Location: Home > Verantwoording

Verantwoording

De verhalen en foto's zijn merendeels belangeloos bijeen gebracht door de opvarenden van de sleepboten en de bemanningslijsten komen uit het personeelsblad 'Beting' van Bureau Wijsmuller. Verder is veel informatie via internet verzameld.

Tevens werden de volgende tijdschriften en/of boekwerken geraadpleegd:

NRC Handelsblad, Het Vaderland, Schuttevaer, Alkmaarse Courant, Helderse Courant, De Eemlander, Amersfoortse Courant, Lekko, geschiedenis de sleepvaart, De Nederlandse Sleepvaart, Zeesleepers onder de driekleur 1945 - 1980, Rond de pieren van IJmuiden, 100 jaar Wijsmuller, Slepende rijk, S.O.S. Sleepboten op stations, Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, Slepen op de zeven zeeën, Van beting tot sleeptros en de Cd-rom Wijsmuller, heden en verleden 1913 - 1999.

De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Piet Voorburg en overgenomen door het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis.