" moest worden versleept naar de sloper in Istanbul - Turkije, dit omdat de "Preveze" na een brand nabij de Kaapverdië eilanden total loss was verklaard.

Na het afleveren van de "Preveze" op 23 juni 1969 in de haven van Istanbul – Turkije. Vertrok de "Groningen" in de richting van de Atlantische Oceaan.

Op 30 juni 1969 werd hulp verleend aan de coaster "Primus"(1955 – 499 Brt.), die sinds 29 juni 1969 met machine schade op ongeveer 60 mijl Zuid van Malaga - Spanje dreef.

De "Primus" werd op 30 juni 1969 door de "Groningen" in de haven van Ceuta – Spanje afgeleverd.

Na aflevering van de "Primus" in de haven van Ceuta - Spanje zette de "Groningen" koers naar IJmuiden.

Na een dokbeurt in Amsterdam, vertrok de "Groningen" op 12 juli 1969 vanuitven van Rotterdam, met op sleeptouw de drijvende kraan "Bheema", naar Visakhapatnam in India, een reis die gemaakt werd rond Kaap de Goede Hoop.

Op 24 augustus 1969 werd door de "Groningen" gebunkerd in de haven van Durban - Zuid Afrika, waarna de sleepreis met de drijvende kraan "Bheema", naar Visakhapatnam in India werd vervolgd.

Half september 1969 arriveerde de "Groningen" in de haven van Visakhapatnam – India met de drijvende kraan "Bheema" vanuit Rotterdam.

Vanuit de haven van Visakhapatnam - India, vertrok de "Groningen" naar Durban - Zuid Afrika.

In de haven van Durban - Zuid Afrika werd begin oktober 1969 het met schroot geladen vrachtschip "Cyrus II"(1945 – 7.607 Brt.) ex "Abbedyk" vastgemaakt.

Aan boord van de "Cyrus II" had begin november 1968 een verwoestende brand gewoed. En begin 1969 was de "Cyrus II" door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten wegens schulden en niet zeewaardigheid aan de ketting gelegd.

9 mei 1969 werd de "Cyrus II" publiekelijk verkocht aan K. Nanthan (Pty) Ltd. te Durban – Zuid Afrika, die haar doorverkocht naar Taiwan voor de sloop.

10 oktober 1969 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Durban - Zuid Afrika naar Kaoshiung op Taiwan met de "Cyrus II", die voor deze reis was geladen met schroot, op sleeptouw.

Half november 1969 werd op deze sleepreis, die leidde via Straat Soenda, Singapore aangelopen.
 
8 december 1969 arriveerde de "Groningen" met de "Cyrus II" bij de sloopwerf in de haven van Kaoshiung - Taiwan, en werd de "Cyrus II" daar afgeleverd.

De "Groningen" vertrok vanuit de haven van Kaoshiung - Taiwan in de richting van het Panamakanaal.

In 1969 werd door de "Groningen" in totaal 33.737 mijl slepend afgelegd.

1970

De "Groningen" arriveerde half januari 1970 vanuit Taiwan bij het Panamakanaal.

Nadat de bemanning was afgelost, werd bij Taboga Island – Panama het vracht-passagiers schip "American Scientist"(1943 – 8.239 Brt.), die op 3 juli 1969 na een explosie in brand had gestaan, vastgemaakt voor een sleepreis naar Kaoshiung – Taiwan.

Op 18 januari 1970 vertrok de "Groningen" vanuit Taboga Island – Panama met de "American Scientist" op sleeptouw naar Kaoshiung - Taiwan.

Nadat de "Groningen" eind maart 1970 de "American Scientist" in de haven van Kaoshiung - Taiwan had afgeleverd keerde de "Groningen" terug naar de Golf van Mexico.

Vanuit de haven van Orange - Verenigde Staten vertrok de "Groningen" half mei 1970 met het booreiland "Swamp Oueen" op sleeptouw naar Warri in Nigeria een sleepreis van bijna 6000 mijl.

In juli 1970 werd de "Swamp Oueen" door de "Groningen" op zee overgegeven aan de  "Utrecht" voor de verdere sleepreis naar Warri - Nigeria.
 
Nadat de "Swamp Oueen" was overgenomen door de "Utrecht" zette de "Groningen" koers naar IJmuiden waar ze naar de werf zou gaan voor verbouwing en onderhoud.
 
Op 19 juli 1970 zette de "Groningen", die onderweg was naar IJmuiden, koers naar de positie 30.17 Noord en 16.23 West van het passagiersschip "Fulvia"(1949 – 16.844 Brt.) dat na een explosie in de machinekamer in brand stond.

Voordat de "Groningen" de positie van de "Fulvia" bereikte was de "Fulvia" op 20 juli 1970 gezonken.

De "Groningen" zette hierop weer koers naar IJmuiden.

In augustus 1970 werd de "Groningen" te Amsterdam bij de A.D.M. verbouwd en versterkt tot 4200 ipk.

Begin september 1970 vertrok de "Groningen" vanuit IJmuiden naar Portugal voor het verslepen van een voorschip de "E.N.V. 640" vanuit de haven van Lissabon - Portugal naar Gothenburg - Zweden.

Op 23 september 1970 arriveerde de "Groningen" met haar sleep, een voorschip de "E.N.V. 640", vanuit de haven van Lissabon - Portugal in de haven van Gothenburg - Zweden.

Na aflevering van haar sleep vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Gothenburg – Zweden weer naar IJmuiden waar de "Groningen" op 26 september 1970 arriveerde.

Eind september 1970 vertrok de "Groningen" vanuit IJmuiden naar Dakar - Senegal, voor het verslepen van een boorschip, de "Wodeco V".

Onderweg naar Dakar - Senegal, werd nog de koers verlegd naar de positie van de Nederlandse "Shamrock Reefer"(1960 – 1.280 Brt.) die op 2 oktober 1970 was ge strand op Assenta Beach 40 mijl ten Noorden van Lissabon - Portugal.

De "Shamrock Reefer" moest echter als verloren worden beschouwd.

Op 10 oktober 1970 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Dakar - Senegal, met het boorschip "Wodeco V" op sleeptouw.

Begin november 1970 arriveerde de Groningen" met de "Wodeco V" op de locatie voor de kust van Tripoli - Libië, in de Golf van Gabes waar de "Wodeco V" zou gaan boren.

In de Middellandse Zee werd op 7 november 1970 assistentie aangeboden aan het Israëlische vrachtschip "Tamar"(1967 – 5.367 Brt.) dat kampte met brand aan boord.

De "Groningen" kreeg een contact op basis van Lloyds Open Form voor de berging van de "Tamar". Maar de "Tamar" werd vastgemaakt door de Israëlische Bulk-carrier "Har Sinai"(1961 – 19.030 Brt.) en naar Malta gesleept.

De "Groningen" zette vervolgens koers naar IJmuiden. Onderweg naar IJmuiden kreeg de "Groningen" opdracht om koers te zetten naar de positie van de Panamese LNG tanker "Aristotle"(1945 – 3.805 Brt.), die op ongeveer 100 mijl ten Noorden van de Azoren het roer verloren had, om deze naar Boston in de Verenigde Staten te slepen.

26 november 1970 werd de Panamese LNG tanker "Aristotle"(1945 – 3.805 Brt.) op ongeveer 100 mijl ten Noorden van de Azoren door de "Groningen" vast gemaakt.
 
De "Groningen" arriveerde half december 1970 met de "Aristotle" op sleeptouw in de haven van Boston - Verenigde Staten, en zette na aflevering van de "Aristotle" vervolgens koers naar de Golf van Mexico.

Onderweg moest de "Groningen" haar koers wijzigen naar de positie van de "Cycloop" die tijdens slecht weer haar sleep, een Liberty, was verloren en daarna een tros in de schroef had gekregen.

In 1970 werd door de "Groningen" in 4 reizen totaal 20.798 mijl slepend afgelegd.

1971

Begin januari 1971 maakte de "Groningen" de "Cycloop" vast, die een tros in de schroef had, en versleepte deze naar de haven van Freeport - Bahama's. Waar het transport op 8 januari 1971 arriveerde.

Vanuit Freeport - Bahama's vertrok de "Groningen" naar Corpus Christi – Texas - Verenigde Staten, om daar 2 geladen pontons vast te maken met bestemming Vitoria - Brazilië.

Half maart 1971 werden door de "Groningen" de 2 pontons met lading afgeleverd in de haven van Vitoria - Brazilië, en vertrok de "Groningen" naar Port of Spain - Trinidad, voor bunkers.

Na het bunkeren in de haven van Port of Spain - Trinidad, zette de "Groningen" koers naar Orange – Texas - Verenigde Staten.

Begin april 1971 arriveerde de "Groningen" in de haven van Orange – Texas - Verenigde Staten. Daar werd de werkponton "Anini" sleepklaar gemaakt voor een sleepreis naar Warri in Nigeria.
 
9 april 1971 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Orange – Texas - Verenigde Staten, met de werkponton "Anini" op sleeptouw naar Warri - Nigeria.

18 mei 1971 werd de "Anini" in de haven van Warri - Nigeria afgeleverd en vertrok de "Groningen" naar Lagos - Nigeria, voor bunkers.

21 mei 1971 arriveerde de "Groningen" in de haven van Lagos - Nigeria, voor proviand en bunkers.

In Lagos - Nigeria, kreeg de "Groningen" orders om op te stomen naar Monrovia - Liberia, om zand en cement en hout voor het maken van een bekisting te halen.

28 mei 1971 arriveerde de Groningen in de haven van Monrovia - Liberia en werd het voordek volgeladen, hierna werd op 29 mei 1971 koers gezet naar de tanker "Intrepid"(1959 – 22.557 Brt.) die ter hoogte van Ascension - Sint-Helena,
met machine schade te kampen had.

Onderweg naar de "Intrepid" raakt een van de olie lieden bekneld net zijn vingers in een wasmachine en raakt 2 topjes van zijn vingers kwijt. Er werd hulp aangeboden door een Russisch koopvaardijschip met een arts aan boord. Die aan boord van de "Groningen" eerste hulp verleend, totaal is de arts 6 uur bezig geweest.

1 juni 1971 arriveerde de "Groningen" bij de "Intrepid" die een lek had in de condensor en al enige slagzij maakte. Het cement, zand en hout werd met sloepen overgeladen naar de "Itrepid" en de "Groningen" bleef stand-by tot de bekisting rond de condensor klaar was en de lekkage verholpen was.

3 juni 1971 zette de "Groningen" vanaf de positie van de "Intrepid" koers naar Dakar - Senegal, om daar de de rotsbreker "Caritz 1" vast te maken met bestemming Bayonne - Frankrijk.

De gewonde olieman werd in de haven van Dakar - Senegal, op het vliegtuig naar huis gezet en op 10 juni 1971 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Dakar - Senegal, met de rotsbreker "Caritz 1" op sleeptouw naar Bayonne - Frankrijk.

20 juni 1971 melden de runners dat, door het slechte weer, de "Caritz 1" water maakte. De "Groningen" slaagde er in de runners met veel moeite van de "Caritz 1" te halen en probeerde Lagos - Portugal, te bereiken voor reparaties van de "Caritz 1".

23 juni 1971 werd de baai van Lagos - Portugal bereikt en werd begonnen met nood-reparaties om alsnog Bayonne - Frankrijk te kunnen bereiken.

28 juni 1971 arriveerde de "Groningen" uiteindelijk met de de "Caritz 1" op sleeptouw de haven van Bayonne - Frankrijk.

In Bayonne - Frankrijk kreeg de "Groningen" opdracht om koers te zetten naar IJmuiden waar de "Groningen" op 1 juli 1971 arriveerde.

Vanuit IJmuiden vertrok de "Groningen" naar Londen – Engeland om daar 3 bakken vast te maken met bestemming Port Harcourt - Nigeria.

6 juli 1971 vertrok de "Groningen" vanuit Londen – Engeland en arriveerde op 29 juli 1971 met 3 bakken op sleeptouw in de haven van Port Harcourt - Nigeria.

Te Port Harcourt - Nigeria, werd er gebunkerd en daarna werd koers gezet naar Las Palmas de Gran Canaria - Spanje, waar 2 bakken moeten worden overgenomen van de "Cycloop".

Onderweg naar Las Palmas de Gran Canaria - Spanje, werd door de "Groningen" de haven van Monrovia - Liberia, aangedaan wegens ernstige hartklachten van een bemanningslid, die na onderzoek achter bleef in het ziekenhuis van Monrovia - Liberia.

In de haven van Las Palmas de Gran Canaria - Spanje, werden 2 bakken de "Obele Island" en de "Andoni Island" overgenomen van "Cycloop" met bestemming Port Harcourt - Nigeria.

Onderweg naar Port Harcourt - Nigeria, kwam er bericht dat er een schip was vastgelopen nabij de haven van Abidjan - Ivoorkust.

De "Groningen" bracht de 2 bakken de "Obele Island" en de "Andoni Island" naar de haven van Thema - Ghana, en ging bij Abidjan - Ivoorkust, pols hoogte nemen.

Bij aankomst in de haven van Abidjan - Ivoorkust, kwam er een bergings inspecteur aan boord en werd er een onderzoek ingesteld naar eventuele bergings mogelijkheden.

Het schip bleek muurvast te zitten en had veel schade opgelopen. Er werd besloten dat de "Groningen" de sleepreis naar Port Harcourt - Nigeria, ging vervolgen.

Op 31 augustus 1971 leverde de Groningen" de twee bakken af in de haven van Port Harcourt - Nigeria.

Op 1 juli 1971 strandde de kraanbak "Ingram Offshore DB6"(9.000 Ton.) nabij Port of Spain - Trinidad. Op 8 juli 1971 lukte het de "Friesland" om de "Ingram Offshore DB6" weer vlot te brengen.

Maar op 31 augustus 1971 strandde de kraanbak "Ingram Offshore DB6" opnieuw nabij Port of Spain - Trinidad.

Op 2 september 1971 kreeg de "Groningen" opdracht om koers te zetten naar Port of Spain – Trinidad om ingezet te worden bij de berging van de kraanbak "Ingram Offshore DB6".

8 september 1971 waren de familieleden van de opvarenden van de "Willem Barendsz", "Groningen" en "Gelderland" aanwezig bij de Wereldomroep om in de uitzending de familie aan boord de groeten te kunnen doen.

De "Friesland" en de "Groningen", die op 20 september 1971 arriveerde bij de strandings plaats van de kraanbak "Ingram Offshore DB6", slaagden er na heel veel werk en moeite op 6 oktober 1971 in de "Ingram Offshore DB6" weer vlot te brengen en naar de haven van Port of Spain te slepen waar  de kraanbak weer zeewaardig werd gemaakt.

Nadat het contract voor de berging van de "Ingram Offshore DB6" was getekend door de eigenaren, versleepten de "Friesland" en de "Groningen" de "Ingram Offshore DB6" vanuit de haven van Port of Spain - Trindad, via Kingston – Jamaica, naar de haven van Orange - Verenigde Staten waar de "Ingram Offshore DB6" op 5 november 1971 werd afgeleverd.

8 november 1971 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Orange – Verenigde Staten naar Morgan City – Verenigde Staten.

Vanuit de haven van Morgan City – Verenigde Staten vertrok de "Groningen" naar Willemstad – Curaçao met de pontons "GL 180", "GL 182" en de olie-ponton "A 56" op sleeptouw.

De "Groningen" arriveerde op 16 november 1971 in de haven van Willemstad – Curaçao met de pontons "GL 180", "GL 182" en de olie-ponton "A 56" op sleeptouw.

16 november 1971 vertrok de "Groningen" weer vanuit de haven van Willemstad – Curaçao naar Port of Spain – Trinidad. Waar de "Groningen" op 18 november 1971 arriveerde.

Bij Port of Spain – Trinidad ging de "Groningen" vanaf 18 november 1971 stations dienst verrichten.

24 november 1971 vertrok de "Groningen" vanuit Port of Spain – Trinidad naar Jacksonville – Verenigde Staten. Waar de "Groningen" op 30 november 1971 arriveerde.

1 december 1971 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Jacksonville – Verenigde Staten naar Maracaibo – Venezuela (1.738 mijl)met de zuiger "Carabobo" op sleeptouw.

Op 18 december 1971 leverde de "Groningen" de zuiger "Carabobo" af in de haven van Maracaibo – Venezuela.

Op 19 december 1971 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Maracaibo – Venezuela naar Willemstad – Curaçao.

Vanuit de haven van Willemstad – Curaçao vertrok de "Groningen" op 21 december 1971 naar New Orleans – Verenigde Staten waar de "Groningen" op 27 december 1971 arriveerde.

29 december 1971 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van New Orleans – Verenigde Staten naar Morgan City – Verenigde Staten waar de "Groningen" op 30 december 1971 arriveerde.

In Morgan City – Verenigde Staten werd door de "Groningen" de geladen pontons "GL 180" en "Gl 181" en de lege ponton "A 256" vast gemaakt voor een sleepreis naar St. Nicolas Haven een sleepreis van 1.704 mijl.

1972

Op 17 januari 1972 levert de "Groningen" haar sleep, de geladen pontons "GL 180" en "Gl 181" en de lege ponton "A 256", af in St. Nicolas Haven.

Na aflevering van haar sleep de pontons "GL 180" en "Gl 181" en de lege ponton "A 256" zet de "Groningen" koers naar Aruba. Waar de "Groningen" op 18 januari 1972 arriveerde.

Nog dezelfde dag 18 januari 1972 zette de "Groningen" vanuit Aruba koers naar Port of Spain – Trinidad waar de "Groningen" op 24 januari 1972 arriveerde.

In Port of Spain – Trinidad werd een deel van de bemanning van de "Groningen" afgelost.

Eind januari 1972 verzocht het jacht "Shemara" om assistentie, de "Groningen" zette vanaf Port of Spain – Trinidad koers naar de positie van de "Shemara", 12.38 Noord 62.20 West. Een vergeefse reis, er was later geen assistentie meer nodig.

5 februari 1972 maakte de "Groningen" het Griekse vrachtschip "Hellenic Glory"(1956 – 7.510 Brt.), die kampt met machineschade, op 160 mijl ten Zuiden van Haïti vast.

De sleepverbinding bestond uit een 6” voorloop van 50 meter op de ankerketting van de "Hellenic Glory" een 14”nylonrekker van 50 meter en de sleepdraad van 6” die 5 en een halve schijf was uitgevierd. Op 19 februari 1972 brak de sleep verbinding tijdens een storm met windkracht 11 tot 12 beaufort.
 
De "Groningen" sleepte de "Hellenic Glory" naar de haven van Philadelphia - Verenigde Staten waar de "Groningen" op 23 februari 1972 met de "Hellenic Glory" op sleeptouw arriveerde.

De "Groningen" maakte ter hoogte van Santa Marta – Magdalena – Colombia op 20 mei 1972 de Tonijn jager "Voyager", die kampt met machine problemen, vast en sleept de "Voyager" naar de haven van New Orleans - Verenigde Staten, waar het transport op 2 juni 1972 arriveerde.

Het Panamese vrachtschip "Gelting"(1954 – 2.614 Brt.) strandde op 4 juni 1972 op de positie 21.46 Noord en 72.26 West nabij de Turks en Caicos Islands.

De "Groningen" slaagde er op 6 juli 1972 in, om de "Gelting" weer vlot te brengen.

Nadat er voorzieningen waren getroffen vertrok de "Groningen" op 9 juli 1972 met de "Gelting" naar Kingston - Jamaica, waar het transport op 12 juli 1972 arriveerde.

Begin september 1972 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van New Orleans – Verenigde Staten naar Buenos Aires – Argentinië met baggermateriaal op sleeptouw.

De "Groningen" arriveerde op 28 oktober in de haven van Buenos Aires – Argentinië.

Na aflevering van haar sleep zette de "Groningen" nog dezelfde dag koers naar Montevideo – Uruguay, waar de "Groningen" op 29 oktober 1972 arriveerde.

Vanuit de haven van Montevideo – Uruguay vertrok de "Groningen" naar Rio de Janeiro – Brazilië waar de "Groningen" op 3 november 1972 arriveerde.

Vanuit Rio de Janeiro – Brazilië zette de "Groningen" weer koers naar Newport News – Verenigde Staten waar de "Groningen" op 1 december 1972 arriveerde.

Op 8 december 1972 vertrok de "Groningen" vanuit de haven van Newport News – Verenigde Staten naar Hamburg – Duitsland met het passagiers/vrachtschip "Republica de Colombia"(1964 – 11.656 Brt.) op sleeptouw.

19 december 1972 werd door de "Groningen" met haar sleep de "Republica di Colombia" wegens machine problemen – van de "Groningen" – de haven van Bermuda aangelopen voor reparaties.

Na reparaties vervolgde de "Groningen" op 24 december 1972, met haar sleep de "Republica di Colombia", de sleepreis naar Hamburg – Duitsland.

1973

Op 17 januari 1973 gaf de "Groningen" haar sleep het vracht-passagiersschip "Republica de Columbia" in het Engels kanaal over aan de "Friesland" voor het verdere transport naar Hamburg - Duitsland.

De "Groningen" zette na het overgeven van haar sleep koers naar IJmuiden voor onderhoud en survey.

16 maart 1973 vertrok de "Groningen" vanuit IJmuiden en ging in het Engels kanaal ter hoogte van Dover - Engeland, op station.

18 maart 1973 brak er aan boord van het Griekse vrachtschip "Johs.P."(1956 – 6.553 Brt.) brand uit in de accommodatie en werd het schip door de bemanning verlaten.

De "Johs.P." was onderweg vanuit Sluiskil naar Guayaquil - Ecuador, met een lading kunstmest en chemicaliën, en bevond zich bij het uitbreken van de brand op 15 mijl ten Oosten van Dungeness - Engeland.

De "Groningen" is al spoedig op de positie van de Johs.P." en slaagde er in om 2 bemanningsleden, 2e stuurman S. Swiers en matroos o.g. Leen van Duijvenbode, over te zetten op de "Johs.P.".

Deze 2 bemanningsleden begonnen met het vuur benedendeks te bestrijden terwijl vanaf de "Groningen" het vuur in de opbouw werd bestreden.
Nadat de brand was geblust werd de "Johs.P." vast gemaakt en versleept naar de haven van Antwerpen - België.

Na aflevering van de Johs.P.", op 20 maart 1973, in de haven van Antwerpen - België vertrok de "Groningen" naar Vlissingen.

21 maart 1973 zette de "Groningen" vanuit de haven van Vlissingen koers naar de haven van Lissabon - Portugal, waar ze op 1 april 1973 arriveerde.

3 april 1973 zette de "Groningen" vanuit de haven van Lissabon - Portugal koers naar de positie van de "Willem Barendsz" die vanaf 2 april 1973 met het booreiland "Rowan New Orleans" vanuit Honduras onderweg was naar de Perzische Golf.

15 april 1973 maakte ook de "Groningen" vast op de "Rowan New Orleans" en werd samen met de "Willem Barendsz" de reis vervolgd met bestemming de Perzische Golf.

18 april 1973 gooide de "Groningen" weer los en ging bunkeren op Barbados.

Na terugkeer op 22 april 1973 bij de "Willem Barendsz" werd door de "Groningen" bunkers overgegeven aan de "Willem Barendsz" en weer vastgemaakt op de "Rowan New Orleans".

13 mei 1973 gooide de "Groningen" weer los en zette koers naar de haven van Freetown - Sierra Leone om weer te bunkeren.

Na terugkeer op 16 mei 1973 bij de "Willem Barendsz" werd door de "Groningen" weer bunkers overgegeven aan de "Willem Barendsz" en weer vastgemaakt op de "Rowan New Orleans".

8 juni 1973 gooide de "Groningen" weer los en zette koers naar Walvisbaai – Namibië om weer te bunkeren.

Na terugkeer op 12 juni 1973 bij de "Willem Barendsz" werd door de "Groningen" weer bunkers overgegeven aan de "Willem Barendsz" en weer vastgemaakt op de "Rowan New Orleans".

Zondag 17 juni 1973 de "Groningen" gooide de sleep weer los omdat er een ketting moest worden vervangen van de sleep-spruit. En werd daarna weer vast gemaakt.

19 juni 1973 brak, tijdens slecht weer, windkracht 11 tot 12 de sleep verbinding van de "Groningen" en zette de "Willem Barendsz" met de sleep koers naar Walvisbaai - Namibië omdat ook de "Rowan New Orleans" tijdens de storm schade opliep aan haar poten.

Op 22 juni 1973 slaagde de "Groningen" er in om weer vast te maken op de "Rowan New Orleans".

26 juni 1973 arriveerde het transport bij Walvisbaai - Namibië waar de "Rowan New Orleans" op haar poten werd gezet voor herstel van de schade.

Op het moment van aankomst lag ook de "Noord Holland" in Walvisbaai - Namibië, omdat er een brandje had gewoed in de machinekamer.

Later vertrok de "Noord Holland" met een zuiger op sleeptouw naar Singapore.

Van de "Rowan New Orleans" werden de poten, waarin scheuren waren ontstaan, ingekort.

De bemanning van de "Groningen" en de "Willem Barendsz" werden in Walvisbaai nog onthaald op een braaivlees avond door de broer van Hugo Hennevanger die in Walvisbaai woonde.

In Walvisbaai werd een deel van de bemanning afgelost waaronder de kapitein, 1e stuurman, 2e stuurman, 1e wtk. en de marconist.

Na lang wachten kon de sleepreis met de "Rowan New Orleans" op 18 juli 1972 worden vervolgd richting Durban – Zuid Afrika.

Op 23 juli 1973 zette het transport weer, wegens aanhoudend slecht weer, koers naar Walvisbaai – Namibië.

25 juli 1972 was het weer zodanig verbeterd dat er weer richting Kaap de Goede hoop werd gekoerst.

13 augustus 1973 gooide de "Groningen" weer los en vertrok naar de haven van Durban - Zuid Afrika voor bunkers en proviand. En na terugkeer kreeg de "Willem Barendsz" weer bunkers en proviand van de "Groningen".

23 augustus 1973 ging de "Groningen" weer bunkeren in de haven van Mombassa – Kenia en gaf na terugkeer op 25 augustus 1973 weer bunkers over aan de "Willem Barendsz".

Dinsdag 11 september 1973 arriveerden de "Groningen" en de "Willem Barendsz" met de "Rowan New Orleans" op de plaats van bestemming in de Perzische Golf.

Na het afleveren van de "Rowan New Orleans" werd koers gezet naar Bahrein voor bunkers en aflossing van een deel van de bemanning.

In Bahrein maakte de "Groningen" de zuiger "Nassau Bay" vast voor een sleepreis naar Port Louis – Mauritius.

16 september 1973 vertrok de "Groningen" vanuit Bahrein met de "Nassau Bay" op sleeptouw naar Mauritius. En op 14 oktober werd de "Nassau Bay" door de "Groningen" afgeleverd in de haven van Port Louis – Mauritius.

Na aflevering van de "Nassau Bay" zette de "Groningen" nog koers naar de positie van het, voor de kust van Mozambique, gestrande Portugese vrachtschip "Pungue"(1967 – 499 Brt.), maar van berging werd afgezien.

Waarna de "Groningen" koers zette naar de haven van Durban – Zuid Afrika.
 
6 november 1973 arriveerde de "Groningen" in de haven van Durban – Zuid Afrika en werd een deel van de bemanning afgelost.

17 November 1973 melde de erts tanker "Marcus Lolli-Ghetti"(1970 – 84.629 Brt.) op de positie 3.39 Zuid en 45.02 Oost, dwars van Kenia, machine schade als gevolg van een carter-explosie.

De "Marcus Lolli-Ghetti" werd op 24 november 1973 door de "Groningen" vastgemaakt en op 28 november 1973 maakte ook de de "Noord Holland" vast op de "Marcus Lolli-Ghetti".

Op 17 december 1973 arriveerde het transport in de haven van Kaapstad - Zuid Afrika.

Na aflevering van de "Marcus Lolli-Ghetti" in de haven van Kaapstad - Zuid Afrika ging de "Groningen" in Kaapstad - Zuid Afrika in het dok voor onderhoud.

1974

Op 14 januari 1974 zette de "Groningen" vanuit de haven van Kaapstad - Zuid Afrika koers naar Port of Spain – Trinidad.

De "Utrecht" versleept vanuit de haven van New Orleans - Verenigde Staten, de Zuiger "New Jersey" en de beladen ponton "SD 266" naar de haven van Port of Spain – Trinidad.

In januari 1974 nam de "Groningen" de zuiger "New Jersey" en de beladen ponton "SD 266" over van de "Utrecht" voor de verdere sleepreis naar Faw – Irak in de Perzische Golf.

Op 23 maart 1974 arriveerde de "Groningen" met de zuiger "New Jersey" en de ponton "SD 266" in Walvisbaai – Namibië, voor bunkers en proviand. Ook werd een deel van de bemanning afgelost.

26 maart vervolgde de "Groningen" haar sleepreis met de zuiger "New Jersey" en de ponton "SD 266" naar Faw – Irak in de Perzische Golf. Onderweg werd uit de sleep gebunkerd

Op 20 mei 1974 arriveerde de "Groningen" in de haven van Faw – Irak waar de zuiger werd afgeleverd.

Op 22 mei 1974 vertrok de "Groningen" na aflevering van de zuiger "New Jersey" en de ponton"SD 266" in de haven van Faw – Irak naar Bahrein waar de "Groningen" op 23 mei arriveerde.

28 mei 1974 vertrok de "Groningen" vanuit Bahrein naar Muscat – Oman waar de "Groningen" na aankomst op 31 mei 1974 op station ging.

Vanaf haar station nabij Muscat – Oman zette de "Groningen" koers naar de positie van het Griekse vrachtschip "Pacific Klif"(1956 – 6.155 Brt.), geladen met stukgoed, die op het eiland Little Quoin, in de straat van Hormuz, aan de grond was gelopen.

Van 6 juni tot 15 juni 1974 was de "Groningen" bezig met de berging van het Griekse vrachtschip "Pacific Klif" die op het eiland Little Quoin, in de straat van Hormuz, aan de grond was gelopen.

Op 9 juni 1974 bracht de "Groningen" de "Pacific Klif" weer vlot en versleept haar daarna naar Dubai - Verenigde Arabische Emiraten, waar de "Pacific Klif" na aankomst op 17 juni 1974, werd gelost door een bergingsteam.

Vanaf 18 juni 1974 tot 4 juli 1974 verrichte de "Groningen" stations dienst op de rede van Dubai - Verenigde Arabische Emiraten.

5 juli 1974 zette de "Groningen" koers naar de positie van de Cypriotische tanker "Annamaria"(1961 – 18.612 Brt.), geladen met Nafta, die door lekkage in de machinekamer met een totale black-out in de Arabische Zee rond dreef.

7 juli 1974 arriveerde de "Groningen" bij de Cypriotische tanker "Annamaria".

Bij aankomst van de "Groningen" bleek er al 6 meter water in de machinekamer te staan.

De Witte Zee was ook in de buurt, maar de gezagvoerder van de "Annamaria" besloot het L.O.F. contract te geven aan de sleepboot die de eerste goed werkende pomp aan boord van zijn schip kon zetten. De "Groningen" dus.

De "Annamaria" werd daarna door de "Groningen" vastgemaakt en naar Dubai - Verenigde Arabische Emiraten gesleept, waar een bergingsploeg aan boord kwam om de lekkage te stoppen en de machinekamer leeg te pompen en daarna de machines van de "Annamaria" te conserveren. Op 21 juli 1974 werd de "Annamaria" weer opgeleverd aan haar eigenaar.

Vanaf Dubai - Verenigde Arabische Emiraten werd door de "Groningen" begin augustus 1974 koers gezet naar de positie van de Liberiaanse tanker "Grand York" (1955 – 21.054 Brt.), geladen met ruwe olie, die op de positie 27.01 Noord en 50.40 Oost op 31 juli 1974 was gestrand.

Nadat een deel van de lading van de "Grand York" was overgepompt in een andere tanker lukte het de "Groningen" om op 5 augustus 1974 de tanker vlot te brengen en werd de "Grand York" door de "Groningen" geëscorteerd naar Bahrein.

De "Groningen" werd nadat de "Grand York" was afgeleverd op de rede Bahrein gecontracteerd om 4 sloopreizen uit te voeren.

De Griekse tanker "Apollonian Victory"(1959 – 18.851 Brt.)verzocht op 23 augustus 1974 om assistentie wegens machine problemen.

De "Apollonian Victory" bevond zich op de positie 22.40 Noord en 61.20 Oost in de Arabische zee.

De "Apollonian Victory" werd door de "Groningen" die onderweg was vanuit Karachi – Pakistan naar de Perzische Golf, vastgemaakt en versleept naar de haven van Bombay – India waar het transport op 3 september 1974 arriveerde.

23 September 1974 was de "Groningen" in de haven van Singapore en werd een deel van de bemanning afgelost.

Het Cypriotische vrachtschip "Marvella"(1957 – 10.173 Brt.) dat, tijdens slecht weer, schade had opgelopen aan de romp, werd vanaf 13 oktober 1974 door de "Groningen" geëscorteerd vanaf een positie ter hoogte van Diego Garcia naar Colombo - Sri Lanka. Waar de "Marvella" op 16 oktober 1974 arriveerde.

Het vrachtschip "Santa Maria"(1956 – 9.966 Brt.) werd vanaf de rede van Koeweit naar Karachi – Pakistan versleept.

Waarop de "Groningen" weer koers zet naar Bandar Abbas – Iran, vanwaaruit het vrachtschip "Peten"(1947 – 2.239 Brt.) naar Karachi – Pakistan werd versleept.

De "Panagia Odigitria"(1949 – 5.414 Brt.) werd door de "Groningen" vanuit Karachi – Pakistan naar Gadani Beach – Pakistan versleept

Als laatste van de 4 te verslepen sloopschepen versleept de "Groningen" de tanker "Northfield"(1943 – 14.439 Brt.) vanuit Bombay – India naar Gadani Beach – Pakistan waar de "Northfield" op 28 november 1974 werd afgeleverd door de "Groningen".

Op 2 december 1974 was de "Groningen" in de haven van Dubai - Verenigde Arabische Emiraten waar een deel van de bemanning werd afgelost.

18 december 1974 maakte de "Groningen" het vrachtschip "Lady Clio"(1953 – 6.973 Brt.) vast die op de positie 16.19 Noord en 40.32 Oost ter hoogte van het eiland Gabbi Hu – Eritrea in de Rode Zee lag met machineschade.

Op 27 december 1974 leverde de "Groningen" de "Lady Clio" af in de haven van Djibouti.

Vanuit Djibouti zet de "Groningen" na aflevering van de "Lady Clio" koers naar Durban – Zuid Afrika.

1975

Eind januari 1975 arriveerde de "Groningen" in de haven van Durban – Zuid Afrika.

vanuit de haven van Durban – Zuid Afrika, versleepte de "Groningen" de bak "GW 197" naar Bahrein.

Samen met de "Noord Holland" werd het booreiland "Saturn" van een positie nabij Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten, naar een positie nabij Masirah Island - Oman versleept.

De tanker "Globtik Saturn"(1964 – 43.497 Brt.)geladen met ruwe olie strandde op 11 mei 1975 op de positie 26.53 Noord en 50.14 Oost, ter hoogte van Ad Dammam - Saudi Arabië.

Nadat een deel van de lading was gelost slaagde de "Groningen" er in de "Globtik Saturn" op 15 mei 1975 weer vlot te brengen.

26 mei 1975 lag de "Groningen" in de haven van Bahrein bij scheepswerf Basrec voor herstelwerkzaamheden.

Bij de berging van de "Globtik Saturn" waren enkele bolders van het dek getrokken. Ook werd een deel van de bemanning afgelost.

4 juni 1975 vroeg het Liberiaanse vrachtschip "Herbeverett"(1956 – 5.255 Brt.) om sleepboot hulp wegens machineschade.

De "Groningen" vertrok met 'slechts' 1 motor naar de positie van de "Herbeverett" en maakte deze vast op de positie 24.40 Noord en 60.00 Oost, in de Golf van Oman, en versleept de "Herbeverett" naar Dubai - Verenigde Arabische Emiraten, waar het transport op 9 juni 1975 arriveerde.

De tweede helft van 1975 verrichte de "Groningen" de Volgende werkzaamheden:

Vanuit Bahrain ging de "Groningen" onderweg naar een schip met machineschade, die was geladen met 12.000 schapen, ergens ter hoogte van Muscat – Oman.

Verdere informatie ontbreekt helaas alleen dat dat schip vreselijk stonk 'een uur in de wind'.

Rig-move van het booreiland "W.D. Kent" vanuit Ras Tanura - Saudi-Arabië naar Dubai - Verenigde Arabische Emiraten.

De W.D. Kent werd door de "Groningen" bij een brandend platform (gasbrand) gebracht nabij Dubai. Er was een boorschip tegenaan gevaren. Pas een jaar later (1976) was die brand geblust. Die brand consumeerde 35 miljoen kuub gas per dag.

In augustus 1975 versleepte de "Groningen" de bulk-carrier "Emmanuel Colocotronis"(1957 – 20.786 Brt.), geladen met graan, vanuit de haven van Karachi - Pakistan, naar Mena al Fahal – Muscat.

De "Emmanuel Colocotronis" had zolang op de rede van Karachi – Pakistan gelegen, in afwachting van het lossen van de lading, dat alle voorraden en brandstof op was.

Sleepreis met de zuiger "Marrokko" en de hopper "Lek" vanuit Muscat - Oman, naar Bandar Bushire – Iran.

September 1975 werd de "Groningen" ingezet bij het verslepen van het booreiland "Saturn" vanuit een positie ter hoogte van Masirah Island - Oman, naar Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten. Deze sleepreis werd samen met de "Willem Barendsz" uitgevoerd.

3 oktober 1975 was de "Groningen" in de haven van Dubai - Verenigde Arabische Emiraten en werd een deel van de bemanning afgelost

Oktober 1975 zette de "Groningen" stations gewijs koers naar Singapore.

December 1975 verrichte de "Groningen" Stations dienst in de haven van Hongkong.

Het vrachtschip "Guin San"(1952 – 7.611 Brt.) onderweg van Singapore naar Kaoshiung - Taiwan, geladen met 9.000 ton mais, vroeg om sleepboot assistentie wegens machine problemen.

Op basis van L.O.F. werd de "Guin San" door de "Groningen" onder slechte weers omstandigheden in de nacht van 29 op 30 december 1975 in de Zuid Chinese zee vastgemaakt.

1976

Op 3 januari 1976 werd door de "Groningen" het vrachtschip "Guin San"(1952 – 7.611 Brt.) afgeleverd in de haven van Manilla - Filipijnen.

28 januari 1976 was de "Groningen" in de haven van Colombo – Sri Lanka waar een deel van de bemanning werd afgelost.

In februari 1976 verrichte de "Groningen" Stations dienst in de Indische Oceaan.

Maart – april 1976 lag de "Groningen" in de haven van Dubai voor vervanging van een krukas van een van de hoofd motoren.

Een reparatie die 6 weken heeft geduurd. Gedurende die periode is ook nog Steef de Nobel aan boord geweest om de reparatie te begeleiden.

In april 1976 verrichte de "Groningen" Stations dienst te Dubai - Verenigde Arabische Emiraten.

Mei 1976 versleepte de "Groningen" de Bulk Carrier "Good Trader"(1973 – 6.415 Brt. ex-"Ibn Khaldoun") vanuit Sitrah - Bahrein, naar de haven van Piraeus - Griekenland.

30 mei 1976 arriveerde de "Groningen" met de "Good Trader" op sleeptouw, in de haven van Piraeus – Griekenland en werd een deel van de bemanning afgelost.

Tussen juni 1976 en augustus 1976 is de "Groningen" weer vanuit Europese wateren Piraeus – Griekenland vertrokken naar Singapore.

Wanneer ze weer koers naar het oosten heeft gezet en hoe, met sleep of als losse boot is helaas (nog) niet bekend. Als u hierover informatie heeft plaats ik dat graag om alles compleet te maken.

4 augustus 1976 vertrokken de "Groningen" en de Japanse sleepboot "Sumi Maru" met het nieuwe booreiland "Dana", op sleeptouw, vanuit Singapore naar Qatar in de Perzische Golf.

Na een reis waarbij veel slecht weer werd ondervonden arriveerde het transport op 18 september 1976 op de rede van Qatar.

22 September 1976 was de "Groningen" in Bahrein waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Na het afleveren van het booreiland "Dana" in Qatar - Perzische Golf is niet echt bekend wat de "Groningen" heeft gedaan. Naast het verrichten van stations dienst nabij Muscat - Oman.

1977

Begin januari 1977 gaf de "Groningen", in de Rode Zee bunkers over aan de "Amsterdam" die vanuit Duitsland onderweg was met het droogdok (180 x 40 meter) "Mishref" naar Koeweit.

De "Groningen" versleepte de tanker "Emmanuel Marcou"(1960 – 8.972 Brt.) vanuit Abadan - Iran, naar Singapore.

4 februari 1977 werd de "Emmanuel Marcou" door de "Groningen" afgeleverd in Singapore. In Singapore werd ook een deel van de bemanning afgelost.

Maart 1977 de "Groningen" verrichte stations dienst op de Indische Oceaan.

In de Rode Zee werd de "Willem Barendsz" in de tweede helft van april 1977, door de "Groningen" voorzien van post en bunkers.

Mei 1977 de Groningen verrichtte stations dienst ter hoogte van Djedda - Saudi-Arabië.

Op 10 mei 1977 verzocht het Liberiaanse vrachtschip "Newton"(1958 – 8.313 Brt.) om sleepboot assistentie wegens machine problemen ter hoogte van de Seychellen.

Op 14 mei 1977 arriveerde de "Groningen" bij de "Newton" en maakte deze vast.

De "Groningen" versleepte de "Newton" naar de haven van Mombassa - Kenia, waar het transport op 23 mei 1977 arriveerde.

In juni 1977 versleepte de "Groningen" de "Newton" vanuit de haven van Mombassa – Kenia, waar de "Newton" op 23 mei was afgeleverd door de "Groningen", naar Durban - Zuid Afrika.

Aangekomen in de haven van Durban – Zuid Afrika, ging de "Groningen het dok in voor knippen en scheren.

In de Golf van Aden maakte de "Groningen" op 27 juli 1977 het jacht "Erawan II" vast en versleepte deze naar de haven van Djibouti.

Vanuit de haven van Djibouti zette de "Groningen" koers naar de middellandse Zee.

1 september 1977 was de "Groningen" in de haven van Piraeus – Griekenland, waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Op 21 september 1977 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" bij het Iraanse vrachtschip "Arya Zar"(1975 – 9.206 Brt.), die bij een aanvaring met het Spaanse "Rivagyon" een groot gat had opgelopen onder de waterlijn van ruim 2.

Na het plaatsen van pomp materiaal maakte de "Jacob van Heemskerck" vast op de "Arya Zar". De bij het transport aangekomen "Groningen" probeerde ook materiaal over te zetten maar door het slechter wordende weer lukte dit niet. Wel wist de "Groningen" vast te maken op de "Arya Zar" en gezamenlijk werd koers gezet naar de haven van Barcelona - Spanje.

Na aankomst in de haven van Barcelona - Spanje werd extra pomp materiaal geplaatst op de "Arya Zar" en werd een Patch geplaatst op het door de aanvaring veroorzaakte gat. Op 30 september 1977 werd de "Arya Zar" weer aan haar eigenaar overhandigt.

Oktober 1977 versleepte de "Groningen" de tanker "Angelique"(1959 – 15.396 Brt.) vanuit de haven van Piraeus - Griekenland naar Castellon - Spanje.

Vanuit de haven van Castellon - Spanje werd door de "Groningen" koers gezet naar IJmuiden en na aankomst op 11 oktober 1977 werd de Groningen" opgelegd.

Dat de "Groningen" werd opgelegd had mogelijk te maken met het volgende:

De Groningen was volledig op. De vetput deed het gewoon niet meer. Ben zelf persoonlijk door de crossover gestapt. Ik denk dat het zeewaardigheids- certificaat gewoon verlopen was en dat de "wilde ocean going trouble tug" gewoon in de steek gelaten is. (citaat van een van de opvarenden).

1978

Begin januari 1978 maakt de Groningen een -proefvaart ?- van 3 tot 5 januari

Op 12 januari 1978 vertrok de "Groningen" vanuit IJmuiden naar St. Ive's Bay nabij Penzance - Engeland. Waar op 11 januari 1978 de Duitse Coaster "Eleonora H" (1965 – 299 Brt.) was gestrand tijdens een zware storm.

Op 15 januari 1978 arriveerde de "Groningen" bij de "Eleonora H" en begon met voorbereidingen voor het vlot brengen van de "Eleonora H".

Op 21 januari 1978 werd een eerste poging gedaan, de "Eleonora H" werd 80 graden gedraaid en kwam 10 meter richting zee. Op 24, 25 en 26 januari werd de "Eleonora H" steeds een aantal meters verder naar zee getrokken en op 27 januari 1978 kwam de "Eleonora H" vlot.

Tijdens de sleepreis naar Rotterdam brak nog de sleeptros ter hoogte van Westhinder en werd de "Eleonora H" op de tweede sleepdraad vastgemaakt.
Op 1 februari 1978 werd de "Eleonora H" door de "Groningen" afgeleverd te Rotterdam.

2 februari 1978 vertrok de "Groningen" vanuit Rotterdam naar IJmuiden en na materiaal aan boord te hebben genomen, nodig voor de berging van de "Orion" en de bak "Federal 400-2" vertrok de "Groningen" in de avond van 2 februari 1977 naar Guernsey.

Daar werd de "Groningen" ingezet bij de berging van het Jack-Up booreiland "Orion" en de bak "Federal 400-2" die in de nacht van 1 op 2 februari 1978 was gestrand op de rotsen van Guernsey.

Op 10 februari 1978 trachten de "Groningen" en de "Biscay Sky" de "Federal 400-2" met daarop de "Orion" vlot te trekken. De sleepdraad van de "Biscay Sky" brak en de "Groningen" moest de poging staken.

Op 27 februari 1978 begonnen de "Typhoon" en de "Groningen" te trekken aan de "Orion" om het booreiland los te trekken van de bak "Federal 400-2" waarop ze was geladen. Ondanks het breken van de sleepdraad van de "Typhoon" lukte het de "Groningen om het booreiland los te trekken van de "Federal 400-2".

De "Groenland" van Willem Muller stond op dat moment vast op de "Groningen" zodat er meer kracht was tijdens de poging om de "Orion" weer vlot te brengen.

Tijdens deze krachttoer was de hoofd werktuigkundige, Baas Bunders, handmatig bezig om over de koppen van de hoofdmotor extra 'koelwater' te gooien.

Op 28 februari werd de "Orion" in de haven van Cherbourg – Frankrijk, overgedragen aan haar eigenaren.

De "Groningen" wist tijdens de bergingswerkzaamheden van de "Federal 400-2" de met machine moeilijkheden kampende coaster "Silloth Trader"(1956 – 500 Brt.), op basis van Lloyds Open Form, veilig de haven van St. Peter Port - Guernsey binnen te brengen.

12 maart 1978 wisten de "Groningen" en de "Titan" ook de "Federal 400-2" vlot te brengen en af te leveren in de haven van Cherbourg - Frankrijk.

Tezamen met de "Titan" werd de "Federal 400-2" door de "Groningen" vanuit de haven van Cherbourg - Frankrijk naar Rotterdam gesleept.

Hierna werd de "Groningen" op 20 maart 1978 weer opgelegd in IJmuiden.

Tot de verkoop in 1980 heeft ze bijna 2 jaar aan de steiger in de haven van IJmuiden gelegen.

28 januari 1980 werd de "Groningen" verhaald vanaf de Wijsmuller steiger naar de Oranjewerf in Amsterdam.

Begin februari 1980 werd de "Groningen" van de vlootsterkte afgevoerd. Zij was verkocht aan G.O.R. Enterprises Ltd. te Georgetown - Cayman Islands.

Het beheer werd gevoerd door John G. Alden ships te Fort Lauderdale - Florida. De "Groningen" kwam in de vaart als "G.O.R. FLEET No. 8" met als thuishaven Georgetown.

Twee jaar later in 1982 werden de hoofdmotoren vervangen door twee 4-tact enkel werkende 6 cilinder B&W. Alpha dieselmotoren.

De "G.O.R. FLEET No. 8" werd in 1986 hernoemd in "Portia". Als geregistreerd eigenaar stond J. G. Alden te Fort Lauderdale - Florida.

Twee jaar later, in 1988 kwam de "Portia" onder Panamese vlag te varen. Ditmaal was geregistreerd eigenaar; G.O.R. Fleet No. 8 Ltd. te Panama.

In 2009 was de "Portia" nog steeds in de vaart wat voor dit schip een hele prestatie is. Want toen was de ex "Groningen" al 46 jaar oud.

Maar na 2009 is er van en over de "Portia" niets meer vernomen, nu in 2017 mogen we aannemen dat de "Portia" het slachtoffer is geworden van een scheeps sloperij.