Location: Home > H-K > Jacob van Heemskerk 1921 - 1927 > Geschiedenis

Geschiedenis

Met de opdracht van de bouw van de sleepboot "Jacob van Heemskerck" werd tevens de opdracht gegeven voor de bouw van het zusterschip "Willem Barendsz".

Het contract werd getekend op 10 september 1919.

Tijdens de bouw werd besloten om de afmetingen te wijzigen. De oorspronkelijke lengte tussen de loodlijnen, volgens contract opgegeven, was 44,00 meter. In een bijgesteld contract werd de lengte naar 46,00 meter gebracht. De grootste breedte werd van 8,25 meter naar 8,80 meter gebracht. Naderhand werd overeengekomen dat hierdoor ook de opgegeven afmeting van de holte moest worden bijgesteld. Deze werd dan ook 20 cm meer dan in het eerste contract werd opgegeven; van 4,30 meter naar 4,50 meter.

De sleepboot "Jacob van Heemskerck" werd op 6 april 1921 te water gelaten. Enkele maanden later, op 5 juli 1921, verliet de "Jacob van Heemskerck" de werf.

De "Jacob van Heemskerck" werd door de werf JONKER & STANS te Hendrik Ido Ambacht, na de proefvaart op 7 juli 1921 overgedragen aan N.V. Bureau Wijsmuller.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok op 16 augustus 1921 vanuit Den Helder naar Amsterdam, om daar "Hr. Ms. Zeven Provinciën" op te halen, bestemd voor Den Helder. Nog dezelfde dag arriveerde "Hr. Ms. Zeven Provinciën", gesleept door de "Jacob van Heemskerck" en de "Titan", in Den Helder.

23 Oktober 1921 verliet de "Jacob van Heemskerck", onder kapitein Kuiper, Den Helder tijdens een zware storm om assistentie te verlenen aan de "Roode Zee", die, slepende met de Engelse kruiser "Crescent"(1894 – 7.700 Brt.), seinde dat het stuurhuis was ingeslagen en de kompassen waren vernield, en dus dringend assistentie nodig had. De sleep van de "Roode Zee" was inmiddels gezonken, en de "Witte Zee" had de "Roode Zee" op sleeptouw genomen naar Rotterdam.

Donderdag 3 november 1921 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Den Helder naar Rotterdam voor het verslepen van een vrachtschip vanuit Rotterdam naar Hamburg - Duitsland.

In Rotterdam wordt het vrachtschip "Beursplein"(1920 – 4.368 Brt.) vastgemaakt en versleept naar Hamburg - Duitsland, waar het transport op 6 november 1921 arriveert.

Op de Zuiderhaaksgronden is op l december 1921 het Noorse vrachtschip "Huftero"(1921 – 5.489 Brt.) gestrand. De "Jacob van Heemskerck", de "Zeeland", de "Cyclop" en de "Assistent" hebben vastgemaakt om te trachten het schip vlot te brengen. De "Friesland" vanuit IJmuiden en de "Gelderland" vanuit Rotterdam zijn mede ter assistentie aangekomen. Later op de dag heeft de "Assistent" de lichter "Albatros" uit Den Helder opgehaald om lading van de "Huftero", die nog niet vlot is gekomen, over te nemen. 3 December 1921 lukte het om de "Huftero" vlot te brengen en af te slepen naar IJmuiden.
Het bergingsloon bedroeg 250.000,-- gulden.

Het Vrachtschip "Blairmore"(1901 – 3.038 Brt.) strandde op 19 december 1921 tussen de pieren van IJmuiden. Op 20 december 1921 wisten de "Jacob van Heemskerk", de "Zeeland", de "Cyclop", de "Simson" en de "Titan" de "Blairmore" vlot te brengen. De "Blairmore" had schade aan het roer. Het bergingsloon bedroeg 2.750,-- gulden.

1922

Dinsdagavond 3 januari 1922 vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar het lichtschip "Terschellingerbank", dat van de ankers was geslagen en naar de Terschellinger Gronden dreef. Met veel moeite wist de "Jacob van Heemskerk" vast te maken. Maar op 4 januari brak de sleeptros en de "Jacob van Heemskerck" liep door het slechte weer schade op aan de brug. De "Gelderland" heeft daarna alsnog het lichtschip vastgemaakt en in Den Helder afgeleverd.

Zaterdag 7 januari 1922 strandde het Engelse "Quito"(geen gegevens) op 6 mijl Noordwest van de vuurtoren van Eierland. Dezelfde dag/nacht werd de "Quito" door de "Jacob van Heemskerck" en de "Brabant" vlot gebracht. Zondagmorgen nam de "Jacob van Heemskerck" dertig vletterlieden, die bij het vlotbrengen werkzaam waren geweest, over van de "Quito", die daarop zijn reis naar Hamburg – Duitsland kon vervolgen.

Voor de marine wordt op 29 maart 1922 het voormalige instructie schip "Nautilus" vanuit Nieuwediep naar Hellevoetsluis versleept

De "Jacob van Heemskerck" vertrok op 8 april 1922 vanuit de Nieuwe Waterweg met de baggermolen "K.B. Risico" en de onderlosser "K.B. 51" op sleeptouw naar Pernambuco - Brazilië.

Op 18 april 1922 verloor de "Jacob van Heemskerck" de Baggermolen "K.B. Risico". Door het breken van de tros, als gevolg van zeer slecht weer, hierbij raakten 4 opvarenden gewond en liep de "Jacob van Heemskerck" schade op aan de brug en reddingsboten.

De Baggermolen "K.B. Risico" met twee runners aan boord werd later veilig binnen gebracht te Morlaix - Frankrijk, door een andere sleepboot.
 
De "Jacob van Heemskerck" bracht de onderlosser "K.B. 51", welke tegelijk met de "Risico" werd versleept, op 19 april 1922 binnen te Plymouth – Engeland waar de  "K.B. 51" voor anker werd gelegd.

In de nacht van zaterdag 22 april op zondag 23 april 1922 sloeg, in een vliegende storm, de "K.B. 51" van zijn anker en strandde in de haven van Plymouth - Engeland. De "Jacob van Heemskerck" heeft nog samen met havensleepboten geprobeerd de onderlosser "K.B. 51" vlot te brengen echter zonder resultaat.

De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 24 april 1922 in de haven van Morlaix – Frankrijk, om daar de baggermolen "K.B. Risico" weer vast te maken voor het vervolgen van de sleepreis naar Pernambuco - Brazilië.

Op 10 mei 1922 vervolgt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Frankrijk haar sleepreis met de "K.B. Risico" naar Pernambuco – Brazilië.

Vanuit Buenos Aires - Brazilië, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 8 juli 1922 naar Pernambuco - Brazilië, met een zuiger en een geladen bak op sleeptouw.

De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 5 augustus 1922 vanuit Buenos Aires - Brazilië in de haven van Pernambuco – Brazilië.

Op 21 augustus 1922 loopt de "Jacob van Heemskerck", slepende met een baggermolen met bestemming Pernambuco - Brazilië, nabij Buenos Aires - Brazilië, aan de grond. Maar slaagt er in om zonder assistentie weer vlot te komen.

Dinsdag 29 augustus 1922 is de baggermolen "No 6", welke door de "Jacob van Heemskerck" werd versleept vanuit Buenos Aires - Argentinië, naar Pernambuco - Brazilië, gezonken.

Vanuit Madeira - Azoren, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 22 december richting Europa.

De "Jacob van Heemskerck" die op 22 December 1922 vanuit Madeira – Azoren vertrok zal, via Port Talbot – Engeland, Falmouth – Engeland aandoen, om vandaar uit het oud-passagiers schip "Hubertus" te verslepen naar Hamburg – Duitsland.

1923

Het met stukgoed geladen motorschip "Rhea"(1922 – 1.386 Brt.) van de K.N.S.M. strandde vrijdag 16 februari 1923 nabij Zandvoort.
De sleepboten "Drente", "Titan", "Simson", "Hector" en "Zeeland" hebben op 16 februari 1923 geprobeerd om de "Rhea" vlot te brengen.

De "Willem Barendsz" is vanuit Vlissingen onderweg naar de strandings plaats en vanuit Rotterdam is ook de "Jacob van Heemskerck" onderweg.

3 maart 1923 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Rotterdam met bestemming Queenstown - Engeland.

De "Jacob van Heemskerck" maakt op 6 maart 1923 in de Golf van Biscaye de Engelse tanker "Melona"(1917 – 5.948 Brt.) vast die ronddreef met machineschade. De "Jacob van Heemskerck" sleept de "Melona" naar Cardiff - Engeland.

Begin mei 1923 versleepte de "Jacob van Heemskerck" het Franse vrachtschip "General Lyautey"(1900 – 5.216 Brt.) vanuit Rotterdam naar Lubeck - Duitsland, waar de "General Lyautey" gesloopt zal worden.

Op 23 mei 1923 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met het zeilschip "Fortuna" vanuit Schiedam in de haven van Cardiff - Engeland.

De "Jacob van Heemskerck" vertrekt op 3 augustus 1923 vanuit Rotterdam naar New York - Verenigde Staten, om daar het passagiersschip "St. Paul"(1895 – 11.629 Brt.) vast te maken met bestemming Wilhelmshaven - Duitsland.

Op 24 augustus 1923 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van New York – Verenigde Staten.

De "St. Paul"(1895 – 11.629 Brt.) was op 28 april 1918 gekapseisd in de haven van New York - Verenigde Staten, en verkocht voor de sloop.

10 Oktober 1923 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met het passagiersschip "St. Paul"(1895 – 11.629 Brt.), vanuit New York – Verenigde Staten in de haven van Hamburg – Duitsland.

De sloop van de "St. Paul" begon op 19 oktober 1923 te Wilhelmshaven – Duitsland.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok op 8 november 1923 vanuit Rotterdam naar Cardiff - Engeland.

11 november 1923 arriveert de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Barry - Engeland.

1924

Het vrachtschip "Rondo"(1914 – 7.549 Brt.) meldde dat het zijn schroefas had gebroken in de Golf van Biskaje. De "Jacob van Heemskerck", die op station lag in Brest, heeft het vrachtschip "Rondo" op 8 januari 1924 vastgemaakt tijdens zeer slecht weer. Woensdag 9 januari 1924 was de verbinding weer verbroken. De "Jacob van Heemskerck" arriveerde op 10 januari 1924 in de haven van Brest – Frankrijk, dit omdat na het breken van de tros de negentienjarige matroos Van der Burg overboord is geslagen en verdronken. Kapitein Hommes, de matroos Smit en de tweede machinist Betist waren min of meer zwaar gewond en hadden dringend geneeskundige behandeling nodig.
 
De "Rondo" is later door de "Humber" (van Smit) St. Nazaire – Frankrijk binnen gebracht.

Het Finse vrachtschip "Suomen Neito"(1921 – 1.192 Brt.) verzoekt op 14 februari 1924 om assistentie daar haar schroef is gebroken in de Golf van Biscaye. De "Jacob van Heemskerck", "Willem Barendsz" en de "Zwarte Zee" zetten alle 3 vanuit hun bergingsstation koers naar de positie van de "Suomen Neito".
De "Suomen Neito" is op 16 februari 1924 door het Duitse vrachtschip "Sebenico"(1923 – 997 Brt.) de haven van Ferrol - Spanje, binnen gesleept.

16 februari 1924 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Vigo - Spanje, naar Falmouth - Engeland.

Het Franse vrachtschip "Saint Paul"(1908 – 2.456 Brt.) wordt door de "Jacob van Heemskerck" voor de kust van Portugal vastgemaakt en op 23 februari 1924 in de haven van Vigo - Spanje, binnen gebracht.

De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 3 april 1924, vanuit Nieuwediep, in de Wilhelminahaven te Schiedam voor een dokbeurt.

Na gedokt te hebben vertrok op 5 april 1924 de "Jacob van Heemskerck" vanuit Schiedam naar Rotterdam.

15 Mei 1924 vertrekken de "Jacob van Heemskerck" onder kapitein L. Hemmes, en de "Groningen" onder Kapitein J. Klinge, met het 5.000-tons dok "Valparaiso" vanuit Rotterdam naar Valparaiso - Chili.
 
Deze sleepreis wordt gemaakt via het Panamakanaal en het "Valparaiso" dok is het eerste dok ooit dat het Panamakanaal mocht passeren.

9 augustus 1924 zijn de "Jacob van Heemskerck" en de "Groningen" met het 5.000-tons dok "Valparaiso" het Panama Kanaal gepasseerd en zetten vanuit Balbao - Panama de sleepreis naar  Valparaiso - Chili, voort.

Op 5 september 1924 wordt het "Valparaiso" dok door de "Jacob van Heemskerck" en de "Groningen" afgeleverd in  Valparaiso - Chili.

Op 17 september 1924 vertrekken de "Jacob van Heemskerck" en de "Groningen" vanuit de haven van Valparaiso – Chili naar Europa.

Op 10 oktober 1924 verzocht het Amerikaanse vrachtschip "West Haven"(1917 – 5.781 Brt.) in een zware West-Noord-Wester storm, windkracht 9 – 10, om hulp. De "West Haven" was onderweg vanuit Bremen – Duitsland naar Galveston – Verenigde Staten en bevond zich nabij de Haaksgronden. De "Drente" vertrok vanuit Nieuwediep en wist verbinding te maken met de "West Haven". Later heeft de "Drente" de "West Haven" overgegeven aan de "Jacob van Heemskerk" die de "West Haven" Rotterdam heeft binnengesleept.

Op 17 december 1924 strandde in de Zuiderhaaksgronden het Engelse vrachtschip "Promus"(1918 – 4.816 Brt.). De "Drente" en de "Assistent" vertrokken direct naar de strandingsplaats en wisten vast te maken. Een eerste poging om de "Promus" vlot te brengen slaagde niet.

De "Cyclop" vertrok op 17 december 1924 met de lichter "Albatros" op sleeptouw naar de strandingsplaats van de "Promus" en ook de "Nestor" zette vanuit IJmuiden koers naar de "Promus".

Donderdag 18 december 1924 hadden de "Drente", de "Nestor", de "Cyclop", de "Assistent", de "Jacob van Heemskerk", de "Brabant" en de "Limburg" verbinding met de "Promus" om deze vlot te slepen maar deze poging mislukte. Op 23 december 1924 lukte het om de "Promus" vlot te brengen. Vlak bij Den Helder liep de "Promus" weer aan de grond, maar op 25 december 1924 lukte het om de "Promus" de haven van Den Helder binnen te slepen. Het bergingsloon voor de "Promus" bedroeg 144.000,-- gulden.

1925

Begin februari 1925 is de "Jacob van Heemskerck" slepende met de Engelse tanker "Prygona"(1900 – 7.550 Brt.) onderweg vanuit Southampton - Engeland, naar Kopenhagen - Denemarken, waar de "Prygona" gesloopt zal worden.

Met het stoomschip "Roma"(geen gegevens) op sleeptouw vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 25 februari 1925 vanuit Kopenhagen - Denemarken, naar Bremerhaven - Duitsland.
 
De "Jacob van Heemskerck" vertrekt op 7 maart 1925 vanaf de Tyne - Engeland, naar Bilbao - Spanje, met de Engelse tanker "Cardium"(1900 – 6.088 Brt.) op sleeptouw. Op 15 maart 1925 arriveert de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Bilbao - Spanje, met de Engelse tanker "Cardium" op sleeptouw, die daar gesloopt zal worden.

De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 21 maart 1925 vanuit Bilbao  - Spanje, in de haven van Falmouth - Engeland.

26 maart 1925 arriveert vanuit Falmouth - Engeland, de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Liverpool - Engeland.

2 april 1925 arriveert de "Jacob van Heemskerck" met het Deense vrachtschip "Esther Maria"(1922 – 1.865 Brt.) op sleeptouw, vanuit Liverpool - Engeland, in de haven van South Shields - Engeland.

De tweede helft van oktober vertrekt de "Jacob van Heemskerck" met de bok "Hercules" op sleeptouw vanuit Rotterdam.

2 november 1925 zoekt de "Jacob van Heemskerck" met de bok "Hercules" op sleeptouw de haven van Plymouth - Engeland op om te schuilen voor het slechte weer.

Kort na vertrek vanuit Plymouth - Engeland, op 4 of 5 november 1925 keert de "Jacob van Heemskerck" met haar sleep weer terug in de haven van Plymouth - Engeland.

Op 9 november 1925 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" met haar sleep weer vanuit Plymouth - Engeland.
 
De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 24 november 1925 vanuit Rotterdam met de bok "Hercules" op sleeptouw in de haven van Valencia - Spanje.

10 december 1925 arriveert de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Vigo - Spanje, met op sleeptouw het vrachtschip "Monte Igueldo"(1872 – 789 Brt.) vanuit Taragona - Spanje.

1926

1 februari 1926 slaagt de "Jacob van Heemskerck" er om het Engelse vrachtschip "Petworth"(1918 – 2.012 Brt.), die onderweg was vanuit Gerston - Engeland, naar Teneriffe - Canarische eilanden, maar kampte met machineschade, tijdens een zeer zware storm, op de Atlantische Oceaan, vast te maken en deze op 3 februari 1926 veilig af te leveren in de haven van Falmouth - Engeland. Op de "Jacob van Heemskerck" was in februari 1926 kapitein Klinge de gezagvoerder.

De "Jacob van Heemskerck" maakt op 10 maart 1926 op de positie 53 - 18 Noord en 10 – 20 West voor de Spaanse kust, het Franse vrachtschip "Jean-Jacques"(1898 – 3.653 Brt.) vast en zal deze naar de haven van Vigo - Spanje, slepen.
De "Jean-Jacques" was onderweg vanuit Duinkerken - Frankrijk en Bordeaux - Frankrijk, onderweg naar Afrika en had tijdens een zware Oost-Noord-Ooster storm machineschade opgelopen.

Het Amerikaanse vrachtschip "West Haven"(1917 – 5.781 Brt.) onderweg vanuit Bremen - Duitsland, naar Galveston - Verenigde Staten. Verkeerde zaterdag 19 oktober 1926 in nood nabij de Haaksgronden. Vanuit Nieuwediep bied de "Drente" assistentie aan en vertrekt naar de "West Haven". Nadat de "Drente" de "West Haven" heeft vastgemaakt geeft ze deze later over aan de "Jacob van Heemskerck" die de "Westhaven" verder versleept naar de Nieuwe Waterweg waar het transport op zondag 20 oktober 1926 arriveert.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok op 20 oktober 1926 vanuit Delfzijl naar Valencia - Spanje, met de baggermolen "Britannia" en de bak "K.L.K. V" op sleeptouw.

De "Jacob van Heemskerck" passeerde 8 november 1926 onderweg vanuit Delfzijl naar Valencia - Spanje, met de baggermolen "Britannia" en de bak "K.L.K. V" op sleeptouw Gibraltar.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde op 14 december 1926 in de haven van Corcubión - Spanje.

1927

Op 18 januari 1927 verleent de "Jacob van Heemskerck" assistentie aan het Portugese marine vracht/passagiersschip "Ibo",(1907 – 835 Brt.) nadat deze op de Portugese kust was gelopen.

De "Jacob van Heemskerck" zet op 21 februari 1927 vanuit Corcubión - Spanje, koers naar de positie van de Engelse tanker "British Merchant"(1922 – 6.994 Brt.). Op 22 februari 1927 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" bij de "British Merchant" maar kreeg geen toestemming om vast te maken.

23 februari 1927 werd de "British Merchant" door een rederij genoot vastgemaakt de tanker "British Birch"(1916 – 5.873 Brt.) en op sleeptouw genomen.
De "Jacob van Heemskerck" blijft nog enige tijd in de buurt van het transport.

Nadat de "British Birch" schade aan de schroef had opgelopen aan de schroef bij het slepen van de "British Merchant". Heeft de "Jacob van Heemskerck" alsnog de "British Merchant" vast gemaakt en sleept deze naar de haven van Falmouth – Engeland.

Op 23 maart 1927 melde het Griekse vrachtschip "Triton"(1914 – 4.211 Brt.) Dat het machine en roerschade had opgelopen in een zware West – Zuidwestelijke storm, windkracht 9 tot 10, op 150 mijl Noord – Noordoost van Ferol – Spanje.
De "Jacob van Heemskerck" (onder kapitein J. Klinge) vertrok vanuit de haven van Corcubión - Spanje, waar ze op station lag en arriveerde op 24 maart 1927 bij de "Triton" en wist op basis van Lloyds Open Form vast te maken. De "Willem Barendsz" (kapitein Jan Kalkman)  die vanuit haar station  Brest – Frankrijk onderweg was gegaan naar de "Triton" arriveerde op 25 maart en maakte ook vast op de "Triton". Gezamenlijk werd koers gezet naar de haven van Ferol - Spanje, waar de Griek op 28 maart 1927 werd binnengesleept.

Op 24 april 1927 arriveert de "Jacob van Heemskerck" vanuit Corcubión - Spanje, in de haven van Rotterdam.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde op 25 juni 1927 vanuit Rotterdam in de haven van Hamburg - Duitsland met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw.

Op 27 juni 1927 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Hamburg - Duitsland naar Rotterdam met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw.

25 juli 1927 vertrekt de "Jacob van Heemskerck", met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw, vanuit Rotterdam naar Liverpool - Engeland.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde op 30 juli 1927 vanuit Rotterdam in de haven van Liverpool - Engeland, met de tanklichter "Frisia" op sleeptouw.

In augustus 1927 werd de "Jacob van Heemskerck" overgenomen door L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst Maatschappij te Rotterdam. Voor dit sleepvaartbedrijf kwam de sleepboot in de vaart als "Gele Zee".

Oktober 1927 was de "Gele Zee" onderweg vanuit Queenstown – Engeland naar Rotterdam.

In de nacht van 21 op 22 oktober 1927 slagen de "Gele Zee" en de "Humber" er in het nabij Hoek van Holland gestrande vrachtschip "Atlantico"(geen gegevens) vlot te brengen.

De "Gele Zee" heeft het Portugese vrachtschip "Amarante"(1914 – 7.678 Brt.), dat was gestrand op de Nieuwe Waterweg even boven Maassluis op 6 december 1927 met hoog water weer vlot gebracht.

Het vlak voor de Nieuwe Waterweg gestrande Amerikaanse vrachtschip "Saccarappa"(1918 – 5.057 Brt.) is op 28 december 1927 door de "Gele Zee", "Noordzee" en "Hudson" weer vlot gebracht.

1928

De "Gele Zee" versleepte begin januari 1928 het vrachtschip "Capo Vado"(1906 – 4.310 Brt.) vanuit de haven van Boulonge – Frankrijk naar Rotterdam.

Omstreeks 8 januari 1928 slaagt de "Gele Zee" er in om het bij 's-Gravenzande gestrande vrachtschip "Nieuwland"(1920 – 1.075 Brt.) vlot te brengen.

Eind januari 1928 vertrekt de "Gele Zee" vanuit de haven van Avonmouth – Engeland met het voor de sloop bestemde passagiersschip "Colonian"(1892 – 6.583 Brt.) op sleeptouw naar Rotterdam.

Een aantal dagen later arriveert de "Gele Zee" weer in de haven van Avonmouth – Engeland met de "Colonian" om te schuilen voor het slechte weer.

Half februari 1928 maakt de "Gele Zee" vast op de Engelse tanker "Varand"(1927 – 6.023 Brt.) die kampte met machine en roer schade. De "Varand" was al reeds eerder vast gemaakt door de "Zwarte Zee". De "Varand" werd door de "Gele Zee" en de Zwarte Zee maar de monding van de rivier de Mersey – Engeland gesleept.
Begin maart 1928 vertrekt de "Gele Zee" vanuit Rotterdam met het droogdok "Soerabaja" op sleeptouw naar Soerabaja – Nederlands Indië. Tijdens het eerste deel van de sleepreis wordt er ook door de "Poolzee" gesleept, deze zal het transport ter hoogte van Gibraltar verlaten.

Omstreeks 23 mei 1928 levert de "Gele Zee" het "Soerabaja" droogdok af in de haven van Soerabaja – Nederlands Indië.

Eind mei zet de "Gele Zee" vanuit de haven van Soerabaja – Nederlands Indië weer koers naar Rotterdam, waar de "Gele Zee" de tweede helft van juli 1928 arriveert.

In de tweede helft van augustus 1928 strand het Nederlandse vrachtschip "Billiton"(1908 – 5.890 Brt.) op de Nieuwe Waterweg. De "Gele Zee" en de "Pool Zee" slagen er in de "Billiton" weer vlot te brengen.

Eind Augustus 1928 verzoekt het vrachtschip "Truls"(1899 – 3.251 Brt.) om sleepboot assistente, omdat ze zware slagzij maakt ter hoogte van lichtschip "Maas". De "Gele Zee", "Pool Zee", "Gouwzee" en de "Blankenburg" maken de "Truls" vast en slepen deze naar de haven van Maassluis.

Vanaf 18 september 1928 verricht de "Gele Zee" stationsdienst in de haven van Queenstown – Engeland.

Begin oktober vertrekt de "Gele Zee" vanuit de haven van Queenstown – Engeland naar de positie van het vrachtschip "Stonepool"(1928 – 4.803 Brt.) die kampt met roerproblemen. De "Gele Zee" begeleid de "Stonepool" naar de dichts bijzijnde haven.

Ook wordt assistentie verleend aan het Nederlandse vrachtschip "Celaeno"(1916 – 3.544 Brt.) die tijdens slecht weer kampt met machineproblemen op de Atlantische Oceaan.

Half november 1928 vertrekt de "Gele Zee" vanuit de haven van Queenstown – Engeland naar de positie van het vrachtschip "Marlwood"(1906 – 1.981 Brt.) die kampt met roerproblemen. De "Gele Zee" begeleid de "Marlwood" naar de haven van Barry – Engeland.

27 november 1928 vertrekt de "Gele Zee" vanuit de haven van Queenstown – Engeland naar de positie van het vrachtschip "Chislehurst"(1912 – 4.507 Brt.) die aan de grond was gelopen. Nadat de "Chislehurst" is vlot gebracht wordt deze afgeleverd in de haven van Barry – Engeland.

30 november 1928 maakt de "Gele Zee" het vrachtschip "Westpool"(1918 – 5.724 Brt.) vast en sleept deze naar de haven van Southampton – Engeland.

Midden december  1928 is de "Gele Zee" nog betrokken bij pogingen om het, nabij Queenstown – Engeland, gestrande passagiersschip "Celtic"(1901 – 20.904 Brt.) echter zonder resultaat.

1929

Begin februari 1929 is de "Gele Zee" samen met de "Oostzee" en de "Maas" betrokken bij de berging van het nabij Dungeness – Engeland gestrande vrachtschip "Dafila"(1928 – 1.940 Brt.).

Op 18 maart 1929 vertrekken de "Gele Zee" en de "Oostzee" vanuit Antwerpen – België naar Bremerhaven – Duitsland met het Duitse vrachtschip "Lippe"(1919 – 7.852 Brt.) op sleeptouw.

8 juni 1929 vertrekt de "Gele Zee" vanuit de rivier de Tyne – Engeland met 3 betonnen pontons op sleeptouw met bestemming Gijon – Spanje. Op 20 juni 1929 levert de "Gele Zee" 3 betonnen pontons af in de haven van Gijon – Spanje.

Vanuit de haven van Le Havre – Frankrijk vertrok de "Gele Zee" op 3 juli 1929 met het zeilschip "Bonneveine"(1902 – 2.698 Brt.) op sleeptouw naar Rotterdam.

Het Hongaarse vrachtschip "Honved"(1928 – 4.251 Brt.) vroeg op 7 december 1929 op de Noordzee dringend om sleepboot assistentie. De "Gele Zee" maakte de "Honved" vast en leverde deze af in de haven van Gravesend – Engeland.

Op 30 december 1929 komt de "Gele Zee" tijdens het afmeren in de haven van Dublin – Ierland in aanvaring met de "Poplar"(1927 – 343 Brt.). Beide schepen lopen zware schade op.

1930

8 januari 1930 vertrekt de "Gele Zee" vanuit de haven van Dublin – Ierland met het vrachtschip "Goleta"(1927 – 2.473 Brt.) op sleeptouw naar Grangemouth – Engeland. Tijdens deze sleepreis breek de sleeptros en krijgt de "Gele Zee" de tros in de schroef. De "Gele Zee" wordt door de sleepboot "Eagle"(geen gegevens) vastgemaakt en naar Cardif – Engeland gesleept. Ook de sleep van de "Gele Zee" wordt naar Cardif – Engeland gesleept.

Nadat de tros is verwijderd uit de schroef van de "Gele Zee" wordt de sleepreis met de "Goleta" vanuit Cardif – Engeland vervolgd. Op 25 januari 1930 wordt de "Goleta" door de "Gele Zee" in de haven van Grangemouth – Engeland afgeleverd.

De "Gele Zee" maakt begin maart 1930 in de golf van Biscaye het Engelse vrachtschip "David Lloyd George"(1917 – 4.764 Brt.) vast en sleept deze naar de haven Falmouth – Engeland. De "David Lloyd George" had 3 bladen van haar schroef verloren.

Meteen na het afleveren van de "David Lloyd George" in de haven van Falmouth – Engeland zet de "Gele Zee" koers naar de positie van de Engelse tanker "Trinculo"(1908 – 5.203 Brt.) die kampt met lekke ketels. Op 5 maart 1930 arriveert de "Gele Zee" met de "Trinculo" op sleeptouw in de haven van Falmouth – Engeland.

7 april 1930 arriveert de "Gele Zee" in de haven van Iquique – Chili. Op 9 april 1930 vertrekt de "Gele Zee" vanuit de haven van  Iquique – Chili, met het passagiers/vrachtschip "Renaico"(1898 – 6.162 Brt.) naar Italië. Op 3 juli 1930 arriveert de "Gele Zee" met de "Renaico" op sleeptouw in de haven van Savona – Italië.

Op 18 december 1930 brengen de "Gele Zee" en de "Humber" het gestrande vrachtschip "Jervaulx Abbey"(1908 – 1.183 Brt.) vlot

1931

5 januari 1931 vertrekken de "Gele Zee" en de "Humber" met Engelse vrachtschip "Blythmoor"(1922 – 6.582 Brt.) op sleeptouw vanuit de haven van Rövik – Noorwegen naar de haven van West Hartlepool – Engeland. Aankomst te  West Hartlepool – Engeland op 11 januari 1931.

De "Gele Zee" sleept op 13 februari 1931 het Duitse vrachtschip "Derindje"(1916 – 3.063 Brt.) de Nieuwe Waterweg binnen. De "Gele Zee" had de "Derindje" vast gemaakt op de Noordzee waar de "Derindje" kampte met een gebrek aan kolen.

De "Gele Zee" en de "Ganges" verslepen eind maart 1931 het voor de sloop verkochte Engelse oorlogsschip "Benbow"(1914 – 26.100 Brt.) vanuit de haven van Davenport – Engeland naar de sloperij in Rosyth – Engeland.

Vanuit Schiedam vertrekt de "Gele Zee" op 12 juli 1931 met de tin-baggermolen "Tempilang" op sleeptouw naar Nederlands Indië.

16 oktober 1931 arriveert het transport in de haven van Sabang – Nederlands Indië.

Op 24 oktober 1931 vervolgt de "Gele Zee" met de tin-baggermolen "Tempilang" de sleepreis vanuit de haven van Sabang – Nederlands Indië naar Tempilang district Muntok residentie Banka – Nederlands Indië. Waar de "Gele Zee" de tin-baggermolen "Tempilang" op 1 november 1931 aflevert.

Nadat de tin-baggermolen "Tempilang" is afgeleverd zet de "Gele Zee" via Sabang – Nederlands Indië koers naar Europa.

Vanuit de haven van Plymouth – Engeland vertrekt de "Gele Zee" met de Engelse destroyer "Scythe"(1918 – 1.075 Brt.), die is verkocht aan een sloopbedrijf in Newport – Engeland.

1932

Begin februari 1932 verslepen de "Gele Zee" en de "Ganges" vanuit de haven van Portsmouth – Engeland het voor de sloop verkochte slagschip "Emperor of India"(1914 – 26.100 Brt.) naar de sloper in Rosyth – Engeland.

Eind februari 1932 versleept de "Gele Zee" vanuit IJmuiden het aan een scheeps- sloperij in Hendrik Ido Ambacht verkochte vrachtschip "Borneo"(1916 – 6.550 Brt.).

Vanaf half maart 1932 is de "Gele Zee" samen met de "Schelde" slepende met het vrachtschip "Fidelitas"(1901 – 6.669 Brt.).  De "Gele Zee" en de "Schelde" verslepen de "Fidelitas" vanuit Antwerpen – België naar Maassluis, vanuit Maassluis naar Londen – Engeland en vanuit Londen – Engeland naar Newcastle - Engeland.

De "Gele Zee" vertrekt op 24 mei met een drijvende kraan naar Marseille – Frankrijk.

Vanuit Marseille – Frankrijk zet de "Gele Zee" op 18 juni 1932 koers naar de strandings plaats van het Australische vrachtschip "Ferndale" op de kust van Noord Afrika.

Begin augustus 1932 vertrekt de "Gele Zee" met de drijvende kraan "Atlas" naar Algiers – Algerije.

Midden november 1932 versleept de "Gele Zee" het vrachtschip "Scheldedijk" vanuit de haven van Gent – België naar Gothenburg - Zweden.

Samen met de "Java Zee" werd de "Gele Zee" in maart 1934 verkocht aan de U.S.S.R. De sleepboot kwam in de vaart als "Taifun".

Op 15 mei 1934 vertrekt de "Taifun" vanuit de haven van Schiedam naar Rusland met de, eveneens aangekochte sleepboot "Beverwijk 24" op sleeptouw.

December 1934 vertrekt de "Taifun" vanuit Amsterdam naar Odessa – Rusland met een bunker machine op sleeptouw.

Sinds 1959 is de sleepboot niet meer geregistreerd in de Lloyd’s Register of Shipping.