Location: Home > F_I > Groningen 1981 - 2005 > Geschiedenis

Geschiedenis

De sleepboten ven de provincieklasse zijn afgeleid van het zogenaamde Z-peller type sleepboten waarvan er in Japan vele honderden middels Push-Pull zeer efficient havenassistenties verrichtten.
 
De voortstuwing :
 
Het overbrengen van het vermogen van de Bolnes motor naar de Niigata Z-peller ging per voortstuwingstrein middels twee zogenaamde cardanassen hetgeen een speciale uitlijning vereiste.

Deze uitlijning was uitvoerig beschreven door Niigata en er waren twee experts van Niigata aanwezig bij de installatie en uitlijning van de Z-pellers en de cardanassen voor de firma Wolfard en Wessels een onder-leverancier van de Tille werf.

Als snel tijdens de eerste technische proefvaart van de Groningen vanuit Harlingen onder proefvaart kapitein Kees van Wijk kwamen er bij bepaalde toerentallen enorme trillingen en het toeren gebied waarover de trillingen optraden werd steeds groter en groter.

Al snel moest worden besloten om schade te voorkomen de motoren te stoppen en een sleepbootje werd ingehuurd om de "Groningen" terug te slepen naar Harlingen.

Uitvoerige vergaderingen volgden, meer technische experts van Niigata werden ingevlogen vanuit Japan. Het zou volgens Niigata liggen aan de Bolnes motoren.

Want met de 300 sleepboten in Japan met Niigata motoren en Niigata Z-pellers waren  volgens Niigata geen problemen.

Zowel Wolfard en Wessels, de ingehuurde experts van Gelenkwellenbau (GWB), de adviseur op het gebied van trillingen Intersona (de heer Dijkstra en zijn vrouw) en ook Bureau Veritas waren van mening dat de door Niigata omschreven procedure uitlijning niet juist kon zijn.

Japanners zijn heel aardige mensen maar je moet wel heel wat uit de kast halen om ze te kunnen overtuigen.

Uiteindelijk is het na weken vergaderen etc. gelukt en werd de uitlijning zoals de door Wolfard en Wessels etc. werd voorgesteld door Niigata uiteindelijk geaccepteerd.

De volgende proefvaart met de "Groningen" verliep zonder trillingen.
Niigata heeft vervolgens de uitlijning van de 300 Japanse sleepboten ook aangepast.

want als Japanners eenmaal ergens van overtuigd zijn dan nemen ze het ook over.

De cardankoppelingen van het Japanse merk Toyo werden later op de Provincieklasse vervangen door de betere koppelingen (minder kans op ontwikkeling van speling) van het Duitse merk GWB.

De "Groningen" werd op 2 februari 1981 officieel door de werf overgedragen aan Wijsmuller.

Waarna de "Groningen", na oplevering door de werf, werd ingebracht bij Goedkoop Haven-sleepdiensten B.V.

24 Februari 1981 werd de "Groningen" samen met "Typhoon" en andere sleepboten ingezet bij het verslepen van het productie platform "Statfjord B" vanuit Stavanger - Noorwegen, naar Vats – Noorwegen waar de "Statfjord B" verder afgebouwd zou worden.

De Katwijker kotter "Jacob Senior KW. 226" was in de nacht van maandag 9 maart 1981 op dinsdag 10 maart 1981 nabij Ballum op Ameland aan de grond gelopen.
De "Jacob Senior KW. 226" kreeg een net in de schroef, waardoor het onbestuurbaar werd en vastliep. Er waren zes man aan boord.

Dinsdag 10 maart trachtte de "Groningen" de "Jacob Senior KW. 226" vlot te brengen.

Maar door Zuid Wester wind was de waterstand ter plaatse erg laag en kon de "Groningen" geen sleepverbinding maken.

Met behulp van de reddingboot "Adriaan de Bruyne" werd op woensdag 11 maart 1981 een sleepverbinding tot stand gebracht en op donderdag 12 maart slaagde de "Groningen" er in de "Jacob Senior KW. 226" vlot te brengen en naar IJmuiden te slepen.

Tussen maart 1981 en de eerste helft van 1983 maakt de "Groningen" een paar sleepreisjes:

Vanuit Rotterdam versleepte de "Groningen" de bakken "Holland 93" en "Holland 94" naar de haven van Foynes – Ierland.

Vanuit IJmuiden werd door de "Groningen" de ponton "Pontoon 1" versleept naar de haven van Dublin – Ierland.

En vanuit IJmuiden versleepte de "Groningen" de splijtbakken "MO 10.003" en "MO 10.004" naar naar de haven van Dublin – Ierland.

De "Groningen" werd de eerste helft van 1983 ter vervanging van de "Zeeland" en de "Brabant", die om de beurt, op de werf werden uitgerust met een aangepaste sleeplier, 5 weken ingezet bij de bouw van de Oosterschelde Stormvloedkering.

Januari 1984 werd de "Groningen" ingezet bij de Tow-Out van de "Statfjord C", op 12 januari 1984 arriveerde de "Groningen" bij de "Statfjord C" en bleef stand-by totdat op 17 januari 1984 de feitelijke Tow-Out begon.

Januari 1984 werd onder leiding van Wijsmuller het in aanbouw zijnde platform "Statfjord C" vanuit het Gandsfjord nabij Stavanger - Noorwegen, naar het Yrkesfjord nabij Vats - Noorwegen, versleept voor plaatsing van de verdere accommodatie en afbouw.

Bij deze verplaatsing werden de "Typhoon" en "Tempest" ingezet als duwboten. Verder werden de "Groningen", "Frank Viking", "Maersk Clipper", "Smit Rotterdam", "Karl", "Yorkshireman" en "Euroman" gecontracteerd voor deze verplaatsing. In totaal was er ruim 900 ton Bollard-Pull beschikbaar.

17 januari 1984 hadden alle slepers vastgemaakt en op 18 januari 1984 startte de de verplaatsing van het "Statfjord C" platform en op 19 januari 1984 werd het platform verankerd op de plaats van bestemming, waar de "Statfjord C" verder afgebouwd zou worden en de opbouw zal worden geplaatst.

In 1984 werd het motorvermogen van de "Groningen" opgevoerd tot 3000 Apk, hierdoor nam de trekkracht toe tot 40 ton.

Van 1985 zijn er een paar bemanningslisten bekend, waar de "Groningen" toen werkzaam was is niet bekend.

Bemanning  "Groningen" 10-6-1985: B. Helemigh, R. v. Rij.

Bemanning  "Groningen" 2-9-1985: A. van Oosten, E. Verstrepen.

Bemanning  "Groningen" 1-12-1985: A. van Oosten, E. Verstrepen.

De "Groningen" werd in 1986, tezamen met de "Gelderland" gecharterd voor een periode van twee jaar door Intercor te Puerto Bolivar - Colombia.

 

Toen de "Groningen" klaar was voor vertrek naar Puerto Bolivar – Colombia was haar nummer waaronder ze voer in de havendienst, nummer 31, verwijdert.

Vanaf 1986 tot 1988 was de "Groningen" werkzaam in Colombia.

Van deze periode zijn er een paar bemanningslijsten bekend helaas alleen uit 1986.

Bemanning  "Groningen" 10-3 1986: A.L. Bakker, L.J. Veer.

Bemanning  "Groningen" 1-6-1986: A. v. Oosten, J. v. Remmerden.

Bemanning  "Groningen" 8-9-1986: B. Helemigh. S. Hoekstra.

Bemanning  "Groningen" 12-12-1986: A. v. Oosten, A. de Koning.

In 1988 keerde de "Groningen" na afloop van het charter terug naar Nederland.

Na aankomst in IJmuiden werd de "Groningen" volledig overhaalt en zou weer kunnen worden ingezet in de havendienst.

Maar feitelijk was de "Groningen" in IJmuiden overbodig en daarom werd ze op charter basis naar Terneuzen gedirigeerd om haar diensten te verlenen aan Wijsmuller's dochtermaatschappij Willem Muller B.V.

Eind augustus 1988 verrichten de "Groningen", "Zwitserland" en "Oliviersen" een Rig-Move voor de Nederlandse kust met het booreiland "Trans Ocean No. 4".

In de nacht van 24 september 1988 arriveerde de "Groningen" vanuit Zeeland in de haven van IJmuiden.

25 september 1988 vertrok de "Groningen" 's middags naar zee om assistentie te verlenen aan het nieuwe schip van Greenpace de "Gondwana"(ex "Elbe" 1959 – 826 Brt.) die tijdens een proefvaart op de Noordzee een black-out kreeg.

Toen de "Groningen" arriveerde bij de "Gondwana" was het probleem verholpen en kon de "Gondwana" op eigen kracht koers zetten naar IJmuiden.

27 september 1988 maakte de "Groningen" op de Noordzee de Nederlandse bitumen tanker "Stella Castor"(1980 – 1.499 Brt.) vast die door een brand in de machinekamer niet meer op eigen kracht verder kon.

De "Groningen" versleepte de "Stella Castor" naar de haven van Vlissingen.

Door het vertrek van de "Limburg" en "Zeeland" naar Nigeria kwam er in IJmuiden weer plaats voor de "Groningen" en in Januari 1990 keerde de "Groningen" terug naar IJmuiden om weer werkzaam te zijn in de havendienst.
 
Zij werd weer ingebracht bij Goedkoop Haven sleepdiensten B.V. onderdeel van de divisie Wijsmuller Fleet Services B.V. En kreeg toen het nummer 33 in de havendienst.

1 juli 1991 kwam het vrachtschip "Almar"(1980 – 857 Brt.) ter hoogte van Egmond in de problemen.

De "Groningen" maakt de "Almar" vast en sleepte deze naar de haven van IJmuiden.

1992

Op 2 april 1992 verleende de "Groningen" assistentie aan de "IJM. 3 Saba" (Verder geen gegevens bekend).

11 april 1992 werd de Russische trawler "Dzintarkrasts"(1972 – 2.581 Brt.) aan de grond gezet na een aanvaring in het Noordzee Kanaal.

Over het gat in de "Dzintarkrasts" werd door een bergingsploeg een Patch geplaatst.

En de "Groningen" en de "Petronella J. Goedkoop" brachten de "Dzintarkrasts" weer vlot, waarna de "Petronella J. Goedkoop" de "Dzintarkrasts" naar Amsterdam sleepte.

1993

Zaterdag 4 september 1993 was de "Groningen" een van de schepen die door Bureau Wijsmuller beschikbaar werden gesteld, voor een open dag, van de lezers van het sleepvaartblad Lekko, samen met de "Titan", "Hendrik Paulus Goedkoop", "Bernardus Goedkoop" en de "Dorthea Goedkoop".

Van de "Groningen" is 1 bemanningslijst bekend:

Bemanning  "Groningen" 27-3-1998 tot 3-4-1998: D. de Bood kapitein, Wil Hoogeland, stewardess.

Februari 1999 werd de "Groningen" op de Oranjewerf te Amsterdam voorzien van een blus-installatie, teneinde ingezet te kunnen worden op de LNG terminal van Atlantic LNG te Trinidad.

Maart 1999 vertrok de "Groningen" vanuit IJmuiden naar Trinidad om haar diensten te gaan verlenen in de haven van Point Fortin – Trinidad voor het nieuwe samenwerkingsverband van Wijsmuller en Plipdeco, PlipWijs Ltd.

De eerste assistentie van de "Groningen" voor PlipWijs, een samenwerkingsverband tussen Wijsmuller International Towage uit IJmuiden en Plipdeco (Point Lisas Industrial Port Development Corporation Limited) uit Trinidad, dat opereert bij de nieuwe LNG terminal van Atlantic LNG bij Point Fortin in Trinidad, was op zaterdag 17 april 1999 succesvol verlopen.

Deze eerste operatie van het nieuwe samenwerkingsverband, dat sinds woensdag 14 april 1999 "on hire" was, betrof het assisteren van de LNG-tanker "Matthew"(1979 – 69.472 Brt.).

Oktober 2001 keerde de "Groningen" terug in IJmuiden, vanuit Trinidad waar de "Groningen", werkzaam voor PlipWijs, was vervangen door de sleepboot "Maria Luisa II".

IJMUIDEN - Sleep- en bergingsbedrijf Svitzer-Wijsmuller heeft in 2003 twee sleepboten vanuit uit IJmuiden 'overgeplaatst' naar het buitenland wegens gebrek aan werk.

Door het teruglopende aantal schepen dat de havens langs het Noordzeekanaal heeft aangedaan lagen de krachtpatsers van het water werkloos voor de kant.

Svitzer-Wijsmuller heeft de slepers daarom tijdelijk gestationeerd in buitenlandse havens waar wel voldoende sleepwerk was.

Het bedrijf heeft hierdoor naar eigen zeggen de misgelopen opdrachten gecompenseerd.

Het vrachtschip "Silvia"(1971 – 1.698 Brt.) melde dat op 22 oktober 2003 haar lading was gaan schuiven waardoor de "Silvia" 40° slagzij maakte.

De bemanning werd aan boord van de "Esvagt Alpha" genomen.

Vanuit de haven van Frederica – Denemarken zette de "Groningen" koers naar de positie van de "Silvia", 50 mijl van Blaavand Huk nabij Esbjerg – Denemarken.

Vanuit de haven van Esbjerg – Denemarken zette de sleepboot "Bestla" koers naar de "Silvia".

23 oktober 2003 maakte de "Bestla", op basis van Lloyds Open Form, de "Silvia" vast en geescorteerd door de "Groningen" werd koers gezet naar de haven van Esbjerg – Denemarken.

Op 24 oktober werd de "Silvia" afgeleverd in de haven van Esbjerg – Denemarken.

December 2003

“Voor de havens in de regio was 2003 een matig jaar”, zegt John Verschelde, algemeen-directeur van Svitzer-Wijsmuller in IJmuiden.

Hoewel exacte cijfers vooralsnog ontbreken schat Verschelde dat de slepers tien procent minder opdrachten hadden dan in 2002.

“Omdat we altijd streven naar een optimale inzet van de vloot hebben we twee slepers tijdelijk ingezet in buitenlandse havens.”

Zo is de sleepboot Titan uit IJmuiden een half jaar ingezet in de Deense en Zweedse havens, de sleper Groningen in Denemarken.

Svitzer-Wijsmuller maakte 7 juni 2005 bekend Lisbon Tugs S.A. te hebben overgenomen.

Met 8 sleepboten is Lisbon Tugs, Companhia de Rebocadores de Lisboa S.A. de grootste sleepdienst in de haven van Lissabon.

De sleepboten "Brabant" en "Groningen" zijn op 12 juni 2005 vanuit IJmuiden vertrokken naar Lissabon om voor Lisbon Tugs te werken.

Bemanning  "Groningen" tijdens de reis naar Lissabon tot 15-7-2005: Cees van Wijk kapitein, Hans Windhorst bootsman/kok.

Op 14 juni 2005 arriveerden de "Groningen" en de "Brabant" op de rede van Lissabon – Portugal.

Waar gewacht moest worden op de loods die woensdag 15 juni om 10.00 uur aan boord kwam.

De "Brabant" en "Groningen" zijn vanaf 15 juni 2005 werkzaam in de haven van Lissabon - Portugal.
 
Nog maar nauwelijks in de nieuwe thuishaven Lissabon gearriveerd, of de slepers "Groningen" en "Brabant" speelden al een hoofdrol bij een operatie in de haveningang van de Portugese hoofdstad.

Het ging om het vlot brengen van het deels geladen vrachtschip "Astra Sea".

Dit 147 meter lange vaartuig was daar maandag 11 juli 2005 omhooggelopen.

De kapitein van het 25 jaar oude vrachtschip sloot een bergingscontract met Svitzer-Wijsmuller, dat de slepers "Groningen", "Brabant", "Montada" en "Montevil" inzette en vanuit Nederland een bergingsteam liet overkomen.

De bergers zagen een dag later samen met de twee slepers uit IJmuiden en de "Montada" kans de "Astra Sea" bij hoog water vlot te trekken.

Het vrachtschip werd vervolgens gestabiliseerd en het onderwaterschip door duikers geïnspecteerd. Hierna werd zij naar de haven van Lissabon gesleept en overgedragen aan de eigenaren.

De "Brabant" en "Groningen" waren in 2005 de sterkste slepers uit de vloot van de Portugese rederij.

De "Brabant" en "Groningen" werden 12 september 2005 onder de Portugese vlag gebracht.