Location: Home > J_N > Junior 1957 - 1976 > Berging0.165 Hendrik Conscience

Berging0.165 Hendrik Conscience

"0.165 Hendrik Conscience"

De "Junior" en de "Nestor" verleenden in de ochtend van zondag 13 juli 1958 assistentie, in de IJmuidense havenmond, aan de Belgische viskotter "0.165 Hendrik Conscience" eigenaar Louis van der Woude uit Oostende, België, die in de nacht van zaterdag op zondag op het strand tussen de strekdammen van het forteiland omhoog was gelopen. Toen een boei aan de verkeerde zijde was gepasseerd.

Het Belgisch "Visserijblad" schreef over het stranden en het vlot brengen van de 0.165 het volgende: Het schip verliet zaterdagmorgen omstreeks elf uur de haven van Oostende op weg naar de Witte Bank. Rond zes uur die zaterdagavond liep de keerkoppeling warm en was men verplicht om de remband los te laten. Men besloot in overleg met de vertegenwoordiger van de reder in IJmuiden om de haven van IJmuiden aan te lopen voor reparatie. Vrezende dat een rode boei werd aangevaren, zette schipper Frans Roose de motor op halve kracht, maar de koppeling wilde niet grijpen. Het schip strandde. Er kon die nacht na het hoog water niets meer worden ondernomen om de kotter vlot te brengen. Zondagmorgen vroeg werden dank zij de snelle tussenkomst en de samenwerking tussen de geïnteresseerde partijen alle maatregelen getroffen om het schip uit zijn gevaarlijke positie te krijgen. De weerberichten kondigden immers storm met windkracht acht aan. Inderdaad stormde het die zondagmiddag flink. De sleepboot "Junior" van N.V. Bureau Wijsmuller werd aan het werk gezet, gevolgd door de motorvlet "Burwijs" en de sleepboot "Nestor" om eventueel bij te springen.
De vlet zorgde er voor dat een tros werd overgebracht naar de 0.165, die intussen in het opkomend water hevig lag te stoten op het strand. Juist rond twaalf uur begon de "Junior" op volle toeren te trekken en een half uur later schoof de 0.165 van het strand in dieper water. De sleepboot "Nestor" nam de sleep over en voer van het forteiland naar de Vissershaven, waar de "Junior" de 0.165 weer op zij nam en naar de ligplaats in de haven voer. Lichte lekkage werd door het stoten opgelopen. Maandag werd het schip in het dok geplaatst voor onderzoek. De keerkoppeling werd daarna hersteld.'

Het Belgische "Visserijblad" besluit met: 'We kunnen hier slechts dank zeggen aan N.V. Bureau Wijsmuller en aan de Belgische consul de heer H. Zwart voor de knappe wijze, waarop hier te werk werd gegaan.'