Location: Home > ZwareLading > MightyServant 1 > Geschiedenis

Geschiedenis

Degeschiedenis van de "Mighty Servant 1" is verre van compleet, heeft u aanvullingen of opmerkingen ik plaats ze graag.

December 1981 werd de opdracht gegeven tot bouw van de "Mighty Servant 1" aan de werf Oshima Shipbuilding Co. Ltd. in Nagasaki – Japan.

In 1982 werd de kiel van de "Mighty Servant 1" gelegd.

Op 14 maart 1983 werd de "Mighty Servant 1" te water gelaten.

De "Mighty Servant 1" werd op 3 augustus 1983 op de werf van Osihima Shipbuilding Co. Ltd. te Nagasaki - Japan, gedoopt door Mrs. Mary A.
Tappmeyer, de vrouw van Ron A. Tappmeyer, president van Reading and Bates Offshore Drilling Co. Houston – Verenigde Staten

Op 8 augustus 1983 werd de "Mighty Servant 1" door de werf overgedragen aan Wijsmuller "Mighty Servant I" B.V. te IJmuiden. Het beheer van de "Mighty Servant 1" komt bij Wijsmuller Beheer B.V. te IJmuiden.

Het roepsein van de "Mighty Servant 1" werd – PFZP – haar IMO nummer 8130875.

Direct na de overdracht vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit de haven van Nagasaki – Japan naar Singapore.

In Singapore werd de "Mighty Servant 1" augustus 1983 beladen met het booreiland "Glomar Adriatic III" van Global Marine Drilling Co. Galveston – Texas – Verenigde Staten.

Dit booreiland was gebouwd in 1983 en heeft een pootlengte van 130 meter en weegt 10.000 ton.

Op 23 augustus 1983 vertrok de "Mighty Servant 1", beladen met de "Glomar Adriatic III", vanuit Singapore koers naar Sicilië – Italië.

Op 22 september 1983 arriveerde de "Mighty Servant 1" beladen met de "Glomar Adriatic III" te Sicilië en werd de "Glomar Adriatic III" afgeleverd aan haar eigenaar.

Na aflevering van de "Glomar Adriatic III" zette de "Mighty Servant 1" koers naar de haven van Duinkerken – Frankrijk voor belading met het booreiland "Glomar Labrador I".

De "Glomar Labrador I" werd niet beladen door het afzinken van de "Mighty Servant 1" maar men liet de "Glomar Labrador I" op de "Mighty Servant 1" zakken.
 
De "Mighty Servant 1" werd onder het booreiland gemanoeuvreerd en daarna liet men de "Glomar Labrador I" langzaam aan dek laten zakken.

Op 29 oktober 1983 vertrok de "Mighty Servant 1" beladen met de "Glomar Labrador I" vanuit de haven van Duinkerken – Frankrijk naar Sable Island nabij Nova Scotia - Canada.

Tijdens het lossen van de "Glomar Labrador I", eind november 1983, bij Sable Island nabij Nova Scotia - Canada brak er een ballastleiding en liep een van de achter machinekamers vol met zeewater (hier stonden de elektromotoren voor de aandrijving).

7 december 1983 is de "Mighty Servant 1" in de haven van Cameron – Texas – Verenigde Staten
*Zou kunnen zijn voor reparaties aan de elektromotor van de ondergelopen achtermachinekamer*

Vanuit de haven van Cameron – Texas – Verenigde Staten vertrok de "Mighty Servant 1" naar Rotterdam.

1984

Vanuit de haven van Rotterdam vertrok de "Mighty Servant 1" naar Amsterdam waar ze op 15 januari 1984 beladen werd met baggermateriaal van Ballast Nedam, met bestemming Al Jubail - Saudi Arabië.

Nadat ze in Amsterdam beladen is vertrok de "Mighty Servant 1" op 18 januari 1984 vanuit Amsterdam naar Al Jubail - Saudi Arabië.

Op 30 januari 1984 arriveerde de "Mighty Servant 1" op de rede van Port Said – Egypte.

1 februari 1984 vervolgde de "Mighty Servant 1" vanuit Suez – Egypte haar reis naar de haven van Al Jubail - Saudi Arabië.

14 februari 1984 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit de haven van Tokio – Japan naar Singapore.

28 maart 1984 lag de "Mighty Servant 1" op de rede van Muscat – Oman en werd een deel van de bemanning afgelost.

In de maand april 1984 kwam de "Noord Holland" nog bunkeren bij de "Mighty Servant 1" die bij de kust van Muscat – Oman voor anker lag in afwachting van werk.

Begin mei 1984 vertrok de "Mighty Servant 1" naar de haven van Dubai - Verenigde Arabische Emiraten om het dok in te gaan dit wegens schade aan de stuurboord schroef en kimkielen.

24 mei 1984 werd de "Mighty Servant 1" te Ras Tanura – Saudi Arabië beladen met het booreiland "Ron Tappmeyer" met bestemming Rotterdam.

De "Mighty Servant 1" arriveerde op 20 juni 1984 in de haven van Rotterdam met het booreiland "Ron Tappmeyer" en op 21 juni 1984 werd de "Ron Tappmeyer" gelost.

Tijdens het verblijf in Rotterdam werden van de hoofdmotoren alle cilindervoering getrokken en naar de wal gebracht voor het verwijderen van een aanslag, een gevolg van onbelast draaien en gebruik van zware olie.

25 juli 1984 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Rotterdam naar Port Headland - Australië, beladen met de Cutterzuiger "Castor" en 2 werkbakken van baggermaatschappij Broekhoven.

In Rotterdam was het vrachtruim van de "Mighty Servant 1" al geheel geladen met pijpen en toebehoren voor de "Castor".

Onderweg werd Oman aangedaan en werd nog ander materiaal aan boord genomen van baggermaatschappij Broekhoven.

20 december 1984 is de "Mighty Servant 1" in de haven van Singapore waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Eind 1984 vervoerde de "Mighty Servant 1" het booreiland "Rowan Halifax" vanuit Singapore naar Rotterdam.

1985

1985 De "Mighty Servant 1" vervoerde een grote bak vanuit Ras Tanurah - Saudi Arabië naar Singapore.

4 maart 1985 is de "Mighty Servant 1" in de haven van Dubai - Verenigde Arabische Emiraten waar een deel van de bemanning werd afgelost.

In de haven van Dubai – Verenigde Arabische Emiraten werd het dek van de "Mighty Servant 1" gereed gemaakt voor het laden van een boordeiland, op rede van Ras Tanura – Saudi Arabië. Vanwege de hoge deining werd er besloten om op de rede van Bahrein te laden.

Vanuit Bahrein vertrok de "Mighty Servant 1", beladen met een booreiland, naar Singapore de reis werd gemaakt op 1 motor, reden?

Na aankomst in Singapore werd het booreiland gelost en werd koers gezet naar Okpo-dong – Geoje-si -Zuid-Gyeongsang – Zuid-Korea waar de "Mighty Servant 1" jackets zou gaan laden.

Het laden van de "Mighty Servant 1" geschiedde in de haven van Okpo – Zuid Korea door middel van de Skid-on methode, de lading werd via skidbeams (glijbalken) op het dek geschoven. Het lossen zal gebeuren met behulp van kranen dus door middel van Lift-off

19 april 1985 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Okpo – Zuid Korea, beladen met Jackets naar de Perzische Golf met bestemming Ras al Kahafji – Saudi Arabië.

10 mei 1985 vond er een rendez-vous plaats met de "Amsterdam" in het Marjan Field in de Perzische Golf.

12 mei 1985 arriveerde de "Mighty Servant 1" vanuit Okpo – Zuid Korea, beladen met 2 Jackets, op de rede van Jubail – Saudi Arabië.

Nadat de 2 Jackets waren gelost, in het Marjan Field, vertrok de "Mighty Servant 1" naar de rede van Muscat – Oman in afwachting van orders.

25 mei 1985 was er een rendez-vous met de "Amsterdam".

Vanaf de rede van Muscat – Oman vertrok de "Mighty Servant 1" naar Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten waar op 17 juni 1985 een deel van de bemanning werd afgelost.

Daarvoor was wel voor de aflossers een lange reis per auto nodig vanuit Dubai - Verenigde Arabische Emiraten naar Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten en voor diegenen die werden afgelost weer een lange reis door de woestijn naar Dubai - Verenigde Arabische Emiraten, met de auto.

Vanuit Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten vertrok de "Mighty Servant 1" op 1 augustus 1985, vermoedelijk beladen met het booreiland "Hakuruyu", naar Singapore waar de "Mighty Servant 1" op 15 augustus 1985 arriveerde.

Op 20 augustus vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Singapore met bestemming Okpo – Zuid Korea, waar ze op 29 augustus 1985 arriveerde.

Begin september 1985 waren alle "Mighty Servant's" gelijktijdig te Okpo – Zuid Korea waar elke "Mighty Servant " werd beladen met 4 modules plus ander materiaal bestemd voor Ras al Khafji – Saudi Arabië. Waar Aramco een gaswinnings- project uitvoert in het Marjan Field.

Op 15 september vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Okpo – Zuid Korea naar het Marjan Field in de Perzische Golf.

Op 7 oktober 1985 arriveerde de "Mighty Servant 1", via Singapore waar ze op 23 September arriveerde en via Colombo – Sri Lanka waar de "Mighty Servant 1" op 29 september 1985 arriveerde, op 7 oktober 1985 op de plaats van bestemming het Marjan Field in de Perzische Golf.

20 oktober 1985 vertrok de "Mighty Servant 1", na gelost te zijn, vanuit het Marjan Field via Ras al Khafji – Saudi Arabië naar Dubai – Verenigde Arabische Emiraten.

Op 21 oktober 1985 zette de "Mighty Servant 1" vanuit Dubai – Verenigde Arabische Emiraten koers naar Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten waar ze op 23 oktober 1985 arriveerde.

26 oktober 1985 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Vanuit Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten werd later koers gezet naar Europa.

17 november 1985 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Amsterdam.

1986

8 februari 1986 is de "Mighty Servant 1" in de haven van Eujara – Verenigde Arabische Emiraten waar een deel van de bemanning werd afgelost.

De "Mighty Servant 1" werd in 1986 ingezet voor het dokken van de Jack-Up booreilanden "Sagar Gaurav" en "Sagar Shakti" in Bombay High Field – India.

Op 17 maart 1986 is de "Mighty Servant 1" in Hongkong en werd een deel van de bemanning afgelost.

4 april 1986 is de "Mighty Servant 1" in de haven van Bombay – India waar een deel van de bemanning werd afgelost.

5 mei 1986 is de "Mighty Servant 1" in de haven van Fujairah - Verenigde Arabische Emiraten waar een deel van de bemanning werd afgelost.

De "Mighty Servant 1" vervoerde het booreiland "Hakuryu-8" vanuit ... naar Singapore.

9 november 1986 is de "Mighty Servant 1" bij Djibouti waar een deel van de bemanning werd afgelost.

1987

14 februari 1987 zonk de bulkcarrier "Quatsino Sound"(1981 - 15.568 Brt.), geladen met 27.000 ton koper/nikkel erts, binnen 25 minuten, op de positie 25.10 Noord en 121.43 Oost, na een aanvaring met het containerschip "Ever Linking" (1983 – 24.802 Brt.) nabij Keelung – Taiwan.

17 maart 1987 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Hongkong waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Wijsmuller Salvage kreeg een contract om de lading van de "Quatsino Sound", die was gezonken nabij Keelung – Taiwan, te bergen. Hiervoor werd de "Mighty Servant 1" ingezet die op 29 mei 1987 arriveerde in de haven van Keelung - Taiwan waar ze werd uitgerust voor het bergen van de lading koper/nikkel erts.

26 juni 1987 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Keelung – Taiwan waar een deel van de bemanning werd afgelost.

1 oktober 1987 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Keelung – Taiwan waar een deel van de bemanning werd afgelost.

In de tweede helft van november 1987 zet de "Mighty Servant 1" met ongeveer 15.000 ton koper/nikkel erts aan boord koers naar Nantong – China, waar de "Mighty Servant 1" op 24 november 1987 arriveerde.

Op 29 november 1987 werd begonnen met het lossen van de "Mighty Servant 1".
Wat uiteindelijk werd afgerond op 3 december 1987.

De "Mighty Servant 1" vertrok op 4 december 1987 vanuit de haven van Nantong – China naar Hongkong waar de "Mighty Servant 1" op 10 december 1987 arriveerde.

Na aankomst op 10 december 1987 werd de "Mighty Servant 1" tijdelijk opgelegd.

1988

In 1988 kwam de "Mighty Servant 1" in beheer bij Wijsmuller Ship Management B.V. IJmuiden.

In 1988 werd, onderdruk van de banken, de gehele vloot zwaar transportschepen verkocht (ver onder de boekwaarde) aan een speciaal door de banken opgezet B.V. -tje Macoland B.V. Het beheer van de schepen bleef bij Wijsmuller Ship Management B.V. IJmuiden.

Op 16 januari 1988 werd vanuit Hongkong door de "Mighty Servant 1" koers gezet naar Seward – Alaska – Verenigde Staten, waar de "Mighty Servant 1" op 5 februari 1988 arriveerde.

De "Mighty Servant 1" werd op de rede van Seward – Alaska – Verenigde Staten beladen met het Jack-Up Rig "Key Hawaii" – 9.900 ton.

Op 10 februari 1988 zette de "Mighty Servant 1" vanaf de rede van Seward – Alaska – Verenigde Staten, via Straat Magelhaen, koers naar Port Gentil – Gabon een reis van 13.272 mijl.

Op 5 april 1988 arriveerde de "Mighty Servant 1" op de rede van Port Gentil – Gabon en werd begonnen met het lossen van de "Key Hawaii".

13 april 1988 zette de "Mighty Servant 1" vanuit Port Gentil – Gabon koers naar Luanda – Angola, waar ze op 15 april arriveerde.

In Luanda – Angola werd de "Mighty Servant 1" beladen met baggermaterieel waaronder de "Sliedrecht 29", 3 pontons, 18 containers en ander materiaal zoals floaters. Dit materiaal moest worden afgeleverd in Port Gentil – Gabon.

Op 20 april 1988 werd weer koers gezet naar Port – Gentil – Gabon waar het transport op 23 april 1988 arriveerde.

Nadat de "Mighty Servant 1" weer gelost was werd op 4 mei 1988 koers gezet naar Abidjan – Ivoorkust waar de "Mighty Servant 1" op 4 mei 1988 arriveerde.

In Abidjan – Ivoorkust werd de kraanbak "Ile de Oberon" aan boord van de "Mighty Servant 1" gebracht voor transport naar Le Havre – Frankrijk.

6 mei vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Abidjan – Ivoorkust naar Le Havre – Frankrijk waar de "Mighty Servant 1" op 24 mei 1988 arriveerde.

Vanuit Le Havre – Frankrijk vertrok de "Mighty Servant 1" op 25 mei 1988 naar Schiedam voor een dokbeurt en onderhoud.

Vanaf 26 mei tot 31 juli 1988 was de "Mighty Servant 1" in Schiedam voor onderhoud en reparaties.

Op 2 augustus 1988 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Schiedam naar de haven van Antwerpen – België.

Vanuit de haven van Antwerpen – België vertrok de "Mighty Servant 1", beladen met baggermateriaal van Dredging Int., met een zuiger 2 splijtbakken een ponton een sleepboot een launch en floaters. Met bestemming Banana – Congo-Kinshasa.

De "Mighty Servant 1" arriveerde, beladen met baggermateriaal van Dredging Int. op 24 augustus in de haven van Banana – Congo-Kinshasa.

Vanuit de haven van Banana – Congo-Kinshasa werd op 28 augustus 1988 koers gezet naar de Kaap Verdische eilanden. Op 7 september 1988 arriveerde de "Mighty Servant 1" ter hoogte van Boa Vista – Kaapverdië.

Waar de "Mighty Servant 1" op een positie 24 mijl ten Zuiden van Boa Vista – Kaapverdië wachtte op orders.

16 september 1988 kreeg de "Mighty Servant 1" opdracht om vanaf haar positie ter hoogte van Boa Vista – Kaapverdië koers te zetten naar Faro – Portugal.

Na aankomst ter hoogte van Faro – Portugal, op 22 september 1998, is de "Mighty Servant 1" weer in afwachting van orders.

Op 3 oktober 1988 kreeg de "Mighty Servant 1" opdracht om vanaf haar positie ter hoogte van Faro – Portugal koers te zetten naar de baai van Algeciras – Spanje waar de "Mighty Servant 1" op 4 oktober 1988 voor anker ging.

Op 7 oktober 1988 werd een deel van de bemanning van de "Mighty Servant 1" in de baai van Algeciras – Spanje afgelost.

Op 3 november 1988 is de "Mighty Servant 1" in Jebel Ali - Verenigde Arabische Emiraten en werd een deel van de bemanning afgelost.

November 1988 werd het Engelse Fregat "H.M. Southampton" die in de Golf oorlog schade had opgelopen, aan boord van de "Mighty Servant 1" gebracht voor transport naar Engeland.

Na het afleveren van het Engelse Fregat "H.M. Southampton" in de haven van Southampton – Engeland arriveerde de "Mighty Servant 1" op 10 december 1988 in de haven van Amsterdam

1989

Omstreeks 2 februari 1989 vertrok de "Mighty Servant 1" nadat ze gelost is in Singapore naar Thailand om daar opgelegd te worden.

Vanaf maart 1989 is de "Mighty Servant 1" beladen met het booreiland "Treasure Scout" onderweg vanuit Stavanger – Noorwegen naar Hainan – China.

Op 6 april bevond de "Mighty Servant 1" zich op de positie 09.56 Zuid en 53.07 Oost. Dat is net ten noorden van het eiland Madagaskar. Verwachte aankomst Hainan – China op 24 april 1989.

24 april 1989 vertrok de "Mighty Servant 1" vanaf de rede van Sanya – Hainan – China naar Bangkok – Thailand.

12 mei 1989 is de "Mighty Servant 1" op de rede van Bangkok – Thailand en werd een deel van de bemanning afgelost.

Vanaf Bangkok – Thailand vertrok de "Mighty Servant 1" naar Singapore voor bunkers.

23 juni 1989 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Singapore naar Taranki - Nieuw Zeeland, om daar een booreiland te laden.

23 juli 1989 is de "Mighty Servant 1" op de rede van Taranaki - Nieuw-Zeeland waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Bij Taranaki – Nieuw-Zeeland werd door de "Mighty Servant 1" een Jack-Up booreiland geladen met bestemming Taiwan Straits, waar het Jack-Up booreiland moest worden gelost.

Na het lossen van het booreiland zet de "Mighty Servant 1" koers naar de haven van Keelung – Taiwan.

Omstreeks 27 oktober 1989 arriveerde de "Mighty Servant 1" in Vlissingen beladen met bakken die waren geladen in Roemenië.

Na het lossen van haar lading werd de "Mighty Servant 1" afgemeerd bij de werf voor onderhoud.

In de eerste helft van november 1989 werd de "Mighty Servant 1" beladen met materiaal bestemd voor Le Havre - Frankrijk, en Fos Su Mer een haven nabij Marseille - Frankrijk.

Op 1 december 1989 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Amsterdam.

De "Mighty Servant 1" vertrok op 22 december 1989 vanuit Amsterdam naar de haven van Rotterdam.

In 1989 werd Macoland B.V., waaraan de zwaar transportschepen 'gedwongen' waren verkocht in 1988, door de banken doorverkocht aan een groep waar Heerema deel van uitmaakte.

1990

28 januari 1990 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Amsterdam.

2 februari 1990 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Amsterdam naar Hammerfest – Noorwegen.

16 februari 1990 was de "Mighty Servant 1" weer in de haven van Amsterdam.

5 maart 1990 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit de haven van Amsterdam naar Marysville - New Foundland beladen met reparatiemateriaal voor de tanker "Imperial Acadia"(1966 – 7.068 Brt.). Die tijdens een zware storm, tegen een kade werd aangedrukt en als gevolg daarvan, aan stuurboordzijde, bijna over haar hele lengte 1,5 tot 2 meter was ingedrukt.

In de haven van Marysville - New Foundland werd de tanker "Imperial Acadia" aan boord gebracht van de "Mighty Servant 1" voor transport naar Halifax - Nova Scotia – Canada.

Na aflevering van de tanker "Imperial Acadia" op 17 maart 1990 in de haven van Halifax - Nova Scotia – Canada. Vertrok "Mighty Servant 1" vanuit Halifax - Nova Scotia – Canada naar Freeport – Texas – Verenigde Staten.

Op 5 april 1990 arriveerde de "Mighty Servant 1" in de haven van Freeport – Texas – Verenigde Staten.

Vanuit de Golf van Mexico vervoerde de "Mighty Servant 1" het booreiland "Alaskan Star" naar Pointe Noire – Congo.

10 mei 1990 was de "Mighty Servant 1" onderweg naar Singapore.

5 juni 1990 werd de "Mighty Servant 1" verwacht op de rede van Singapore.

27 juni 1990 werd door de "Mighty Servant 1" op de rede van Seward – Alaska – Verenigde Staten het Jack-Up booreiland "Adriatic VIII" afgeleverd.
 
De "Adriatic VIII" is vanuit West Afrika door de "Mighty Servant 1" naar Alaska vervoerd.

1 juli 1990 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Los Angels – Verenigde Staten naar Tierra de Fuega Vuureiland – Argentinië.

5 september 1990 was de "Mighty Servant 1" vanuit Mombassa – Kenia onderweg naar Ras Chalib – Quatar.

4 december 1990 lag de "Mighty Servant 1" voor anker op de rede van Haifong – Vietnam.

1991

Op 6 mei 1991 arriveerde de "Mighty Servant 1" in de haven van Lissabon – Portugal om daar in het dok te worden geplaatst.

Mei en juni 1991 verbleef de "Mighty Servant 1" in het dok te Lissabon – Portugal voor groot onderhoud.

De "Mighty Servant 1" werd geheel gestraald en weer in de verf gezet. Naast de romp en het dek werden ook de Casings en de opbouw opgeknapt.

Eind juli 1991 werd te "Mighty Servant 1" te Vlissingen beladen met een platform Jacket, een "four-legged jacket", en een platform Jacket, een "minor tripod tower platform", beide werden in opdracht van Heerema verscheept naar het Canadese Panuke Field en het Cohasset Field, beide op z'n 250 ten Oosten van Halifax – Canada.

De Tripod werd met een drijvende kraan aan boord geplaatst en het Four legged Jacket werd aan boord gebracht met behulp van de roll-on methode. Op de plaats van bestemming werd de "Mighty Servant 1"gelost door het kraanschip "DB 101" van Heerema.

De "Mighty Servant 1" vertrok vanuit Vlissingen naar Canada, beladen met een Jacket en een Tripod, op 27 juli 1991.

11 november 1991 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit New Orleans – Verenigde Staten naar Nigeria.

Op 3 december 1991 arriveerde de "Mighty Servant 1" op de rede van Port Harcourt - Nigeria.

Vanuit Port Harcourt vertrok de "Mighty Servant 1" naar Las Palmas - Gran Canaria - Spanje waar de "Mighty Servant 1" omstreeks 24 december 1991 arriveerde.

Omstreeks 28 december 1991 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Las Palmas - Gran Canaria, Spanje - naar Pascagoula – Mississippi - Verenigde Staten.

1992

De eerste helft van februari 1992 lag de "Mighty Servant 1" in afwachting van orders voor anker nabij Algeciras – Spanje.

12 maart 1992 werd in de baai van Algeciras – Spanje de "Mighty Servant 1" beladen met de mijnenveger "USS Guardian" en de havenslepers "YTB 800 Eufanta" en de "YTB 786 Tonkawa" met bestemming Little Creek – Virginia – Verenigde Staten.

16 maart 1992 stond alles zeevast en vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit de baai van Algeciras – Spanje.

Op 28 maart 1992 kwam de "Mighty Servant 1" ten anker bij Hamptonroad – Virginia – Verenigde Staten, en op 29 maart 1992 werd begonnen met het lossen van de "Mighty Servant1".

De "Mighty Servant 1" vertrok vanuit Hamptonroad – Virginia – Verenigde Staten, naar New Orleans – Verenigde Staten.

Op 10 april 1992 arriveerde de "Mighty Servant 1" in New Orleans – Verenigde Staten.

Begin mei 1992 arriveerde de "Mighty Servant 1", vanuit New Orleans – Verenigde Staten, in Trinidad.

De "Mighty Servant 1" was 5 mei 1992 onderweg vanuit New Orleans – Verenigde Staten via Trinidad naar Nigeria.

19 mei 1992 werd de "Mighty Servant 1" verwacht in Escravos – Nigeria.

31 mei 1992 is de "Mighty Servant 1", vanuit West Afrika, onderweg naar Pascagoula – Mississippi - Verenigde Staten.

Op 18 juni 1992 arriveerde de "Mighty Servant 1" op de rede van Pascagoula – Mississippi - Verenigde Staten.

Vanuit Pascagoula – Mississippi - Verenigde Staten, vertrok de "Mighty Servant 1" op 1 juli 1992 met het booreiland "Rowan Yunean". Bestemming was de haven van Avonmouth - Engeland.

Op 16 juli 1992 was de "Mighty Servant 1" op de rede van Avonmouth - Engeland.

De "Mighty Servant 1" arriveerde op 20 juli 1992 vanuit Avonmouth – Engeland in de haven van Rotterdam met het booreiland "Rowan Yunean".

September 1992 werd door de "Mighty Servant 1" te Methil - Engeland een booreiland geladen met bestemming Luanda – Angola. Voor deze reis was het nodig om de floaters te versterken wat gebeurde nadat het booreiland was geladen.

1 oktober 1992 was de "Mighty Servant 1" onderweg vanuit Methil – Engeland naar Luanda – Angola.

De "Mighty Servant 1" was op 23 oktober 1992 in de haven van Kaapstad – Zuid Afrika waar een deel van de bemanning werd afgelost.

20 december 1992 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Buenos Aires – Argentinië waar een deel van de bemanning werd afgelost.

1993

In 1993 werd de "Mighty Servant 1" omgevlagd naar Willemstad - Nederlandse Antillen.

Eind januari 1993 was de "Mighty Servant 1" 90 mijl ten westen van Aden, onderweg naar Hongkong.

7 februari 1993 was de "Mighty Servant 1" onderweg vanuit Singapore naar Hongkong.

De tweede helft van februari 1993 werd het onderwaterschip van de "Mighty Servant 1", met behulp van duikers, op de rede van Hongkong schoon geborsteld.

21 februari 1993 werd op de rede van Hongkong een deel van de bemanning van de "Mighty Servant 1" afgelost.

De "Mighty Servant 1" bevond zich op 23 februari 1993 nog op de rede van Hongkong.

Vanaf de rede van Hongkong vertrok de "Mighty Servant 1" naar Okpo – Zuid Korea waar ze werd beladen met materiaal bestemd voor het Bombay Hight field.

Vanuit Okpo – Zuid Korea vertrok de "Mighty Servant 1" via Singapore naar het Bombay Hight field.

Eind maart 1993 arriveerde de "Mighty Servant 1" in het Bombay Hight field.

April 1993 verhuisde Wijsmuller Transport vanuit IJmuiden naar België, dit vanwege een 'gunstiger belasting regiem'.

1 juli 1993 was de "Mighty Servant 1" onderweg naar Dampier - West-Australië.

6 juli 1993 was de "Mighty Servant 1" vanuit Dampier – West-Australië onderweg naar Singapore.

De "Mighty Servant 1" arriveerde op 11 juli 1993 op de rede van Singapore.

12 juli 1993 werd op de rede van Singapore een deel van de bemanning van de "Mighty Servant 1" afgelost.

Op 19 juli 1993 vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Singapore naar Batangas City - Filipijnen.

De "Mighty Servant 1" is op 25 juli 1993 weer vanuit Batangas City - Filipijnen onderweg naar Singapore.

Op 18 augustus 1993 werd een deel van de bemanning van de "Mighty Servant 1" in Singapore afgelost en nog diezelfde dag vertrok de "Mighty Servant 1" vanuit Singapore naar Batangas City – Filipijnen.

27 augustus 1993 arriveerde de "Mighty Servant 1" vanuit Batangas City – Filipijnen op de rede van Singapore..

Op 30 augustus 1993 vertrok de "Mighty Servant 1" weer vanuit Singapore naar Batangas City - Filipijnen.

De "Mighty Servant 1" vertrok op 1 september 1993 vanuit Batangas City – Filipijnen naar Singapore.

20 september 1993 was de "Mighty Servant 1" vanuit Singapore onderweg richting Kaapstad - Zuid Afrika geladen met 'Rowan Barges'.

1 oktober 1993 was de "Mighty Servant 1" vanuit Singapore naar Batangas City – Filipijnen.
 in de haven van Durban - Zuid Afrika en werd een deel van de bemanning afgelost.

7 november 1993 arriveerde de "Mighty Servant 1" in de haven van Cameron – Verenigde Staten.

9 november 1993 was de "Mighty Servant 1" in Lake Charles – Verenigde Staten en werd een deel van de bemanning afgelost.

22 november 1993 was de "Mighty Servant 1" onderweg vanuit Cameron – Verenigde State onderweg naar de haven van Antwerpen – België.

Begin december 1993 arriveerde de "Mighty Servant 1" in de haven van Antwerpen – België.

6 december 1993 werd de "Mighty Servant 1" in de haven van Antwerpen – België beladen met baggermateriaal met bestemming Barranquilla – Colombia.

Vrijdag 17 december 1993 vond de definitieve scheiding plaats tussen de Wijsmuller groep en Wijsmuller Transport. Wijsmuller zal nog wel enige tijd de diverse "Servants" blijven bemannen maar de schepen gaan per 17 december samen met de vloot van Dock Express verder in de joint venture Dockwise.

Bij deze gelegenheid werd de volgende afscheidsrede gehouden.

De Super en Mighty Servants maken onlosmakelijk deel uit van de Wijsmuller geschiedenis. Het was Wijsmuller die een unieke transport-methode ontwikkelde, daarvoor speciale schepen ontwierp en het aandurfde een hele vloot te laten bouwen. Het waren (en zijn nog steeds) Wijsmuller bemanningen die met de Servants menig indrukwekkend transport hebben uitgevoerd. Wij kunnen daar niet zo maar aan voorbij gaan.

Terug blik.

Medio jaren zeventig zette de Wijsmuller groep de eerste voorzichtige schreden op het pad van het droge zware lading transport.
Terwijl in die jaren nog gepionierd werd met afzinkbare pontons, die nog op de traditionele manier gesleept moesten worden, bewees enkele jaren later de introductie van de innovatieve zelfvarende afzinkbare zwaartransport schepen dat het transport veel sneller, veiliger en efficiënter kon. Wijsmuller durfde het voortouw te nemen en zag kans zich tot een marktleider op te werken.

De naam Wijsmuller werd direct geassocieerd met slepen en bergen, nog steeds kern activiteiten van de groep. Een reputatie waarvoor de grondslagen al in het begin van deze eeuw zijn gelegd. Decennia lang waren de spectaculaire daden van de slepers en bergers goed voor grote koppen in de media. Toch waren het niet alleen de bergingsacties waarmee Wijsmuller zich staande hield. Met name het natte transport van baggermateriaal en vanaf de zestiger jaren ook offshore-materiaal, was een een belangrijke activiteit van Wijsmuller. Deze transporten vonden tot aan het begin van de zeventiger jaren voornamelijk nog door het water plaats, waarbij sleepboten voor de nodige trekkracht zorgden. Toen werden de afzinkbare pontons geïntroduceerd die het transport sneller en veiliger maakten. Wijsmuller beschikte tot dan toe alleen nog over een vloot sleepboten. In 'gewone' pontons was het bedrijf niet geïnteresseerd, die waren al voorhanden bij de concurrenten. Wijsmuller wilde een nog betere transportmethode aanbieden en ontwikkelde de "Ocean Servant", waarvan er twee in 1976 in Japan werden gebouwd. Deze horizontaal afzinkbare pontons waren 108 meter lang en 30 meter breed en konden zo'n 12.500 ton uit het water tillen. Ze beschikten over hulpmotoren die het manoeuvreren in havens gemakkelijker maakten.

Evolutie.

De ervaringen opgedaan met de "Ocean Servants" gebruikte Wijsmuller voor een verdere evolutie van het zwarelading transport. Wijsmuller-ingenieurs ontwierpen de "Super Servant", het zelf aangedreven zwaar transport schip. In 1979 werden de eerste twee schepen te water gelaten. De schepen, met een lengte van 139 meter, een breedte van 32 meter en een laadvermogen van 13.500 ton werden met open armen ontvangen door de toen florerende offshore-industrie. Eind 1983 waren er door de twee "Ocean Servants" en "Super Servants" in totaal al meer dan vijftig booreilanden vervoerd.
Gezien de gunstige marktontwikkelingen in de offshore sector werd in 1982 het besluit genomen om nog twee "Super Servants" aan te schaffen. De schepen waren een doorslaand succes en waren vaak al voordat ze te water werden gelaten voor jaren volgeboekt.
De offshore-industrie liet steeds grotere en zwaardere booreilanden bouwen. Om die schaalvergroting een antwoord te kunnen bieden, liet Wijsmuller in 1982 – 1983 drie grotere en geavanceerdere "Mighty Servants" bouwen met laadvermogens van 21.500 tot 24.800 ton.
De Concurrentie zat echter niet stil. Er werd in die tijd fors geïnvesteerd in de bouw van zelfvarende zwaartransportschepen, waarbij het door Wijsmuller ontwikkelde concept zonder enige schroom werd gekopieerd. In 1985 nam Wijsmuller twee transportschepen, gelijk aan de "Super Servant" klasse, over van een Deense concurrent, teneinde haar positie als wereldleider veilig te stellen.
Het zag er allemaal rooskleurig uit, totdat door onvoorziene ontwikkelingen, een dalende olieprijs en een in elkaar zakkende dollar, de recessie toesloeg in de offshore-industrie. De meeste klanten voor de Wijsmuller transportschepen waren afkomstig uit die industrie en het bedrijf zag haar orderportefeuille aanzienlijk slinken. Er waren meer schepen dan werk er moesten schepen voor kortere of langere duur tegen de kant.
Het familiebedrijf Wijsmuller, dat zoveel had geïnvesteerd in deze revolutionaire vloot, had een zware molensteen om haar nek hangen en kon die nauwelijks meer tillen. Hoewel de andere bedrijfstakken, met name de berging en de havensleepdiensten, zeer winstgevend waren, lukte het de groep niet het hoofd boven water te houden. De zwarelading vloot dreigde het einde te betekenen van het hele bedrijf. Door deze vloot in 1989 te verkopen aan Heerema kon Wijsmuller op de benen blijven. Wijsmuller Transport werd een divisie van de Heerema groep, en de Wijsmuller Groep kon zich toeleggen op haar kernactiviteiten en met succes naar is gebleken.

Hoogstandjes.

Door de jaren heen voerde de bemanningen van Wijsmuller met de transportschepen menig hoogstandje uit. Heel bijzonder waren bijvoorbeeld de transporten van het enorme booreiland "Ross Rig" en van het luxueuze drijvende hotel "John Brewer" met buitenbad en tennisbanen. Spectaculair waren de transporten van het zwaar beschadigde Amerikaanse fregat "USS Samuel B. Roberts" en het transport van het "Mission Bay" dok, dat zo groot was dat het aan vier zijden buiten het schip stak. Met name in de offshore-industrie wist Wijsmuller telkens records te breken. Steeds grotere en zwaardere booreilanden werden vervoerd, soms wel drie tegelijk.

De "Super" en "Mighty Servants" zijn geschiedenis, een geschiedenis waar Wijsmuller best trots op mocht zijn.

21 december 1993 bevond de "Mighty Servant 1" zich ten noorden van Barbados onderweg naar Barranquilla – Colombia.

1994

1994 werd de "Mighty Servant 1" ingebracht bij Mighty Servant 1 N.V. Willemstad Nederlandse Antillen en kwam de "Mighty Servant 1" in beheer bij DOCKWISE N.V. Meer – België.

7 januari 1994 bevond de "Mighty Servant 1" zich ten zuiden van Cuba onderweg naar Kaapstad – Zuid Afrika.

18 maart 1994 was de "Mighty Servant 1" op de rede van Bombay – India en werd een deel van de bemanning afgelost.

20 juni 1994 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Freeport - Verenigde Staten en werd een deel van de bemanning afgelost.

In de haven van Freeport - Verenigde Staten werd de "Mighty Servant 1" beladen met 3 opgelegde booreilanden met bestemming China.

Na aflevering van de booreilanden in China werd door de "Mighty Servant 1" omstreeks oktober 1994 een aantal modules vervoerd vanuit Okpo – Zuid Korea naar het Bombay High Oil Field.

15 oktober 1994 lag de "Mighty Servant 1" op de rede van Sharjah - Verenigde Arabische Emiraten en werd een deel van de bemanning afgelost.

1995

Per 1 januari 1995 maakten ook de bemanning van de zwaar transportschepen geen deel meer uit van Wijsmuller en gingen alle opvarenden over naar Dockwise, die was ontstaan uit de samenvoeging van Wijsmuller Transport en Dock Express in 1993.

8 mei 1995 lag de "Mighty Servant 1" in de haven van Taranto – Italië.

26 mei 1995 was de "Mighty Servant 1" in Singapore en werd een deel van de bemanning afgelost.

30 augustus 1995 lag de "Mighty Servant 1" in de haven van Kaapstad – Zuid Afrika en werd een deel van de bemanning afgelost.

Op 15 november 1995 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Rotterdam en werd een deel van de bemanning afgelost.

1996

Januari 1996 lag de "Mighty Servant 1" op de rede van Abu Dhabi – Verenigde Arabische Emiraten.

November 1996 lag de "Mighty Servant 1" op de rede van Singapore.

1997

7 september 1997 lag de "Mighty Servant 1" op de rede van Singapore en werd een deel van de bemanning afgelost.
 
1998

De "Mighty Servant 1" lag op 14 januari 1998 op de rede van Port Gentil – Gabon waar een deel van de bemanning werd afgelost.

De "Mighty Servant 1" lag op 2 april 1998 op de rede van Vera Cruz – Mexico waar een deel van de bemanning werd afgelost.

Augustus 1998 was de "Mighty Servant 1" gearriveerd bij Hyundai Mipo Dockyard – Ulsan – Korea voor verbouwing tot het grootste zware lading schip ter wereld.

De "Mighty Servant 1" werd verlengd en verbreed en kreeg de volgende afmetingen:

Lengte 190,03 m. was 174,70 m.
Breedte 50,36 was 40.00 m.
Diepgang 12.00 m. was 8.80 m.
En een werkdek van 150 x 50 m.

Er was een tussen sectie geplaatst van 30 X 10 meter

De "Mighty Servant 1" kan na deze verbouwing volledig uitgeruste booreilanden vervoeren met een gewicht tot 35.000 ton.

De verbouwde "Mighty Servant 1" werd in november 1998 door de werf opgeleverd en zette daarna koers naar Port Louis – Mauritius waar de "Mighty Servant 1" op 18 november 1998 arriveerde.

Vanuit Port Louis – Mauritius zette de "Mighty Servant 1" koers naar Port Elisabeth – Zuid Afrika waar een deel van de bemanning op 25 november 1998 werd afgelost.

1999

Op de werf van Astilleros de Cadiz in Spanje werden de casings van de "Mighty Servant 1" 4 meter verbreed en werden de ballasttanks versterkt en werd de "Mighty Servant 1" buitenboord gestraald en van een nieuwe verflaag voorzien.

7 mei 1999 arriveerde, vanuit Kameroen, de "Mighty Servant 1" in de haven van Rotterdam.

2000

De "Mighty Servant 1" kreeg op 10 juni 2000 onderweg vanuit de Waalhaven in Rotterdam naar de Europoort een "black out" en liep ter hoogte van het oeverbos tussen Vlaardingen en Maassluis aan de grond, ook de daar voor anker liggende zandzuiger "KIL" werd geraakt die daardoor lichte schade opliep.

Tijdens hoog water werd de "Mighty Servant 1" nog diezelfde avond vlot gebracht en naar de Waalhaven gebracht om de schade te inspecteren.

2001

14 mei 2001 werd de "Mighty Servant 1" ingeschreven bij Mighty Servant 1 B.V.
Rotterdam. En kreeg ze het roepsein PBBR.

2002

21 november 2002 bevond de "Mighty Servant 1" zich in de haven van Las Palmas Canarische Eilanden en werd een deel van de bemanning afgelost.

2003

In 2003 werd de "Mighty Servant 1" uitgerust met nieuwe hoofd motoren. De Werkspoor TM410 motoren worden vervangen door 2 Wartsila 12V38 motoren.

Ook de generatoren en het hulpbedrijf werden vervangen en er werden nieuwe pompen, koelers en filters geplaatst.

Ook werd de machinekamer aangepast voor onbemand varen – UMS- notation.
 
De ombouw van de machinekamer nam in totaal 34 dagen in beslag.
 
De "Mighty Servant 1" vertrok op 21 september 2003 vanuit Rotterdam naar Angola beladen met het "Kizomba A" platform , wat op 11 oktober 2003 werd afgeleverd in Angola.

2004

Geen informatie.

2005

Op 7 juli 2005 werd in de haven van Norfolk – Verenigde Staten het droogdok "Resolute" aan boord van de "Mighty Servant 1" gebracht voor transport naar Seatle – Verenigde Staten. De reis werd gemaakt via de Straat van Magellaan.

De "Mighty Servant 1" vertrok vanuit Norfolk – Verenigde Staten op 10 juli 2005.

September 2005 heeft de United States Navy proeven gedaan om de haalbaarheid van het MLP-concept te testen.

De "Mighty Servant 1" diende als vervanging voor de MLP, terwijl het Roll-on/roll-off schip "USNS Watkins" de rol van een geplande type transportschip voor de Verenigde Staten Maritime Prepositioning Force speelde.

Het eerste deel van de proef bestond uit overbrengen van vracht tussen de twee schepen, terwijl deze voor anker lagen in Puget Sound – Washington - Verenigde Staten.

Na de eerste proeven werd koers gezet naar San Diego – Californië - Verenigde Staten, waar lading werd overgezet vanaf "USNS Watkins" naar de "Mighty Servant 1" en vervolgens aan wal werd gebracht.

Op 5 oktober 2005 was de "Mighty Servant 1" in de haven van San Diego – Californië - Verenigde Staten waar een deel van de bemanning werd afgelost.

2006

12 april 2006 was de "Mighty Servant 1" in Malabo - Equatoriaal Guinea waar een deel van de bemanning werd afgelost.

De "Mighty Servant 1" was op 9 december 2006 te Singapore waar een deel van de bemanning werd afgelost.

2007

19 maart 2007 werd de "Mighty Servant 1" onder de vlag van de Nederlandse Antillen gebracht en kreeg het roepsein PJVZ.

De "Mighty Servant 1" vervoerde in juni 2007 vanuit Pori – Finland de grootste spar-boei ooit, de 24.787ton wegende CVX Tahiti Spar, naar Corpus Christi – Texas – Verenigde Staten.

25 oktober 2007 lag de "Mighty Servant 1" op de rede van Singapore, zonder lading.

2008

24 maart 2008 arriveerde de "Mighty Servant 1" op de Maasvlakte – Rotterdam.

28 maart 2008 werd, in Rotterdam, het Jack-up booreiland "Rowan Gorilla VII" aan boord van de "Mighty Servant 1" geplaatst De "Rowan Gorilla VII" moet vanuit Rotterdam naar Angola worden vervoerd.

De "Mighty Servant 1" nam in Pori – Finland de Perdido Truss Spar aan boord met bestemming Ingleside – Texas – Verenigde Staten.

2009

21 mei 2009 was de "Mighty Servant 1" in de haven van Rotterdam.

September 2009 vervoerde de "Mighty Servant 1" een deel van het Gjoa platform vanuit Zuid Korea naar Stord – Noorwegen. Tijdens de passage van de Golf van Aden kreeg de "Mighty Servant 1" escorte van marineschepen van de Combined Task Force 150 waaronder het Belgische fregat "F 931 Louise Marie".

26 september 2009 is de "Mighty Servant 1", beladen met de romp van het booreiland "Gjoa" te Las Palmas – Canarische Eilanden voor bunkers en proviand.

9 oktober 2009 lag de "Mighty Servant 1" in de haven van Rotterdam

De "Mighty Servant 1" lag op 17 november 2009 in de haven van Lissabon – Portugal, zonder lading aan boord.

2010

De "Mighty Servant 1" werd augustus 2010 ter hoogte van Abu Dhabi – Verenigde Arabische Emiraten beladen met een MOPUstor, die in Abu Dhabi – Verenigde Arabische Emiraten was gebouwd in opdracht van GL Noble Denton, met bestemming Noorwegen.

19 september 2010 werd de "Mighty Servant 1" in de haven van Stavanger – Noorwegen beladen met het "Yme" platform.

23 september 2010 arriveerde de "Mighty Servant 1" op de Nieuwe Waterweg vanuit Stavanger – Noorwegen.

2011

22 maart 2011 werd de "Mighty Servant 1" te Angra Dos Reis – Brazilië beladen met een booreiland.

Op 10 augustus 2011 werd de "Mighty Servant 1" te Singapore, beladen met het Jack-up booreiland "West Elora".

De "Mighty Servant 1" arriveerde op 7 oktober 2011, beladen met het Jack-up booreiland "West Elora", te Olensvag – Noorwegen vanuit Singapore.

De "Mighty Servant 1" lag op 20 oktober 2011 in de haven van Rotterdam, zonder lading aan boord.

24 oktober 2011 was de "Mighty Servant 1" in Den Helder. En werd een anti piraten systeem getest aan boord van de "Mighty Servant 1".

Deze test werd uitgevoerd met medewerking van de Marine in het Marsdiep bij Den Helder.

Vrijwel de hele maand November 2011 lag de "Mighty Servant 1" voor anker op de rede van Falmouth – Engeland.

De "Mighty Servant 1" was in december 2011 in New York – Verenigde Staten. En werd daar beladen met diverse pontons en sleepboten met bestemming Nigeria.

2012

vanaf eind februari 2012 tot midden maart 2012 lag de "Mighty Servant 1" ter hoogte van Shanghai – China

April 2012 verlaat de "Mighty Servant 1" de werf na een succesvolle afronding van de conversie en Reparatie.

2013

Omstreeks maart 2013 vervoert de "Mighty Servant 1" de 'big foot' ETLP ten behoeve van Chevron vanuit Zuid Korea naar Corpus Christi – Verenigde Staten.
De reis werd gemaakt via Kaap de goede Hoop.

April 2013 arriveerde de "Mighty Servant 1" bij Keppel Verolme in Rotterdam voor de herpositionering van de bestaande Casings en de installatie van twee extra Casings. De twee extra Casings zijn nodig bij het transport van een 'Spar' naar de Golf van Mexico voor het Lucius project, de 'Spar' zal in Finland worden geladen.

2014

Geen informatie.

2015

Geen informatie

Filmpjes van de "Mighty Servant 1":

Een collectie foto's van de "Mighty Servant 1" samen gebracht als een filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=40b-5iMVVug

Dockwise loads, transports & discharges massive Shenzi TLP hull on "Mighty Servant 1". http://www.youtube.com/watch?v=yvSaZ7_D7fo&feature=related

Dockwise loading Rowan Gorilla VII, a LeTourneau Class 219-C Super Gorilla class Jack up. http://www.youtube.com/watch?v=soSuAB8S5x8

"Mighty Servant 1" HEAVY LIFT VESSEL SAILING PORT OF MALE' MALDIVES
http://www.youtube.com/watch?v=LmgTD-NA7yc