Location: Home > Gecharterde sleepboten > Nice Tango

Nice Tango

Gebouwd in 1971 als "Maersk Supporter" IMO-7116987

De kiel voor de "Maersk Supporter" werd april 1971 gelegd.

De "Maersk Supporter" werd op 9 juli 1971 te water gelaten.

En op 2 december werd de "Maersk Supporter" afgeleverd aan haar eigenaar

De "Maersk Supporter" was voorzien van 2 X 4 SA 8 cilinder Atlas motoren totaal 3800 Apk.

En leverde een bollard pull van 45 ton.

In 1987 werd de "Maersk Supporter" aangekocht door Albwardi Marine Engeneering Co. Ltd. uit Dubai – Verenigde Arabische Emiraten, dat werd geleid door twee jonge Nederlanders.

De "Maersk Supporter" kwam onder de naam "Nice Tango" in de vaart voor Albwardi Marine Engeneering Co. Ltd. uit Dubai – Verenigde Arabische Emiraten.

1987 werd de "Nice Tango", van Albwardi Marine Engeneering Co. Ltd. uit Dubai – Verenigde Arabische Emiraten, door Bureau Wijsmuller gecharterd.

De "Nice Tango" was voor Bureau Wijsmuller betrokken bij de volgende bergingen:

Berging nummer 1131.

Op 27 juni 1987 werd de tanker "Mia Margrethe"(1972 – 112.446 Brt.), geladen met ruwe olie, op de positie 27.53 Noord 49.43 Oost in de Perzische Golf aangevallen door 2 kanoneerboten van de Iraanse marine. Aan boord van de "Mia Margrethe" ontstond brand. De "Nice Tango" en de "Fast Fox" blusten het vuur en sleepten de "Mia Margrethe" naar Bahrein.

Berging nummer 1142.

Op 23 november 1987 werd het vrachtschip "Fundulea"(1980 – 6.127 Brt.) in de Straat van Hormuz – Perzische Golf aangevallen door de Iraanse marine en met 4 raketten in brand geschoten. De "Nice Tango" slaagde er in de brand te blussen en de "Fundulea" naar de haven van Dubai – Verenigde Arabische Emiraten te slepen.

Berging nummer 1145.

De bulkcarrier "Norman Atlantic"(1972 – 42.093 Brt.) werd op 6 december 1987 op de positie 26.23 Noord en 56.22 oost, in de Straat van Hormuz – Perzische Golf, aangevallen door de Iraanse marine waarna brand ontstond aan boord. De brand werd op basis van Lloyds Open Form bestreden door, onder andere, de "Nice Tango" en de "Fast Fox". De "Norman Atlantic" brak echter in tweeën en zonk op de positie 26.12 Noord en 56.38 Oost. Bij deze berging waren Wijsmuller Salvage, Smit Salvage en Imv. Salvage betrokken.

Berging nummer 1146.

Op 12 december 1987 werd de tanker "Pivot"(1975 - 109.700 Brt.) op 10 mijl ten Zuiden van Abu Musa in de Perzische Golf door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. Het vuur werd geblust door de "Nice Tango", "Fast Fox", "Nice Tuna", "Smit Matsas 2" en de "Smit Matsas 3".

Berging nummer 1149.

Op 16 december 1987 werd de tanker "World Produce"(1984 - 17.277 Brt.) op de positie 26.19 Noord en 55.57 Oost in de Perzische Golf door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. Het vuur werd geblust door de "Nice Tango", en de "Fast Fox".

In 1988 werd door Bureau Wijsmuller een samenwerkingsverband aangegaan met Albwardi Marine Engeneering Co. Ltd. uit Dubai – Verenigde Arabische Emiraten.

Binnen het samenwerkingsverband leverde Albwardi Marine Engeneering Co. drie sleepboten de "Nice Tango", "Nice Tuna"en "Fast Fox" en een deel van de bemanning, Bureau Wijsmuller leverde de kapiteins en marconisten.

De marconisten werkten op de "Nice Tango", en draaiden diensten van 12 uur op en 12 uur af.

Berging nummer 1151.

Op 16 januari 1988 werd de LPG tanker "Igloo Espoo"(1985 - 10.105 Brt.), geladen met LPG, op de positie 26.26 Noord en 56.18 Oost in de Perzische Golf door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten.
 
Het vuur werd geblust door een vaartuig van de marine van Oman – Verenigde Arabische Emiraten. De "Nice Tango" versleepte de "Igloo Espoo" geëscorteerd door de "Fast Fox" naar de haven van Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten. Op 17 januari 1988 werd de "Igloo Espoo" door de "Nice Tango" daar afgeleverd.

Berging nummer 1152.

Op 22 januari 1988 werd de gastanker "Havpil"(1984 – 17.277 Brt.) op de positie 26.25 Noord en 56.05 Oost in de Perzische Golf door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. Het vuur werd door het uitstomende gas gedoofd - vloeibaar gas met een temperatuur van - 160 graden -
De "Havpil" werd door de "Nice Tango" geëscorteerd naar de rede van Dubai - Verenigde Arabische Emiraten waar de "Havpil" op 23 januari 1988 arriveerde.
De "Nice Tango" bleef daarna stand-by bij de "Havpil".

Berging nummer 1153.

De bulkcarrier "Hyundai No. 7"(1978 – 11.686 Brt.) werd op 25 december 1987 in de positie 25.49 Noord en 55.32 Oost, in de Perzische Golf, door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. Het vuur werd door de "Nice Tango", "Fast Fox" en de "Smit Hunter" geblust. De "Smit Hunter" sleepte vervolgens de "Hyundai No. 7" naar de rede van Dubai – Verenigde Arabische Emiraten.

Berging nummer 1154.

Op 11 februari 1988 werd de tanker "Happy Kari"(1974 – 140.277 Brt.), geladen met ruwe olie, op de positie 26.52 Noord en 55.36 Oost in de Perzische Golf door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. Het vuur werd door de "Nice Tango", "Smit Matas 3" en de "Mark 1" geblust. De "Happy Kari" vertrok daarna op eigen kracht naar de haven van Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten.

Berging nummer 1155.

De tanker "Diane"(1987 – 38.241 Brt.), geladen met ruwe olie, werd op 8 februari 1988 in de positie 25.59 Noord en 55.46 Oost, in de Perzische Golf, door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. Toen de "Nice Tango" arriveerde op de positie van de "Diane" was de brand al geblust en was verdere assistentie niet meer nodig.

Berging nummer 1158.

De gastanker "Havglimt"(1978 – 38.534 Brt.), geladen met ammoniak, werd op 22 maart 1988 in de positie 25.17 Noord en 54.53 Oost, in de Perzische Golf, door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. De brand die als gevolg van de aanval ontstond werd door de "Nice Tango", "Fast Fox", "Jetwise" en door schepen van Smit Salvage en IMS Salvage bestreden. Nadat de brand was geblust is de "Havglimt" door de "Nice Tango" naar de haven van Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten gesleept.

Berging nummer 1159.

In de Perzische Golf werd de tanker "Stravros G.L."(1976 – 163.810 Brt.) getroffen door een raket en brak er brand uit aan boord. De "Nice Tango" werd ingezet bij de berging.

Berging nummer 1161.

In de Perzische Golf werd de tanker "Haven"(1973 – 109.700 Brt.) op 32 maart 1988 aangevallen door een Iraans marineschip op de positie 25.37 Noord en 55.07 Oost waarna er aan boord brand uitbrak. De "Haven" strandde daarna ter hoogte van Mina' Saqr - Verenigde Arabische Emiraten. De "Nice Tango", "Fast Fox", "Jetwise" en schepen van Smit Salvage en IMS Salvage blusten de brand.

Berging nummer 1163.

De gastanker "Mundogas Rio"(1967 – 12.251 Brt.), geladen met ammoniak, werd op 26 mei 1988 in de positie 26.27 Noord en 56.34 Oost, in de Perzische Golf, door de Iraanse marine aangevallen en in brand geschoten. De brand die als gevolg van de aanval ontstond werd door de "Nice Tango", "Nice Tuna" en de "Imsalv-Lion" bestreden. Nadat de brand was geblust is de "Mundogas Rio" door de "Nice Tango" naar de haven van Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten versleept.

Berging nummer 1179.

18 mei 1989 werd de tanker "Ace Chemi"(1985 – 4.072 Brt.) op de positie 26.34 Noord en 56.20 Oost, in straat van Hormuz, aangevallen door een Iraans marine schip. De daardoor ontstane brand werd bestreden door de "Nice Tango", "Imsalv Lion" en "Smit Matsas 2".

In 1989 werd werd het samenwerkingsverband met Albwardi Marine Engeneering Co. Ltd. uit Dubai – Verenigde Arabische Emiraten beëindigd.

Januari 1991 werd de "Nice Tango" door Albwardi Marine Engeneering Co. verkocht aan Sunset Sg. Ltd. uit Glascow – Engeland die de "Nice Tango" onder de naam "Safe Tango" in de vaart nam.

Mei 1991 werd de "Safe Tango" alweer verkocht en kwam onder de naam "Seaboard Swan" in de vaart.

1995 werd de "Seaboard Swan" weer verkocht en kwam onder de naam "Hornbeck Swan" in de vaart.

1996 werd de "Hornbeck Swan" verkocht en kwam ze onder de naam "Swan" in de vaart.

1999 werd de "Swan" verkocht en werd onder de naam "Bue Handra" in de vaart gebracht.

Januari 2001 werd de "Bue Handra" verkocht en kwam weer onder de naam "Swan" in de vaart.

Maart 2012 is de "Swan" uit de vaart genomen en is er verder niets meer van of over de "Swan" vernomen.

New Gallery

« Previous Image 1 / 5 Next »

010.jpg

;