Bemanningslijst

Bemanningaan boord van de "Holland" tijdens de reis naar Achangel: Kapitein E. de Boer, 1e machinist P.J. Mouthe en matroos K. Koning, namen van de andere opvarenden helaas niet bekend.