Location: Home > L-S > Overijssel 1921 > Geschiedenis

Geschiedenis

De "Overijsel" werd tijdens de bouw door Bureau Wijsmuller aangekocht door bemiddeling van de Firma Prins & Co. voor plusminus 365.00 gulden.

Vlak nadat de "Overijsel" was aangekocht door Bureau Wijsmuller, slaagde ze er in om de "Overijsel", nog steeds tijdens de bouw, door te verkopen aan de Gouvernements- Zout Regie in Oost Indië voor plusminus 500.000 gulden.
De bedoeling is dat de "Overijsel" wordt ingezet voor het slepen van geladen prauwen met zout.

Eind april 1921 wordt de "Overijsel" te water gelaten.

De "Overijsel" maakt eind juni begin juli 1921 een reisje vanuit Rotterdam via IJmuiden naar Nieuwediep en weer terug naar Rotterdam.

Op 27 juni 1921 arriveerde de "Overijsel" vanuit Rotterdam in de haven van IJmuiden. En op 28 juni arriveerde de "Overijsel" weer op de Nieuwe Waterweg komende vanuit Nieuwediep.

Op 12 juli 1921 vertrekt de "Overijsel" vanuit Rotterdam met bestemming de haven van Kalianget - Nederlands Indië.

De "Overijsel" wordt ingezet bij diverse werkzaamheden in Nederlands Indië.
En werkt waarschijnlijk vanuit de havens van Tandjong Priok – Batavia vanuit die haven worden regelmatig (sleep)reizen gemaakt naar de havens van Bagan Si Api-Api, Semarang, Kalianget en Cheribon.

Kort na aankomst blijkt dat de "Overijsel" niet geschikt is voor de vaart in de tropen. Aanpassing van de "Overijsel" kost de Gouvernements- Zout Regie in Oost Indië nog een bedrag van plusminus 150.000 gulden.

De "Overijsel" wordt in maart 1926 ingezet bij de berging van het nabij Muntok - Nederlands Indië, gestrande Engelse vracht/passagiersschip "Giang Seng"(1896 – 1.183 Brt.).

Op 9 maart 1926 lukt het de "Giang Seng" vlot te brengen, de "Giang Seng" vervolgt hierna haar reis naar Singapore.

Op 9 januari 1929 verloor de "Overijsel" tijdens een zware storm 1 van de 3 met zout geladen prauwen die ze versleepte vanuit de haven van Krampon naar Bagan-si-api. Door het slecht weer maakte de prauw water en zonk, de "Overijsel" zag geen kans om de 7 man bemanning van de prauw te redden.

Op 14 mei 1931 liep de kruiser "Hr. Ms. Sumatra" op een rif bij Kebatoe, iets ten zuiden van Billiton, en moest door "Hr. Ms. Soemba" en de sleepboot "Overijsel" vlot getrokken worden en werd de kruiser door de "Overijsel" naar het Marine Etablissement in Soerabaja - Java, gesleept om gerepareerd te worden.

Op 20 september 1933 kwam 1 van de 3 door de "Overijsel" gesleepte prauwen, geladen met zout, in aanvaring met de vissersprauw "Gompang".
12 opvarenden van de vissersprauw "Gompang" sprongen daarop aan boord van de door de "Overijsel" gesleepte prauw.
De opvarenden van de "Gompang" zijn door de "Overijsel" in de haven van Priok aan land gebracht.

In de maand mei 1937 was de "Overijsel" voor reparaties in Soerabaja opgenomen in het dok.
 
De "Overijssel" werd op 7 maart 1942 door haar bemanning tot zinken gebracht in de haven van Tjilatjap – midden Java.

Later werd de "Overijssel" gelicht en gerepareerd en in de vaart gebracht door de Japanse marine.

Na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog kwam de "Overijssel" in het bezit van de Dienst van Scheepvaart der Nederlands-Indische regering.

Uiteindelijk werd de "Overijssel" in 1948 afgevoerd.

Afbeelding van de  "Overijsel":

New Gallery