Location: Home > Geschiedenis

Geschiedenis

1906

Johannes Franciscus Wijsmuller start met het uitbrengen van schepen. Het betreft veelal schepen die in Nederland gebouwd zijn en wereldwijd moeten worden afgeleverd.

1911

N.V. Bureau Wijsmuller werd in 1911 opgericht door Johannes Franciscus Wijsmuller ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1913

In 1913 werd de eerste sleepboot de “Holland” aangekocht en de tweede sleepboot de “Friesland”volgde al snel.

1920

Sinds 29 juni 1920 was John Wijsmuller ook eigenaar van de scheepswerf Nimmerrust in Lekkerkerk. Naast de bouw van de "B.W. IV", later "Junior" en de "Vaardingen" werd de werf gebruikt voor onderhoud. 

1921

Binnen 10 jaar beschikte Wijsmuller over de grootste privé vloot van sleepboten ter wereld.
In 1921 telde de vloot 21 sleepboten en enkele vrachtschepen.

1923

Op 25 februari 1923 overleed op 48 jarige leeftijd John. Wijsmuller en er was geen opvolger voor het bedrijf, zijn zonen zaten nog op school en het ging snel berg afwaarts met het bedrijf. Onder druk van de banken werden de 4 beste sleepboten verkocht. En in 1935 was er bijna niets meer over van de oorspronkelijke vloot.

1936

In 1936 werden de aandelen en het management overgedragen aan de gebroeders Goedkoop. Het enige wat overbleef was de naam Bureau Wijsmuller.

Na de Tweede Wereldoorlog richten de zonen van John Wijsmuller de Rederij Gebroeders Wijsmuller N.V. Gevestigd te Baarn.

1961

Halverwege de jaren vijftig werden de broers gevraagd om toe te treden in de directie van Bureau Wijsmuller N.V. in IJmuiden. Jan en Arthur Wijsmuller traden daarop in dienst van Bureau Wijsmuller, in 1961 slaagden ze er in om het volledige eigendom te verwerven van Bureau Wijsmuller N.V. Arthur Wijsmuller bleef als directeur en Jan Wijsmuller keerde terug naar Redwijs te Baarn.

1968

Als gevolg van onenigheid verlaten Jan en Bart Wijsmuller het bedrijf en het wordt voortgezet door Arthur Wijsmuller.

1972

Arthur Wijsmuller komt te overlijden en zijn zoon Frank Wijsmuller, volgde hem op als directeur van Wijsmuller.

1975

In 1975 kwam 50% van de aandelen van Goedkoop Havensleepdiensten in bezit van Wijsmuller.

1978

De overige 50% aandelen van Goedkoop Havensleepdiensten komen in bezit van Wijsmuller.

1989

Midden jaren tachtig ontstond er een crisis in de offshore industrie en ontstond er een tekort aan werk en een overschot aan schepen. Een en ander leid er toe dat in 1989 Frank Wijsmuller moet aftreden en hij wordt opgevolgd door Michiel Wijsmuller, zoon van de in 1958 overleden Toon Wijsmuller.

Wederom werd Wijsmuller door de banken gedwongen om schepen te verkopen en werden de zwareladingschepen in 1989 ver beneden hun waarde verkocht aan een beleggings maatschappij waarin o.a. Heerema participeerde.

2001

In 2001 verkoopt Michiel Wijsmuller het bedrijf aan Svitser, onderdeel van de A.P. Möller Groep (Maersk). De bedrijfsnaam verandert in Svitzer-Wijsmuller.

2007

In 2007 verdwijnt de naam Wijsmuller en blijft wereldwijd alleen de naam Svitzer over.