Location: Home > J_N > Jacob van Heemskerck 1964 - 1981 > Geschiedenis

Geschiedenis

13januari 1962 wordt er bekend gemaakt dat N.V. Bureau Wijsmuller aan de scheepswerf Kramer en Booy te Kootstertille opdracht heeft gegeven tot de bouw van twee van de vier zeesleepboten, die deze N.V. Bureau Wijsmuller laat bouwen.

Deze beide sleepboten worden 2950 IPK sterk en toegevoegd aan de provincie klasse. En zullen "Groningen" en "Gelderland" heten, waarmee twee bekende namen uit de twintiger jaren, toen N.V. Bureau Wijsmuller eveneens sleepboten onder deze naam in bedrijf had, terug zullen keren.

De twee door Kramer en Booy te bouwen sleepboten krijgen geen schoorstenen, omdat de afgewerkte gassen via kanalen in de achter-masten afgevoerd worden.
In deze achter-masten is op ongeveer 14 meter hoogte een groot platvorm ontworpen, waarop blus-kanonnen komen te staan. Op die manier zal het mogelijk zijn met behulp van deze sleepboten branden op grote schepen te blussen.
De beide sleepboten krijgen verder TL-verlichting en zullen met Werkspoor-motoren worden uitgerust. Sleeplieren met elk twee trommels worden voorzien van sleep-draden met een lengte van 700 tot 1000 meter. De verwachting is, dat de sleepboten eind van 1962 of begin 1963 in de vloot opgenomen zullen zijn.

N.V. Bureau Wijsmuller — dat afgelopen jaar in Indonesië de sleepboot Noord-Holland verloor — heeft aan een werf te Kinderdijk opdracht gegeven voor nog twee sleepboten met een sterkte van 4300 IPK. Daarmee zullen nog twee bekende namen de "Jacob van Heemskerck" en de "Willem Barendsz" in de vloot van N.V. Bureau Wijsmuller terugkeren.

De "Jacob van Heemskerck" werd op 20 juni 1963 bij de werf van Jonker & Stans te Hendrik Ido Ambacht te water gelaten. De doop plechtigheid werd verricht door Mevrouw M. Wijsmuller – Kooreman echtgenote van de directeur van Bureau Wijsmuller Bram Wijsmuller.

24 februari 1964 was de "Jacob van Heemskerck" even in IJmuiden omstreeks 19.30 uur meerde de "Jacob van Heemskerck" af aan de steiger bij de Zuidersluis. Tegen middernacht vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar zee waar ze onder commando van kapitein Dirk van Dorp begon aan haar technische proefvaarten.

Op 7 maart 1964 werd de "Jacob van Heemskerck" door de werf aan Bureau Wijsmuller overgedragen.

Nadat de "Jacob van Heemskerck" op 7 maart 1964 aan de vloot van Wijsmuller was toegevoegd, is de "Jacob van Heemskerck" op 11 maart 1964 naar Southampton - Engeland, vertrokken. Vanuit Southampton - Engeland, werden een baggermolen en een sleepboot naar Gothenburg in Zweden gesleept.

Na aflevering van een baggermolen en een sleepboot in de haven van Gothenburg - Zweden werd op 25 maart 1964 koers gezet naar Delfzijl om daar een zuiger en twee bakken vast te maken en op sleeptouw te nemen naar Lissabon – Portugal.

30 maart 1964 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Delfzijl met een zuiger en 2 bakken op sleeptouw naar Lissabon - Portugal.

Na aflevering van haar sleep op, 8 april 1964, vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 9 april 1964 vanuit de haven van Lissabon - Portugal, naar Port of Spain - Trinidad.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde op 20 april 1964 in de haven van Port of Spain - Trinidad, en is op 22 april 1964 begonnen aan de sleepreis met het booreiland "Vinegaroon", in opdracht van Zapata Offshore Co., over een afstand van 2200 mijl naar een locatie in de nabijheid van de Mississippi.

15 mei 1964 leverde de "Jacob van Heemskerck" het booreiland "Vinegaroon" af op haar nieuwe locatie bij de monding van de Mississippi.

Nadat de "Vinegaroon" op haar beoogde locatie stond, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar het gestrande Liberiaanse vrachtschip "Rimandi Mibaju"(1943 - 1.791 Brt.) die geladen met Bauxiet op 9 mei 1984 was gestrand op Gorling Bluff - Caymaneilanden, in de Golf van Mexico.

Wijsmuller heeft een contract op basis Lloyd's Open Form afgesloten om te trachten de Liberiaan vlot te brengen van het rif nabij Cayman Island.
Op 18 mei 1964 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" bij de positie van de "Rimandi Mibaju". De "Rimandi Mibaju" was reeds door vrijwel de gehele bemanning verlaten.

Kansen op een commercieel verantwoorde berging van de "Rimandi Mibaju" werden echter niet aanwezig geacht. En werd het contract teruggegeven en vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar de haven van San Juan - Porto Rico.

26 mei 1964 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van San Juan - Porto Rico.

Vanuit San Juan - Puerto Rico, vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 27 mei 1964 naar de Gonaives Bay op Haïti waar de Britse tanker "Regent Eagle"(1959 – 12.834 Brt.) was gestrand, de "Regent Eagle" kwam echter op eigen kracht vlot.

Hierop zette de "Jacob van Heemskerck" eind mei koers naar Nassau op de Bahama eilanden. Daar werd de "Jacob van Heemskerck" begin juni 1964 gestationeerd.

Half juni 1964 zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar een positie ter hoogte van Santiago de Cuba om daar het Britse vrachtschip "Newhill"(1943 – 7.857 Brt.) vast te maken. De "Newhill" was op 17 maart 1964 nabij Santiago de Cuba gestrand op een rotsformatie. Na zes dagen kwam de "Newhill" op eigen kracht vlot maar moest, voor reparatie van de forse bodemschade, over ruim 5000 mijl afstand gesleept worden naar de haven van Syra - Griekenland.

Op 20 juni 1964 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de positie ter hoogte van Santiago de Cuba - Cuba, met de "Newhill" op sleeptouw naar Syra in Griekenland.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde half juli 1964 met de "Newhill" op sleeptouw in de haven van Syra - Griekenland, en leverde de "Newhill" daar af.

Vanuit Syra - Griekenland, zette de "Jacob van Heemskerck" op 20 juli 1964 koers naar het bergingsstation Penzance nabij Landsend - Engeland.

De "Jacob van Heemskerck" was in augustus 1964 gestationeerd bij Penzance – Engeland en vertrok in de tweede helft van augustus 1964 naar IJmuiden.

Vanuit IJmuiden vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Southampton - Engeland, om vandaar uit met 3 bakken op sleeptouw op 29 augustus 1964 te vertrekken naar Milfordhaven - Engeland, waar het transport op 1 september 1964 arriveerde.

Na het afleveren van 3 bakken in Milfordhaven - Engeland, maakte de "Jacob van Heemskerck" nog een sleepreis vanuit Rosslare - Ierland, en Newross - Ierland.
Waarna de "Jacob van Heemskerck" weer terugkeerde naar IJmuiden.

Vanuit IJmuiden vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 16 september naar het Engels Kanaal voor stationsdienst.

Op 17 september 1964 bracht de "Jacob van Heemskerck" bij Zoutelande - Walcheren, de gestrande kustvaarder "Herman Buisman"(1955 – 400 Brt.) vlot en versleepte deze naar Vlissingen.
 
Vanuit een positie nabij het eiland Wight - Engeland, versleepte de "Jacob van Heemskerck" op 18 en 19 september de kustvaarder "Merwestad"(1950 – 351 Brt.) naar Terneuzen. De "Merwestad" had machine schade.

Na het afleveren van de "Merwestad" in Terneuzen vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar IJmuiden.

Onderweg naar IJmuiden zette de "Jacob van Heemskerck" nog koers naar de positie van het vrachtschip "Ramsnes"(1916 – 1.121 Brt.) die bij een stormachtige Noord-Wester windkracht 7 op 125 mijl Noord-Noord-West van IJmuiden door slagzij in de problemen verkeerde. De "Ramsnes" wist echter, door het overboord zetten van de deklading, zichzelf te klaren.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok op 24 september 1964 met de zuiger "Port Sunlight" op sleeptouw vanuit IJmuiden naar Venetië - Italië.

Na aflevering van de "Port Sunlight" in de haven van Venetië - Italië, vertrok de "Jacob van Heemskerck" omstreeks half oktober 1964 naar het bergingsstation Penzance nabij Landsend - Engeland.

Sinds begin november 1964 was de "Jacob van Heemskerck" gestationeerd nabij Penzance – Engeland.

Vanaf Landsend – Engeland, waar de "Willem Barendsz" op station kwam te liggen, zette de "Jacob van Heemskerck" op 9 november 1964 koers naar Killybegs aan de Westkust van Ierland om enkele sleepreizen uit te voeren naar Bantry – Zuid – Ierland.

Hierna nam de "Jacob van Heemskerck" weer het station Penzance – Engeland over van de "Willem Barendsz".

Begin december 1964 ging de "Jacob van Heemskerck" van het station Penzance – Engeland onderweg naar de strandingsplaats van de Nederlandse kustvaarder "Karel"(1956 – 499 Brt.) in Galway Bay – Ierland.
 
De "Karel" was 7 december 1964 gestrand op de rotsen bij Galway Bay – Ierland aan de westkust van Ierland. 18 december 1964 kon de "Karel" worden vlotgebracht en binnengesleept in de haven van Galway - Ierland.
 
De "Karel" had bijna 2 weken vastgezeten en had gaten in de bodem opgelopen die met bekistingen en cement werden gedicht.

Daarna ging de "Jacob van Heemskerck" op 20 december 1964 terug naar haar station Penzance – Engeland.

Op 22 december 1964 zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Torbay – Engeland. Waar de Deense kustvaarder "Northwind"(1964 – 299 Brt.) was gestrand en door de bemanning verlaten.

Op 23 december 1964 slaagde de "Jacob van Heemskerck" er in de "Nortwind" vlot te brengen en in de haven van Brixham - Engeland, af te leveren.

Op 26 december 1964 gaat de "Jacob van Heemskerck" onderweg vanuit station Penzance – Engeland naar de positie van het Duitse vrachtschip "Mathias Reith"(1954 – 1.027 Brt.) die op 125 mijl ten westen van Brest - Frankrijk, in stormweer met machine schade rond dreef. De "Mathias Reith" werd echter door een Duitse sleepboot vastgemaakt.

Door de "Jacob van Heemskerck" werd in 1964 13.981 mijl slepend afgelegd.

1965

De "Jacob van Heemskerck" werd op het bergingsstation Penzance  - Engeland, afgelost door de "Gelderland" en arriveerde 10 januari 1965 in IJmuiden.

In de tweede helft van Januari 1965 versleepte de "Jacob van Heemskerck" een baggermolen en een bak vanuit Emden - Duitsland, naar Vlissingen.

Omstreeks 22 januari 1965 versleept de "Jacob van Heemskerck" een bak vanuit Vlaardingen naar Queensborough - Engeland.

En maakte twee sleepreizen vanuit Londen - Engeland, waar de "Jacob van Heemskerck" voor de eerste sleepreis op 24 januari 1965 vertrok, naar Rotterdam met onder andere een baggermolen.

De kustvaarder "Karel" werd nabij Penzance - Engeland overgenomen van de "Hector" die eind januari 1965 de "Karel"(1956 – 499 Brt.) vanuit Galway - Ierland, naar Penzance – Engeland versleepte waarna de "Jacob van Heemskerck" het transport overnam voor de verdere sleepreis naar Rotterdam.

Op 2 februari 1965 begon de "Jacob van Heemskerck" aan een 6500 mijl lange reis vanuit Vlaardingen. Op die reis werd de beladen ponton "Sea Island I" naar Bahrein in de Arabische Golf versleept.

De "Jacob van Heemskerck" maakte, slepende met de beladen ponton "Sea Island l" onderweg naar Bahrein, op 8 maart 1965 in de Rode Zee op de positie 19.01 N 39.36 E de Liberiaanse tanker "Little John"(1954 – 1.604 Brt.) vast die met machine schade kampte. De "Little John" werd op 11 maart 1965 door de "Jacob van Heemskerck" de haven van Port Sudan - Sudan, binnengebracht.

Na het afleveren van de "Sea Island l" in de haven van Bahrein op 3 april 1965 vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar de positie van de "Groningen" die bezig was met de berging van de "Tojo Maru" ter hoogte van Mina al Ahmadi - Koeweit.

12 april 1965 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" ter hoogte van Mina al Ahmadi - Koeweit, om de berging van de Japanse tanker "Tojo Maru"(1962 -25.104 Brt.) van de "Groningen" over te nemen.

Zie verder het verslag van de berging van de "Tojo Maru".

Op 27 april 1965 was de berging van de "Tojo Maru" afgerond en kon de "Tojo Maru" versleept worden naar de reparatie haven Kobe in Japan..

In de maand mei 1965 was de "Jacob van Heemskerck" bezig aan een sleepreis vanuit Mina al Ahmadi - Koeweit, naar Singapore met de Japanse tanker "Tojo Maru".

Half mei werd Colombo gepasseerd. Op 26 mei 1965 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de "Tojo Maru" op sleeptouw op de rede van Singapore.

Op de rede van Singapore werd op 1 juni 1965 ook door de "Groningen" op de "Tojo Maru", vast gemaakt om deze samen met de "Jacob van Heemskerck" te verslepen vanuit Singapore naar de haven van Kobe in Japan. Half juni arriveerde het transport in de haven van Kobe – Japan.

Vanuit Kobe - Japan, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar de haven van Sasebo - Japan.

De "Jacob van Heemskerck" en de "Groningen" zullen twee oude voorschepen van tankers, elk 50.000 ton, vanuit Japanse havens naar een Amerikaans haven aan de oostkust van de Verenigde Staten verslepen. Het is een tocht van ruim 10.000 mijl (16.000 km). Het traject voert over de Stille Oceaan, via het Panamakanaal, door de Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan.

Eind juni 1965 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Sasebo - Japan, met de drie-kwart tanker "Torrey Canyon" met bestemming Newport News - Verenigde Staten.

Half september passeerde de "Jacob van Heemskerck" het Panama Kanaal op haar sleepreis met de drie kwart tanker "Torrey Canyon" vanuit Japan naar Newport News aan de Amerikaanse Oostkust.

Begin oktober 1965 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de 50.000 ton metende "Torrey Canyon" vanuit de haven van Sasebo - Japan, op sleeptouw in de haven van Newport News - Verenigde Staten na ruim 10.000 mijl slepen.

Vanuit Newport News - Verenigde Staten, zette de "Jacob van Heemskerck", na aflevering van de "Torrey Canyon" weer koers naar het Panama Kanaal om daar de sleep van de "Groningen", de "Lake Palourde", over te nemen en deze verder te slepen naar Newport News - Verenigde Staten.

De "Groningen" gaf het voorschip van de "Lake Palourde" na de passage van het Panama Kanaal op zee over aan de "Jacob van Heemskerck", die voor de verdere sleepreis van de drie kwart tanker naar de eindbestemming, Newport News - Verenigde Staten, zorgt.

28 oktober 1965 leverde de "Jacob van Heemskerck" ook deze drie kwart tanker in de haven van Newport News - Verenigde Staten af.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok op 6 november 1965 vanuit de haven van Newport News - Verenigde Staten, naar Curaçao om een sleepreis te gaan uitvoeren met twee beladen bakken vanuit Curaçao naar Nigeria.

16 november 1965 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Curaçao met op sleeptouw een tweetal beladen pontons met bestemming Lagos - Nigeria.

12 december 1965 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" vanuit Curaçao met op sleeptouw een tweetal beladen pontons in de haven van Lagos - Nigeria.

Vanuit Nigeria vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Dakar - Senegal, om daar de drijvende krachtinstallatie "DM.2" vast te maken en te verslepen naar de haven van Port Harcourt - Nigeria, op 23 december vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de drijvende krachtinstallatie "DM.2" vanuit de haven van Dakar - Senegal.

Door de "Jacob van Heemskerck" werd in 1965 33.825 mijl slepend afgelegd met 13 objecten in 11 reizen.

1966

Begin januari arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de drijvende krachtinstallatie "DM.2" vanuit Dakar - Senegal, in de haven van Port Harcourt – Nigeria.

De "Jacob van Heemskerck" zette op 4 januari 1966, na het afleveren van de drijvende krachtinstallatie "DM.2" in de haven van Port Harcourt - Nigeria, koers naar Horten - Noorwegen.

Onderweg naar de haven van Horten - Noorwegen arriveerde de "Jacob van Heemskerck" op 21 januari 1966 in IJmuiden.

25 januari 1966 vervolgde de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden haar reis  naar Horten – Noorwegen.

Begin februari 1966 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de walvisvaarder "Norhval"(1945 – 13.830 Brt.)op sleeptouw vanuit de haven van Horten - Noorwegen, met bestemming Bilbao - Spanje.

Ter hoogte van Guernsey gaf de "Jacob van Heemskerck" de walvisvaarder "Norhval"(1945 – 13.830 Brt.) over aan de "Utrecht".

De "Jacob van Heemskerck" zette nadat ze de "Norhval" had overgegeven aan de "Utrecht" koers naar IJmuiden en kreeg in Amsterdam een dokbeurt.

Half februari 1966 zette de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden koers naar Noorwegen om het casco van een vrachtschip vanuit Sarpsborg - Noorwegen, naar Rotterdam te slepen.

Onderweg naar Sarpsborg – Noorwegen werd nog koers gezet naar de positie van de Noorse tanker "Anne Mildred Brovig"(1962 – 25.454 Brt.), geladen met ruwe olie,
die op de positie 54.17 Noord 6.48 Oost – dwars van Helgoland - na een aanvaring, tijdens dichte mist, met het Engelse vrachtschip "Pentland" in brand was gevlogen.

Maar de "Anne Mildred Brovig" lag inmiddels met haar achterschip op de zeebodem.

Op 24 februari 1966 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Sarpsborg – Noorwegen. Op 28 februari 1966 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met haar sleep in de haven van Rotterdam.

De "Jacob van Heemskerck" versleepte 4 maart 1966 een kraan vanuit IJmuiden naar Vlaardingen, een baggermolen vanuit Vlaardingen naar Emden - Duitsland, en een baggermolen vanuit Vlaardingen naar Milfordhaven - Engeland, en vertrok op 10 maart 1966 met een zuiger op sleeptouw vanuit Amsterdam naar Gravesend - Engeland.

14 maart 1966 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden met het booreiland "W. H. (Bill) Dordan", dit booreiland dat al eerder door andere sleepboten van Wijsmuller werd versleept, moet over 11.000 mijl afstand naar Anchorage - Alaska, worden versleept.

Half april 1966 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Christobal - Panama, met het booreiland "W. H. (Bill) Dordan" vanuit Amsterdam op sleeptouw.

In de haven van Christobal - Panama, werd het booreiland "W. H. (Bill) Dordan" op 11 april 1966 door de "Groningen", overgenomen voor het verdere transport van het booreiland "W. H. (Bill) Dordan" naar Anchorage - Alaska.

De "Jacob van Heemskerck" zette vanuit Christobal - Panama, koers naar San Andres Island om in twee reizen 4 bakken (elke reis 2 bakken)naar Cartagena - Colombia, te verslepen. 18 april 1966 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de eerste 2 bakken vanuit de haven van San Andres Island naar de haven van Cartagena - Colombia.

28 april arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van New Orleans – Verenigde Staten.

Op 1 mei 1966 begon de "Jacob van Heemskerck" samen met de "Noord Holland" aan een 6000 mijl lange sleepreis met het booreiland "Ocean Traveller" vanuit New Orleans - Verenigde Staten, naar Stavanger - Noorwegen.

Half mei werden de Bermuda eilanden gepasseerd, eind mei de Azoren.

Onderweg werden de "Jacob van Heemskerck" en de "Noord Holland" nog door de "Utrecht" en "Titan" voorzien van gasolie in het Engels Kanaal.

De "Noord Holland" en de "Jacob van Heemskerck" arriveerden op 22 juni 1966 in de haven van Stavanger - Noorwegen met de "Ocean Traveller" op sleeptouw.

Nadat het booreiland "Ocean Traveller" vanuit New Orleans - Verenigde Staten, in de haven van Stavanger – Noorwegen was afgeleverd, vertrok op 27 juni 1966 de "Jacob van Heemskerck" vanuit Stavanger – Noorwegen naar IJmuiden waar de "Jacob van Heemskerck" eind juni 1966 arriveerde.

Begin Juli vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden weer naar zee om de stations dienst nabij Penzance – Engeland enige tijd waar te nemen voor de "Utrecht".

Vanaf 16 juli 1966 zijn de "Jacob van Heemskerck", "Utrecht" en de "Simson" ingezet bij het verslepen van het booreiland "Ocean Prince" in de Noordzee naar een nieuwe locatie

Vooraf was er veel slecht weer windkracht 8 tot 9. Maar op 18 juli 1966 begon de reis naar de nieuwe locatie die z'n 60 mijl van de oude locatie lag. Op 21 juli 1966 werden de sleepboten bedankt en stond de "Ocean Prince" op zijn nieuwe locatie

Op 24 juli 1966 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Falmouth- Engeland voor bunkers.

Vanuit de haven van Falmouth - Engeland vertrok de "Jacob van Heemskerck" eind juli 1966 naar New Orleans - Verenigde Staten.

Tijdens de reis naar New Orleans - Verenigde Staten, verleende de "Jacob van Heemskerck", op basis van Lloyd's Open Form, assistentie aan de Liberiaanse tanker "Georgian Valour"(1953 – 11.243 Brt.) die ter hoogte van Jamaica de schroef had verloren.

De "Jacob van Heemskerck" maakte op 8 augustus de "Georgian Valour" op de positie 18.11 Noord 74.37 West vast en versleepte de "Georgian Valour" naar Curaçao.

Na het afleveren van de "Georgian Valour" op 11 augustus 1966 zette de "Jacob van Heemskerck" weer koers naar New Orleans - Verenigde Staten.

De "Jacob van Heemskerck" maakte in New Orleans - Verenigde Staten, de Liberiaanse tanker "Agia Irene"(1951 – 16.355 Brt.) vast die versleept moet worden vanuit New Orleans - Verenigde Staten, naar Rotterdam. Op 21 augustus 1966 vertrok het transport vanuit de haven van New Orleans - Verenigde Staten met bestemming Rotterdam.

19 september 1966 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Rotterdam, na een sleepreis met de onder Liberiaanse vlag varende tanker "Agia Irene"(1951 – 16.355 Brt), vanuit New Orleans - Verenigde Staten.
 
Bij binnenkomst op de Nieuwe Waterweg werd assistentie verleend door de "Simson" en de "Stentor".

Na aflevering van de "Agia Irene", in Rotterdam, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Den Helder, van waaruit "Hr. Ms. Tromp" versleept werd naar IJmuiden.

Vanuit IJmuiden vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar de haven van Blyth - Engeland, om vandaar uit een zuiger te verslepen naar Cobh - Ierland.

Na het afleveren van een zuiger in de haven van Cobh - Ierland werd de "Jacob van Heemskerck" vanaf half oktober 1966 in het Kanaal gestationeerd nabij Newhaven - Engeland.

Gedurende november 1966 was de "Jacob van Heemskerck" in het oostelijk gedeelte van het Kanaal gestationeerd nabij Newhaven - Engeland.

Op 17 november 1966 bood de "Jacob van Heemskerck" assistentie aan aan het nabij Long Sand Head in de monding van de Thames gestrande Panameese vrachtschip "Ypapanti"(1942 – 2.831 Brt.).

De "Ypapanti" aanvaarde de eerder aangekomen Zweedse sleper "Hermes", Tijdens de berging is de "Ypapanti" In tweeën gebroken en is de berging opgegeven.

De "Jacob van Heemskerck", die van begin oktober 1966 in het oostelijk deel van het Kanaal was gestationeerd, arriveerde begin december in nabij Penzance - Engeland, om daar de stations dienst van de "Utrecht" over te nemen.

Op 12 december 1966 verleende de "Jacob van Heemskerck" hulp aan de Deense kustvaarder "Ulla Rask"(1957 – 380 Brt.) die met machineschade in stormweer op 20 mijl van Landsend - Engeland, ronddreef. De "Ulla Rask" werd op basis Lloyd's Open Form vastgemaakt en naar de haven van Falmouth - Engeland, gesleept waar de "Ulla Rask" op 13 december 1966 werd afgeleverd.

Eind december 1966 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Bordeaux - Frankrijk, met de beladen ponton "GEM. 111" in de richting Middellandse Zee.

Door de "Jacob van Heemskerck" werd in 1966 22.205 mijl slepend afgelegd.

1967

Ter hoogte van Cartagena - Spanje, nam de "Gelderland" de beladen ponton "GEM. 111" begin januari 1967 over van de "Jacob van Heemskerck" voor de verdere sleepreis naar Bahrein - Arabische Golf.

De "Jacob van Heemskerck" ging daarna onderweg naar de zuidkust van Engeland om de Engelse tanker "Olna"(1966 – 18.583 Brt.) vanuit de haven van Devonport - Engeland, naar Castellon - Spanje, te slepen.

Nadat de "Olna" was afgeleverd in de haven van Castellon - Spanje, werd op 20 januari 1967 assistentie verleend aan de coaster "Alconia"(geen gegevens bekend) die met machineschade werd vastgemaakt op de positie 35.30 Noord en 4.00 West onder de kust van Marokko, de "Alconia" werd naar Gibraltar gesleept.

Eind januari 1967 escorteerde de "Jacob van Heemskerck" de Liberiaanse tanker "Ejnar Thorsen"(1965 – 38.529 Brt.) vanuit Gibraltar naar de Nieuwe Rotterdamse Waterweg. De "Ejnar Thorsen" had roerschade.

Na het escorteren van de Noorse tanker "Ejnar Thorsen" vanuit Gibraltar naar de Nieuwe Rotterdamse waterweg eind januari, kwam de "Jacob van Heemskerck" naar IJmuiden voor een dok beurt.

4 februari 1967 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de Nieuwe Rotterdamse Waterweg met twee beladen pontons de "GW 102" en de "GW 107" die vanuit Vlaardingen versleept moeten worden naar de Perzische Golf.

Tijdens deze reis werd een proef uitgevoerd met continue brandende boordverlichting op de bakken. De technische dienst van Wijsmuller had een constructie gemaakt waarbij olie lantaarns konden worden uitgerust met gasbranders.

De "Jacob van Heemskerck" bracht de twee beladen pontons de "GW 102" en de "GW 107" (na verkregen toestemming van de opdrachtgevers voor deze sleepreis) op 23 februari 1967 binnen in de haven van La Valletta - Malta, om onderweg te gaan naar de Noorse tanker "Hoegh Gandria"(1962 – 32.601 Brt.), die tussen Bizerta en Bona aan de Afrikaanse Noord-kust met machineschade ronddreef sinds 20 februari 1967.

De "Jacob van Heemskerck" werd voor deze hulpverlening — het slepen van de "Hoegh Gandria" naar Napels – Italië geaccepteerd op basis Lloyd's Open Form.
Na het afleveren van de "Hoegh Gandria" op 27 februari 1967 in de haven van Napels - Italië vertrok de "Jacob van Heemskerck" weer naar Malta om de sleepreis met de beladen pontons de "GW 102" en de "GW 107" naar de Perzische Golf voort te zetten.

Half maart werd door de "Jacob van Heemskerck" het Suez Kanaal gepasseerd. De twee pontons "GW 102" en de "GW 107" werden begin april te Das-eiland afgeleverd.

De "Jacob van Heemskerck" verrichte na aflevering van de pontons "GW 102" en de "GW 107" stations dienst in de Perzische Golf.

Tijdens de stations dienst wordt nog de halve tanker "Hejaz"(1954 – 8.762 Brt.) geïnspecteerd.
De "Hejaz" was op 16 juli 1965 in twee stukken was gebroken op de positie 18.37 Noord 57.48 Oost waarna het achterschip naar Bahrein was gesleept.

Na inspectie werd afgezien van een eventuele sleepreis.

Eind mei 1967 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Ras Khafji - Saoedi-Arabië, met de boortender "Neptune 6" op sleeptouw naar Marseille - Frankrijk.

19 juni 1967 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Djeddah - Saoedi-Arabië, waar de boortender "Neptune 6", die door de "Jacob van Heemskerck" was vastgemaakt in Ras Khafji - Saoedi-Arabië, voorlopig werd afgeleverd. De "Neptune 6" heft als bestemming Marseille – Frankrijk.

Door het uitbreken van de 6 daagse oorlog in het midden Oosten is het Suez Kanaal gestremd.

Nadat de boortender "Neptune 6" was afgeleverd in Djeddah - Saoedi-Arabië
werd er een inspectie ingesteld aan boord van het op 9 juni 1967 ter hoogte van Djeddah – Saoedi-Arabië gestrande vrachtschip "Pearl of Victoria"(1938 – 2.191 Brt.). Van berging wordt afgezien!

Op 27 juni 1967 bood de "Jacob van Heemskerck" hulp aan de Britse tanker "Lucigen"(1962 – 12.800 Brt.), die met machineschade in de Rode Zee lag te drijven. De "Lucigen" werd op basis Lloyd's Open Form naar de haven van Djeddah – Saoedi-Arabië gesleept.

Begin juli 1967 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Djeddah – Saoedi-Arabië na aflevering van de "Lucigen" richting Kaapstad - Zuid Afrika.

Op 17 juli maakte de "Jacob van Heemskerck" de Engelse tanker "Mobil Enterprise"(1961 – 31.456 Brt.) vast, die met machineschade in de Indische Oceaan had liggen drijven. Samen met de sleepboot "El Corsaire" van Mauritius sleepte de "Jacob van Heemskerck" de "Mobil Enterprise" op 19 juli binnen in de haven van Diego Suarez - Madagaskar.
 
Wat wel een leuk detail was, de "Jacob van Heemskerck" kampte op het moment dat de "Mobil Enterprise" de haven van Diego Suarez - Madagaskar, werd binnen gebracht zelf met ernstige problemen met het stuwblok en kon vrijwel geen vermogen vooruit geven.

De kapitein van de "Jacob van Heemskerck" Dirk van Dorp had daarom aan de "El Corsaire" voorgesteld, zonder aan te geven dat hij zelf problemen had, dat de "Jacob van Heemskerck" zou fungeren als achterboot, want een klapje achteruit dat lukte nog wel.

Vanuit Diego Suarez - Madagaskar, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar de haven van Port Louis - Mauritius, voor reparaties, op 23 juli 1967 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Port Louis - Mauritius .

Op 24 juli 1967 werd uitgevaren naar het Libaneese vrachtschip "Akti"(1943 – 7.176 Brt.) die ter hoogte van Reunion machineschade meldde.
 
De "Akti" werd op 27 juli de haven van Port Louis - Mauritius, binnengebracht op basis Lloyd's Open Form.

15 augustus 1967 vertrok de "Jacob van Heemskerck" na reparatie vanuit Port Louis - Mauritius, rond de Kaap in de richting West Europa.

Nadat de bemanning in de haven van Malaga - Spanje, was afgelost, verrichtte de "Jacob van Heemskerck" vanaf 12 september 1967 tot 20 september 1967 werkzaamheden nabij Castellon - Spanje.(Assisteren van de "Simson" die daar bezig was met bodem onderzoek).

Op 13 september 1967 werd door de "Jacob van Heemskerck" en de "Simson" assistentie aangeboden aan het, door de Noorse "Herdie"(geen gegevens) aangevaren, Grieks vrachtschip "Rea"(1943 – 5.766 Brt.) op de positie 35.55 Noord 12.45 West, op de Atlantische Oceaan ten westen van Gibraltar

De in zinkende toestand verkerende "Rea" weigerde de aangeboden assistentie en zonk later op de positie 36.09.30 Noord 10.06 West in de Atlantische Oceaan.

20 september 1967 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Tarragona - Spanje, naar Palermo - Italië.

De "Jacob van Heemskerck" versleepte eind september 1967 de zuiger "Aurora" en een beladen bak vanuit de haven van Palermo - Italië, naar Marsa El Brega –  Libië. Aankomst bij Marsa El Brega Libië op 2 oktober 1967.

In oktober en begin november werd door de "Jacob van Heemskerck" drie maal de sleepreis Messina - Italië, - Marsa El Brega - Libië, gemaakt respectievelijk met caisson nr. 6, 7 en 8 bestemd voor de bouw van een pier in Marsa El Brega - Libië.

06/10 – 12/10  Messina - Marsa el Brega (512 mijl): Verslepen van caisson nr.6.
13/10 – 15/10  Marsa el Brega - Messina.
16/10 – 25/10  Messina - Marsa el Brega (510 mijl): Verslepen van caisson nr.7.
26/10 – 28/10  Marsa el Brega - Messina.
29/10 – 03/11  Messina - Marsa el Brega (512 mijl): Verslepen van caisson nr.8.
05/11 – 07/11  Marsa el Brega - Messina.
07/11 – 15/11  Messina - Gibraltar - Rye Bay.

Vanuit Messina – Italië zette de "Jacob van Heemskerck" via Gibraltar koers naar het Engels Kanaal. Waar de "Jacob van Heemskerck" stations dienst verrichte ter hoogte van Ray Bay – Engeland.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde 23 november 1967 in IJmuiden.
En werd opgenomen in het dok van de A.D.M. te Amsterdam om voorzien te worden van een verstelbare schroef. Tevens werd de machinekamer van de "Jacob van Heemskerck" geautomatiseerd.

Op 6 december 1967 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden naar Den Helder, als proefvaart om de verstelbare schroef te testen.

De "Jacob van Heemskerck" verleende vanaf 7 tot 9 december 1967, vanuit Den Helder komende, hulp aan het Duitse vrachtschip "Immen"(1950 – 1.590 Brt.) die benoorden Ameland roerschade melde. De "Immen" werd op basis Lloyd's Open Form vastgemaakt en op 9 december in de haven van Emden - Duitsland afgeleverd.

Waarna de "Jacob van Heemskerck" vanuit Emden – Duitsland naar Rotterdam vertrok.

Vanaf 10 december tot 14 december 1967 was de bemanning van de "Jacob van Heemskerck" bezig met het sleep klaarmaken van het booreiland "Sedneth I" die samen met de "Utrecht" versleept zal worden.

14 december 1967 vertrokken de "Jacob van Heemskerck" en de "Utrecht", vanuit Rotterdam voor de 2000 mijl lange sleepreis met het booreiland "Sedneth I" naar een positie ter hoogte van Tarragona - Spanje, in de Middellandse Zee.
 
Door de "Jacob van Heemskerck" werd in 1967 16.594 mijl slepend afgelegd.

1968

Half januari 1968 kwam het transport van de "Jacob van Heemskerck" en de "Utrecht" met het booreiland "Sedneth I" naar een positie ter hoogte van Tarragona - Spanje, in de Middellandse Zee op de boorlocatie aan.

De "Jacob van Heemskerck" ging vervolgens naar de haven van Taragona - Spanje, waaruit de "Jacob van Heemskerck" op 23 januari 1968 koers zette naar Port de Bouc - Frankrijk.

Onder weg naar Port de Bouc - Frankrijk, werd nog koers gezet naar een Spaanse coaster, maar tevergeefs, de coaster zonk.

Aangekomen in de haven van Port de Bouc - Frankrijk, op 28 januari 1968, werd de zuiger "HAM. 209" vastgemaakt voor een sleepreis naar Terneuzen.

Dezelfde dag nog, 28 januari 1968, vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Port de Bouc - Frankrijk, met de Nederlandse zuiger "HAM. 209" op sleeptouw.

13 februari 1968 werd de "HAM. 209" door de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Terneuzen afgeleverd.

Via IJmuiden zette vervolgens de "Jacob van Heemskerck" koers naar Hamburg - Duitsland, waar de "Jacob van Heemskerck" aan een sleepreis, met de beladen ponton "Barca 5", naar Koeweit in de Perzische Golf begon.

Deze sleepreis leidde rond Kaap de Goede Hoop. Eind februari 1968 werd Las Palmas - Canarische Eilanden bereikt en waar aan het transport nog een sleepboot, de "Castor", werd toegevoegd.

Begin maart 1968 werd de haven van Dakar - Senegal, aangelopen voor bunkers.

Het transport ronde begin april 1968 Kaap de Goede Hoop en deed Durban - Zuid Afrika aan voor bunkers en proviand.

Begin mei 1968 werd de beladen ponton "Barca 5" in de haven van Mena Al Ahmadi – Koeweit afgeleverd.

Vanuit Mena Al Ahmadi - Koeweit, zette de "Jacob van Heemskerck" op 26 mei 1968 koers naar de Indische Oceaan en nam daar een drijvend pomp- en krachtstation over van de Japanse sleepboot "Daisho Maru Nr. l".

Dit pomp- en krachtstation werd door de "Jacob van Heemskerck" naar een positie ter hoogte van Ras as Safaniya – Koeweit in de Perzische Golf gesleept.

Na aflevering van het pomp- en krachtstation ter hoogte van Ras as Safaniya – Koeweit eind mei 1968 ging de "Jacob van Heemskerck" op station ter hoogte van Dayir - Iran in de Perzische Golf.

Half juni 1968 ging de "Jacob van Heemskerck" onderweg naar de positie van de Griekse tanker "Chloe"(1954 – 16.193 Brt.), die machineschade had gerapporteerd ten Noord Oosten van Bahrein, maar de "Chloe" werd vastgemaakt door een rederij genoot en vervolgens naar een haven gesleept.

De "Jacob van Heemskerck" was eind juni 1968 onderweg vanuit de Perzische Golf in de richting Zuid-Afrika.

De "Jacob van Heemskerck" wijzigde op 1 juli 1968 haar koers naar  de positie van de tanker "Presidente Oribe",(1962 – 18.584 Brt.) die in moeilijkheden verkeerde, maar andere hulp accepteerde.

Op 7 juli 1968 zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar de positie van de Griekse tanker "S.G. Embiricos"(1960 – 19.300 Brt.), die ronddreef met machineschade. Ook de "S.G. Embiricos" accepteerde andere, eerder aangekomen, hulp.

Op 14 juli 1968 ging de "Jacob van Heemskerck" onderweg naar de positie 00.24 Noord 45.28 Oost, waar de Nederlandse kustvaarder "Kazan"(1949 – 398 Brt.), geladen met dynamiet, zinkende was. De bemanning van de "Kazan" werd op 15 juli gered door de "Indian Strength"(1957 – 8.176 Brt.), de "Kazan" zonk echter op 15 juli 1968 en explodeerde onder water op ongeveer 150 mijl Oost Zuid Oost van Mogadishu - Somalië.

Eind juli 1968 werd de "Jacob van Heemskerck" gestationeerd nabij Durban - Zuid Afrika.

Op 26 juli 1968 zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar het gestrande Panameese vrachtschip "Helene"(1934 – 4.157 Brt.) ter hoogte van Lourenço Marqués - Mozambique.

De met cement en hout geladen "Helene" werd op 27 juli 1968 door de "Jacob van Heemskerck" bereikt.

Begin augustus 1968 werd toestemming van de lokale autoriteiten verkregen om tot berging over te gaan. De "Jacob van Heemskerck" slaagde erin om de "Helene" op 5 augustus 1968 vlot te brengen en de volgende dag binnen te slepen in de haven van Lourenço Marqués - Mozambique.

Een sleepboot van Bugsier had reeds eerder een poging ondernomen om de op 25 juli 1968 gestrande "Helene" vlot te slepen, maar de kapitein werd gearresteerd door de lokale autoriteiten wegens illegale activiteiten.

Eind augustus 1968 arriveerde de "Gelderland" in de haven van Lourenço Marqués – Mozambique, waar de "Helene" werd vastgemaakt voor een sleepreis naar Durban – Zuid Afrika.

De "Helene" was verkocht voor de sloop. 15 september 1968 werd de "Helene" door de "Gelderland" afgeleverd bij de sloopwerf in Durban - Zuid Afrika.

Na het binnen slepen van de "Helene" in Lourenço Marqués - Mozambique, op 6 augustus 1968 zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Kaapstad - Zuid Afrika.

17 augustus 1968 begon de "Jacob van Heemskerck" aan de sleepreis Kaapstad - port de Bouc - Frankrijk met twee onderlossers de "HAM 530" en de "HAM 582".

Wegens lekkage van beide onderlossers werd op 15 september 1968 de haven van Dakar - Senegal, door de "Jacob van Heemskerck" binnengelopen voor reparaties aan de onderlossers.

Na aflevering van de onderlossers in de haven van Dakar – Senegal, de Gelderland zal later de "HAM 530" en de "HAM 582" naar Port de Bouc – Frankrijk verslepen.(totaal 5.590 mijl).

Zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Cape Boa Vista op de Kaap Verdische eilanden, naar de positie van het op 1 september 1968 gestrande Spaanse vrachtschip "Cabo Santa Maria"(1957 – 4.972 Brt.). De uitslag van het onderzoek naar de bergingskansen voor dit schip was evenwel negatief. Waarop de "Jacob van Heemskerck" weer koers zette naar Dakar - Senegal.

23 september 1968 vertrok de "Jacob van Heemskerck" zonder de onderlossers vanuit Dakar - Senegal, naar IJmuiden waar de "Jacob van Heemskerck" op 30 september 1968 arriveerde.

Na een onderhoudsbeurt te Amsterdam, kwam de "Jacob van Heemskerck" half oktober 1968 weer in de vaart. Eerst werd 18 oktober 1968 meegewerkt aan het transport van het vliegdekschip "25 de Mayo" (ex "Karel Doorman") samen met de "Groningen" en de "Titan" vanuit Den Helder naar Schiedam, daarna werd op 19 oktober 1968 het booreiland "Sedneth II" in het Noordzeegebied naar een nieuwe boorlocatie gesleept.

30 oktober 1968 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden met het booreiland "Cowrie l" op sleeptouw naar Warri in Nigeria.

De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 28 november met het booreiland "Cowrie l" vanuit Amsterdam in de haven van Warri – Nigeria.

Nadat het booreiland "Cowrie l" was afgeleverd, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Dakar - Senegal.

30 november 1968 werd op ongeveer 200 mij] ten zuiden van Freetown – Siera Leone hulp aangeboden, op basis Lloyd's Open Form, aan de sleepboot "Humam"(1968 – 334 Brt.), die aan een uitbrengreis vanuit Engeland naar Koeweit bezig was.
De "Humam" werd naar Freetown - Sierra Leone, geëscorteerd waar het transport op 7 december 1968 arriveerde.

Op 9 december 1968 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" vanuit Freetownn - Sierra Leone, in de haven van Dakar - Senegal.

12 december 1968 zette de "Jacob van Heemskerck" vanuit Dakar - Senegal, koers naar de positie van het Griekse visserij fabriekschip "Rea"(1959 – 3.170 Brt.), dat op ongeveer 125 mijl ten westen van Conakry - Guinee, een gescheurde schroefas had opgelopen.

De "Rea" werd half december vastgemaakt en vervolgens op sleeptouw genomen naar de thuishaven van de "Rea" Piraeus - Griekenland.

Op 31 december 1968 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de "Rea" op sleeptouw in de haven van Piraeus - Griekenland.

Door de "Jacob van Heemskerck" werd in 1968 28.536 mijl slepend afgelegd.

1969

Na het afleveren van de "Rea" in de haven van Piraeus - Griekenland, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Catania - Italië, en Messina - Italië.

Vanuit Messina - Italië, zette de "Jacob van Heemskerck" uiteindelijk koers naar Falmouth - Engeland.

Na het aanlopen van Falmouth - Engeland, werd koers gezet naar de rede van Margate - Engeland, waar de drijvende bokken "Magnus VI" en "Magnus IX" werden vastgemaakt voor een sleepreis naar Buenos Aires - Brazilië.

De drijvende bokken "Magnus VI" en "Magnus IX" waren door Duitse sleepboten versleept vanuit Hamburg - Duitsland, naar Margate - Engeland.

Nadat de "Jacob van Heemskerck" eind februari 1969 een tweetal drijvende bokken vanuit Hamburg – Duitsland, in de haven van Buenos Aires - Brazilië, had afgeleverd, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Port of Spain - Trinidad,.

Vanuit Port of Spain - Trinidad, waar de "Jacob van Heemskerck" vanaf half maart 1969 af gestationeerd was, zette de "Jacob van Heemskerck" eind maart koers naar St. Vincent - Kaap Verdische eilanden.

7 april 1969 ving de marconist van de "Jacob van Heemskerck" de noodseinen op van de Nederlandse coaster "Margriet L."(1958 – 500 Brt.) die op de positie 23.12 Noord en 16.58 West, 100 mijl ten Westen van Villa Cinneros – Westelijke Sahara, brand aan boord melde. Door het ingrijpen van de marconist van de "Jacob van Heemskerck" kwam er een reddingsactie op gang en werd de bemanning gered door de Liberiaanse bulkcarrier "Elbe Ore"(1967 – 42.725 Brt.).
Een Russisch schip heeft nog geprobeerd de brand te bestrijden. De "Margriet L." is uiteindelijk wel ergens binnen gesleept maar was onherstelbaar beschadigt en is eind oktober 1969 gesloopt in La Coruña – Spanje.

Op 1e Paasdag 1969 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanaf de rede van St. Vincent - Kaap Verdische eilanden, met het op 9 januari 1969 uitgebrande vrachtschip "Preveze"(1945 – 7.434 Brt.)op sleeptouw naar Antwerpen - België.

In de tweede helft van april 1969 werd de "Preveze" door de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Antwerpen - België, afgeleverd.

Na aflevering van de "Preveze" in de haven van Antwerpen - België, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar IJmuiden. Waar de "Jacob van Heemskerck" op 26 april 1969 arriveerde.

Vervolgens versleepte de "Jacob van Heemskerck" de zuiger "Beverwijk 37" vanuit IJmuiden naar Delfzijl.

Eind april verrichtte de "Jacob van Heemskerck" stationsdienst in het Engels Kanaal.

Op 1 mei 1969 ging de "Jacob van Heemskerck" onderweg naar de positie van de  Liberiaanse tanker "Neapolis"(1958 – 24.068 Brt.), die met een gebroken schroefas op 30 mijl ten Westen van Kaap Finisterre dreef. De "Neapolis" werd in de nacht van 2 op 3 mei vastgemaakt en op 5 mei in de haven van Lissabon - Portugal, afgeleverd.

Nadat op 5 mei 1969 in Lissabon - Portugal, de tanker "Neapolis" was afgeleverd maakte de "Jacob van Heemskerck" in deze haven de door de "Utrecht" achter gelaten zuiger "Nassau Bay" vast, die naar de Seychellen in de Indische Oceaan versleept moet worden.

De "Nassau Bay" werd eind mei 1969 onder de Afrikaanse westkust ter hoogte van Monrovia overgegeven aan de "Gelderland".

Via de haven van Dakar – Senegal, waar de "Jacob van Heemskerck" op 3 juni 1969 arriveerde voor bunkers. Vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 5 juni 1969 vanuit de haven van Dakar – Senegal onderweg naar Penzance - Engeland, waar vanaf half juni 1969 stationsdienst werd verricht.

Op 20 en 21 juni 1969 werd hulp verleend aan de onder Panameese vlag varende kustvaarder "Jeroen"(geen gegevens), die met roerschade bij Outer Gabbard lichtschip lag. De coaster werd naar de haven van Ipswich - Engeland, gesleept.

Vervolgens versleepte de "Jacob van Heemskerck" eind juni de kraanbak "Clyde Bay" vanuit Pembroke - Engeland, naar Middlesborough - Engeland, en een baggermolen vanuit Southampton - Engeland, naar Eastbourne bij Newhaven - Engeland.

juli 1969 versleepte de "Jacob van Heemskerck" een baggermolen vanuit Newhaven - Engeland, naar Southampton - Engeland, en vervolgens diezelfde baggermolen en een bak vanuit Southampton - Engeland, naar Howth bij Dublin - Ierland.

Op 5 juli 1969 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met een drijvende heistelling op sleeptouw vanuit Port Talbot – Engeland naar IJmuiden.
 
Met een nieuwe bemanning aan boord vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 10 juli 1969 vanuit IJmuiden naar Rotterdam.

In Rotterdam werd de met pijpen beladen ponton "ME 1" vastgemaakt voor een sleepreis naar La Spezia - Italië.
 
De ponton "ME 1" werd op 23 juli 1969 in de haven van La Spezia - Italië, afgeleverd.

Vanuit La Spezia – Italië vertrok de "Jacob van Heemskerck" onmiddellijk weer op 23 juli 1969 naar zee om hulp te bieden aan de Britse bulkcarrier "Essex Trader"(1968 – 13.953 Brt.), die op de positie 38.06 Noord en 5.45 Oost, tussen de Zuidkust van Sardinië - Italië en de Algerijnse kust met machine schade dreef.

Op 25 juli 1969 werd de "Essex Trader" vastgemaakt en naar de haven van Napels - Italië, gesleept. Op 27 juli 1969 werd de "Essex Trader" in de haven van Napels – Italië afgeleverd.

Op 28 juli 1969 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Messina - Italië, om daar de kraanponton "Adriaco 101" vast te maken die rond de Kaap de Goede Hoop naar de Rode Zee moest worden versleept. De kraanponton "Adriaco 101" was echter nog niet gereed voor vertrek.

Nog diezelfde dag vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Messina - Italië voor een hulpverlening. De Nederlandse kustvaarder "Alletta"(1956 – 499 Brt.) dreef met machine schade in de positie 35.55 Noord en 21.00 Oost ongeveer 90 mijl west van Kaap Matapan - Griekenland. De "Alletta" werd op 30 juli 1969 vastgemaakt door de "Jacob van Heemskerck" en daarna naar de haven van Piraeus – Griekenland  gesleept, waar het transport op 31 juli 1969 arriveerde.

Op 1 augustus 1969 was de "Jacob van Heemskerck" terug in Messina - Italië, en op 5 augustus 1969 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de "Adriaco 101" op sleeptouw.

Ter hoogte van Freetown - Monrovia, gaf de "Jacob van Heemskerck" de "Adriaco 101" eind augustus 1969 over aan de "Gelderland", die de verdere sleepreis naar Massawa - Eritrea, in de Rode Zee uitvoert.

De "Jacob van Heemskerck" zette na het overgeven van de "Adriaco 101" aan de "Gelderland" koers naar Rio de Janeiro - Brazilië, om daar begin september 1969 het passagiers/vrachtschip "Marco Polo" ex "Princesa Isabel"(1962 – 9.696 Brt.) vast te maken voor een sleepreis naar Glasgow - Schotland, en de werf Barclay Curle. Op 21 september 1969 werd de haven van Dakar – Senegal aangedaan voor bunkers.

Begin oktober 1969 werd het passagiers/vrachtschip "Marco Polo" bij de werf van Barclay Curle in Glasgow - Schotland, afgeleverd.

Op 7 oktober verleende de "Jacob van Heemskerck" hulp aan de Nederlandse coaster "Martinistad"(1957 – 499 Brt.), die in stormweer machineschade meldde ten Westen van de vuurtoren van Pladda - Ierse Zee.

De "Martinistad" werd vastgemaakt door de "Jacob van Heemskerck" en naar Glasgow – Engeland gesleept.

Na een dokbeurt in de haven van Cobh - Ierland, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Rimouski - Canada. Daar zal de "Jacob van Heemskerck" eind oktober 1969 het booreiland "Kenting l" vastmaken voor een 12.500 mijl lange reis rond Kaap de Goede Hoop naar Massawa - Eritrea, in de Rode Zee.

Half november 1969 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Rimouski - Canada, met het driehoekig booreiland "Kenting l".

In 1969 werd door de "Jacob van Heemskerck" in totaal 28.751 mijl slepend afgelegd.

1970

4 januari 1970 melde de "Jacob van Heemskerck" daar door het vele slechte weer, wat was ondervonden, tijdens de sleepreis met de "Kenting l" er schade is ontstaan aan het booreiland, in twee van de verspannings-buizen trad een breuk op en een rondsel van de hef-installatie ging verloren.

In januari 1970 zette de "Jacob van Heemskerck" daarom koers naar de haven van  Dakar - Senegal, waar de "Jacob van Heemskerck" met de "Kenting l" op sleeptouw op 25 januari 1970 arriveerde. En waar de "Kenting l" voor reparaties werd afgemeerd.

Vanuit Dakar - Senegal, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar het boorvaartuig "Offshore No. V", dat vanuit een positie onder de Afrikaanse kust op 31 januari de haven van Dakar - Senegal, werd binnengebracht.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok vanuit Dakar - Senegal,naar St. Vincent - Kaap Verdische Eilanden, om het Portugese passagiers/vrachtschip "Imperio"(1948 – 13.186 Brt.) naar Lissabon - Portugal, te verslepen. Op 7 februari 1970 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de "Imperio" op sleeptouw vanuit  St. Vincent - Kaap Verdische Eilanden naar Lissabon – Portugal.

20 februari 1970 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Lissabon - Portugal met de "Imperio" op sleeptouw.

Na het afleveren van de "Imperio" werd het grootste deel van de bemanning van de "Jacob van Heemskerck" in Lissabon –  Portugal,afgelost.

Na aflossing van de bemanning vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Lissabon, Portugal, naar de Verenigde Staten.

Eind februari 1970 werd koers gezet naar de positie van de Britse bulkcarrier "Cluden"(1965 – 22341 Brt.), die op de positie 34.05 Noord en 48.04 West, ongeveer 600 mijl zuidwest van de Azoren, in moeilijkheden was geraakt door schade aan roer en schroef.

Op 2 maart 1970 werd de "Cluden" door de "Jacob van Heemskerck" vastgemaakt en werd koers gezet naar Ponta Delgada, Azoren.
 
7 maart 1970 brak door het slechte weer de sleepdraad en moest de "Cluden" opnieuw worden vastgemaakt.

15 maart 1970 werden er bunkers en proviand overgegeven aan de "Jacob van Heemskerck" door de "Friesland".

onderweg naar Baltimore – Maryland - Verenigde Staten, passeerde de "Friesland" de "Jacob van Heemskerck" die met de de Britse bulkcarrier "Cluden"(1965 – 22.341 Brt.)onderweg was naar de Azoren, en gaf bunkers en proviand over aan de "Jacob van Heemskerck".

17 maart arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de "Cluden" op sleeptouw in de haven van San Miguel - Azoren.

Er werd besloten dat de "Jacob van Heemskerck" de "Cluden" zou verslepen naar Italië, waar de "Cluden" gelost kon worden en daarna zou de "Jacob van Heemskerck" de "Cluden" afleveren bij een werf voor herstel van de schade.

21 maart 1970 begon de "Jacob van Heemskerck" aan de sleepreis naar Genua - Italië, waar het transport op 2 april 1970 arriveerde. Nadat de "Cluden" gedeeltelijk was gelost in Genua - Italië, werd ze door de "Jacob van Heemskerck" versleept naar Ravenna - Italië. Waar de "Cluden" verder gelost werd, na het lossen versleepte de "Jacob van Heemskerck" de "Cluden" naar Triest - Italië, waar de "Cluden op 20 april 1970 werd afgeleverd.

Vanuit de haven van Triest - Italië, zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar Ortona - Italië, waar de "Jacob van Heemskerck" op 22 april 1970 arriveerde.

In de haven van Ortona - Italië, werd door de "Jacob van Heemskerck" op de dag van aankomst de kraan "Micoperi 30" in vastgemaakt die moet worden versleept naar naar Fiumicino - Italië.

Nog de zelfde dag 22 april 1970 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de "Micoperi 30" op sleeptouw naar Fiumicino - Italië, waar de "Jacob van Heemskerck" op 28 april 1970 arriveerde.

Via Ceuta zette de "Jacob van Heemskerck" op 28 april 1970 vanuit Fiumicino - Italië, na het afleveren van de "Micoperi 30" koers naar Tampa – Florida - Verenigde Staten, waar de "Jacob van Heemskerck" op 16 mei 1970 arriveerde.

Vanuit Tampa – Florida - Verenigde Staten vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 19 mei 1970, met de Griekse bulkcarrier "Thelisis"(1959 – 12.031 Brt.) op sleeptouw, naar El Ferrol - Spanje.

Na aflevering van de "Thelisis" in de haven van El Ferrol – Spanje, op 14 juni 1970, vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 16 mei 1970 vanuit El Ferrol - Spanje, naar Savannah - Verenigde Staten.

28 juni 1970 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Savannah - Verenigde Staten.

1 juli 1970 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Savannah - Verenigde Staten, met twee T-2 tankers de "Transhatteras"(1943 – 10.198 Brt.) en de "Transorleans"(1943 – 10.195 Brt.) in een dubbel-sleep naar Valencia – Spanje.

De "Jacob van Heemskerck" arriveerde op 30 juli vanuit Savannah - Verenigde Staten, met twee T-2 tankers de "Transhatteras" en de "Transorleans" in de haven van Valencia - Spanje. De maximum run was 197 mijl. De minimum run was 69 mijl tijdens die sleepreis.

Vanuit Valencia - Spanje, vertrok de "Jacob van Heemskerck" op 31 juli 1970 naar  Ceuta - Spanje, voor bunkers.

Vanuit Ceuta vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar de Verenigde Staten.

Medio augustus verkeerde het Spaanse passagiers/vrachtschip "Montserrat"(1945 – 7612 Brt.) op de Atlantische Oceaan op de positie 21.55 Noord en 43.16 West in moeilijkheden. Na een storing in de machinekamer was de "Montserrat" stuurloos.

De 650 passagiers werden overgenomen door het Spaanse passagiers/vrachtschip "Begona"(1945 – 7.604 Brt.) van dezelfde maatschappij.

Toevallig bevond de "Jacob van Heemskerck" zich in de omgeving en slaagde er op 14 augustus 1970 in de "Montserrat" te bereiken en vast te maken.
De "Jacob van Heemskerck" zette met de "Montserrat" op sleeptouw koers naar Willemstad op Curaçao voor herstel van de schade aan boord van de "Montserrat".

Op 24 augustus 1970 leverde de "Jacob van Heemskerck" de "Montserrat" af in de haven van Willemstad - Curaçao, en vertrok nadat de "Montserrat" was afgeleverd onmiddellijk weer naar de positie van het Venezolaanse vrachtschip "Imataca"(1945 – 3.834 Brt.) ongeveer 500 mijl West ten Noorden van Curaçao.
De "Imataca" werd door de "Jacob van Heemskerck" naar de haven van Puerto Cabello - Venezuela, versleept en daar op 30 augustus 1970 afgeleverd.

De "Jacob van Heemskerck" vertrok vanuit Puerto Cabello - Venezuela, naar Aruba voor bunkers en vervolgens vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Aruba naar New York - Verenigde Staten. Voor het verslepen van twee "Liberty" schepen naar Spanje. 13 september 1970 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in de haven van New York – Verenigde Staten.

Half september 1970 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de liberty "John H.McIntosh"(1944 – 7.240 Brt.) en de liberty "Harold Dosset"(1945 – 7.198 Brt.) op sleeptouw naar Santander - Spanje.

16 oktober 1970 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de "John H.McIntosh" en de "Harold Dosset" voorspoedig in de haven van Santander - Spanje.

Vanuit Santander - Spanje, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Lissabon - Portugal, voor een dokbeurt. Een aantal bemanningsleden werd in Lissabon - Portugal, afgelost en keerde per vliegtuig naar huis terug.

Vanuit Lissabon - Portugal, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar New York - Verenigde Staten.

In New York, Verenigde Staten, werden de liberty "Anson Mills"(1944 – 7.247 Brt.) en het C-1 schip "Cape Lookout"(1941 – 6.778 Brt.) door de "Jacob van Heemskerck" vastgemaakt voor een sleepreis naar Bilbao - Spanje.

Tijdens deze sleepreis werd eind november 1970 een periode van zeer slecht weer meegemaakt.

Nabij Bilbao - Spanje, wordt de liberty "Anson Mills" door de "Utrecht" overgenomen van de "Jacob van Heemskerck" en verder naar Bilbao - Spanje, gesleept.
 
Beide sloopschepen werden op 21 december 1970 goed afgeleverd aan de sloopwerf in de haven van Bilbao - Spanje.

Vanuit Bilbao - Spanje vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Penzance – Engeland waar de "Jacob van Heemskerck" 31 december 1970 arriveerde en op station ging.

In 1970 werd door de "Jacob van Heemskerck" in totaal 27.111 mijl, in 9 reizen, slepend afgelegd.

1971

In de tweede helft van januari 1971 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" in IJmuiden.

Vanuit IJmuiden vertrok de "Jacob van Heemskerck" richting Verenigde Staten.

Tijdens de reis naar de Verenigde Staten werd onderweg de "Groningen" nog van bunkers voorzien.

Op 17 februari 1971 werd door de "Jacob van Heemskerck" vastgemaakt op het passagiersschip "Seawise University"(1940 – 83.678 Brt.) ex "Queen Elizabeth" die met ketelschade lag te drijven in de Windward Passage tussen Cuba en Haïti.

Samen met de sleepboot "Rescue" werd de "Seawise University" naar de rede van Aruba gesleept waar het transport op 24 februari 1971 arriveerde.

Na het afleveren van de "Seawise University" vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Orange - Verenigde Staten.

In maart 1971 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Port Arthur - Verenigde Staten naar Vitoria - Brazilië, met de zuiger "Triton" op sleeptouw.

April 1971 levert de "Jacob van Heemskerck" de Amerikaanse zuiger "Triton" vanuit Port Arthur - Verenigde Staten, af in de haven van Vitoria - Brazilië.

Vanuit Vitoria - Brazilië, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Port of Spain - Trinidad, voor stations dienst. Eind april 1971 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" op de rede van Port of Spain - Trinidad.

14 mei 1971 werd door de "Jacob van Heemskerck" op de Orinocorivier hulp verleend aan de daar gestrande Noorse Bulkcarrier "Skaustrand"(1962 – 15.894 Brt.).

Nadat op 16 mei de "Skaustrand" was vlot gebracht vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Halifax - Canada.

Eind mei 1971 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Halifax - Canada, met het boorschip "Wodeco 2" voor een sleepreis naar Trujillo in Peru. Een sleepreis die via Palm Beach - Verenigde Staten, ging voor het laden van materiaal, door de Windward Passage en via het Panamakanaal om half juli 1971 op de plaats van bestemming te eindigen.

19 juli 1971 ligt de "Jacob van Heemskerck" voor anker nabij Balbao - Panama, en wordt een deel van de bemanning afgelost.

Er waren op de rede van Balbao - Panama, wat reparaties aan de motoren begonnen die voor de aflossers een verrassing waren.

De reparaties waren aan de 2 hoofdmotoren, 6 cilinders Werkspoor TEBS (2 takt) met lekke voeringen. De meeste voeringen hingen boven de motoren bij aankomst van de nieuwe bemanning.

Een verzuchting van een van de machinisten:

Vreselijke motoren die hun naam : WERKspoor eer aan deden.
Wel sleutelen geleerd. Mijn eerste reis staat het beste in mijn geheugen gegrift.

Na reparaties van de motoren vertrok de "Jacob van Heemskerck" via het Panamakanaal naar Christobal - Panama.

Tussen Trinidad en Tobago was de "Jacob van Heemskerck" actief bij een rig-move.
Daarna vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Orange - Texas - Verenigde Staten, waar een nieuw booreilandje voor werken in moerassen (type Searex) werd vastgemaakt voor een sleepreis naar Port Harcourt - Nigeria. (een sleepreis die werd gemaakt in ongeveer 6 tot 7 weken). 2e helft van september 1971 werd de Swamprig afgeleverd in de haven van Port Harcourt - Nigeria.
 
Na aflevering van het booreiland in de haven van Port Harcourt - Nigeria, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Las Palmas - Canarische Eilanden, waar een splijtbak werd vastgemaakt met bestemming Esmeraldas - Equator, een reis weer via het Panamakanaal. 18 oktober 1971 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Las Palmas - Canarische Eilanden met haar sleep.

Na aflevering van een splijtbak in de haven van Esmeraldas - Equator, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Port Arthur - Verenigde Staten, waar ze begin december 1971 arriveerde.

De "Jacob van Heemskerck" maakt daar het nieuwe booreiland de "Stormdrill 7" vast die samen met de "Friesland" versleept zal worden. Ook wordt in Port Arthur - Verenigde Staten een deel van de bemanning afgelost.

Het betrof een nieuw type booreiland met een zogenaamde "mat" die er voor zorgde dat het booreiland moeilijk te slepen werd. 'opmerking van een van de opvarenden, niet vooruit te branden'.
 
Op 18 december 1971 vertrokken de "Jacob van Heemskerck" en de "Friesland" vanuit Port Arthur - Verenigde Staten, met het booreiland "Stormdrill 7" op sleeptouw.

Na het vertrek op 18 december 1971 duurde het alleen al 3 weken om uit de Golf van Mexico te komen.

1972

Op 7 januari 1972 geeft de "Friesland" bunkerolie over aan de "Jacob van Heemskerck" en gaat naar de haven van Freeport - Bahama, om te bunkeren.
Op 13 januari 1972 maakt de "Friesland" weer vast op de "Stormdrill 7".

12 februari 1972 wordt de "Friesland" vervangen door de "Utrecht" , waarna de "Friesland" koers zet naar Sao Vincente - Kaap Verdische Eilanden, voor bunkers.

19 februari 1972 wordt de "Jacob van Heemskerck" door de "Friesland" weer bevoorraad en voorzien van bunkerolie. Waarna de "Friesland" koers zet naar Las Palmas - Canarische Eilanden.

Vanwege de eindeloze reis werd later de "Utrecht" vervangen door de "Willem Barendsz".

18 April 1972 arriveren de "Willem Barendsz" en de "Jacob van Heemskerck" met het booreiland "Stromdrill 7" op de rede van Port Gentil - Gabon.

De sleepreis naar Port Gentil - Gabon, totaal 7000 mijl, duurde 4 maanden en leverde een snelheid op van 2 1/2 knoop gemiddeld.

Te Port Gentil  Gabon, werd de tweede helft van april 1972 een deel van de bemanning afgelost.

Vanuit Port Gentil - Gabon, zet de "Jacob van Heemskerck" na aflevering van de "Stromdrill 7" koers naar IJmuiden.

Waarschijnlijk krijgt de "Jacob van Heemskerck" na aankomst in IJmuiden groot onderhoud want op 14 juni 1972 wordt er op de Noordzee proefgevaren.

18 juni 1972 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden naar het sportvissers vaartuig "Bruinvis", die op de  positie 53.44 Noord en 3.37 Oost op de Noordzee machine problemen heeft. Op 19 juni 1972 wordt de "Bruinvis" door de "Jacob van Heemskerck" IJmuiden binnen gesleept.

Na aflevering van de "Bruinvis" op 19 juni 1972 in IJmuiden, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" meteen vanuit IJmuiden naar het bergings station Penzance - Engeland.

24 juni 1972 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Penzance - Engeland, naar Frécamp - Frankrijk.

In de haven van Frécamp - Frankrijk, wordt de bak "GEM 111" vastgemaakt en vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 26 juni 1972 met de "GEM 111" voor een sleepreis naar El Ayun - West-Sahara.

14 juli 1972 levert de "Jacob van Heemskerck" de bak "GEM 111" af in El Ayun - West-Sahara, en zet dan stations gewijs (dit is zo zuinig mogelijk op één motor varen) koers naar Sao Vicente - Kaapverdië, waar de "Jacob van Heemskerck" op 21 juli 1972 arriveert.

Vanuit Sao Vicente - Kaapverdië, zet de "Jacob van Heemskerck" op 22 juli 1972 koers naar Freetown - Sierra Leone.

Onderweg naar Freetown - Sierra Leone, wordt nog koers gezet naar de positie 18.23 Noord en 17.28 West dwars van Nouakchott - Mauritanië, waar een in nood verkerend schip "naam onbekend, callsign 5BQI" assistentie verlangde. Een tevergeefse reis want het schip zinkt.

Op 25 juli 1972 arriveert de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Freetown - Sierra Leone

op 28 juli 1972 wordt nabij Freetown - Sierra Leone, het op 22 juli 1972 gestrande vissersschip "Nagroor III"(1970 – 131 Brt.), vlag Koeweit, geïnspecteerd. Van berging wordt evenwel afgezien.

Vanuit Freetown - Sierra Leone, zet de "Jacob van Heemskerck" op 28 juli 1972 koers naar de positie van de tonijnenjager "Voyager" die machine schade heeft en drijft op een positie van 5.12 Noord en 25.30 West.

Op 30 juli 1972 maakt de "Jacob van Heemskerck" vast op de "Voyager" en versleept deze naar de haven van Cadiz - Spanje. (tijdens deze reis brak 2 X de sleepverbinding, omdat Teun van Oosten vond dat er gesleept kon worden op de ankerketting van de "Voyager" die daar veel te dun voor was).

Na aflevering van de "Voyager" op 10 augustus 1972 in de haven van Cadiz - Spanje, zette de "Jacob van Heemskerck" weer koers naar Las Palmas - Canarische Eilanden, waar de "Jacob van Heemskerck" 14 augustus 1972 arriveerde.

15 augustus 1972 bood de "Jacob van Heemskerck" assistentie aan, aan het jacht "Angelico" wat was gestrand op de Afrikaanse kust. De "Jacob van Heemskerck" kreeg echter van de autoriteiten geen toestemming om te assisteren.

Op 16 augustus 1972 werd door de "Jacob van Heemskerck" bunkers overgegeven aan de "Willem Barendsz". Na het bevoorraden van de "Willem Barendsz" zet de "Jacob van Heemskerck" koers gezet naar Trinidad voor stations dienst.

7 september 1972 arriveert de "Jacob van Heemskerck" vanuit Trinidad in New Orleans - Verenigde Staten, om de zuiger "New York" en de bak "GL 100" vast te maken.

Op 9 september 1972 vertrok de "Jacob van Heemskerck" met de zuiger "New York" en de bak "GL 100" op sleeptouw vanuit New Orleans - Verenigde Staten, naar Buenos Aires - Brazilië.

29 oktober 1972 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" met de zuiger "New York" en de bak "GL 100" in de haven van Buenos Aires - Brazilië.

Van 16 november 1972 tot 19 november 1972 is de "Jacob van Heemskerck" bezig met het vlot brengen van de Engelse bulkcarrier "Stonepool"(1966 – 27.049 Brt.) die was gestrand in de Suriname rivier.

Vanuit Mobile - Verenigde Staten, maakt de "Jacob van Heemskerck" een sleepreis met het landingsvaartuig "Douglas Carver"(6500 Dwt. Verder geen gegevens) naar Glasgow - Schotland.

1973

Na aflevering van de "Douglas Carver" in de haven van Glasgow - Schotland, zet de "Jacob van Heemskerck" koers naar Montreal - Canada.

Op 13 januari 1973 brak er brand uit aan boord van het Franse Ro-Ro schip "Mont Laurier"(1972 – 4.210 Brt.), Noord West van de Azoren, en werd het schip door de bemanning verlaten.

Op 15 januari 1973 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" op de positie van de "Mont Laurier", door het zeer slechte weer lukt het de "Jacob van Heemskerck" pas op 18 januari 1973 de "Mont Laurier", die met 20 tot 25 graden slagzij rond dreef, vast te maken en naar de rede van Ponta Delgada - Azoren, te slepen waar het transport op 24 januari 1973 arriveerde en waar na aankomst het vuur aan boord van de "Mont Laurier" bestreden wordt.

Vanaf 25 januari 1973 tot 14 februari 1973 is de "Jacob van Heemskerck" stand-by bij de "Mont Laurier" op de Azoren.

Vanuit Ponta Delgada - Azoren, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 15 februari 1973 met de "Mont Laurier" op sleeptouw naar (Turku)Abö - Finland, waar de "Mont Laurier" 6 maart 1973 werd afgeleverd bij de werf die de "Mont Laurier" zal herstellen.

Vanuit (Turku)Abö - Finland, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" naar Las Palmas - Canarische Eilanden.

Op 3 april 1973 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Las Palmas - Canarische Eilanden, naar Antwerpen - België, met het Indiaanse vrachtschip "Ratna Kiriti"(1972 – 11.192 Brt.) op sleeptouw.

Vanuit Rotterdam versleept de "Jacob van Heemskerck" "HMS De Ruyter" naar Den Helder.

Ter hoogte van Sant Carles de la Ràpita - Spanje, is de "Jacob van Heemskerck" ingezet bij een rig-move van het booreiland "Chaparral".

De "Jacob van Heemskerck" vertrekt op 30 april 1973 vanuit Marseille - Frankrijk, met de zuiger "Mistral" op sleeptouw naar Singapore.

De zuiger "Mistral" wordt onderweg, omstreeks 17 mei 1973, door de "Jacob van Heemskerck" overgegeven aan de "Noord Holland". Waarschijnlijk te Freetown - Sierra Leone, en waar de "Jacob van Heemskerck" de zuiger "Sliedrecht 21" overneemt van de "Noord Holland" voor verder transport naar Rotterdam.

De "Jacob van Heemskerck" vertrekt op 11 juni 1973 vanuit Rotterdam naar zee.

27 juni 1973 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden naar Rotterdam.

De "Jacob van Heemskerck" versleept de zuiger "Queen of Holland" vanuit Rotterdam naar Saldanha Bay - Zuid Afrika.

Vanuit Saldanha Bay - Zuid Afrika, versleept de "Jacob van Heemskerck" de zuiger "New Jersey" naar New Orleans - Verenigde Staten.

Vanuit New York - Verenigde Staten versleept de "Jacob van Heemskerck" de tanker "Esso Brussels"(1960 – 26.843 Brt.) naar Piraeus - Griekenland.

Vanuit Baltimore - Verenigde Staten, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 5 december 1973 naar Castallon de La Plana - Spanje, een plaatsje z'n 50 mijl ten Noorden van Valencia - Spanje, met een mid-body van een tanker op sleeptouw.

26 december 1973 strandde op haar maidentrip de bulkcarrier "Elwood Mead"(1973 – 59.193 Brt.), geladen met erts, op de rotsen van Guernsey.

Wijsmuller krijgt een bergingscontract onder Lloyds Open Form en begint aan de duurste berging ooit.

1974

De "Jacob van Heemskerck" arriveert op 9 januari 1974 in de haven van Castallon de La Plana – Spanje waar ze haar sleep aflevert. Ook wordt na aankomst een deel van de bemanning afgelost.

15 januari 1974 komen tijdens dichte mist de Britse tanker "British Fern"(1964 – 13.252 Brt.) en de Liberiaanse tanker "Saint Mary"(1956 – 12.481 Brt.) ter hoogte van Oporto - Portugal, in aanvaring. De "Jacob van Heemskerck" die in de haven van Vigo - Spanje, op station lag was snel ter plaatse en wist de "Saint Mary" vast te maken en op 19 januari 1974 weet de "Jacob van Heemskerck" de "Saint Mary" de haven van Lissabon - Portugal, binnen te slepen. De "Saint Mary" was zwaar beschadigt door de aanvaring en had veel olie verloren.

Vanuit Lissabon - Portugal, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Cadiz - Spanje, om het Amerikaanse containerschip "San Juan"(15.770 Brt. Verder geen gegevens bekend) naar Napels - Italië, te slepen voor reparaties.

Na veel tegenslag, stormen en hoge golven, slaagde de bergingsploeg van Wijsmuller er in met inzet van de sleepboten, "Willem Barendsz", "Jacob van Heemskerck", "Utrecht", "Gelderland" en de "Cycloop" om de "Elwood Mead" op 24 februari 1974 vlot te slepen. En naar een baai van Guernsey te slepen voor duik onderzoek.

De "Jacob van Heemskerck" versleept vanuit Barcelona - Spanje, het Italiaanse  passagiersschip "Caribia"(1926 – 24.496 Brt.) naar Taiwan voor sloop.

14 augustus 1974 maakt de "Jacob van Heemskerck" de "Essex"(geen gegevens bekend), die kampt met problemen aan het roer, vast ter hoogte van Socrotra - Jemen, en versleept de "Essex" naar Bombay - India.

Het booreiland "Offshore Pegasus" wordt door de "Jacob van Heemskerck" versleept vanuit Bahrein naar Singapore. En vanuit Singapore via Kaapstad, waar het transport op 26 november 1974 weer vertrok, met nog een tussenstop in Walvisbaai - Namibië, voor herstel van schade aan de "Offshore Pegasus" versleept naar Warri - Nigeria, waar de "Jacob van Heemskerck" op 19 december 1974 arriveert.

Na aflevering van de "Offshore Pegasus" in Warri - Nigeria, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" naar Abidjan - Ivoorkust, waar de "Jacob van Heemskerck" op 22 december 1974 arriveert.

24 december 1974 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Abidjan - Ivoorkust, naar Penzance - Engeland om stations dienst te gaan verrichten.

1975

Op 5 januari zet de "Jacob van Heemskerck" koers naar de positie van het Engelse container/Ro-Ro schip "Cheshire Endeavour"(1973 – 1.592 Brt.). De "Cheshire Endeavour" accepteerde echter andere assistentie.

6 januari 1975 was de "Jacob van Heemskerck" weer terug op haar station Penzance - Engeland.

Na noodsignalen van de Deense coaster "Merc Selandia"(1970 – 399 Brt.) vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit Penzance - Engeland, om assistentie aan te bieden. Weer een vergeefse reis de "Merc Selandia" accepteerde andere assistentie.

11 januari 1975 was de "Jacob van Heemskerck" weer terug op haar stations Penzance - Engeland.

Nog dezelfde dag zette de "Jacob van Heemskerck" koers naar de positie van de Engelse bulkcarrier "Artic Troll"(1971 – 22.159 Brt.). Een vergeefse reis de "Artic Troll" had later geen assistentie meer nodig.

13 januari 1975 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" naar de strandings plaats van de "Michel"(geen gegevens bekend. Van berging wordt afgezien.

De "Timber Skipper"(1963 – 367 Brt.) strandde op 15 januari 1975 op de Blackwater Bank bij Washford - Engeland. De "Jacob van Heemskerck" slaagde er in de "Timber Skipper" op 22 januari 1975 vlot te brengen en versleepte de "Timber Skipper" naar Dublin - Ierland.

Vanaf 23 januari 1975 tot 29 januari 1975 escorteerde de "Jacob van Heemskerck" de "Krab". Vanaf 23 januari 1975 tot 22 maart 1975 was de "Krab" in charter van United Towing voor het leggen van een ankersysteem ten behoeve van booreilanden plus voorraadtanks, die werden gebouwd in Loch Fyne, nabij het Island of Bute in de rivier de Clyde – Engeland. Het systeem bestond uit het uitbrengen van ankers en zinkers en kettingen van z'n 80 ton. Daarna het afmeren van de constructie aan de kettingen en het hele geval stijfzetten, totdat het hele gevaarte in positie was.

Vanaf de positie van de "Krab" vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 29 januari 1975 naar Galway - Ierland, waar de "Jacob van Heemskerck" op 1 februari 1975 arriveert.

Vanuit Galway - Ierland, zet de "Jacob van Heemskerck" nog dezelfde dag dat ze binnenliep koers naar Rotterdam. Even wordt er nog koers gezet naar de positie van de bulkcarrier "Tosca"(1963 – 17.836 Brt.)maar deze bleek geen assistentie meer nodig te hebben.

7 februari 1975 arriveert de "Jacob van Heemskerck" vanuit Galway, Ierland, in Rotterdam.

De "Jacob van Heemskerck" vertrekt samen met de "Utrecht" vanuit Schiedam op 8 februari 1975 met het hefeiland "Mer d' Iroise II" op sleeptouw naar Le Havre - Frankrijk waar de "Jacob van Heemskerck" en de "Utrecht" op 10 februari 1975 arriveren.

Vanuit Le Havre - Frankrijk, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" weer naar de Noordzee waar ze op 15 februari 1975 wordt ingezet, samen met de sleepboten "Englishman" en "Salvator", bij het verplaatsen van het booreiland "Chaparral" naar een nieuwe locatie

Vanaf 16 februari 1975 verricht de "Jacob van Heemskerck" stations dienst ter hoogte van Goeree lichtschip.

23 februari 1975 zet de "Jacob van Heemskerck" vanuit haar station nabij Goeree lichtschip koers naar IJmuiden waar de "Jacob van Heemskerck" 24 februari 1975 arriveert.

De "Jacob van Heemskerck" verricht vanaf eind februari 1975 in charter van Heerema diverse werkzaamheden op de Noordzee.

3 maart 1975 is de "Jacob van Heemskerck" te Rotterdam.

21 maart 1975 arriveert de "Jacob van Heemskerck" op de positie van het Noorse Supply schip "Sea Scout"(1973 – 480 Brt.) die brand heeft gehad in de machinekamer. Nog dezelfde dag wordt de "Sea Scout" in Rotterdam afgeleverd bij de werf.

Mei 1975 assisteerde de "Jacob van Heemskerck" de "Meadow" een 'Laybarge' op de positie 54.09 Noord en 3.32 Oost.

Van 13 mei 1975 tot 15 mei 1975 is de "Jacob van Heemskerk" ingezet bij het verplaatsen van het booreiland "Chaparral" op de Noordzee.
De "Chaparral" moest van blok BEB B/11-1 -55.24.24,2 Noord – 04.37.23,1 Oost verplaats worden naar blok BEB A/9-1 – 55.38.56,5 Noord – 03.57.42,7 Oost.
Deze rig-move werd uitgevoerd samen met de sleepboten "Englishman" en "Salvator".

Rig-Move van het booreiland "Ocean Viking" in de Noordzee.

Gecharterd door Brown and Root voor diverse werkzaamheden.

Rig-Move "Zapata Explorer" in de Noordzee.

12 juni 1975 is de "Jacob van Heemskerk" in Rotterdam.

De "Jacob van Heemskerk" wordt gecharterd door Oceanic Contractors voor diverse werkzaamheden op de Noordzee.

7 juli 1975 vertrekt de "Jacob van Heemskerk" vanuit Rotterdam naar zee.

De tweede helft van 1975 verricht de "Jacob van Heemskerck" de volgende sleepreizen/werkzaamheden;

Gecharterd door Oceanic Contractors voor diverse werkzaamheden op de Noordzee.

Gecharterd door Heerema voor diverse werkzaamheden op de Noordzee.

22 september 1975 is de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Antwerpen - België.

Oktober 1975 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden naar Salvador - Brazilië.

Vanuit de haven van Salvador - Brazilië, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" met de geladen bakken "Catskill" en "Capitol" met bestemming Lagos - Nigeria.

De "Jacob van Heemskerck" versleept het vrachtschip "Eastern Street"(1970 – 8.175 Brt.) vanuit de haven van Tema - Guinee-Bissau, naar Lissabon - Portugal.

1976

Op 12 januari 1976 is de "Jacob van Heemskerck" in IJmuiden.
 
De "Jacob van Heemskerck" versleept de tanker "Kyra-Christina"(1957 – 11.987 Brt.) vanuit IJmuiden naar Schiedam.

Vanuit Delfzijl versleept de "Jacob van Heemskerck" de pijpenlegger "Aquila" naar IJmuiden.

vanaf maart 1976 is de Jacob van Heemskerck" op de Noordzee werkzaam in charter voor Heerema.

22 april is de "Jacob van Heemskerk" in de haven van Rotterdam.

26 april 1976 vertrekt de "Jacob van Heemskerk" vanuit Rotterdam naar Caen – Frankrijk.

De "Jacob van Heemskerk" is op 13 juli 1976 in IJmuiden.

1977

28 februari 1977 is de "Jacob van Heemskerk" te Rotterdam.

12 april 1977 is de "Jacob van Heemskerk" te IJmuiden.

Eind april 1977 versleept de "Jacob van Heemskerck" de Griekse Bulkcarrier "Queen of Cephalonia"(1959 – 14.403 Brt.) vanuit Duinkerken - Frankrijk naar Bilbao - Spanje. Waar de "Jacob van Heemskerck" op 3 mei 1977 met de "Queen of Cephalonia" bij de sloopwerf arriveert.

Na aflevering van de "Queen of Cephalonia" in de haven van Bilbao - Spanje verricht de "Jacob van Heemskerck" stations dienst ter hoogte van La Coruña - Spanje.

19 mei 1977 wordt de "Jacob van Heemskerck" gecontracteerd om de met chemicaliën geladen Duitse tanker "Tarpenbek"(1972 – 999 Brt.),die was gestrand nabij Santander - Spanje, te bergen.

De "Tarpenbek" had haar roer verloren en de schroefas was zwaar beschadigd. Tevens stond de machinekamer onder water en was er een lek in ladingstank 4. Nadat de "Tarpenbek" deels gelost was wist de "Jacob van Heemskerck" haar op 28 mei 1977 vlot te brengen en naar de haven van Santander - Spanje, te verslepen waar de "Jacob van Heemskerck" op 29 mei 1977 arriveerde.

Na aflevering van de "Tarpenbek" in de haven van Santander - Spanje verricht de "Jacob van Heemskerck" weer stations dienst ter hoogte van La Coruna - Spanje.

De "Jacob van Heemskerck" vertrekt op 5 augustus 1977 vanuit IJmuiden richting Penzance - Engeland, voor stations dienst.

Omstreeks 13 augustus 1977 is de "Jacob van Heemskerck" weer in IJmuiden om 3 onderlossers de "BA 816", "BA 817" en de "BA 818" vanuit IJmuiden naar Gioia Tauro - Italië, te verslepen. De reis werd ondanks slecht weer in 2 weken volbracht.

Na het afleveren van de onderlossers te Gioia Tauro - Italië, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" naar Piraeus - Griekenland.

1 september 1977 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" met de sinds 1975 te Piraeus – Griekenland opgelegde Liberiaanse tanker "Theotokos"(1958 – 26.650 Brt.) vanuit Piraeus - Griekenland, naar Valencia - Spanje, voor sloop.

Na het afleveren van de "Theotokos" te Valencia, Spanje, midden september 1977 verricht de "Jacob van Heemskerck" stations dienst in de Middellandse Zee ter hoogte van Valencia - Spanje.

Op 21 september 1977 arriveerde de "Jacob van Heemskerck" bij het Iraanse vrachtschip "Arya Zar"(1975 – 9.206 Brt.)die na een aanvaring met het Spaanse Ro-Ro vrachtschip "Rivagijon"(1971 – 724 Brt.) een groot gat had opgelopen onder de waterlijn van ruim 2. Na het plaatsen van pomp materiaal maakte de "Jacob van Heemskerck" vast op de "Arya Zar". De later bij het transport aangekomen "Groningen" probeerde ook materiaal over te zetten maar door het slechter wordende weer lukte dit niet. Wel wist de "Groningen" vast te maken op de "Arya Zar" en gezamenlijk werd koers gezet naar Barcelona - Spanje.

Na aankomst in de haven van Barcelona – Spanje op 30 september 1977 werd extra pomp materiaal geplaatst op de "Arya Zar" en werd een Patch geplaatst op het door de aanvaring veroorzaakte gat.

Vanuit Barcelona - Spanje, vertrok de "Jacob van Heemskerck" naar Marseille - Frankrijk, om daar de drilltender "Shiloh" vast te maken voor een sleepreis naar naar Port Gentil - Gabon.

Half november 1977 arriveert de "Jacob van Heemskerck" met de drill-tender "Shiloh" in de haven van Port Gentil - Gabon, waar de "Shiloh" wordt afgeleverd.

Na aflevering van de "Shiloh" verricht de "Jacob van Heemskerck" stations dienst  op de rede van Port Gentil – Gabon, en vertrekt eind november begin december 1977 naar Funchal - Madria, waar een deel van de bemanning wordt afgelost op 4 december 1977.

De "Jacob van Heemskerck" is gecontracteerd voor het verslepen van de beladen bak "MG 338/1" vanuit Rotterdam via Hamburg - Duitsland, waar nog meer materiaal wordt geplaatst op de "MG 338/1" naar Lagos - Nigeria.
 
1978

De "Jacob van Heemskerck" versleept de ponton "MG 338/1" vanuit de haven van Hamburg - Duitsland, naar Rotterdam.

Op 25 februari 1978 is de "Jacob van Heemskerck" in IJmuiden.

De "Jacob van Heemskerck" versleept de ponton "MG 338/1" vanuit Rotterdam naar Laos - Nigeria.

Na het lossen van de lading van de ponton "MG 338/1", Maart 1978 versleept de "Jacob van Heemskerck" de lege ponton "MG 338/1" vanuit Lagos - Nigeria, naar Amsterdam.
 
Na het afleveren van de ponton "MG 338/1" gaat de "Jacob van Heemskerck" voor groot survey naar Vlaardingen.

Op 31 maart 1978 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden naar Blexem - Duitsland, waar de "Jacob van Heemskerck" een dok met bestemming Koeweit moet vastmaken.

Vanuit de haven van Blexem – Duitsland vertrekt de "Jacob van Heemskerck" met het droogdok "Al Rufa" op sleeptouw naar Umm Said – Qatar.
De "Jacob van Heemskerck" is op 2 juni 1978 in de haven van Bahrein, waar een deel van de bemanning wordt afgelost.

De "Jacob van Heemskerck" heeft na aflevering van het droogdok "Al Rufa" in de haven van Doha - Qatar, de "Willem Barendsz" die slepende was met de beladen "Ocean Servant l" geassisteerd tijdens haar sleepreis door moesson gebied.

Daarna was de "Jacob van Heemskerck" samen met de "Willem Barendsz" en de "Ocean Servant l" betrokken bij de berging van de "Helena l"(1963 – 11.575 Brt.).
De "Helena l" was 20 juli 1978 gestrand nabij de Golf van Akaba.

2 augustus 1978 was de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Suez – Egypte waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Op 4 augustus 1978 werd de "Helena l", nadat een deel van de lading was gelost op de "Ocean Servant l" vlot gebracht en versleept naar Eilat - Israël.

Op 21 augustus 1978 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit de haven van Eilat - Israël, naar de haven Yanbu - Saudi-Arabië.

Vanuit Yanbu – Saudi-Arabië, vertrekt de "Jacob van Heemskerck" op 23 augustus 1978 met de 150 meter lange ponton "Genmar 132" op sleeptouw naar Mulgrave - Canada.

3 oktober 1978 is de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Halifax – Canada, waar een deel van de bemanning wordt afgelost.

Eind november 1978 is de "Jacob van Heemskerck" in de haven van Boston – Verenigde Staten waar een deel van de bemanning wordt afgelost.

Na eerst een 3 weken in de haven van Boston – Verenigde Staten te hebben gelegen, waar het erg koud was, het ijs stond op de binnenkant van het schot in de Douche. Vertrok de "Jacob van Heemskerck" met met 2 Jack-up pontons de "BDL 6810" en de "BDL 6812", eigendom van het Amerikaanse leger, beide met een lengte van 92 meter naar Hythe - Engeland.

Gedurende deze sleepreis werd constant slecht weer ondervonden met zelfs enige tijd windkracht 12. 2e kerstdag brak een sleepdraad en het heeft tot 2 januari 1979 geduurd voor die weer was vastgemaakt.

1979

De 2 Jack-up pontons hadden als gevolg van het slechte weer en het breken van de sleepverbinding schade opgelopen dus werd er koers gezet naar de Azoren.
Op 20 januari 1979 arriveert de "Jacob van Heemskerck" op de rede van Praia da Vitoria op Terceira – Azoren.
Hier is een basis gevestigd van het Amerikaanse leger, waar de 2 Jack-up pontons de "BDL 6810" en de "BDL 6812" kunnen worden hersteld.

Tijdens de werkzaamheden aan de pontons verricht de "Jacob van Heemskerck" stations dienst.

Het vrachtschip "Eliza"(1969 – 6.228 Brt.) wordt door de "Jacob van Heemskerck" op 22 januari 1979 vastgemaakt op een positie ter hoogte van de Azoren wegens machine schade en afgeleverd op de rede van Ponta Delgada op de Azoren.

30 januari 1979 hervat de "Jacob van Heemskerck" weer haar sleepreis na herstel van de pontons "BDL 6810" en "BDL 6812" naar Hythe - Engeland.

Op 12 februari 1979 arriveert de "Jacob van Heemskerck" met de 2 Jack-up pontons de "BDL 6810" en de "BDL 6812" vanuit Boston - Verenigde Staten in de haven van Hythe - Engeland.

14 februari 1979 verzoekt de Duitse kusttanker "Hummel"(1965 – 212 Brt.) ter hoogte van Lands End - Engeland, wegens stuurproblemen om assistentie. De "Jacob van Heemskerck" maakt de "Hummel" vast en levert deze af in Penzance - Engeland.

De "Hummel" lag toen de "Jacob van Heemskerck" bij haar arriveerde voor anker. De stuurman van de "Hummel" moest dat anker op de hand binnenhieuwen, door aan een wiel te draaien. Dit ging de kapitein van de "Hummel" waarschijnlijk niet vlug genoeg. De kapitein kwam uit het stuurhuis, liep naar de bak en gaf de stuurman een linkse directe. De stuurman sloeg ruggelings aan het dek en de kapitein draaide het anker binnen. De kapitein van de "Jacob van Heemskerck" – Apie Christiaans - die het steeds had over "voor een kummel naar de Hummel" zag na deze actie van de kapitein van de "Hummel" af van een bezoek aan zijn collega.

Op 22 februari 1979 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit St. Helier - Jersey, naar Rotterdam met de "Al Osman"(1965 – 499 Brt.) op sleeptouw.

De "Al Osman" was op 11 februari 1979 ten Noordwesten van Jersey aan de grond gelopen, op 12 februari 1979 vlot gebracht en naar St. Helier – Jersey gevaren.

De "Jacob van Heemskerck" was op 26 februari 1979 in IJmuiden.
Na aankomst in IJmuiden werd er aan boord van de "Jacob van Heemskerck" een telex geïnstalleerd.

Op 2 maart 1979 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden weer naar zee.
En verrichte stationsdienst nabij Penzance – Engeland.

Op 23 maart 1979 vertrok de "Jacob van Heemskerck" vanuit IJmuiden met de emmerbaggermolen "Rhea" en een bak de "MO 10006" van de Ballast-Nedam groep op sleeptouw naar Cork - Ierland. De "Rhea" wordt in Ierland ingezet bij het uitdiepen van de haven van Ringaskiddy - Ierland.

De Noorse erts-tanker "Navios Challenger"(1969 – 52.792 Brt.) wordt door de "Jacob van Heemskerck" versleept van een positie nabij Lands End naar Rotterdam.
 
9 april 1979 is de "Jacob van Heemskerck" in IJmuiden waar een deel van de bemanning wordt afgelost.

Vanuit Warri - Nigeria maakt de "Jacob van Heemskerck" een sleepreis met de ponton "S 259" naar San Juan - Porto Rico.

Vervolgens wordt er door de "Jacob van Heemskerck" een sleepreis met twee splijtbakken en een kraanbak uitgevoerd vanuit Saint Lucia naar Miami - Verenigde Staten. 

Na aflevering van twee stortbakken en een kraanbak in de haven van Miami - Verenigde Staten. Verricht de "Jacob van Heemskerck" werkzaamheden in het Caribische gebied, helaas ik weet niet wat voor werkzaamheden en waarvoor of voor wie.

Juli 1979 versleept de "Noord-Holland" de bulkcarrier "Leadale"(1910 – 6.077 Brt.) vanuit Quebec - Canada, naar Bermuda. Bij Bermuda wordt de "Leadale" overgegeven aan de "Jacob van Heemskerck" die voor een verder transport van de "Leadale" naar Cartagena - Colombia, zorgt. Oktober 1979 wordt de "Leadale" gesloopt te Cartagena - Colombia.

30 augustus 1979 arriveert de "Jacob van Heemskerck" vanuit Aruba in de haven van Pointe-à-Pitre - Guadeloupe.
 
Vanuit Pointe-à-Pitre - Guadeloupe, versleept de "Jacob van Heemskerck" de zuiger "Mark 2" naar Port of Spain - Trinidad.
 
Vanuit de haven van Puerto Cabello - Venezuela, versleept de "Jacob van Heemskerck" een zuiger en 2 splijtbakken naar Aruba.
 
Vanuit Pointe-à-Pitre - Guadeloupe, wordt door de "Jacob van Heemskerck" de ponton "Energo" versleept naar Port of Spain - Trinidad.

Vanuit Port of Spain - Trinidad, wordt door de "Jacob van Heemskerck" de ponton "Goliath 6" versleept naar Morgan City - Verenigde Staten.

Vanaf 17 september 1979 wordt door de "Jacob van Heemskerck" assistentie verleend aan het Panameese vrachtschip "Mount Horizon"(1970 – 2.997 Brt.) die was gestrand ten Westen van Punta Buoy – Frontera - Canarische Eilanden.

Nadat de "Mount Horizon" op 23 september 1979 was vlot gebracht, werd door de "Jacob van Heemskerck" koers gezet naar Coatzacoalcos – Mexico waar op 1 november 1979 een deel van de bemanning werd afgelost.

Op de ochtend van 1 november 1979, kwamen de tanker "Burmah Agate"(1963 – 35.444 Brt.) en de bulkcarrier "Mimosa"(1972 – 19.654 Brt.) in aanvaring bij de ingang van Galveston Harbor - Verenigde Staten.

De "Mimosa" raakte de "Burmah Agate" op haar stuurboordzijde, waardoor er een gat van 8 bij 15 voet ontstond in de romp in de buurt van ladingtank nr. 5.
Als gevolg van de aanvaring ontstond er een explosie waarna er brand ontstond.

De "Jacob Van Heemskerk" arriveerde in de ochtend van 4 november 1979, en begon met het blussen van de brand aan boord van de "Burmah Agate".

In de vroege ochtend van 5 november 1979, waren er meer explosies aan boord van de "Burmah Agate" in de stuurboord en de centrum tanks.

Op 7 november 1979 arriveerde de ook "Linda Partain" om de brand te bestrijden samen met de "Jacob Van Heemskerk" en de inmiddels ook aanwezige "Seaspan Crusader".

Op 8 november bleef alleen de "Linda Partain" naast de "Burmah Agate" liggen en hield met het opbrengen van water de voorste tanks koel.

De "Jacob Van Heemskerk" en de "Seaspan Crusader" waren verhaald, als gevolg van explosies.

De berging was een klus van Smit & Co. Dus was de "Jacob van Heemskerck" zeer waarschijnlijk gecharterd door Smit & Co.

Vanuit Houston - Verenigde Staten, versleept de "Jacob van Heemskerck" de boortender "L 401" naar Maracaibo - Venezuela.

1980

Begin januari 1980 is de "Jacob van Heemskerck" nog bezig aan de sleepreis met het Booreiland "L-401" vanuit Houston - Verenigde Staten naar Maracaibo - Venezuela. 10 januari 1980 arriveert de "Jacob van Heemskerck" met de boortender "L-401" in de haven van Maracaibo – Venezuela.

Na aflevering van de boortender "L-401" te Maracaibo - Venezuela, zet de "Jacob van Heemskerck" op 10 januari 1980 koers naar Willemstad - Curaçao

14 maart 1980 vertrekt de "Jacob van Heemskerck" vanuit Tampa - Verenigde Staten, naar Cozumel – Mexico. Na aankomst op de rede van Cozumel – Mexico verricht de "Jacob van Heemskerck" stationsdienst.

Mei 1980 is de "Jacob van Heemskerck" met een dubbelsleep onderweg vanuit Canada naar Spanje.

Op 23 juni levert de "Jacob van Heemskerck" de sleephopperzuiger "W.D. Mersey" af bij de werf H.V.O. te Vlaardingen Oost. Nog diezelfde dag vertrekt de "Jacob van Heemskerck" naar IJmuiden.

1 juli 1980 versleept de "Jacob van Heemskerck" de "Ocean Servant 2" vanuit IJmuiden naar Vlaardingen Oost.

Vanaf 2 juli 1980 is de "Jacob van Heemskerck" weer in IJmuiden.

Verder is de "Jacob van Heemskerck" in 1980 bezig geweest met de volgende sleepreizen:

Het vastmaken van de bulkcarrier "Mara"(1972 – 28.750 Brt.) op de positie van 21 Noord en 76 West (ergens te hoogte van Guardalavaca - Cuba,) en de "Mara" vervolgens te verslepen naar de haven van Miami - Verenigde Staten.

De trawler "SCH. 123 Johanna Maria" wordt door de "Jacob van Heemskerck" vanaf een positie nabij de Azoren versleept naar Rotterdam.

Vanaf september/oktober 1980 ligt de "Jacob van Heemskerck" in IJmuiden.

1981

9 mei 1981 werd de "Jacob van Heemskerck" verkocht aan de Malayan Towage & Salvage Corporation te Manilla - Filipijnen.

De "Jacob van Heemskerck" kreeg de naam "Hurricane II" en komt onder Panameese vlag in de vaart.

In de haven van IJmuiden wordt de "Hurricane II" door de nieuwe eigenaar in de huiskleuren geverfd en klaar gemaakt voor vertrek naar de Filipijnen.

September 1981 vertrok de "Hurricane II" vanuit IJmuiden naar Rotterdam waar een sleep werd vastgemaakt met bestemming Singapore.

In 1992 werd de "Hurricane II" in beheer genomen door Seabridge Micronesia Ltd., Panama (Management Ambyth Shipping & Trading Inc., Panama/Guam).

De "Hurricane II" heeft een pendeldienst onderhouden met eilanden in Micronesië waarbij zij pontons, welk waren beladen met containers, heeft versleept.

De "Hurricane II" is in 1996 verkocht om te worden gesloopt.

De "Hurricane II" ex "Jacob van Heemskerck" is te Kaohsiung - Taiwan gesloopt.

Filmpje aankomst in IJmuiden http://www.youtube.com/watch?v=hoG_ii5BR3U