Location: Home > H-K > Hercules 1918 - 1919 > Geschiedenis

Geschiedenis

1918

De"Hercules" heeft toebehoord aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Zeesleepboot "Hercules".

N.V. Bureau Wijsmuller heeft de sleepboot "Hercules" in beheer genomen en verwierf naderhand het eigendom van de "Hercules".

De "Hercules" was een nieuwe schroef-stoomboot van 600 ton, en was eerst sedert 14 dagen in dienst bij Bureau Wijsmuller.

Op 19 december 1919 verdween de "Hercules" op onverklaarbare wijze in de golven ten Noordnoordwesten van de Noordpier, nadat zij was opgestoomd naar de in nood verkerende Duitse sleepboot "Süd Amerika VI" met beladen lichters ter hoogte van Egmond.

Hieronder een kranten artikel over de "Hercules".

Lichters gestrand. De sleepboot "Hercules" vergaan.

Vrijdagmorgen strandde ter hoogte van Egmond, de Duitse lichters "Carpa" en "Luzio", komende vanuit Hamburg. Zij waren losgeslagen van de sleepboot "Süd Amerika VI". Deze nam de bemanningen over, behalve de kapitein van de "Luzio", Wichart, die verdronk.

De lichters werden bij Egmond hoog op het strand geslagen.

Op het bericht van de stranding vertrok de sleepboot "Hercules" van de firma Wijsmuller, uit IJmuiden.
Korte tijd daarna werd, door de sleepboot "Katwijk" binnen de pieren het lijk van een der opvarenden, de matroos Kruger, opgevist.
Aanvankelijk dacht men, dat deze overboord was geslagen. Later ingekomen berichten gaven echter zekerheid dat de sleepboot met alle opvarenden, 10 man, is vergaan. Aan het Zuiderstrand spoelde nl. de scheepsboot, met gedeeltelijke inventaris aan, terwijl te Zandvoort het lijk aanspoelde" van de waterklerk Jan Kruger Jr., van het Bureau Wijsmuller, die den tocht mee maakte.
Omtrent de toedracht van het ongeluk is niets bekend, Men vermoedt, dat een stortzee de vuren heeft gedoofd en het schip toen dwars op de zee is gekomen.
De "Hercules" werd gevoerd door Kapitein Jan van der Wiele, die indertijd zeer bekend is geworden door zijn moedige redding der bemanning van het Engelse stoomschip "Eastwell", dat bij een zware storm op de Noordpier liep.

De bemanning van de "Hercules" die allen omkwamen tijdens de ramp:

kapitein:              Johannes van der Wiele
stuurman:            Jan Boterkoek
1ste machinist:    P. F. van Velsen
2de machinist:    Jan Botter
waterklerk:          Jan Kruger Jr.
matrozen:           Frans Kruger, Antoon Broek en Willem Kuipers
stokers:              IJsbrand Ros en Willem Bijl

Wijsmuller liet kort na de ramp zien waarom hij geliefd was bij zijn personeel.

Uit het Vaderland van 27 december 1919:

De Fa. Wijsmuller rederij van de verongelukte sleepboot "Hercules" heeft Fl. 10.000,00 beschikbaar gesteld voor de nabestaanden van de slachtoffers van deze zeeramp. De firma zal bovendien de volle gages der opvarenden betalen totdat de uitkeringen van de zee-ongevallenwet aanvangen.

Voor zover bekend is er nooit een rederij geweest die dit voor zijn bemanning overhad in die tijd.

1920

4 mei 1920 "Nestor" (12349 Rott.) N.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart, Transport en Zeesleepmaatschappij,  's-Gravenhage.

De "Cyclop" en de "Simson" verslepen de bokken "Adelaar" en "Kolosus II" naar het wrak van de "Hercules" op zondag 20 juni 1920 net buiten de pieren van IJmuiden. En slepen de bokken inclusief de "Hercules" weer naar binnen naar de bergingshaven, waar de "Hercules" droog gezet zal worden.
 
De bok "Adelaar" wordt door de "Cyclop" na de berging van de "Hercules" op 23 juni 1920 vanuit IJmuiden naar Rotterdam versleept.

De sleepboot werd gelicht op 20 juni 1920 en na reparatie weer in de vaart gebracht als "Nestor".Tijdens de berging bleek dat er een tros in de schroef zat, men ging men ervan uit dat deze van dek was geslagen en in de schroef was gekomen.

1921

"Nestor" (13824 Rott.) N.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart, Transport en Zeesleepmaatschappij, 's-Gravenhage.

1927

9 februari 1927 (27.01395) N.V. Burau Wijsmuller, IJmuiden.

1940

Gevorder door de Koninklijke Marine.

14 mei 1940 door eigen bemanning tot zinken gebracht in de Buitenhaven van IJmuiden.

Juli 1940 Gelicht

7 september 1940 Als Krijgsbuit door de Deutsche Kriegsmarine in beslag genomen en naar Gotenhafen gebracht.

11 december 1941 Teboekstelling 1395 Z Rott. 1927 doorgehaald.

1943

21 mei 1943 Te Wilhelmshaven gezonken.

1946

Terug naar eigenaar.

1950

6 juli 1950 "Nestor" (27.07557) N.V. Bureau Wijsmuller, IJmuiden.

1958

31 december 1958 "Nestor II" N.V. Bureau Wijsmuller, IJmuiden.

1959

2 juni 1959 "Nestor II" D. Blankevoort & Zn. Beverwijk.

"Meholm" Raymond Costain de Long, Basrah.

1963

Te Basrah gesloopt.