Location: Home > J_N > Limburg 1982 - 2012 > Limburgin Nigeria

Limburgin Nigeria

Limburg en Friesland al zeven jaar werkzaam in Nigeria.

Al zeven jaar werkt Wijsmuller met de "Friesland" en de "Limburg" in Nigeria.
Bij Lagos en Port Harcourt assisteren de sleepboten de tankers bij de plaatselijke olieterminals van de Nigerian Nattional Petroleum Corporation (NNPC).

De "Friesland" werkt in Lagos, in het zuidwesten van Nigeria en de "Limburg" in Okrika bij Port Harcourt, zo'n ruim 500 kilometer ten zuidoosten van Lagos. Beide boten werken op contract voor NNPC dat met tankers tussen Port Harcourt en Lagos pendelt. Olie uit de velden bij Port Harcourt gaat eerst naar de plaatselijke raffinaderij. Als het daar is verwerkt, wordt het met een tanker naar Lagos gebracht. Het is de taak van de sleepboten om de tankers veilig aan en af te meren aan de jetty's bij de olieterminals.

De "Limburg" en de "Friesland" worden ieder bemand met twee Nederlanders, de kapitein en de hoofd-werktuigkundige. Verder bestaat de bemanning uit Indonesiërs aangevuld met Nigerianen.
De kapiteins zijn in dienst van Bureau Wijsmuller en zitten telkens voor een torn van 2 maanden in Nigeria. Terug in Nederland zijn Jan Meupelenberg, Simon Zwiers of Dirk de Bood in IJmuiden op de "Titan" of  "Simson" te vinden. Kapitein Arie van Oosten zit full time in Nigeria.
De hoofd-werktuigkundigen Yke Ykema, Pim Bosschert en Jim Werkhoven worden ingehuurd via Redwijs.

Gastvrij.

Jan Meupelenberg is sinds 1993 kapitein op de "Limburg" en sinds die tijd regelmatig in Okrika te vinden. “Okrika is een vrij uitgestrekt vissersdorp. We worden in het dorp altijd gastvrij ontvangen. De "Limburg" en haar bemanning hebben daar een goede naam, wat wel plezierig is.”
“Het uitgaansleven is vrij sober. Als je geluk hebt kun je een koud potje bier kopen. Als tenminste de elektriciteit niet verbroken is. Je staat er versteld van hoe snel je dat allemaal over je heen laat gaan. De mensen hier betalen de elektriciteit per lichtpunt in huis. Veel mensen zijn dus in de weer met stekkerdozen, wat weer met zich meebrengt dat veel elektra-kabels overbelast zijn.”

Omstandigheden.

De omstandigheden waaronder de sleepboten en hun bemanningen moeten werken zijn uiteraard niet te vergelijken met die in Nederland. De toevoer van olie naar de terminals valt regelmatig stil door technische gebreken of gebrekkig onderhoud aan de jetty en de terminals. Voor de sleepboten is er dan geen werk. Dergelijke periodes van werkloosheid kunnen soms een aantal weken aanhouden. Tijd genoeg dus voor onderhoud aan de boten, iets dat in het Nigeriaanse klimaat noodzakelijk is. Ook komt het regelmatig voor dat de sleepboten zelf zonder brandstof zitten. Dergelijke omstandigheden horen in Nigeria nu eenmaal tot de dagelijkse realiteit.

Jan Meupelenberg signaleert echter verbeteringen. “Toch heb ik wel het idee dat er in de loop der jaren wat veranderd is. Als een olieleiding lekt of knapt wordt het na – verloop van tijd toch gerepareerd en opgeruimd.

Mogelijkheden.

Nigeria is voor Wijsmuller een land met mogelijkheden. Er zit veel olie en gas-industrie die vroeg of laat sleepboten nodig heeft om de tankers te assisteren bij de terminals. Nu komt er alleen nog maar olie uit Nigeria. Straks komt daar nog LNG (liquified Natural Gas) bij. Over 1 tot 2 jaar starten zowel Mobil als Shell met de export van LNG uit Nigeria. Wijsmuller maakt zeker een kans om aan deze projecten sleepboten te leveren, gezien de positieve ervaringen in Brunei en Qatar.