Location: Home > T_Z > Utrecht 1965 - 1977 > 1967Zoeken naar LCU's

1967Zoeken naar LCU's

Een verslag/verhaal van Rob Visman

1967 Zoeken naar LCU’s

Aan het zeemansleven aan boord begon ik langzaam te wennen.
Zeeziekte had ik overwonnen en in mijn maritiem bestaan kwam de zon op.
Maar de beproeving moest nog komen.
De Golf van Biskaye. Alom berucht en bevreesd.

Op 9 januari 1967 werd een noodsignaal ontvangen.
Een tanker had deklading verloren?
Het bleek dat er LCU’s op het dek geplaatst waren.
LCU’s waren landingsvaartuigen van de Amerikaanse Marine.
Er werd melding gemaakt dat er één van het dek verdwenen was.

Wij erop af en het werd gevonden.
Daarna het bericht dat er nog één vermist werd.
Met de LCU 1570 aan de tros werd er gezocht, natuurlijk werd ook die gevonden.
Het was geen sinecure want de Golf stond op zijn kop.

Maar om vast te maken moest er rekening gehouden met de andere LCU.
Bij de LCU 1541 werd langszij gemanoeuvreerd, dat ging fors tekeer.
Zowel bij de LCU 1570 als bij de LCU 1541 moest over gesprongen worden om een verbinding tot stand te kunnen brengen.

Het berghout werd beschadigd en een spant in de machinekamer werd iets verbogen, maar de "Utrecht" was een stevig schip, zij kon ertegen. Het berghout was nog van echt hout en werd later vervangen door een ijzeren.

Er werd besloten naar de baai van El Ferrol te gaan om alle schade te bekijken.
De LCU 1570 maakte al slagzij en het lek moest gezocht worden.
De bootsman ging in duikerspak te water om dat te ontdekken.

Om de LCU open te maken hadden we toestemming nodig, want het bleek volgestouwd te zijn met bijzonder materiaal.

Kostbaar of niet, alles werd naar buiten gerold.
Na de lekkage gedicht te hebben kregen we opdracht om de LCU’s terug naar Bordeaux te brengen.

’s Morgens 14 januari1967 kwamen we de stad via de La Gironde binnenvaren en de geur van broodpap omringde ons, dat is me altijd bijgebleven.

Daarna weer terug naar Penzance en voor anker in de Mountsbay.

Voor meer verhalen van Rob Visman http://www.beting.nl/