Location: Home > J_N > NoordHolland 1947 - 1961 > Bemanningslijsten

Bemanningslijsten

Helaasvan voor oktober 1957 zijn er geen bemanningslijsten bekend. Weet u wie er opvarende is geweest van de Noord-Holland voor oktober 1957?

Bemanning "Noord Holland" januari/maart 1948: Kapitein Maarten de Koe, 2e marconist George Gijsen, verder geen gegevens.

Bemanning "Noord Holland" 1951/1953: Scheepshond Shun.

Bemanning "Noord Holland" vanaf augustus 1951 tot juni 1952:

Kapitein:                           M. de Koe
1e stuurman:                    A. Groothuis
2e stuurman:                    Teun Hoek
Telegrafist:                      Martin Warnez

1e machinist                    “meester” H. v.d. Knaap
2e machinist                    “meester” A. Elfring
3e machinist                    Gerard Vader
3e machinist                    Jan Jaspers
Assistent machinist          Bill de Reus
Assistent machinist          Co Krijnen
Electricien                        Henk Bijlsma

Matrozen:                        Guus Perisutie, Henk Korenndijk, Willem Hartingh.
Matrozen o/g:                 Jaap Kuiper, Jan v.d. Wiele, Bob Helemigh.

Kok:                                 Chef Maas.
Koksjongens:                  Jack van Urk en Leen Groen.

Chef runner:                    Cor Aland.
Runners:                         Arie Leeman, Rinus v.d. Zee, Frans Zwarter, ? Vader, Piet Wijker.

De gage van een assistent-machinist bedroeg in die tijd F 175,-- per maand.
De sleeppremie voor een zware sleep 10 cent per mijl. Voor een lichte sleep 3 cent per mijl.

Bemanning "Noord Holland" 1952/1953: 1e stuurman A.W. Grotenhuis, Nelis Visser matroos, Rinus Swarter matroos-runner, Jack van Urk licht-matroos of matroos o.g., Willem Kraaijenbosch licht-matroos of matroos o.g., Willem Mennet matroos-runner, Kees Harlaar ?, Arie Stoker (stekkie) dekjongen, Meester Leefland 1e wtk., De Wilde 2e wtk., Jan Koeze ass. wtk., Willem Ewijk olieman, Gerard Vader olieman, Henk Bijlsma elektricien, Nico Vader Kok-runner.

Bemanning "Noord Holland" april 1953: Willem Mennet runner.
Noord Holland 1947

1952 – 1953 Leen Groen, Nelis Visser, Rinus van der Zee, Piet Wijker, Guus Perrisuti, Henk Korendijk, Willem Mennet, Jaap van der Heide.

Bemanning "Noord Holland" augustus 1953 tot maart 1954: Kapitein J. Grotenhuis, stuurman Teun Hoek, verder nog geen gegevens.

Bemanning "Noord Holland" maart 1955 tot augustus 1955: kapitein H. v.d. Burg.

Bemanning "Noord Holland" november 1955 – maart 1956: kapitein H. v.d. Burg, 1e stuurman Oene Edelenbosch, 2e stuurman P. Langbroek, J. Kuiper bootsman, H. Korendijk, F. Zwarter matroos, W. van Rooy matroos, B. Helmigh matroos, A. Christiaanse matroos, L. Groen matroos o.g., J. Schaap matroos o.g., E. Woud matroos o.g. Nico Vader Kok.

Bemanning "Noord Holland" maart 1956: P. Wijker marconist, J. Roos dekjongen, H. Spierenburg koksmaat, K. Stoker olieman, J. Keur.

Bemanning "Noord Holland" oktober 1957 : Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist J. Roos, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. A. v.d. Broek, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, koksjongen H. van Straalen, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud, runner A. Moerman en runner B. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" november 1957: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, de opengevallen plaats van de plotseling overleden marconist J. G. Roos zal half november worden ingenomen door marconist P. L. Trommel uit Amsterdam, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. A. v.d. Broek, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, koksjongen H. van Straalen, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud, runner A. Moerman en runner B. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" december 1957: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. A. v.d. Broek, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, koksjongen H. van Straalen, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud, runner A. Moerman en runner B. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" januari1958: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. F. Barzilay, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, koksjongen H. van Straalen, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud, runner A. Moerman en runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" februari 1958: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. F. Barzilay, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, koksjongen H. van Straalen, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud, runner A. Moerman en runner B. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" maart 1958: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. F. Barzilay, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud en runner A. Moerman.

Bemanning "Noord Holland" april 1958: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. F. Barzilay, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud en runner A. Moerman.

Bemanning "Noord Holland" mei 1958: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman H. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. F. Barzilay, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers, matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud en runner A. Moerman.

Bemanning "Noord Holland" tot 10 juni 1958: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman T. van Oosten, 2e stuurman R. Zwarter, marconist P. L. Trommel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. F. Barzilay, 3e wtk. G. Vader, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman M. van Ewijck, olieman W. E. ter Meulen, kok D. Zeegers. matroos R. v.d. Meulen, matroos J. v.d. Laarschot, matroos L. Groen, matroos o.g. H. van Loon, matroos o.g. H. Wessel, dekjongen H. Kofferman, runner G. Dubbelaar, runner E. Woud en runner A. Moerman.

Bemanning "Noord Holland" vanaf 10 juni 1958: kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Visser, 2e stuurman J. Horbeek, marconist P. Trommel, 1e wtk. J. v.d. Meulen, 2e wtk. W. Barzilay, 3e wtk. J. Visser, elektricien W. v.d. Wensch, olieman L, v.d. Zwan. olieman C. Durans. bootsman F. Moerman, kok D. de Man, koksjongen Kaan. matroos J. van Ommen, matroos H. Smit, matroos o.g. J. Bruynen, matroos o.g, T. Zwart, matroos o.g. J. Boon, runner H. Wessel, runner J. Kerkhof, runner L. v.d. Polder.

Bemanning "Noord Holland" september 1958: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Visser, 2e stuurman J. Horbeek, marconist P. Trommel, 1e wtk. J. v.d. Meulen, 2e wtk. W. Barzilay, 3e wtk. J. Visser, elektricien W. v.d. Wensch, olieman L. v, d. Zwan, olieman C. Durans, bootsman F. Moerman, kok D. de Man, koksjongen H. Kaan, matroos J. van Ommen, matroos H. Smit, matroos o.g. J. Bruynen, matroos o.g. T. Zwart, matroos o.g. J. Boon, runner H. Wessel, runner J. Kerkhof, runner L. v.d. Polder.

Bemanning "Noord Holland" oktober 1958: kapitein T. P. Hoek, 1e stuurman C. Ammeraal, 2e stuurman H. Korendijk, marconist P. Trommel, 1e wtk. D. v.d. Wateren, 2e wtk. W. Barzilay, 3e wtk. J. Visser, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman A. Bruin, matroos W. Harting, matroos P. Hoogendam, matroos H. Smit, matroos H. Wessel, kok A. Sabelis, koksjongen H. Zwarter, matroos o.g. D. v.d. Polder, matroos o.g. J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. G. Muys, matroos o.g. R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" november 1958: kapitein T. P. Hoek, 1e stuurman C. Ammeraal, 2e stuurman H. Korendijk, marconist P. Trommel, 1e wtk. D. v.d. Wateren, 2e wtk. W. Barzilay, 3e wtk. J. Visser, elektricien W. v.d. Wensch, ass. wtk. C. Durans, olieman A. Bruin, matroos W. Harting, matroos P. Hoogendam, matroos H. Smit, matroos H. Wessel, kok A. Sabelis, koksjongen H. Zwarter, matroos o.g. D. v.d. Polder, matroos o.g. J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. G. Muys, matroos o.g. R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" december 1958: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Hageman, 2e stuurman J. van Weeren, marconist T. Roodzant, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. W. Verhey, 3e wtk. J. Visser, elektricien C. Jacké, ass. wtk. C. Kerkhof, olieman A. de Heer, olieman C. Zut, kok I. Langerak, koksmaat P. Keirsgieter, matroos P. Tuitel, matroos J. Boomsma, matroos J. van Beelen, matroos o.g. K. Kraayenveld, matroos o.g. H. Oosterwal, matroos o.g. W. Schaap, dekjongen P. Davids, runner-wtk. J. van Veen, chef runner A. v.d. Zee, runner J. v.d. Nieuwendijk, runner H. van Loon.

Bemanning "Noord Holland" januari 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Hageman, 2e stuurman J. van Weeren, marconist T. Roodzant, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. W. Verhey, 3e wtk. J. Visser, elektricien C. Jacké, ass. wtk. C. Kerkhof, olieman A. de Heer, olieman C. Zut, kok I. Langerak, koksmaat P. Keirsgieter, matroos P. Tuitel, matroos J. Boomsma, matroos J. van Beelen, matroos o.g. K Kraayenveld, matroos o.g. H, Oosterwal, matroos o.g. W. Schaap, dekjongen P. Davids, runner-wtk. J. van Veen, chef runner A. v.d. Zee, runner J. v. d Nieuwendijk, runner H. van Loon.

Bemanning "Noord Holland" februari 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Hageman, 2e stuurman J. van Weeren, marconist J. Egelander, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. W. Verhey, 3e wtk. J. Visser, elektricien C. Jacké, ass. wtk. C. Kerkhof, olieman A. de Heer, olieman C. Zut, kok I. Langerak, koksmaat P. Keirsgieter, matroos P. Tuitel, matroos J. Boomsma, matroos J. van Beelen, matroos o.g. J. v. Rixel, matroos o.g. H. Oosterwal, matroos o.g. W. Schaap, dekjongen P. Davids, runner-olieman J. Holman, chef runner A. v.d. Zee. runner J. v.d. Nieuwendijk. runner H. van Loon.

Bemanning "Noord Holland" maart 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Hagenman, 2e stuurman J. van Weeren, marconist J. Engelander, 1e wtk. A. Westerhoudt. 2e wtk. W. Verhey, 3e wtk. J. Visser, elektricien C. Jacké, ass. wtk. C. Kerkhof, olieman A. de Heer, olieman C. Zut, kok L. Langerak, koksmaat Keirsgieter, matroos P. Tuitel, matroos J. Boomsma, matroos J. van Beelen, matroos o.g. J. v. Rixel, matroos o.g. H. Oosterwal, matroos o.g. W. Schaap, dekjongen P. Davids, runner-olieman J. Holman, chef runner A. v.d. Zee, runner J. v.d. Nieuwendijk, runner H. van Loon.

Bemanning "Noord Holland" april 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Hageman, 2e stuurman J. van Weeren, marconist J. Engelander, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. W. Verhey, 3e wtk. J. Visser, elektricien C. Jacké, ass. wtk. C Kerkhof, olieman C. Zut, kok I. Langerak, koksmaat P. Keirsgieter, matroos P. Tuitel, matroos J. Boomsma, matroos J. van Beelen, matroos o.g. J. v. Rixel, matroos o.g. H. Oosterwal, matroos o.g. W. Schaap, dekjongen P. Davids, runner-olieman J. Holman, chef runner A. v.d. Zee, runner J. v.d. Nieuwendijk, runner H. van Loon, runner J. Spierenburg.

Bemanning "Noord Holland" juni 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman J. Hageman, 2e stuurman J. van Weeren, marconist J. Engelander, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. W. Verhey, 3e wtk. J. Visser, elektricien C. Jacké, ass. wtk. C. Kerkhof, olieman C. Zut, kok I. Langerak, koksmaat P. Keirsgieter, matroos J. Boomsma, matroos J. van Beelen, matroos o.g. J. v. Rixel, matroos o.g. W. Schaap, dekjongen P. Davids, runner-olieman J. Holman, chef runner A. v.d. Zee, runner S. v.d. Nieuwendijk, runner H. van Loon, runner J. Spierenburg.

Bemanning "Noord Holland" augustus 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, marconist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zul, kok A. Sabelis. koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, runner C. Post, runner E. Hofman, runner H. van Loon. runner W. Schaap, runner T, Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" september 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, marconist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zul, kok A. Sabelis. koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, runner C. Post, runner E. Hofman, runner H. van Loon. runner W. Schaap, runner T, Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" oktober 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, marconist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zul, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Post, runner K. Hofman, runner H. van Loon, runner W. Schaap, runner T. Zwart en runner I. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" november 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, marconist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zut, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Poot, runner E. Hofman, runner H. van Loon, runner W. Schaap, runner T. Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" december 1959: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, marconist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zut, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W, Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. K of f erna n, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Poot, runner E. Hofman, runner H. van Loon, runner W, Schaap, runner T, Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" januari 1960: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C, Jacké marconist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zut, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W, Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Poot, runner E. Hofman, runner H. van Loon, runner W. Schaap, runner T. Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" februari 1960: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké radiotelegrafist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zut, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Poot, runner E. Hofman, runner H. van Loon, runner W. Schaap, runner T. Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" maart 1960: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L.W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, radiotelegrafist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zut, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H.Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Poot, runner E. Hofman, runner H. van Loon, runner W. Schaap, runner T. Zwart, en runner J.Hühl.

Bemanning "Noord Holland" april 1960: Kapitein T. Hoek, 1e stuurman L. W. Hageman, 2e stuurman C. van Arkel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. C. Bruin, 3e wtk. A. Holman, elektricien C. Jacké, radiotelegrafist J. Engelander, ass.-wtk. A. Ruyter, ass.-wtk. A. Timmerman, olieman C. Zut, kok A. Sabelis, koksjongen W. Kok, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos o.g. P. de Boer, matroos o.g. H. Koffeman, matroos o.g. A. Tuinstra, dekjongen P. Keirsgieter, chef runner H. Smit, runner C. Poot, runner E. Hofman, runner H. van Loon, runner W. Schaap, runner T. Zwart en runner J. Hühl.

Bemanning "Noord Holland" mei 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman C van Arkel, marconist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuizen, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g. G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens, dekjongen W. v. Leeuwen, runner-Kapitein C. Ammeraal, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, runner K. Hartenveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland, runner R. Nap.

Bemanning "Noord Holland" juli 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman C. van Arkel, marconist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuize, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens dekjongen W. v. Leeuwen, runner-Kapitein C. Ammeraal, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, ruimer K. Hartenveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland, runner K. Nap.

Bemanning "Noord Holland" augustus 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman C. Ammeraal, 2e stuurman W. v. Altena, radiotelegrafist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuizen, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g. G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens, dekjongen W. v. Leeuwen, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, runner K. Hartenveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland en runner R. Nap.

Bemanning "Noord Holland" september 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman C. Ammeraal, 2e stuurman W. v. Altena, radiotelegrafist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuizen, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens, dekjongen W. v. Leeuwen, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, runner K. Hartenveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland en runner R. Nap.

Bemanning "Noord Holland" oktober 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman C. Ammeraal, 2e stuurman W. v. Altena, radiotelegrafist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuizen, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens, matroos o.g. G. Krijgsman, dekjongen W. v. Leeuwen, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, runner K. Hartenveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland en runner R. Nap.

Bemanning "Noord Holland" november 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman W. van Altena, radiotelegrafist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuize, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens, matroos o.g. G. Krijgsman, dekjongen W. v. Leeuwen, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, runner K. Hartenveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland en runner R. Nap.

Bemanning "Noord Holland" december 1960: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman W. van Altena, marconist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuize, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Timmerman, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman J. van Beelen, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos W. Harting, matroos J. H. Spierenburg, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. Franssens, matroos o.g. G. Krijgsman, dekjongen W. v. Leeuwen, runner C. Poot, runner W. Schaap, runner R. Roosen, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner J. Nieuwland.

Bemanning "Noord Holland" januari 1961: Kapitein F. B. de Jong, 1e stuurman L. Hageman, 2e stuurman W. van Altena, radiotelegrafist A. van Weeren, 1e wtk. H. K. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuize, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass.-wtk. S. Straver, olieman P. Boon, olieman L. van Baarse), kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos N. Edcius, matroos R. Roosen, matroos o.g. G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, dekjongen W. v. Leeuwen, runner C. Poot, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner J. J. Nieuwland, runner P. Davids en runner A. Hoorweg.

Bemanning "Noord Holland" februari 1961: Kapitein F. de Jong, 1e stuurman W. H. Meijer, 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radiotelegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. W. A. Kous, 3e wtk. J. Weber, ass. wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Vlo. olieman W. van Wijk, kok R. J. Schreurs, koksjongen R. Basjes, matroos J. Kossen, matroos J. Harlaar, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Hartenhof, runner M. Pronk, runnerkok J. Meyns, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de Kier, runner H. van Loon en runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" maart 1961: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman W. H. Meijer, 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radiotelegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. C. Verweel, 3e wtk. J. Weber, ass. wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Mey, olieman W. van Wijk, kok G. Zeegers, koksjongen R. Dasjes, matroos J. Rossen, matroos J. Harlaar, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Hartenhof, runner M. Pronk, runnerkok J. Meyns, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de KLer, runner H. van Loon en runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" april 1961: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman W. H. Meijer, 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radio-telegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. C. Verweel, 3e wtk. J. Weber, ass.-wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Mey, olieman W. van Wijk, kok G. Zeegers, koksjongen R. Basjes, matroos J. Kossen, matroos J. Harlaar, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Hartenhof, runner M. Pronk, runnerkok J. Meyns, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de Kier, runner H. van Loon, runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" mei 1961: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman W. H. Meijer. 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radiotelegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. C. Verweel, 3e wtk. J. Weber, ass.-wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Mey, olieman W. van Wijk, kok G. Zeegers, koksjongen R. Basjes, matroos J. Kossen, matroos J. Harlaar, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Harlenhof, runner M. Pronk, runnerkok J. Meyns, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de Kier, runner H. van Loon, runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" juni 1961: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radiotelegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. J Koeze, 3e wtk. J. Weber, ass. wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Mey, olieman W. van Wijk, kok G. Zeegers, koksjongen R. Basjes, matroos J. Rossen, matroos J. Harlaar, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Hartenhof, runner M. Pronk, runnerkok J. Meyns, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de Kier, runner H. van Loon, runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" juli 1961: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman W. H. Meijer, 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radiotelegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. P. Roos, 3e wtk. J. Weber, ass. wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Mey, olieman W. van Wijk, kok G. Zeegers, koksjongen R. Basjes, bootsman N. Edcius, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Hartenhof, runner M. Pronk, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de Kier, runner H. van Loon en runner R. Versteeg.

Bemanning "Noord Holland" augustus/september 1961: Kapitein O. Edelenbosch, 1e stuurman W. H. Meijer, 2e stuurman H. v.d. Tuuk, stuurmansleerling C. van Hoorn, radio-telegrafist J. Renkema, 1e wtk. H. Andriesse, 2e wtk. P. Roos, 3e wtk. J. Weber, ass. wtk. S. Straver, elektricien A. Ruyter, olieman J. v.d. Mey, olieman W. van Wijk, kok C. Zeegers, koksjongen R. Basjes, bootsman N. Edcius, matroos J. Handgraaf, matroos o.g. A. Florie, matroos o.g. J. Bremer, matroos o.g. G. van Wolferen, dekjongen A. Hartenhof, runner M. Pronk, runner W. Middelkoop, runner P. Cerneus, runner J. den Boer, runner P. de Kler, runner H. van Loon en runner R. Versteeg.